A Kárpátok vonulatát követő intruzív testek szerepe a neogén-kvarter mészalkáli vulkanizmus fejlődéstörténetében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68153
típus K
Vezető kutató Pécskay Zoltán
magyar cím A Kárpátok vonulatát követő intruzív testek szerepe a neogén-kvarter mészalkáli vulkanizmus fejlődéstörténetében
Angol cím Role of the intrusive processes whithin the evolution of the Neogene-Quaternary calc-alkaline volcanism of the Carpathians
magyar kulcsszavak intruzív test, andezit, szubdukció, mészalkáli vulkanizmus, miocén
angol kulcsszavak intrusive body, andesite, subduction, calc-alkaline volcanism, Miocene
megadott besorolás
Ásványtan, kőzettan (Komplex Környezettudományi Kollégium)70 %
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)30 %
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Geokronológia kutatócsoport (HUN-REN Atommagkutató Intézet)
résztvevők Gméling Katalin
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 10.660
FTE (kutatóév egyenérték) 3.19
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A Kárpát-Pannon térség neogén-kvarter mészalkáli vulkáni képződményeit több 100 km-en keresztül jelentős méretű magmás testek követik. E magmás és vulkáni testek közt genetikai kapcsolat feltételezhető. Alaposan megkutatott mészalkáli vulkanitok mellett kevés információnk van az intrúziókról és a mészalkáli vulkáni ívekkel való viszonyukról. A Kárpátok mentén jól feltárt intruzív testek (Tokaji-hegység, Nagybánya-i régió, Morávia-i terület, Pieniny-hg. és Cibles/Tibles, Toronyága/Toroiaga, Radna, Borgo) vulkanológiai, geokronológiai és geokémiai vizsgálatának eredményeképpen a geodinamikai folyamatok jobb megértését várjuk, amely megalapozottabb geodinamikai modell megalkotását teszi lehetővé. A Kárpátok neogén mészalkáli íve mentén az intrúziók két, különböző sorozata ismert. Az intruzív magmatizmus Moráviától egészen a Kárpátalja-i területig egy időben zajlott le (kb. 13,5-11.0 Ma). A Keleti-Kárpátok szubvulkáni zónájában (TTRB) a testek benyomulása 11,3–7,6 millió évre tehető. Az intruzív testeken végzett geokémiai és geokronológiai vizsgálatok alapján részletes adatbázis készül a vizsgált területekről. Fő célunk az intruzív testek és a mészalkáli vulkáni képződmények közti genetikai, szerkezeti, tér- és időbeli kapcsolatok megfejtése, értelmezése, és az intruzív sorozatokhoz kötődő magmatizmus fejlődéstörténeti, térfogati és kiterjedésbeli problematikájának megértése. A pályázat munkatervében leírt feladatokat korábbi nemzetközi együttműködéseink tapasztalataira kívánjuk alapozni, szorosan együttműködve külföldi kollegáinkkal. Az eredményeket konferenciákon; nemzetközi folyóiratokban; illetve ismeretterjesztő írásokban magyar nyelven is publikáljuk.
