Aeromycological research on plant pathogenic and mycotoxin-producing fungi  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
67908
Type F
Principal investigator Magyar, Donát
Title in Hungarian Növénykórokozó és mikotoxin-termelő gombák levegőmikológiai vizsgálata
Title in English Aeromycological research on plant pathogenic and mycotoxin-producing fungi
Keywords in Hungarian járványtan, előrejelzés, mikotoxin, légköri spórák
Keywords in English epidemiology, forecast, mycotoxin, airborne spores
Discipline
Crop protection (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Department of Public Health Laboratory (National Center for Public Health and Pharmacy)
Starting date 2007-07-01
Closing date 2011-06-30
Funding (in million HUF) 6.821
FTE (full time equivalent) 2.51
state closed project
Summary in Hungarian
A tervezett munka célja a meteorológiai tényezők hatásának vizsgálata a levegőben előforduló gombaspórák gyakoriságára két különböző mintavételi magasságban. Meghatározzuk a levegőminták fajösszetételét, a spórák koncentrációját, a csírázási képességét, a méreteloszlását és a toxintartalmat. Előzetes eredményeink alapján arra következtethetünk, hogy e tényezők jelentősen eltérőek lehetnek az időjárás és a légköri magasság függvényében. Vizsgálatainkkal arra keresnénk a választ, hogy a fent említett tulajdonságok tekintetében van-e szignifikáns különbség a 10 és 150 cm-es magasságban vett levegőminták között, és ha igen, ez mennyiben módosítja korábbi ismereteinket az előrejelzésről és fertőzés folyamatáról. A légrétegek nagy mintaszámon végzett átfogó elemzésével egy olyan modellt szeretnénk elkészíteni, mely a fertőzést közvetlenül megelőző állapotot írja le több növénykórokozó és toxin-termelő gombafaj esetében.
Summary
The aim of this work is to analyse the relationships between aeromycobiota and meteorological factors in Hungary. Our preliminary studies showed that weather and vertical height have strong effects on the air-spora. Studies on spore concentration, composition and morphology are planned as well as mycotoxin- and spore germination tests. For air sampling a 3-stage Andersen sampler and a portable Hirst-type spore trap will be used. Air samples will be collected in two different sampling heights, at 10 and 150 centimeters. A high number of data is needed to elucidate significant relationships between these variables. The results will also contribute to our understanding of epidemics and predictive capability for plant protection. We aimed to build an epidemiological model describing and explaining the processes involved in the air just before infection of host plants.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A gombafajok nagy része a levegőben terjed, melyben ezáltal a fajszám igen magas lehet. Célul tűztük ki a gombafaj összetétel, a spórakoncentráció, a csírázási képesség, a méreteloszlás, a toxintartalom, valamint az időjárás hatásának vizsgálatát, két légmintavételi magasságban. Eredmények: 1. Fusarium spóratípusok légköri eloszlása csak magas koncentráció esetén különbözött. Valamennyi, kukoricaültetvény levegőjéből izolált F. verticillioides hordozta a fumonizin termeléséért felelős genetikai információt (VERTIF 1/2). 2. Gabonatárház levegőjéből 27 gombafaj (pl.Tilletia caries, Aspergillus flavus) előfordulását jeleztük; spóráikat a cellatöltés/ürítés keltette turbulens légáramlatok terjesztik. 3. A légkör biodiverzitását elsőként vizsgáltuk indexekkel. Kimutattuk, hogy a napfényes órák száma csökkenti a légköri diverzitást, mert ekkor a Cladosporium koncentráció megnő. A légkör fajgazdagságát vizsgáltuk az ELTE orchidea gyűjteményében is, ahol veszélyeztetett fajokat tartanak fenn. 58 nemzetséget mutattunk ki; a kórokozó gombák közül a legjelentősebbek a Fusarium oxysporum, Myrothecium roridum és a Colletotrichum gloeosporioides. Itt a gombafaj összetételt a gazdanövények és a mesterséges klíma határozza meg. Levegőből kimutattunk egy ismeretlen spóratípust, melyet a tudományra új fajként és új nemzetségként írtunk le (Pyrigemmula aurantiaca). E faj szőlő és számos más növényfajon gyakori. Az eredményeink alapján a spórák légköri terjedési modelljét is továbbfejlesztettük.
Results in English
The majority of fungal species are air-dispersed, thus the fungal diversity of the atmosphere is high. Our aims were to investigate the species composition, concentration, germinability, size distribution, toxine production and meteorological effects in 2 sampling heights. Results: 1. Size distribution of airborne Fusarium spore types in a corn field showed significant differences only in a high concentration period. The fumonisine production potential (VERTIF 1/2) was detected in all of the airborne isolates of F. verticillioides. 2. In the air of a grain warehouse 27 fungal species were recorded, incl.Tilletia caries and Aspergillus flavus. Their spores were dispersed by air turbulence of silo loading/unloading. 3. Air biodiversity was first time studied using biodiversity indices. The number of sunny hours reduce the fungal diversity in the air, making the Cladosporium spp. dominant. Species composition was also studied in the ELTE orchidarium, which serves for ex situ species conservation. A total of 58 genera was recorded from the air. The most important phytopathogenic fungi were Fusarium oxysporum, Myrothecium roridum and Colletotrichum gloeosporioides. Apparently, a specific mycobiota developed due to the climate and hosts grown there. An unknown spore type was detected in the air samples and described as new species and genus (Pyrigemmula aurantiaca). It is common on grapevine and other plants. The „airborne path” model of fungal spore dispersal was also developed.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67908
Decision
Yes

