Typographical research of 18th ct. Hungarian illustrated and printed books  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
68257
Type K
Principal investigator Vizkeletyné Ecsedy, Judit
Title in Hungarian 18. századi magyar vonatkozású nyomtatott és illusztrált könyvek feltárása
Title in English Typographical research of 18th ct. Hungarian illustrated and printed books
Keywords in Hungarian nyomdák, illusztráció, tipográfia, magyar
Keywords in English typography, illustration, printing, Hungarian
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Literature
Department or equivalent Research Group for Book and Cultural History (National Széchényi Library)
Participants Ekler, Péter
Mészárosné Varga, Bernadett
P. Vásárhelyi, Judit
Perger, Péter
Szilágyiné Bánfi, Szilvia
Tóvízi, Ágnes
Starting date 2007-07-01
Closing date 2012-08-31
Funding (in million HUF) 16.071
FTE (full time equivalent) 9.34
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja, a pályázat célkitűzése a Magyarországon használt teljes tipográfiai felszerelés és a könyvekben szereplő sokszorosított betű-, dísz- és illusztráció-anyag teljes repertóriumának elkészítése a 18. század első felére vonatkozóan. Amellett, hogy rendkívül szemléletes módon mutatná be egy ország könyvtörténetének tipográfiai vetületét, olyan európai kapcsolatokra is rávilágít (tipográfiai anyag beszerzési forrása, vándorlása), amelyek más módon, források hiányában, nem érhetők tetten. Másrészt a nem Magyarországon nyomtatott, de magyar vonatkozású hungarikumokat tartalmazó, Széchényi Könyvtár-beli Apponyi Hungarika és metszetgyűjtemény 18. századi képi anyagának feltárása és bemutatása a kitűzött cél. A bibliográfiai feltárás és a hozzájuk csatlakozó képanyag az adott korszak történeti eseményeinek kutatása szempontjából rendkívül fontos dokumentáció. -- A jelenlegi pályázat szerves folytatása lenne a még folyó (2006-ban befejeződő) kutatásnak, amely ugyanennek a témának a korábbi korszakokra vonatkozó kutatását tűzte ki célul.
Summary
''Typographical research of 18-ct. Hungarian illustrated and printed books''

The aim of the research is the survey of the entire typographical equipment of printing shops active in Hungary throughout the first half of the 18th century, thus providing a repertory of type-faces, decorative head- and tail-pieces, fleurons, printers' devices and illustrations. Apart form displaying in a very spectacular way the complete typographical aspect of a country it also gives a possibility to trace back the moving and the acquisition source of printing material used in Hungary. The other object of the research planned refers to broadsheets, wood-cuts and copper-plates of Hungarian relevance to be found in the Apponyi book-collection and the Apponyi illustrated broadsheets-collection of the National Széchényi Library. The bibliographical description and the display of illustrations will make a significant contribution as to the research of Hungarian historical events of the given period.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A 18. századi magyar vonatkozású nyomtatott és illusztrált könyvek feltárása az 1701-1750 korszakra vonatkozóan -- a pályázat munkatervében szereplő célkitűzésnek megfelelően -- megtörtént. Elkészült a fenti időkörbe tartozó magyarországi betűtípus- és dísz-repertórium, teljes körű nyilvántartással és reprodukciókkal (23 nyomda 5160 kiadványából 858 betű-sorozat és 4 807 díszítőelem), és elkészült a magyar vonatkozású, külföldön készült metszetek leírása, képi megjelenítéssel együtt (1800 kiadványból kigyűjtött 2700 metszet) Ez utóbbiak leírása és képi megjelenítése egyrészt adatbázis formájában áll rendelkezésre, másrészt az Országos Széchényi Könyvtár honlapján a Digitális Képkönyvtárban: http://nektar-2oszk.hu/librivision.hun.html és www.kepkonyvtar.hu
Results in English
The typographical research of 18th century printed and illustrated works covering the period 1701--1750 has been finished, according to the aims of the project. As a result of the researches, the complete repertory of the typographical elements, ornaments and illustrations produced in Hungary was collected with textual descriptions and reproductions (from the 5160 printings produced by 23 printing offices containing 858 letter-types and 4807 various ornamental elements), together with the wood-cuts, and engravings of events and personalities of Hungarian relevance (from 1800 publications 2700 engravings). The latter have been worked into a database, and they are also accessible on the website "Digital Pictures" of the National Széchényi Library: http://nektar-2oszk.hu/librivision.hun.html respectively www.kepkonyvtar.hu
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68257
Decision
Yes

 

List of publications

 
V. Ecsedy Judit: nyomdai cifrák - évszázadokon át, Marosvásárhely, 2009
V. Ecsedy Judit-- Simon Melinda: Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1488-1800. -- Hungarian printers' and publishers' devices 1488-1800., Budapest, 2009
V. Ecsedy Judit: Nyomda a keresdi várkastélyban, Magyar Grafika, 2009
V. Ecsedy Judit: A magyar szentek képcsarnoka, Budapest-Kolozsvár, 2010
V. Ecsedy Judit: A késmárki nyomda Debrecenben?, In: Jubileumi könyv- és nyomdásazttörténeti szimpózium. Debrecen, 2011
V. Ecsedy Judit: Betűrakó legény kerestetik, In: Magyar Grafika, 2010
Bánfi Szilvia: A Kájoni János alapította csiksomlyói Ferences nyomda felszereléséről, In: Csiki Székely Múzeum Évkönyve, 2010
Bánfi Szilvia: A szerény nyomdai készlettel rendelkező csiksomlyói Ferences tipográfia, In: Magyar Grafika, 2011
M.Varga Bernadett: "Typographiánk szép vala, de az mindenestöl elbomla", In: Magyar Grafika, 2010
M. Varga Bernadett: EGy fametszetes címlapkeret feltünéséről Kolozsváron és Debrecenben, In: Mint gyümölcsöt termett szölöveszszök" Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, 2010
P. Vásárhelyi Judit: A bázeli magyar Biblia próbanyomata 1744-ből, Konyv és Könyvtár, 2008

 

Events of the project

 
2012-07-02 13:25:15
Résztvevők változása
2009-08-06 16:01:09
Résztvevők változása
Back »