Az információ szerepe a polgári eljárásban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67951
típus K
Vezető kutató Kengyel Miklós
magyar cím Az információ szerepe a polgári eljárásban
Angol cím The Role of Information in Civil Procedure
magyar kulcsszavak információs társadalom, elektronikus kommunikáció, alapelvek, bizonyítás, információs technológia
angol kulcsszavak electronic communication, priciples of civil procedure, evidence, information technology
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem
résztvevők Gáll Tamás
Harsági Viktória
Nemessányi Zoltán
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 8.136
FTE (kutatóév egyenérték) 2.88
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A XXI. század a számítástechnika és az internet korábban elképzelhetetlen ütemű és méretű fejlődésével köszöntött be. A legmodernebb információs- és kommunikációs technológia rövid időn belül olyan hatást gyakorolhat a polgári igazságszolgáltatás hagyományos struktúráira, ami megkérdőjelezheti a döntősen XIX. századi alapelvek és intézményrendszer fenntarthatóságát.

Az információs- és kommunikációs technológia térhódítása Magyarországon is megkezdődött. Az elektonikus aláírás, a videókonferncia, a bíróságok és az ügyvédi irodák közötti on-line kapcsolat, az elektronikus ügyvitel már nem utópia többé. Az elektronikus eljárás, mint a „papíralapú” eljárás alternatívája már meghódította a polgári eljárás perifériáit (pl. cégeljárás, közjegyzői eljárás stb.), és csupán idő kérdése az, hogy mikor jelenik meg a polgári peres eljárásban is.

A tervezett kutatómunka célja az, hogy egyfelől megvizsgáljuk az információs- és kommunikációs technológiának a polgári eljárás alapelveire és intézményeire gyakorolt hatását, másfelől felvázoljuk a magyar polgári per jövőképét a XXI. századi információs társadalomban, konkrét segítséget nyújtva ezzel a jogalkotóknak az 1952. évi polgári perrendtartás újrakodifikálásához.

A kutatómunka eredetisége elsősorban abban áll, hogy az információs technológia alkalmazhatóság szempontjából a magyar polgári eljárás valamennyi szegmensét vizsgálja a bírósági ügyviteltől kezdve a polgári peren keresztül a nemperes eljárásokig.
angol összefoglaló
The XXI. century has begun with an unimaginable magnitude of development and progress of computer science and the internet. The most advanced information and communication technology will affect the structures of the conventional civil jurisdiction in a very short time so much, that it can question the sustainability of its principia and institutions which were mostly developed in the XIX. century.

The spread of information and communicaion technology in Hungary has begun too. The electronic signature, the video conference, the online connection among courts and attorneys’ offices are not Utopia any more. The electronic procedure, as the alternative of the paper based procedure, has conquered some special areas of the civil procedures (e. g. company registration, notarial procedure), and it’s a question of time when it will appear in the civil litigation too.

The goal of the planned research on the one hand is to examine the affect of the information and communication technology on the principia and institutions of the civil procedure, on the other hand is to sketch out the vision of the Hungarian civil litigation of the information society in the XXI. century lending the legistrators a helping hand in re-codifying the act of civil procedure. (Act 1952/III.)