angol összefoglaló
Role of the intrusive processes within the evolution of the Neogene-Quaternary calc-alkaline volcanism of the Carpathians

Along hundreds of kilometres the Neogene-Quaternary calc-alkaline volcanic successions at the Carpathian-Pannonian Region are followed by massive intrusive bodies. Presumably these volcanic and magmatic bodies are genetically correlated. Although there are numerous detailed studies on the calc-alkaline volcanic rocks; there is scarce information about the intrusive rock and their relation to the calc-alkaline volcanic arc. Results of volcanological and geochemical studies of the well exposed intrusive bodies along the Carpathians (Tokaj Mts., Nagybánya region, Moravia field, Pieniny Mts. and Tibles, Toroiaga, Radna, Borgo) can offer better understanding of the geodynamic processes, and they could promote and supplement the previous geochemical and geophysical works. In the Carpathians, along the calc-alkaline volcanic arc two series of intrusions are known. The intrusive magmatism from Moravia up to the Transcarpathians took place simultaneously between 13.5-11.0 Ma. The subvolcanic zone of the Eastern-Carpathians (TTRB) was active between 11.3-7.6 Ma. The geochemical study of the intrusive rocks will result in complex database containing chemical and isotope compositions together with K-Ar age data. Our major aim is to find out and define the genetic, structural, space- and time correlation between the intrusive and volcanic bodies as well as to understand the volume and range questions, and the origin of the magmatism connected to the intrusions. We are ready to use our national and international contacts developed during previous research co-operations. We are going to publish all scientific results at international conferences, journals, and also in Hungarian in documentary papers.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az intrúzív magmás tevékenység szerepe a Kárpát-Pannon régió neogén-kvarter mészalkáli vulkanizmusában Az elmúlt évek kutatási eredményei rávilágítottak az intrúzív folyamatok jelentőségére a tektonikai események, az olvadékképződés, az anyagáramlások, a vulkanizmus és ezen folyamatokat lezáró események tekintetében. Ennek ellenére kevés adat áll rendelkezésre az intrúzív testek szöveti, szerkezeti jellemzéséről és a mészalkáli vulkáni ívekkel való genetikai és koronológiai kapcsolatáról. A szisztematikus földtani vizsgálataink igazolták, hogy az intrúzív magmás testek területi és térfogati elterjedése igen jelentős mind a vulkáni ív mentén („internal intrusive magmatism”), mind pedig a vulkáni vonulatot követő külső ív mentén („external intrusive magmatism”). Az elmúlt évek során végzett geokronológiai, geokémiai, vulkanológiai és petrográfiai vizsgálataink igazolták a mészalkáli ív magmatizmus és az intrúzív magmatizmus közötti genetikai kapcsolatokat. Kronológiai kutatásaink alapján megállapítható, hogy a magmás tevékenység Moraviától a Kárpátaljáig lényegében egyidejűleg játszódott le, 13,5-11,0 millió év között. Ezzel szemben a „szubvulkáni zónában”, (Románia), a magmatizmus valamivel fiatalabb (11,3-7,6 millió év), vagyis ÉNY-ról DK felé kismértékű fiatalodás tapasztalható a fejlődéstörténetben. A kitűnő feltárásokban tanulmányozható, különböző méretű és összetételű intrúzív magmás testek komplex vizsgálata lehetővé tette egy megalapozottabb geodinamikai modell megalkotását (Seghedi I. & Downes, H. 2011), illetve a geotektonikai folyamatok jobb megértését (Nejbert, K. et al. 2011).
kutatási eredmények (angolul)
