Narrative structure as an indicator of the quality of an actual emotional state  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
67914
Type F
Principal investigator Pólya, Tibor
Title in Hungarian Narratív struktúra mint az aktuális érzelmi állapot minőségének indikátora
Title in English Narrative structure as an indicator of the quality of an actual emotional state
Keywords in Hungarian érzelmi állapot, érzelmi tapasztalat, narratív struktúra
Keywords in English emotional state, emotional experience, narrative structure
Discipline
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute for Psychology, HAS
Starting date 2007-07-01
Closing date 2010-12-31
Funding (in million HUF) 5.491
FTE (full time equivalent) 2.33
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja, hogy új összefüggéseket tárjon fel elbeszélő személy aktuális érzelmi állapotának minősége és a szelf-narratívum következő strukturális jellemzői között: események értékelése, időben kibomlás, események egyedisége és személyhez kapcsoltság. Az első három strukturális jellemző automatikus kódolására szószint feletti algoritmusokat fejlesztünk ki. (A személyhez kapcsoltság jellemzőjét kódoló algoritmust a pályázó korábbi kutatása során már kifejlesztette.) Az aktuális érzelmi állapot minősége és a strukturális jellemzők közötti összefüggés empirikus vizsgálatok sorozatában kerül tesztelésre. A vizsgálatok kiterjednek az érzelmi szelf-narratívum konstrukciójának és megértésének folyamatára is. A kutatás eredményeként új módszer kerül kidolgozásra, amely lehetővé teszi az elbeszélő személy aktuális érzelmi állapotának on-line vizsgálatát.
Summary
The research projects aims at uncovering new relationships between the quality of the narrating person’s actual emotional state and the structure of conversational self-narratives. The following four structural features will be investigated: evaluation of events, temporal unfolding, specificity of events, and person relatedness. The research develops three algorithms which are able to code these structural features automatically. (The perspective algorithm has been developed by the principal investigator of this project). The uncovered relationships between the four structural features and the actual emotional state of a narrating person will be validated through several empirical studies. The studies investigate both into the construction and understanding of conversational self-narratives regarding emotional events. As a result of this research project a new method will be developed which renders possible an on-line investigation into the quality of a narrating person’s actual emotional state.





 

Final report

 
Results in Hungarian
Nyelvi elemző eljárásokat dolgoztunk ki a történetszerkezet három jellemzőjének automatikus azonosítására. A narratív értékelések, az időbeli kibomlás és a téri-idői perspektíva szerkezeti jellemzőjét azonosító eljárások 80 %-os megbízhatósági szint felett képesek elemezni a történetszerkezetet. A történetszerkezet és az elbeszélő személy aktuális érzelmi állapotának intenzitása közötti összefüggést 2 vizsgálatsorozatban tártuk fel. Egyrészt érzelmi epizódokról szóló történetek szerkezetének elemzésével megállapítottuk, hogy a történetek szerkezete szorosan összefügg az elbeszélő személy aktuális érzelmi állapotának intenzitásával, amelyet fiziológiai mutatókkal mértünk. Másrészt érzelmi epizódokat elbeszélő rövid történetek szerkezetének szisztematikus manipulálásával kimutattuk, hogy a történetszerkezet jelentős hatással van a történetet elbeszélő személy érzelmi állapotának olvasók által észlelt intenzitására. A 2 vizsgálatsorozat eredményei azt mutatják, hogy a történetek szerkezete megbízhatóan jelzi a múltbeli érzelmi élmények átélésének intenzitását az elbeszélés során. A feltárt összefüggés alapján arra következtethetünk, hogy az érzelmi állapotok narratív struktúrába szerveződnek.
Results in English
Linguistic algorithms have been developed to analyse automatically three structural features of narratives. The algorithms analyse the following structural features: narrative evaluation, temporal unfolding and spatio-temporal perspective at the level of reliability above 80 %. Two series of studies were run to explore the relationship between the narrative structure and the intensity of the narrator’s actual emotional state. On the one hand, we analysed the structure of narratives about emotional episodes and found that there is a close relationship between narrative structure and the intensity of the narrator’s actual emotional state measured by physiological measures. On the other hand, we manipulated the narrative structure of short stories about emotional episodes and found that narrative structure has a strong effect on the perceived intensity of narrator’s emotional sate. The results show that narrative structure reliably indicates the actual emotional intensity of reliving past emotional experiences during narration. Based on these results it can be concluded that the emotional states are organized into a narrative structure.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67914
Decision
Yes





 

List of publications

 
Pólya Tibor: Narrative perspective and emotion regulation of a narrating person., Poster presented at 17th Annual Meeting of Society for Text and Discourse. Glasgow., 2007
László, J., Ehmann, B., Pólya, T., & Péley, B.: Narrative Psychology as Science., Empirical Text and Culture Research, 7(3), 1-13., 2007
Pólya, T., Kis, B., Naszódi, M., & László, J.: Narrative perspective and the emotion regulation of a narrating person., Empirical Text and Culture Research, 7(3), 50-61., 2007
Pólya T.: Narratív szelf és érzelem, A Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Nagygyűlése. Nyíregyháza, 2008
Pólya T.: A narratív értékelés hatása a szubjektív élmény észlelt minőségére., In Vincze O. és Bigazzi S. (szerk.), Élmény, történet – a történetek élménye. (pp. 106-120), 2008
Ehmann, B., Balázs, L., Fülöp, É., Hargitai, R., Kabai, P., Pólya, T., Vincze, O., & László, J.: Content Analytic Monitoring of Psychological Status of Crew on Long-Term Space Mission, 17th IAA Humans in Space Symposium. Moscow, 2009
Pólya, T., Kovács, I., Gábor K., Kabai, P.: Intensity of emotional experience during narration and narrative structure., Conference of the International Society for Research on Emotion, 2009
Ehmann, B., Balázs, L., Fülöp, É., Hargitai, R., Kabai, P., Péley, B., Pólya, T., Vargha, A., Vincze, O., László, J.: Narrative psychological content analysis as a tool for psychological status monitoring of crews in isolated, confined and extreme settings., Acta Astronautica, 2010
Pólya, T., Gábor, K.: Linguistic structure, narrative structure and emotional intensity, Third International Workshop on Emotion, Corpora for Research on Emotion and Affect, LREC, Valetta, Málta, 2010
Pólya T.,: Intensity of emotions and narrative structure., Supporting the digital humanities, Bécs, Ausztria, 2010
Pólya, T., Kovács. I., Kabai, P.: Narrative structure and the perceived quality of an emotional experience., Poster presented at the 12th Biennal Conference of the International Society for the Empirical Study of Literature and Media, Utrecht, Hollandia, 2010
Pólya, T., Kovács, I., Gábor, K., Kabai, P.: A történetek szerepe az érzelmi élmények regulációjában., Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Nagygyűlése, Pécs, 2010
Pólya, T., Gábor, K.: Linguistic structure, narrative structure and emotional intensity., Third International Workshop on Emotion, Corpora for Research on Emotion and Affect, LREC, Valetta, Málta, 2010
Pólya, T., Kovács, I., Gábor, K., Kabai, P.: Intensity of emotional experience during narration and narrative structure., Poster presented at the 3rd Conference of Consortium of European Research on Emotion, Lille, Franciaország, 2010
Pólya, T.: Mapping narrative structure and the intensity of narrator's emotional state during narration, International Journal of Psychology, 2011




Back »