The originality of this research job means that the applicability of the information technology is examined throughout every segment of the Hungarian civil procedure as from the court management on the civil litigation to the so called non-litigating processes.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 2007-ben összeállított kutatási tervünket két munkahipotézisre alapoztuk: Az egyik szerint a modern információs és kommunikációs technológia (ICT) rövid időn belül olyan hatást gyakorol a polgári igazságszolgáltatás hagyományos struktúráira, ami megkérdőjelezheti a XIX. századból eredő alapelvek és intézmények fenntarthatóságát. Ezt a hipotézist a saját kutatási eredmények, valamint a 2010-ben rendezett nemzetközi konferencia referátumai is igazolták. A másik hipotézis szerint az elektronikus eljárás, mint „papír alapú eljárás” alternatívája öt éven belül a magyar polgári peres eljárásban is megjelenik. Ez utóbbi feltevésünk nem teljesült, mivel az elektronikus eljárás bevezetésére tett kísérletek 2010-ben megtorpantak. Erre tekintettel konkrét kodifikációs javaslatok megtételére nem nyílt lehetőségünk. A kutatás eredményeit 4 konferenciakötetben 11 tanulmányban és 10 könyvfejezetben adtuk közre. A 25 publikációból 8 angol és 2 német nyelven jelent meg, ebből 6 külföldi kiadónál. A kutatás futamideje alatt 3 konferenciát rendeztünk: 2007-ben „Az elektronikus polgári eljárás az osztrák és a magyar igazságszolgáltatásban” címmel magyar és német nyelven, 2009-ben „Az információ polgári perben” címmel magyar nyelven, majd 2010-ben „Electronic Justice - Present and Future” címmel angol és német nyelven. Ez utóbbi konferencia teljes anyaga „Electronic Technology and Civil Procedure. New Path to Justice from Around the World” címmel a Springer kiadónál jelenik meg.
kutatási eredmények (angolul)
Our working plan which was compiled in 2007 was based on two hypotheses: according to the first, the modern information and communication technologies (ICT) will soon have an effect on the traditional structure of the civil justice, which can call in question the sustainability of the principles and institutions of the 19th century. This hypothesis was confirmed by our own research and by the presentations of an international conference, which was held in 2010. According to the other, within 5 years the electronic procedure will appear as an alternative of the "paper based procedure" in the Hungarian civil procedure as well. This expectation did not come true, because the attempts to introduce an electronic procedure stopped in 2010. Therefore we could not put forward any specific proposals for legislation on the matter. The results of the research was published in 4 conference volumes, 11 articles and 10 book chapters. From the 25 publications 8 was in English and 2 was in German and from these 6 was published by foreign publishers. During the term of the research we organised 3 conferences: "The electronic civil procedure in the Austrian and Hungarian civil justice" (2007), "The information in the civil litigation" (2009), "Electronic Justice - Present and Future" (2010). The whole material of the last conference will be published by Springer in a book: „Electronic Technology and Civil Procedure: New Path to Justice from Around the World”.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67951
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Harsági Viktória: A határon átívelő okiratforgalom magyar szemszögből., Közjegyzők Közlönye, 2007/12, pp. 3-11, 2007
Kengyel Miklós (szerk.): Az elektronikus polgári eljárás az osztrák és a magyar igazságszolgáltatásban. Das elektronische Zivilverfahren in der österreichischen und ungarischen Justiz., Dialóg Campus [ISBN 978 963 7296 86 4], Pécs, p. 86, 2008
Gáll Tamás: A modern technika mai és lehetséges jövőbeni szerepe a magyar polgári igazságszolgáltatásban, pp. 33-44 in Kengyel (szerk.): Az elektronikus polgári eljárás az osztrák és a magyar igazságszolgáltatásban. Dialóg Campus, Pécs, 2008
