Neolitikus kultúrák kapcsolatrendszere kerámia vizsgálaton keresztül  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68255
típus NK
Vezető kutató Kreiter Attila
magyar cím Neolitikus kultúrák kapcsolatrendszere kerámia vizsgálaton keresztül
Angol cím Understanding the relationship between Neolithic communities through ceramic analysis
magyar kulcsszavak neolitikum, kerámia petrológia, kultúrális kapcsolatok
angol kulcsszavak Neolithic, ceramic petrology, cultural relationships,
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Régészet
Kutatóhely Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat
résztvevők Bánffy Eszter
Eke István
Kalicz Nándor
Szakmány György
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 17.932
FTE (kutatóév egyenérték) 4.21
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat célja hogy egy kutatócsoport vezetésével létrehozzon egy olyan kutatólaboratóriumot, amely alkalmas régészeti kerámiák mikroszkópos és petrológiai vizsgálatának elvégzésére. A kutatólaboratórium magában foglalja a kerámia vékonycsiszolatainak elkészítéséhez és analizálásához szükséges infrastrukturális hátteret. A laboratórium segítségével szisztematikus módon vizsgáljuk a kora- és középső neolit kerámiák készítési technikáját, anyagát, soványítását és funkcióját. Az eredmények rávilágítanak a telepeken belül fennálló fazekas tradíciók jelenlétére, a kerámiakészítés lehetséges szakosodására (háziipar, műhely), esetleges specializációra bizonyos edénytípusok készítésén belül. A specializáció illetve a szakosodás jelenléte információt nyújtanak a társadalom szervezettségéről és annak tagoltságáról, valamint a társadalmak tagoltságának a változásáról a kora és középső neolitikum folyamán. Továbbá az elemzéssorozat a kerámia technológián keresztül megfigyelhető hasonlóságok és különbözőségek segítségével vizsgálja neolitikus kultúrák kialakulását, egymásra való hatását és kapcsolatrendszerét. A vizsgálatokkal közelebb juthatunk a kultúrák kialakulásának és a kultúrákon belüli társadalmi kapcsolatok változásának a megértéséhez a kora- és középső neolitikum folyamán.
angol összefoglaló
The aim of the project is to set up a research team to establish a research laboratory for microscopic and petrological analyses of archaeological ceramics. The research laboratory incorporates facilities for microscopic examination of ceramics, and equipment for ceramic thin section preparation and thin section analysis. By the means of the laboratory we systematically examine technological aspects of Early and Middle Neolithic ceramic manufacture, including raw materials, tempers and vessel function. The results enable us to assess the existence of intrasite technological traditions of potters or potters’ group, possible specialisation (household industry, workshop) and standardisation within the manufacture of certain vessel types. When specialisation or standardisation is identified we gain information on social organisation and social stratification and we can assess how social organisation and social stratification changed during the Early and Middle Neolithic. Furthermore, we examine the development of cultural groups, the way they had an impact on each other and their complex relationships through similarities and differences between their ceramic technologies. The analyses carried out in this research provide us with a better understanding of the emergence of cultural groups and changes in social relations during the Early and Middle Neolithic.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat keretében összesen 13 lelőhelyről vizsgáltuk Starčevo, Körös, Vinča, AVK, DVK, Zseliz és Lengyel kultúrák kerámiatechnológiáit. A vizsgálatok során összesen 598 db vékonycsiszolatot készítettünk. A vizsgálatok segítségével megismerhettük a neolitikus kerámiakészítési hagyományokban bekövetkezett változásokat. Az eredmények alapján a Körös, korai DVK, Starčevo, AVK és Vinča kultúrák között alapvető kerámiatechnológiai hasonlatosság van. A lelőhelyeken a legtöbb kerámia alapvetően egységes (nagyon finom) nyersanyagból készült, amelyet szervesanyaggal (pelyvával?) soványítottak. A kerámiatechnológiai hasonlatosságokat összevetve Kárpát-medencei és balkáni kerámiavizsgálati adatokkal kiderül, hogy a kerámiatechnológiai hagyomány az említett területeken alapvetően egységes, amely leginkább a szervesanyag soványításban nyilvánul meg. A középső, illetve késő neolitikumra (DVK, Lengyel) jelentős technológiai változatosság figyelhető meg. A technológiai eljárások változatossága több fazekas, illetve fazekas csoport jelenlétére utalhat egy-egy lelőhelyen belül, illetve kerámiakészítési hagyományok kialakulására egy-egy közösségen belül. A neolitikum fiatalabb időszakára a pelyva mennyisége csökken, a késő neolitikumra pedig szinte teljesen eltűnik. A késő neolitikumban szintén megfigyelhető a középső neolitikumban említett változatosság, azonban megjelenik a kerámiakészítés standardizációja és specializációja.