Role of the intrusive processes within the evolution of the Neogene-Quaternary calc-alkaline volcanism of the Carpathians Along hundreds of kilometres the Neogene-Quaternary calc-alkaline volcanic successions at the Carpathian-Pannonian Region are followed by massive intrusive bodies. On the basis of newly obtained analytical data these volcanic and magmatic bodies are genetically correlated. Results of volcanological, geochemical and geochronological studies of the well exposed intrusive bodies along the Charpathians (Tokaj Mts., Nagybánya region, Moravia field, Pieniny Mts. and Poiana Botizei, Tibles, Toroiaga, Rodna, Bargau) can offer better understanding of the geodynamic processes, and they could promote and supplement the previous geochemical and geophysical works. The intrusive magmatism from Moravia up to the Transcarpathians took place simultaneously between 13.5-11.0 Ma. The subvolcanic zone of the Eastern-Carpathians (PBTTRB) was active between 11.3-7.6 Ma. We made geochemical analysis with K-Ar age determination to study the intrusive rocks. Our major aim is to find out and define the genetic, structural, space- and time correlation between the intrusive and volcanic bodies as well as to understand the origin of the magmatism connected to the intrusions.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68153
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Németh, K., Pécskay, Z., Martin, U., Gméling, K., Molnár, F., Cronin, S.: Peperites and soft sediment deformation textures of a shallow subaqueous Miocene rhyolitic cryptodome and dyke complex, Pálháza, Hungary. In: Structure and Emplacement of, (eds) Thomson, K. & Petford, N. Journal of Geological Society, Special Publications, 302, 63–86., 2008
Gméling, K., Pécskay, Z., Birkenmajer, K.: Boron in hypabyssal andesite intrusions, Pieniny Mts., West Carpathians, Poland, IAVCEI 2008 Congress, Reykjavik, Iceland, p. 21., 2008
Z. Pécskay, I. Seghedi, M. Kovacs, A. Szakács & A. Fülöp: Geochronology of the Neogene calc-alkaline intrusive magmatism in the Poiana Botizei-Tibles-Toroiaga-Rodna-Bargau region, East Carpathians, Romania, Geologica Carpathica (Accepted) 60/2 181-190., 2009
Németh, K., Pécskay, Z., Gméling, K.: Complex interaction textures of an andesite laccolith complex emplaced in a, LASI III Conference, Physical Geology of Subvolcanic Systems: Laccolith, Sills and Dykes, 59-60., 2008
Gméling K., Pécskay Z., Lexa J., Konečny V., Birkenmajer K.: Neogene andesite intrusions along the Carpathian calc-alkaline volcanic arc., CBGA 2010, Thessaloniki, Greece, 39. 1-2, 135-136., 2010
Gméling, K., Pécskay, Z., Harangi, Sz., Birkenmajer, K.: Boron variation in the calc alkaline volcanic arc of the Western Carpathians, Central Europe., IMA 2010, Budapest, Magyarország, Abs. 6, GM74, 483, 2010
Szakács, A., Lexa, J., Molnár, F., Seghedi, I., Kovács, M., Pécskay, Z., Márton, I.: The role of the time factor in the hydrothermal metallogenesis related to the Neogene volcanism in the Carpathian-Pannonian Region., CBGA 2010, Thessaloniki, Greece 39. 1-2, 382-383, 2010
Konečný V., Konečný P., Pécskay Z.: Paleovolcanological reconstruction of the Vepor andesite stratovolcano (Central Slovakia)., CBGA 2010, Thessaloniki, Greece, 39, 1-2, 200-201., 2010
Seghedi, I., Szakács, A., Roşu, E., Pécskay, Z., Gméling, K.: Note on the evolution of a Miocene composite volcano in an extensional setting, Zărand Basin (Apuseni Mts., Romania). Central European Journal of Geosciences, CEJG, Central European Journal of Geosciences/elfogadva, 2, (3), 321-328., 2010
Kiss, P., Gméling, K., Molnár, F., Pécskay, Z.: The origin of the Sarmatian volcanic rocks in the Tokaj Mts. (NE-Hungary) and their relationship to hydrothermal mineralisation. Central European Geology, CEG, Central European Geology/bírálat alatt, 2010
Kiss, P., Gméling, K., Molnár, F., Pécskay, Z.: The origin of the Sarmatian volcanic rocks in the Tokaj Mts. (NE-Hungary) and their relationship to hydrothermal mineralisation., CBGA 2010, Thessaloniki, Greece, 2010
Kiss, P., Gméling, K., Pécskay, Z., Molnár, F.: Geochemical charasteristics of Sarmatian volcanic rocks in the Tokaj Mts., Hungary., IMA 2010, Budapest, Magyarország, GM74, 484, 2010
