A Gödöllői-dombság és a Duna-teraszok negyedidőszaki képződményeinek komplex összehasonlító vizsgálata: morfotektonikai és őskörnyezeti rekonstrukciós tanulmányok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68219
típus K
Vezető kutató Horváth Erzsébet
magyar cím A Gödöllői-dombság és a Duna-teraszok negyedidőszaki képződményeinek komplex összehasonlító vizsgálata: morfotektonikai és őskörnyezeti rekonstrukciós tanulmányok
Angol cím Complex, comparative investigation of Quaternary sediments of the Gödöllő Hilly Region and the Danube-terraces: morphotectonicstudies and paleoenviroment-reconstruction
magyar kulcsszavak negyedidőszak, morfotektonika, teraszpárhuzamosítás, őskörnyezet-rekonstrukció
angol kulcsszavak Quaternary, morphotectonics, correlation of riverterraces, paleoenvironment-reconstruction
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)70 %
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)30 %
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Természetföldrajzi Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bajnóczi Bernadett
Bradák Balázs
Gábris Gyula
Kohán Balázs
Markó András
Mattányi Zsolt
Novothny Ágnes
Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-02-29
aktuális összeg (MFt) 9.009
FTE (kutatóév egyenérték) 8.08
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A Gödöllői-dombságban morfotektonikai módszerekkel fogjuk vizsgálni a domborzatot kialakító tényezőket. Ennek eszközei a digitális domborzatmodell elemzés mellett a feltárások leírása és a multielektródás geoelektromos szelvényezés, amelyek fúrásokkal kiegészítve a szeizmikus reflexiós szelvényeken látható deformációk felszínközeli (negyedidőszaki) rétegekben való követésére vagy, kizárására adnak esélyt. Itt ilyen jellegű kutatás eddig csak a korábbi pályázatunk keretében folyt, ennek eredményeit felhasználva, azokat továbbfejlesztve, új módszerekkel és nagyobb területen vinnénk tovább.
Az újonnan alkalmazott módszerek közül kiemelendő a hazánkban először alkalmazott mágneses szuszceptibilitás anizotrópia (AMS) a paleo-szélirányok meghatározására, alkalmas terasz-kavicsanyag esetén kitettségi kor meghatározása, régészeti kutatás (ismert és feltárandó őskőkori régészeti lelőhelyek adatainak integrálása). Néhány jellegzetes, eddig nem vizsgált teraszt fedő löszfeltárás komplex elemzésével (agyagásvány és δ18O, δ13C vizsgálatok, paleotalaj-mikromorfológia, mágnesezhetőség, malakológia) környezetrekonstrukciót készítünk, ezt összehasonlítjuk a „klasszikus” basaharci feltárással. A rétegsorok párhuzamosításához kormeghatározásokat végeznénk nemzetközi együttműködésekben (OSL, AAR) ill. itthon (C14), és felhasználnánk a Bagi Tefra vezető szintet. Az eredmények tér- és időbeli változásait GIS rendszerbe integrálnánk.
Nappali és PhD hallgatók bevonásával biztosítjuk a módszerek és eredmények oktatásba való gyors átültetését. Várható morfotektonikai eredményeink modellértékűek lehetnek löszös területek felszínfejlődésére, összekapcsolhatóvá válik a Duna és a Galga vízrendszere.
angol összefoglaló
In this study morphotectonic investigation will be applied to determine the factors influencing the evolution of the landscape in the Gödöllő Hilly Region. The analyses of DTM, the detailed description of outcrops and multielectrod resistivity sections, supplemented by drilling make possible to follow-up or exclude the deformation recognized in seismic reflection profiles. In this project we intend to build on our expertise and improve our knowledge by applying in previously investigated and new areas.
Anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) will be brought into prominence in the determination of paleowind directions for the first time in Hungary. In case of suitable gravel material exposure ages will be determined; archeological prospection will include data of known and new archeological sites. We make environment reconstruction based on complex investigation (clay mineral and δ18O, δ13C analyses, micromorphology of paleosoil thin sections, magnetic susceptibility; malacology) of very detailed new representative loess profiles situated on river terraces and correlate it with the “classical” loess profile at Basaharc. Independent age control is provided in international cooperation (OSL, AAR) or in Hungary (C14). It is possible to use the Bag Tephra marker horizon for correlation.