kutatási eredmények (angolul)
In the project Neolithic ceramic technologies were examined from 13 sites of the Starčevo, Körös, Vinča, AVK, DVK, Zseliz and Lengyel cultures. Altogether 598 ceramic thin sections were analysed. By the means of ceramic petrographic analysis we gained knowledge in the changes of Neolithic ceramic traditions. The results show that the Körös, Early TLP, Starčevo, ALP and Vinča cultures show fundamental ceramic technological similarities. In these sites the majority of ceramics were made from fundamentally similar (very fine grained) raw materials, which were tempered with organic matter (chaff?). The ceramic technological similarities are compared to ceramic technological data from the Carpathian Basin and the Balkans and show that ceramic technological tradition was similar in a wide geographical area. The similarity is most striking in the use of organic tempering. Towards the Middle and Late Neolithic (TLP, Lengyel culture) considerable technological variability is observed. Variability in technological practices may indicate the former presence of several potters or potters groups, and resulted in the formation of intrasite technological traditions. Towards the younger Neolithic the amount of organic tempering decreases and by the Late Neolithic it almost completely disappeared. In the Late Neolithic the ceramic technological variability, which is observed in the Middle Neolithic is also present but standardisation and specialisation appears.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68255
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kreiter, A.: Crafting difference: Early Neolithic (Körös culture) ceramic traditions in north-east Hungary, Kozłowski, J. K., Raczky, P. (eds.) Neolithization of the Carpathian Basin: northernmost distribution of the Starčevo/Körös culture. Karaków. pp. 177-193., 2010
Kreiter, A; Szakmány, Gy; Kázmér, M.: Ceramic technology and social process in Late Neolithic Hungary, in: Quinn, P. (Szerk.) Petrography of archaeological materials. Oxford: Oxbow. pp. 101-119, 2009
Kreiter, A; Szakmány, Gy: Előzetes tanulmány Belvárdgyula-Szarkahegy késő neolitikus (Lengyel kultúra) településről származó kerámiák petrográfiai vizsgá, Archeometriai Műhely 2008/3 pp. 65-74, 2008
Kreiter, A; Szakmány, Gy.: Előzetes tanulmány Szemely-Hegyes és Zengővárkony késő neolitikus (Lengyel kultúra) településről származó kerámiák petrográfiai vizsgálatáról, Archeometriai Műhely 2008/2 pp. 55-68, 2008
Kreiter, A; Szakmány, Gy (in press): Előzetes tanulmány Méhtelek-Nádas kora neolitikus (Körös kultúra) településről származó kerámiák és idolok petrográfiai vizsgálatáról, Kötet előkészítés alatt, 2011
Kreiter, A. (in prep.): 43/2 Maroslele-Panahát: Vinča és Alföldi vonaldíszes kerámiák technológiai és petrográfiai összehasonlítása, A lelőhelyről egy monográfia előkészítése van folyamatban, 2011
Kreiter, A. (in prep.): Balatonszárszó–Kis erdei dűlő neolitikus kerámiáinak petrográfiai vizsgálata: a kerámia technológia és régészeti fázisok kapcsolata, A lelőhelyről egy monográfia előkészítése van folyamatban, 2011
Kreiter, A.: Neolitikus kultúrák kapcsolatrendszere kerámiavizsgálatokon keresztül., Környezet–Ember–Kultúra „Az alkalmazott természettudományok és a régészet párbeszéde”. 2010. október 6–8. Magyar Nemzeti Múzeum, 2010
Zsók, I; Kreiter, A.: Balatonszárszó–Kis erdei dűlő neolitikus kerámiák petrográfiai vizsgálata., Környezet–Ember–Kultúra „Az alkalmazott természettudományok és a régészet párbeszéde”. 2010. október 6–8. Magyar Nemzeti Múzeum, 2010
Kalicz, N; Kreiter; A; Kreiter, E; Tokai Z. M. (in press): A Neolitikum Kronológiai Kérdései Becsehely-Bükkaljai-dűlő lelőhelyen, MOMOS-Őskoros Kutatók IV. Összejövetele, 2010
vissza »