A brasszinoszteroidok szerepének vizsgálata a növényi szervek morfogenezisének szabályozásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68201
típus K
Vezető kutató Szekeres Miklós
magyar cím A brasszinoszteroidok szerepének vizsgálata a növényi szervek morfogenezisének szabályozásában
Angol cím The regulatory role of brassinosteroids in the morphogenic determination of plant organs
magyar kulcsszavak hormonális szabályozás, brasszinoszteroidok, morfogenezis, csírázás, virágzás
angol kulcsszavak hormonal regulation, brassinosteroids, morphogenesis, germination, flowering
megadott besorolás
Sejtgenetika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)50 %
Molekuláris Biológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)30 %
Sejtbiológia, molekuláris transzportmechanizmusok (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Sejt- és Fejlődésbiológia
Kutatóhely Növénybiológiai Intézet (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
résztvevők Gyula Péter
Kozma-Bognár László
Szatmári Anna-Mária
Valkai Ildikó
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-07-31
aktuális összeg (MFt) 16.000
FTE (kutatóév egyenérték) 8.48
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A brasszinoszteroidok növényi szteroid hormonok, amelyek számos egyedfejlődési lépés szabályozásának esszenciális regulátorai. E hormoncsalád bioszintázisének és érzékelésének folyamatai mára jórészt ismertté váltak, de ezen ismeretek funkcionális integrációja még várat magára. Ugyanakkor csak az elmúlt két év során derült fény a bioszintézis út utolsó, legfontosabb lépésére és annak fény általi szabályozására, a brasszinoszteroidok transzportjának hiányára, valamint e hormonoknak a virág- és termésfejlődésben játszott meghatározó szerepére. Mindezen eredmények fényében munkánk fő célja, hogy - elsősorban riportergének felhasználásával - megismerjük a brasszinoszteroidok hatásmódját néhény kitüntetett morfogenikus folyamat (csírázás, virág- és termésképzés) során, párhuzamosan vizsgálva a bioszintetikus és érzékelési folyamatok változásait. Célunk továbbá egy olyan riportergén-alapú indikátor rendszer kifejlesztése is, amely lehetővé teszi az endogén hormonszint változásainak sejtszintű követését in vivo körülmények között. Vizsgálataink szervesen épülnek a laboratóriumunkban korábban elért eredményekre és tapasztalatra, ezért a vállalt feladatok mindegyikének maradéktalan realizálására számítunk. Eredményeink várhatóan jelentősen hozzájárulnak majd a brasszinoszteroidok funkcionális szerepének és hatásmódjának alaposabb megismeréséhez, de gyakorlati hasznosításukat legfeljebb hosszabb távon, a virág- és termésképzéssel kapcsolatos vizsgálatok vonatkozásában tartjuk elképzelhetőnek.
angol összefoglaló
Brassinosteroids are steroidal plant hormones that are essential regulators of multiple developmental processes. In phytohormone biology, the biosynthesis and signaling routes of this hormone group are among the best-characterized ones, but the available information still awaits an integrative assessment. Very recently several breakthrough results have been reported, which identified the last and most important step of the brassinosteroid pathway and revealed its regulation by light, substantiated the lack of in planta hormone transport, and proved the instrumental role of brassinosteroid regulation during flower and fruit development. Based on these developments our main objective is to reveal, by the use of reporter gene constructs, the details of brassinosteroid action in the control of some crucial morphogenic events (e.g. germination, flower and fruit differentiation). We intend to achieve this by parallel analyses of the biosynthetic and perception processes. Our further goal is the development of reporter-based indicator systems that are suitable for the in vivo monitoring of changes in the brassinosteroid concentration at the cellular level. This project is based on previous results and experience of our laboratory, therefore we are confident that the research tasks can be fully realized. We expect that our results will make a substantial contribution to the understanding of the functional and regulatory roles of brassinosteroids. Although the data that are to be obtained in the context of flower and fruit development can have some biotechnological relevance, we do not anticipate their utilization in the near future.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A brasszinoszteroidok (BR-ok) növényi szteroid hormonok, amelyek fontos szerepet játszanak az egyedfejlődési és reproduktív funkciók szabályozásában. Munkánk célja olyan tényezők azonosítása volt, amelyek a sejtek szenzitizálása, ill. a hormon felhalmozása révén befolyásolhatják a BR válaszreakciókat. Kimutattuk, hogy a feltételezett egyenletes kifejeződéssel szemben a BR receptort kódoló BRI1 gén differenciált szerv- és fejlődés-specifikus expressziót mutat. BRI1 promóter-riporter fúziókat hordozó transzgenikus Arabidopsis vonalainkban a fokozott hormonérzékenység szoros korrelációt mutatott a receptor erős kifejeződésével, jelezve a receptor sűrűség és a válaszreakció kialakulása közti kapcsolatot. Másrészt meghatároztuk az aktív BR formák korábban ismeretlen szintjét az Arabidopsis egyes szerveiben, igazolva, hogy a hormon felhalmozódás mértékét jórészt a bioszintetikus gének transzkripciós szintű szabályozása határozza meg. A sebesség-meghatározó CPD/CYP90A1 enzimről episztázis analízissel kimutattuk, hogy az a szintézis hatékonyságát közvetlenül a BR szintézis első reakcióját követően kontrollálja. Az anyagcsereút utolsó, még tisztázatlan enzim funkcióját karakterizálva meghatároztuk, hogy a CPD/CYP90A1 a szteroid váz C-3 pozíciójának oxidációjáért felelős. Ezzel egyúttal kísérletes bizonyítékot szolgáltattunk egy új, a korábban ismertnél hatékonyabb BR szintézisút in vivo jelentőségére.