Pécskay, Z., Lexa, J., Molnár F.: Relationships of rhyolite magmatism and epithermal systems in the Central Slovakia and Tokaj Mts. regions of the Western Carpathians: K/Ar dating of volcanic and hydrothe, IMA 2010, Budapest, Magyarország, Abs. 6., EG54, 297, 2010
Pécskay, Z. & Lexa, J.: Radiometric dating of rhyolites by conventional K/Ar method: methodology., CBGA 2010, Thessaloniki, Greece, Geologia Balcanica 39/1-2, 301, 2010
Lexa, J. & Pécskay, Z.: Dating of minerals and rocks; metamorphic, magmatic and metallogenetic processes as well as tectonic events (Bratislava, April 30th, 2010): Radiometric dating of rhyolite, Tectonic Events. TATOVANIE 2010. Bratislava, Slovakia, 30 April, 2010, 2010
Lexa, J., Fülöp, A, Konečný, V., Kovács, M., Németh, K., Pécskay, Z., Seghedi, I., Szakács, A.: Neogene-Quaternary Volcanic forms in the Carpathian-Pannonian Region: a review. CEJG Spec. Iss.: “New advances of understanding physical volcanology processes in the Carp, CEJG, Central European Journal of Geosciences, 2010
Karoly Nemeth and Zoltan Pecskay: : New advances of understanding physical volcanology processes in the Carpathian-Balkan Region from a global perspective, CEJG, 2010
Alderton, D.H.M., Pécskay, Z., et al.: The timing of volcanism and associated precious metal mineralization in the Apuseni Montains, Romania, Geologica Balcanica, 39, 1-2. 22., 2010
Gál, A., Molnár F., Szakács, A., Kristály, F., Pécskay, Z., et al.: The Certej hydrothermal ore deposit (Apuseni Mts., Romania): Fluid inclusions, types and age of the related hydrothermal alteration, Geologica Balcanica 39, 1-2, 118, 2010
Kovacs, M., Pécskay, Z., Fülöp, A., et al.: Time and space distribution of the Neogene intrusive magmatism from Oas-Gutai Mts., Eastern Carpathians, Romania, Geologica Balcanica 39, 1-2, 214., 2010
Kovacs, M., Fülöp, A., Kovács-Pálffy, P., Pécskay, Z., et al.: Magma mingling and mixing as key processes in the petrogenesis of the Laleaua Alba Neogene composite igneous complex, Gutai Volcanic Zone, Northern Romania, Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series, Szeged, 6, 522, 2010
Gméling Katalin: A Kárpát-Pannon térség miocén-kvarter mészalkáli vulkáni kőzeteinek bór geokémiai összetétele és kapcsolata a szubdukciós folyamatokkal: prompt-gamma aktivációs analitikai vizsgálatok, ELTE, 2010
Gméling K., Pécskay Z., Haller M.J., Massaferro G.I., Németh K.: Prompt-gamma aktivációs analitikai vizsgálatok vulkáni kőzeteken a Balaton-felvidéktől Észak-Patagóniáig., Magyar Kémiai Folyóirat, 115, 91-97., 2009
Haller, M.J., Pécskay, Z., Németh, K., Gméling, K., Massaferro, G.I., Meister, C.M., Nullo, F.E: Preliminary K-Ar geochronology of Neogene back arc volcanism in Northern Patagonia, Argentina., Asociación Geológica Argentina, Publicationes Especiales vol. 12, ISSN 0328-2767, 2009
Kiss P., Molnár F., Gméling K., Pécskay Z.: Petrochemical signatures of Sarmatian volcanic rocks in the mineralized and unmineralized areas of the Tokaj Mountains, NE-Hungary, Geologica Balcanica 39, 1-2, 191, 2010
Pécskay, Z., Gméling, K.: Role of the intrusive processes within the evolution of the Neogene-Quaternary calc-alkaline volcanism of the Carpathians., Results and Perspectives International Maar Workshop Tapolca, Hungary, (Eds) Károly Németh, Balatonlelle, Hungary, ISBN 978-963-06-5638-2, 2010
Pécskay, Z., Gméling, K., Lexa, J., Konečny, V., Birkenmajer, K.: Comparison and connection between Neogene andesite intrusions following the calc-alkaline arc in the West Carpathians(IAVCEI-CVS-IAS-3IMC), Asociación Geológica Argentina, Vol. 12, ISSN 0328-2767, 2009

 

Projekt eseményei

 
2023-04-26 08:42:38
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Környezetanalitikai kutatócsoport (Atommagkutató Intézet), Új kutatóhely: Geokronológia kutatócsoport (Atommagkutató Intézet).
vissza »