Gazdasági növekedés – területi egyenlőtlenségek – működőtőke-áramlás Kínában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67981
típus K
Vezető kutató Csanádi Mária
magyar cím Gazdasági növekedés – területi egyenlőtlenségek – működőtőke-áramlás Kínában
Angol cím Economic growth, spatial disparities and invesstment in China
magyar kulcsszavak közös vállalkozások, munkaerőátcsoportosítás, magántőke beáramlás az állami szférába, állami tőke és munkaerő kihelyezés magánszférába, hatalmi eloszlás
angol kulcsszavak joint ventures, redistribution of workforce, private capital infiltration in state sphere, transfer of state resources to market, power distribution
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)35 %
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)35 %
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Fazekas Károly
Gyuris Ferenc
Ozsvald Éva
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.071
FTE (kutatóév egyenérték) 2.79
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Gazdasági növekedés – területi egyenlőtlenségek – működőtőke-áramlás Kínában


A tervezett kutatás célja annak feltárása, hogy miként kapcsolódik össze a kínai pártállam hatalmi szerkezetének felbomlása, az új hatalmi szerkezet kiépülése az ország fenntartható növekedését egyre inkább veszélyeztető növekvő társadalmi és területi különbségekkel. A kutatás másik fontos témaköre a különböző régiókba beáramló külföldi működőtőke- beruházások jellemzőinek bemutatása és a külföldi tulajdonú vállalatok területi eloszlását befolyásoló tényezők elemzése. A kutatás első szakaszában feldolgozzuk a témakör szakirodalmát, beleértve kutatócsoportunk tagjainak a témához kapcsolódó eddigi munkáit. Kutatásunkban a multidiszciplináris megközelítés adott, mert a három résztvevő más és más szakterületeken szerzett eddig tapasztalatokat. A kínai regionális fejlődés sajátosságait így egyszerre tudjuk elemezni az intézményi gazdaságtan, az új földrajzi gazdaságtan és a nemzetközi összehasonlító gazdaságtan szempontjából. Terveink szerint kínai partnereinkkel kiválasztunk két-három eltérő adottságokkal, földrajzi helyzettel rendelkező területi egységet és adatbázis építünk ki a kiválasztott területek helyi gazdaságának, a külső tőkeberuházásoknak, valamint a lokális munkaerőpiac jellemzőiről. A kutatás második szakaszában partnereink segítségével interjúkat készítünk a helyi hatalmi képviselet és a helyi gazdaság reprezentánsaival, majd esettanulmányokat készítünk a kiválasztott régiókról. A kutatás harmadik szakaszában szintetizáljuk, és egy összefoglaló tanulmánykötetben publikáljuk az elért eredményeket.
angol összefoglaló
Growth, regional differences and foreign direct investment in China