Harsági Viktória: Az elektronikus eljárás hatása a polgári eljárásjog klasszikus alapelveire., pp. 19-32 in Kengyel (szerk.): Az elektronikus polgári eljárás az osztrák és a magyar igazságszolgáltatásban. Dialóg Campus, Pécs, 2008
Harsági Viktória: Recognition and Enforcement of Foreign Judgements and Authentic Instruments. Report., 2nd Congress of EU Civil Law Notaries, 2008. szeptember 11., [online] http://www.cnue-nouvelles.be/en/congres-varsovie-en/harsagi.pdf, 2008
Kengyel Miklós: A bizonyítás., pp. 175-214 in Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. 9. kiadás, Osiris, Budapest, 2008
Kengyel Miklós; Harsági Viktória: Az európai polgári eljárásjog hatása a nemzeti jogrendszerekre., Európai Jog, 2008/5, pp. 30-37, 2008
Kengyel Miklós: A bizonyítás, pp. 363–406/16 in Petrik Ferenc (szerk.): Polgári eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára, HVG-Orac, Budapest, 2009
Kengyel Miklós: A bizonyításfelvételi rendelet., pp. 261-281 in Kengyel Miklós; Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog, Osiris Kiadó, Budapest, 2009
Kengyel Miklós: A kézbesítési rendelet, pp. 281-300 in Kengyel Miklós; Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog, Osiris Kiadó, Budapest, 2009
Kengyel Miklós; Harsági Viktória (ed.): Der Einfluss des Europäischen Zivilverfahrensrechts auf die nationalen Rechtsordnungen., Verlag Nomos, Baden-Baden, p. 230, 2009
Harsági Viktória: Fizetési meghagyásos eljárás., pp. D/85−102/12 in Petrik Ferenc (szerk.): Polgári eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára, HVG−ORAC, Budapest, 2009
Harsági Viktória: Az európai fizetési meghagyásos eljárás., pp. D/102/12−102/53 in Petrik Ferenc (ed.): Polgári eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára, HVG−ORAC,Budapest, 2009
Kengyel Miklós: A bizonyítás, pp. 280-341 in Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog, 10. kiadás, Osiris, Budapest, 2010
Kengyel Miklós (ed.): Electronic Justice ‒ Present and Future, Colloquium of the International Association of Procedural Law. University of Pécs [ISBN 278-963-88936-1-1], p. 234, 2010
Harsági Viktória: Digital Technology and the Character of Civil Procedure., pp. 227-233 in Kengyel Miklós (ed.): Electronic Justice ‒ Present and Future. Colloquium of the International Association of Procedural Law. University of Pécs, 2010
Harsági Viktória: The Impact of New Information Technologies on Civil Litigation., Civil Justice Quarterly, 2010/2: pp. 250−262, 2010
Kengyel Miklós (szerk.): Az információ a polgári perben., Pécs, Dialóg Campus Kiadó [ISBN 978 963 9950-51-1], p. 103, 2010
Kengyel Miklós: A modern információs technológia hatása a polgári perre., pp. 11-30 in Az információ a polgári perben. Dialóg Campus Kiadó, Pécs, 2010
Gáll Tamás: A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló 2009. évi LII. törvény általános bemutatása., pp. 53-60 in Az információ a polgári perben. Dialóg Campus Kiadó, Pécs, 2010
Kengyel Miklós: Kell-e új polgári perrendtartás?, pp. 135-146 in Benisné Győrffy Ilona (szerk.): Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlés, Magyar Jogászegylet, Budapest, 2010
Harsagi Viktória; Kengyel Miklós: Transparengy of the debtor’s assets /Obtaining information about the debtor’s assets., pp. 428-437 in Kengyel; Harsági (Hrsg.): Grenzüberschreitende Vollstreckung in der Europäischen Union. Sellier, European Law Publishers. München, 2011
Harsági Viktória; Kengyel Miklós: Die Offenlegung des Vermögens des Schuldners / Das Einholen von Informationen über das Schuldnervermögen., pp. 398-408 in Kengyel; Harsági (Hrsg.): Grenzüberschreitende Vollstreckung in der Europäischen Union, Sellier, European Law Publishers, München, 2011
Kengyel Miklós; Nemessányi Zoltán (eds.): Electronic Technology and Civil Procedure. New Path to Justice from Around the World., Serie Ius Gentium: Comparativ Perspectives on Law and Justice, Springer, New York /Heidelberg, p. 255 (megjelenés alatt), 2011
Harsági Viktória: Technologie and the Character of Civil Procedure., pp. 89-96 in Kengyel; Nemessányi (eds.): Electronic Technology and Civil Procedure, Springer, New York /Heidelberg (megjelenls alatt), 2011

 

Projekt eseményei

 
2010-07-06 13:50:35
Résztvevők változása
vissza »