A magyar választási rendszer  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68283
típus K
Vezető kutató Kovács László Imre
magyar cím A magyar választási rendszer
Angol cím The Hungarian Electoral System
magyar kulcsszavak választás, választójog, képviselet, arányosság, pártrendszer
angol kulcsszavak election, electoral law, representation, proportionality, party system
megadott besorolás
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Politológia Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 5.195
FTE (kutatóév egyenérték) 1.24
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás a következő területekre terjed ki:
I. A választójog és a választási rendszer magyarországi története 1989-ig; az új választási rendszer kialakulása. A meglévő szakirodalom áttekintése, eredményeinek összefoglalása, a legfontosabb folyamatok és összefüggések bemutatása.
II. A parlamenti választási rendszer struktúrája és működése. A hat (1990-2010) parlamenti választás eredményeinek komplex, komparatív elemzése. Az eredmények arányossága. A választási rendszer, a választói magatartás és a pártrendszer reflexív hatásainak feltárása.
III. A választójog változása 1989 után. A vonatkozó jogszabályok vizsgálata, a változásokkal kapcsolatos politikai álláspontok áttekintése.
IV. Politikai és szakmai viták a választási rendszer reformjáról. A III. és a IV. témakör kutatása főleg elsődleges források (parlamenti jegyzőkönyvek, alkotmánybírósági és OVB döntések stb.) és a szakirodalom alapján történik.
V. Az önkormányzati választások szisztémája, változásai, a választások főbb tapasztalatai.
VI. Az EP-választás magyar rendszere nemzetközi összehasonlításban. A választások összehasonlító elemzése.
VII. A népszavazás jogi háttere, annak változása. Népszavazási kezdeményezések; a megvalósult országos népszavazások körülményeinek és eredményeinek elemzése. A helyi népszavazások statisztikai áttekintése.
A kutatást lezáró monográfiához (megjelenése 2011-ben) tudományos újdonsága, hogy a „választópolgári lét” több outputját (parlament, önkormányzat, EP, népszavazás) együtt, komplex módszerrel vizsgálja. Az eredmények a magyar politikai rendszer egésze szempontjából relevánsak, tudományos és oktatási céllal egyaránt hasznosíthatóak.
angol összefoglaló
The research covers the following subjects:

I. The history of the Hungarian electoral system and suffrage until 1989; the development of the new electoral system. A review of the existing literature, the introduction of the most important processes and coherences.
II. The structure and operation of the parliamentary electoral system. A complex and comparative analysis of the six parliamentary elections (1990-2010). The proportionality of the results. The research of the electoral system, elector behaviours and the reflexive effects of the party system.
III. The alteration of suffrage after 1989. An examination of the relevant laws, the review of the political opinions related to the alternation.
IV. Political and professional discussions about the reform of the electoral system. The researches of topics III. and IV. are mainly based on primary resources (verdicts of the Constitutional Court and the National Electoral Committee, parliamentary records, and others).
V. The system of the elections to the local governments, the alterations of the system and the major experiences.
VI. The Hungarian system of election to the European Parliament and its international relations. The comparative analysis of the elections.
VII. The legal background of referendums and its alternations. Initiatives to referendum; the analysis of the circumstances and results of the materialized national referendums. The statistical review of the local referendums.
The scientific novelty that appears in the closing monography (which will be published in 2011) is the complex method with which it analyses several outputs of the „elector entity” (parliament, local government, the European Parliament, referendums) together. The results are relevant considering the Hungarian political system and they are equally usable for scientific and educational purposes.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt célja a magyar választási rendszer és az 1990 utáni magyarországi választások vizsgálata volt. A komplex kutatás az országgyűlési, az önkormányzati és az európai parlamenti választásokra és az országos népszavazásokra terjedt ki. Áttekintette a vonatkozó törvények létrejöttét, azok 1989-2010 közötti változásait, a választásokkal és népszavazásokkal kapcsolatos alkotmánybírósági döntéseket és a választási rendszer reformjára vonatkozó koncepciókat. Létrejött az analízist megalapozó települési szintű adatbázis a parlamenti választások eredményeiről. Sor került a hat választás komparatív vizsgálatára elsősorban az eredmények arányossága, a választói aktivitás, a választási rendszer képviseletre és a pártrendszerre gyakorolt hatása tekintetében. Kialakult a parlamenti, az önkormányzati és az EP-választások eredményei összehasonlító elemzésének módszertani háttere. Megtörtént a népszavazással kapcsolatos politikai és szakmai viták áttekintése. 2010/11-ben az alkotmányozási folyamat választásokkal és népszavazással kapcsolatos kérdései jelentettek új feladatot. Az OTKA-kutatás főbb részeredményei elsősorban tudományos konferenciákon, részben nyomtatott és online publikációkban folyamatosan közlésre kerültek. 2011-ben sikerült bekapcsolódni az Electoral System Change in Europe Since 1945 nemzetközi projekt munkájába. Az OTKA-kutatás eredményeit összefoglaló kötet összeállítására a munkatervnek megfelelően 2012-ben kerül sor, publikálása várhatóan online formában történik.