The main purpose of the research is to reveal the connection between the disintegration of the party-state and the growing social and regional differences in China. The other important field of our research is to shed light on the characteristics of the foreign direct investments and the factors influencing the territorial distribution of foreign owned enterprises. In the first phase of the research we will review the relevant literature. This will be followed by the summary of the research carried out by the individual team members so far. A multidisciplinary approach naturally arises since the expertise of members cover different fields, including institutional economics, new economic geography and comparative economic systems. In the second phase of our research with the assistance of our Chinese partners we shall conduct interviews with the representatives of local party and state apparatus, and provide case-studies on the selected regions. In the final phase of the research our findings will be systematized and presented in a volume.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás ideje alatt mind az elméleti, mind empirikus kutatás szempontjából továbbléptünk és megalapoztuk a következő empirikus kutatás lehetőségét is Kínában. Elméletileg: a korábbi – a pártállamok szerkezetét és működését taglaló - modellt továbbfejlesztve, a pártállami rendszerek átalakulásának elméleti alapját is kidolgoztuk. Leírtuk továbbá az átalakulások eltéréseinek szerkezeti hátterét is. Empirikusan: a modell tesztelése érdekében a kínai rendszer átalakulási sajátosságait vettük szemügyre, s azon belül az átalakulás térbeli eltéréseit. Ehhez számos előtanulmány készült, amelyekben a kínai átalakulás legfontosabb elemeinek kutatására koncentráltunk. Az átalakulás dinamikájának mérhetőségére statisztikai adatbázis elemzésével, a modell operacionalizált fogalmaira támaszkodva; a külföldi tőkebeáramlásra; a migrációra és jövedelem eltérésekre; vizsgáltuk továbbá a világgazdasági válság hatásait a politikai átalakulás előfeltételeire, a rendszerre gyakorolt rövidtávú külső-belső adaptációs nyomásra történt reakciókat és hatásukat az átalalkulásra, s mindezek térbeli eltéréseire. Megkezdtük továbbá egy következő empirikus kutatás előkészületeit az OTKA finanszirozásában, amely egy rövidtávú állami beavatkozás – a 2008-ban bevezetett gazdasági élénkítő program – hosszútávú hatásait, s ennek térbeli következményeit vizsgálja. A konzultációk, előadások során több kínai kutatóhellyel alakult ki kutatási együttműködés, amely az empirikus vizsgálatok alapfeltétele.
kutatási eredmények (angolul)
During the period of research we have taken both new theoretical and empirical steps and we have also created the foundations of a further empirical research in China. Theoretically: we have completed the theoretical basis of the transformation of party-states and the structural background of their disparities, further developing our IPS model that described the structure and operation of party-states. Empirically: in order to test the functioning of the model empirically we have focused on the specifics of the Chinese transformation and its spatial disparities. We have prepared several pre-studies concentrating on the most important elements of the Chinese transformation. such were: the possibilities of quantification of the transformation using statistical data analysis, using the operationalized terms of the model; foreign direct investments and its spatial disparities; migration and income disparities; the impact of global recession on the preconditions of political transformation; reactions to short-term external and internal adaptation pressures on the system and its spatial disparities. We have also started the preparation of a new empirical research supported by OTKA on the long-term effects of a short-term state intervention and its spatial consequences: the stimulus package introduced in 2008. During consultations and presentations in China we have developped research collaboration with several research institutes that are the preconditions of empirical research.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67981
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Maria Csanadi: Self-consuming Evolutions: A Model on the Structure, Self-reproduction, Self-destruction and Transformaiton of Party-state Systems tested in Romania, Hungary and China (in Chinese), China, 2008
Mária Csanádi - Hairong Lai - Ferenc Gyuris: Global Crisis and its Implications on the Political Transformation in China, discussion paper series MT-DP 2009/5, 2009
Fazekas Károly: A lokális gazdasági és társadalmi tényezők hatása a külföldi működő-tőke beáramlás területi eloszlására Kínában – irodalom-feldolgozás, MTA KTI - kézirat, 2009
Ozsvald Éva: Az egyenlőtlenség dimenziói Kínában: a vidék és a város közötti disparitás, MTA KTI - kézirat, 2009
Maria Csanadi: Reactions to Short-Term Adaptation Pressures during Transformation in Party-States: the Case of China, discussin paper series MT-DP 2010/31, 2010
Ozsvald Éva: A belső migráció néhány kérdése Kínában. Tiltás-tűrés- támogatás, MTA KTI - kézirat, 2010
Fazekas Károly: A globális pénzügyi válság munkaerő-piaci következményei Kínában, MTA KTI - kézirat, 2010
Maria Csanadi: “Impact of Adaptation Pressures on System Transformation During Global Crisis in China”, to be published in London, Routlege, 2011
Maria Csanadi: Theoretical foundations of transformation of party-states based on the IPS model”, to be publishedin discussion paper series DP 2011/5, 2011

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 08:48:15
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
2009-04-17 14:20:15
Résztvevők változása
vissza »