 

List of publications

 
Magyar D, Szőke Cs, Koncz Z, Szécsi Á, Bobvos J: Identification of airborne propagules of the Gibberella fujikuroi species complex during maize production, Aerobiologia DOI 10.1007/s10453-011-9213-3, 2011
Magyar D, Eszéki RE, Oros Gy, Szécsi Á, Kredics L, Hatvani L, Körmöczi P: The air spora of an orchid greenhouse, Aerobiologia: 27, (2): 121-134., DOI: 10.1007/s10453-010-9182-y, 2011
Magyar D, Shoemaker RA, Bobvos J, Crous PW, Groenewald JZ: Pyrigemmula, a novel hyphomycete genus on grapevine and tree bark from Hungary., Mycological Progress, 10(3): 307-314, DOI: 10.1007/s11557-010-0703-4, 2010
Magyar D, Frenguelli G, Bricchi E, Tedeschini E, Csontos P, Li DW, Bobvos J: The biodiversity of air spora in an Italaian vineyard, Aerobiologia 25:99-109, 2009
Magyar D: The tree bark: a natural spore trap, Aspects of Applied Biology 89, Applied Aspects of Aerobiology 7-16, 2008
Szécsi Á, Koncz Z, Magyar D.: Morphological and molecular identification of airborne Fusarium propagules trapped in a maize field in Hungary, Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica (accepted), 2011
Magyar D, Szőke Cs, Szécsi Á: Fusarium verticillioides méreteloszásának vizsgálata két levegőmintavételi magasságban., Egészségtudomány 52(3):48, 2008
Halász Á, Magyar D: Aerobiological Survey of Winter Wheat Infecting Tilletia Species in Grain Warehouses, European Mycological Network 8 -11 May, Dublin, 2011
Halász Á, Magyar D: Gabonatárházak aerobiológiai vizsgálata., Egészségtudomány 53(3): 20, 2009
Halász Á, Magyar D, Kredics L, Körmöczi P: Mycological investigation of a grain warehouse, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 58:117–24., 2011

 

Events of the project

 
2016-03-05 10:25:34
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (Országos Közegészségügyi Központ), Új kutatóhely: Országos Környezetegészségügyi Igazgatóság (Országos Közegészségügyi Központ).
Back »