kutatási eredmények (angolul)
Brassinosteroids (BRs) are steroidal plant hormones controlling morphogenesis and reproductive development. The aim of our project was to elucidate basic mechanisms that influence BR responses by modulating cellular susceptibility or accumulation of the biologically active hormone. We demonstrated that, in contrast to an earlier concept of ubiquitous expression, the BRI1 gene encoding the BR receptor shows differential organ-specific and developmental activity. Our BRI1 promoter-reporter constructs revealed that in Arabidopsis elevated BRI1 expression coincides with increased BR responsiveness, suggesting an important role for receptor abundance in the initiation of BR signaling. In a different approach we determined the hitherto unknown distribution of active BRs in the various organs of Arabidopsis, and provided evidence that the transcriptional control of BR biosynthetic genes efficiently regulates hormone accumulation. We have shown that CPD/CYP90A1 is a key enzyme of BR biosynthesis and, using epistasis analysis, we demonstrated that it controls intermediate flow immediately downstream of the first committed step of the BR pathway. Characterizing the last unknown enzyme function in the BR pathway, we clarified by in vitro enzyme assays that CPD/CYP90A catalyzes the C-3 oxidation of early BR intermediates. Based on this result we proposed an enzymologically well supported novel BR biosynthetic pathway.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68201
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ohnishi T; Bancos S; Watanabe B; Fujioka S; Yokota T; Sakata K; Szekeres M; Mizutani M: Biochemical characterization of brassinosteroid C-3 oxidase, Plant Cell Physiol 48: S200, 2007
Hategan L; Bindics J; Szekeres M: Developmentally regulated expression of the BRI1 brassinosteroid receptor in Arabidopsis thaliana., Acta Biol Szegediensis 52: 57-58, 2008
Hategan L; Godza B; Bindics J; Nagy F; Szekeres M: A BRI1 brasszinoszteroid receptor szabályozott kifejeződésének szerepe a növények morfogenezisében, Absztrakt #PG16, 8. Magyar Genetikai Kongresszus, 2009
Hategan L; Godza B; Nagy F Bishop GJ Szekeres M: Modulation of brassinosteroid sensitivity via differential expression of the BRI1 receptor, Absztrakt #PS05-58, 20. International Plant Growth Substances Association Conference, 2010
Hategan L, Godza B, Nagy F, Szekeres M: A receptor-eloszlás hatása a növényi szteroid hormon által szabályozott morfogenikus folyamatokra, 9. Magyar Genetikai Kongresszus, 2011
Hategan L; Godza B; Szekeres M: Regulation of brassinosteroid metabolism, Springer, Heidelberg, pp 57-81, 2011
Ohnishi T, Godza B, Bunta W, Fujioka S, Hategan L, Kouhei I, Yokota T, Szekeres M, Mizutani M: Arabidopsis CYP90A1/CPD catalyzes C-3 oxidation in brassinosteroid biosynthesis, J Biol Chem (elfogadva), 2012
Hategan L, Godza B, Kozma-Bognar L, Bishop GJ, Nagy F, Szekeres M: Brassinosteroid sensitivity is modulated by differential expression of the BRI1 receptor, Planta (közlésre beküldve), 2012
vissza »