The time- and spatial changes of the results will be integrated in GIS to understand the evolution of the Gödöllő Hilly region.
The involvement of with graduate and PhD students ensure to put the latest scientific result into education.
Our expected morphotectonic results can be applied as a model for the development of loess covered areas.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Legjelentősebb eredményünk a süttői löszfeltárás rétegsorának nagyfelbontású (2-10cm) és komplex vizsgálata, ami hazai viszonylatban eddig egyedülálló, de nemzetközi szinten is figyelemre méltó. Az AAR és OSL mérések alapján a szelvényt MIS6-MIS2 korú képződmények alkotják, a paleodomborzatnak köszönhetően megőrződött a MIS5e paleotalaj is. A szelvény felső részében a Mono Lake és a Laschamp paleomágneses eseményeket ismertük fel. Az egymástól független környezetrekonstrukciót célzó vizsgálatok (granulometria, másodlagos karbonátok, malakológia, mikromorfológia) jó összhangban vannak egymással, abszolút koruk is ismert. Pakson a komplex vizsgálatok mellett, hazánkban eddig egyedülálló módon sikerült >150ka lumineszcens korokat mérni. Néhány Duna-teraszon együtt alkalmaztuk a lumineszcens és a kozmogén 10Be izotópon alapuló kitettségi kormeghatározást, hogy így a két módszer egymást kiegészítve pontosabb információkat szolgáltasson a teraszok kialakulásának koráról, illetve lepusztulási rátájáról.
kutatási eredmények (angolul)
Our most impressive (important) result is the high resolution (2-10 cm) complex investigation of the Süttő loess profile. This investigation is unique in Hungary and also remarkable internationally. Based on AAR and OSL measurements, the Süttő loess profile is built up by MIS 6- MIS 2 sediments. Additionally, the MIS 5e palaeosoil is also conserved due the special palaeo-relief. In the upper part of the profile the Mono Lake and the Laschamp palaeomagnetic excursions are probably preserved, which will be/is confirmed by our palaeomagnetic measurements. Independent investigations (MS, granulometry, secondary carbonates, malacology, micromorphology) were carried out in order to try to reconstruct the palaeo-environment and its changes in the study area, which resulted in good agreement. Beside the complex investigations of the Paks loess profile, we - first in Hungary – successfully dated older than 150 ka sediments using IRSL (luminescence) dating. Luminescence and 10Be cosmogenic exposure dating methods were applied together in order to date older Danube-terraces and make time constraints for their formation and evolution/erosion.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68219
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Novothny, Á., Frechen, M., Horváth, E., Wacha, L., Rolf, C.: High resolution grain size and magnetic susceptibility record of the penultimate and last glacial cycles at the Süttő loess section, in Hungary., Quaternary International 234, 75-85., 2011
Barta, G., Koeniger, P., Horváth, E., Frechen, M., Bajnóczi, B.: Stable isotope studies of secondary carbonates of the Süttő loess-paleosoil sequence, Hungary., Central European Geology Vol. 54/1-2, pp. 173-186, 2011
Barta, G.: The structure and origin of loess dolls – a case study from the loess-paleosoil sequence of Süttő, Hungary., Journal of Environmental Geography Vol. 4/1-4, pp. 1-10., 2011
Barta, G.: Secondary carbonates in loess-paleosoil sequences: a general review., European Journal of Geosciences 3 (2), pp. 129-146., 2011
