The Swabian Mirror  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
68213
Type K
Principal investigator Blazovich, László
Title in Hungarian A Sváb tükör
Title in English The Swabian Mirror
Keywords in Hungarian A Sváb tükör bevezetővel és jegyzetekkel ellátott magyar fordítása
Keywords in English The hungarian translation of the Swabian mirror with introduction and notes
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel History
Department or equivalent Csongrád Megyei Levéltár
Starting date 2007-07-01
Closing date 2009-07-31
Funding (in million HUF) 1.990
FTE (full time equivalent) 0.48
state closed project
Summary in Hungarian
Összefoglalás


Pályázatunk témájaként a Sváb tükör hosszabb bevezetővel, jegyzetekkel kísért fordítását kívánjuk elvégezni. A műhöz tárgy- és személynév mutatót is készítünk. A szöveg együttesen mintegy 30-32 ív terjedelmű lesz. Maga a Sváb tükör jelentős hatást gyakorolt a magyar városjogra, amint ez a Budai jogkönyv forrásfeltárásából ismeretes. Fordítását az teszi szükségessé, hogy a latin forrásokhoz szokott medievisták hozzáférhessenek egy korabeli dél-német nyelven írt alkotáshoz, amely a jogtörténeti jelentőségű adatokon túl számos művelődéstörténeti vonatkozást tartalmaz. Ebből következően több tudományág képviselői haszonnal forgathatják.
A kutatómunka sikerének biztosítéka, hogy ugyanazok a szakemberek végzik, akik a Szász tükör fordításán és megjelentetésén fáradoztak. Mivel a műhöz kapcsolódó szakirodalom Magyarországon elérhetetlen, mindenképpen szükség van legalább két hetes ausztriai vagy németországi kutatóútra és külföldi kutatótársakkal való konzultációra.
Summary
Summary

The topic of our application is the translation of the Swabian mirror with a longer introduction and notes. We will attach a subject and personal name index. The text will be 30-32 sheet long. The Swabian mirror itself had an important effect on the Hungarian urban law, as we know from the source exploration of the book of law from Buda. Its translation is necessary so that the specialists in the Middle Ages being used to Latin sources should reach a work written in contemporary Southern German language, which contains several cultural history aspects besides the dates being important in the history of law. Consequently, the representatives of several sciences will use it succesfully.
The guarantee of the success of research is that it is done by the same specialists, who worked on the translation and editing of the Saxon mirror. Since the special literature linked to this work is not available in Hungary, it will be necessary to do research work for about two weeks in Germany or Austria and consult foreign collegaues, researchers.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Pályázatunkban a Sváb tükör terjedelmes bevezetővel és jegyzetekkel kiegészített magyar nyelvű fordítását készítettük el. A bevezető egy részét német nyelvre fordítottuk. Olyan egységeket, amelyek a külföldi kutatók figyelmét felkelthetik, mint például a Sváb tükör magyarországi hatása. A műhöz maqyar nyelvű személynév- és tárgymutatót készítettünk. A Sváb tükör különösen nagy hatást gyakorolt a középkori magyar városjogra, ezen túlmenően számos művelődéstörténeti adatot tartalmaz, amelyeket több tudományág (történelem, néprajz, településtörténet, Bibliakutatás, stb.) művelői hasznosíthatnak. A munka sikerét bizonyítják a lektori jelentések, amelyek egységesen kiadásra érdemesnek tartották az elkészült anyagot. E jó eredmény a projektben résztvevők magas szakmai ismereteinek és tapasztalatainak köszönhető. Sikerült továbbá a legfontosabb szakirodalmat külföldről könyvtárközi kölcsönzéssel beszerezni, ami a munka szinvonalának emeléséhez nagyban hozzájárult. A kutatási program keretén belül 2008 február 29-én külföldi kutatókkal minikonferenciát rendeztünk Szegeden, amelynek anyagát 2009-ben Schwabenspiegel-forschung im Donaugebiet címmel jelentettük meg. A továbbiakban célunk, hogy újabb pályázatok révén a kéziratban lévő anyagot mielőbb megjelentessük.
Results in English
The topic of our application was the translation of the Swabian Mirror (Schwaben Spiegel) with a longer introduction and notes. We also attached a subject and a personal name index both for the territorial law and for the feudal law as we planed before. We have posted the completed translation with the introduction, with the notes and the indexes. A part of the introduction had been translated into English. The publisher’s readers adjudged the result of the work to be excellent and they also called our attention on several corrections and completions. One can realize by reading the text that it is a legal source making a deep impact on the history of the medieval Hungarian cities. We organised a conference during the running time of the application on 28 February 2008, on which the scientific presentations moved further the research of the Swabian Mirror. Since then we have published the volume of the conference including the texts of the mentioned lectures. It is necessary to provide for the publication of the whole piece to let the Hungarian medieval historians get known with it. We are involved in this job henceforward. This way the Swabian Mirror will be enjoyable in Hungarian not for the researchers only but it can be taken part in the education, too, and the public audience also can get closer to it. Publishing the Swabian Mirror opens a newer window on Europe for the medieval investigators.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68213
Decision
Yes

 

List of publications

 
György Benyik, László Blazovich, Heinz Holzhauer, Bernd Kannowski, Peter Landau, Heiner Lück: Einflüsse der Bibel auf den Schwabenspiegel, Die Wirkung des Schwabenspiegels in Ungarn, Familien- und Strafrechtsgeschichtliche Beobachtungen am Schwabenspiegel, Zum Beweisrecht des Schwabenspiegels, Die Königswahl vom Sachsenspiegel zum Schwabenspiegel, Kohaerenzen, Paralellen, Divergenzen. Sachse, Acta universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica Tom. LXXI. Fasc. 17.Szeged 2008., 2008
Back »