kutatási eredmények (angolul)
The goal of the project was to examine the Hungarian electoral system and the post-1990 elections in Hungary. The complex research covers the parliamentary, the local and EP elections and referendums. It gives a review of the creation of the relevant laws, their changes from 1989 to 2010, the decisions of the Constitutional Court regarding elections and referendums along with the concepts regarding the reform of the electoral system. A settlement level database about the results of the parliamentary elections, underlying the analysis, was also created. The comparative review of the 6 elections was also processed mainly as to the proportionality of the results, to the electoral activity, as well as the effect the electoral system had on representation and on the party system. The methodological background of the analysis as for the results of the parliamentary, local and EP elections was also set. The overview of political and professional debates regarding the referendum was completed. In 2010/11 new, referendum and election issues and questions arose concerning the constitutional process. The main sub-results of the OTKA-research were continuously published mainly in thematic conferences, partly in print and partly online. In 2011 we joined the international project called Electoral System Change in Europe Since 1945. The volume summarizing the results of the OTKA-research will be published, according to the schedule, in 2012 and is due to happen online.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68283
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Jancsák Csaba, Kiss Mária Rita, Kovács László Imre: A rendszerváltás gyermekeinek viselkedésmintái és a modern politika üzemmódja, konferenciaelőadás, VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2008. 11. 14., 2008
Kovács László Imre: Az új választási rendszer létrejötte és első próbája, konferenciaelőadás, 1989 – Nemzetközi konferencia a rendszerváltozásokról, Szeged, 2009. 04. 23., 2009
Fábián György, Kovács László Imre: Gathering Basic Information on Hungarian Electoral System, "Electoral System Change in Europe Since 1945" nemzetközi projektben elfogadva, megjelenés alatt, 2012
Kovács László Imre: A parlamenti képviselet arányossága öt választás adatai tükrében, konferenciaelőadás, A rendszerváltozás húsz éve. A Magyar Politikatudományi Társaság XV. Vándorgyűlése, Miskolc, 2009. 07. 3., 2009
Kovács László Imre: Választási rendszerünk vitatott kérdései, konferenciaelőadás, Húsz éves a rendszerváltás, Kaposvár 2009. 10. 22., 2009
Kovács László Imre: Az európai parlamenti választások hatása a magyar pártrendszerre, konferenciaelőadás, Átalakuló Európa? - Választási körkép Európáról és Magyarországról, Szeged, 2009. 11. 12., 2009
Kovács László Imre: A radikális jobboldal az 1990 utáni választásokon, konferenciaelőadás, Az árpádsáv tegnap és ma, Holokauszt Emlékközpont, Budapest, 2009. 11. 26., 2009
Kovács László Imre: A gyűjtőpárt/rétegpárt- probléma empirikus megközelítésben, konferenciaelőadás, Válság - Választás - Demokrácia, XVI. Politológus Vándorgyűlés, Szeged, 2010. 06. 18-19., 2010
Kovács László Imre: Kétharmad és egyharmad, előadás a Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégiumban, 2010. 04. 27., 2010
Kovács László Imre: Az új önkormányzati választási rendszer; a parlamenti és az önkormányzati választások komparatív elemzésének problémái a 2010-es adatok tükrében, előadás a Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégiumban 2010. 11. 23., 2010
Kovács László Imre: Az Európai Parlament tagjai megválasztásának magyar rendszere, Fábián György-Fejes Zsuzsanna-Kovács László Imre: Választások az Európai Parlamentbe 1979-2009. Szeged, 2010. 287-323. o., 2010
Kovács László Imre: Új demokrácia a láthatáron, Frusztrációk a parlamentek körül Európában. Szerk.: Dr. Géczi József Alajos, Dr. Karsai József. Az Országgyűlés Hivatala, Budapest, 2010. 281-313., 2010
Kovács László Imre: A kormány a helyén marad –2006, Parlamenti választások Magyarországon 1920-2010. Szerk.: Földes György, Hubai László. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010. 409-453., 2010
Kovács László Imre: Aktivitás a magyar parlamenti választások első és második fordulójában, Távolabbra tekintve. Szerk.: Ferwagner Péter Ákos, Kalmár Zoltán. Universitas Szeged Kiadó, 2010. 215-226., 2010
Kovács László Imre: A képviselet jellege az Európai Unió tizenöt tagországának nemzeti parlamentjeiben, http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_biz.keret_frissit?p_szerv=&p_fomenu=50&p_almenu=13&p_ckl=39&p_biz=A350&p_rec=&p_nyelv=HU, 2008
Kovács László Imre: Az új magyar választási rendszerről; válasz a Szerkesztőség körkérdésére, Fundamentum – Az emberi jogok folyóirata, 2010/4. 60-64., 2010
Kovács László Imre: Kisebb Parlament, arányosabb képviselet?, konferenciaelőadás, POLI2011 Politológus Hallgatók Országos Konferenciája, Budapest, 2011. 04. 7-8., 2011
Kovács László Imre: A választási rendszer és a pártrendszer összefüggései, konferenciaelőadás, Választási válaszút. A Political Capital Institute és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kara konfrenciája, Budapest, 2011. 10. 5., 2011
Kovács László Imre: Az önkormányzati választások részvételi sajátosságai, konferenciaelőadás, Határon innen és túl. Szegedi Tudományegyetem, 2011. 10. 21., 2011
Kovács László Imre: Az új parlamenti választási rendszer, előadás a Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégiumban, 2011. 11. 16., 2011
vissza »