Barta, G.: Másodlagos karbonátok a süttői löszfeltárásban, Diplomamunka, ELTE FFI TTK Természetföldrajzi tanszék, 2010
Horváth, E., Bradák, B., Novothny, Á., Frechen, M.,: Complex study of the loess-paleosoil sequence at Süttő, Hungary, an attempt to discover the paleoenvironmental changes of the past 130 ka., Loessfest, Novi Sad, 08.30.-09.03. 2009., 2009
Kása I.: A paksi téglagyári löszfeltárás másodlagos karbonátjainak bemuta, Diplomamunka, ELTE FFI TTK Természetföldrajzi tanszék, 2010
Koeniger, P., Wacha, L., Thiel, C., Ostertag-Henning, C., Scheeder, G., Novothny, Á., Bajnóczi, B., Horváth, E., Techmer, A., Frechen, M.: Evaluation of bulk carbonate stable isotope composition from the Süttő loess sequence (Hungary) - What can we interpret with an existing chronology?, 10th International Conference "Methods of Absolute Chronology" 2010. Gliwice., 2010
Novothny, Á. Frechen, M., Horváth, E.: Luminescence dating of sand movement periods from the Gödöllő Hills, Hungary., Geomorphology Volume 5/2-3, 114-119., 2010
Novothny, Á., Frechen, M., Gábris, Gy., Horváth, E., Tsukamoto, S., Moska, P: Reliability of fading corrected IRSL ages compared to quartz OSL ages from aeolian sediments from Hungary., German LED conference, 2009 Hannover, 2010
Novothny, Á., Frechen, M., Horváth, E., Krbetschek, M., Tsukamoto, S.: Infrared stimulated luminescence and infrared-radiofluorescence dating of quaternary sediments in Hungary., Quaternary Geochronology 5, 114-119., 2010
Rolf, C., Hambach, U., Novothny, Á., Schnepp, E., Worm, K.: A combined palaeomagnetic and environmental magnetic investigation of Late Glacial loess from the Middle Danube Basin (Süttő, Hungary)., EGU, 2010, Vienna, 2010
Thiel, C., Königer, P., Ostertag-Henning, C., Scheeder, G., Novothny, Á., Horváth, E., Wacha, L., Techmer, A., Frechen, M.: Multi-proxy approach for palaeoclimate reconstruction using a loess-palaeosol sequence from Süttő, Hungary., EGU, 2010, Vienna, 2010
Novothny, Á; Frechen, M; Horváth, E; Bradák, B; Oches, E. A; McCoy, W; Stevens, T.: Luminescence and amino acid racemization chronology of the loess-paleosol sequence at Süttő, Hungary., Quaternary International 198: 62-76., 2009
Horváth, E; Novothny Á; Bradák B;: Környezetrekonstrukció a süttői löszszelvény komplex vizsgálata alapján., Klímaváltozás a Kárpát-medencében: Mit üzen a múlt? – PAGES 2009, Budapest, 2009. november 18., 2009
Novothny, Á., Horváth, E., Frechen, m., Krbetschek, M.: Geochronological study of the loess profile at Süttő, Hungary., Loessfest, Novi Sad, 08.30.-09.03. 2009., 2009
Horváth, E.: Complex investigation (study) of the loess-palaeosol sequence at Süttő, Hungary., Loessfest, Novi Sad, 08.30.-09.03. 2009., 2009
Rolf, C., Worm, K., Hambach, U., Schnepp, E., Novothny, A.: A combined palaeomagnetic and environmental magnetic investigation of Late Glacial loess from the Middle Danube Basin (Süttő; Hungary)., Loessfest, Novi Sad, 08.30.-09.03. 2009., 2009
Horváth, E.: Éghajlatváltozások nyomai a löszökben., 100 éves a jégkorszak Konferencia, Pécs, 2009. 10. 01.-03., 2009
Novothny, Á., Frechen, M., Horváth, E., Krbetschek, M., Tsukamoto, S.: IRSL and IR-RF dating of quaternary sediments in Hungary., 12th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating 18 – 22 September 2008, Peking University, China, 2008
Novothny, Á., Frechen, M., Horváth, E., Krbetschek, M., Tsukamoto, S.: IRSL and IR-RF dating of quaternary sediments in Hungary., German LED 2008 Leipzig, 31.10-02.11.2008, 2008

 

Projekt eseményei

 
2009-07-17 14:17:51
Résztvevők változása
vissza »