Kohn-Sham formalizmustól eltérő (hatványsoros) sűrűség funkcionál algoritmus kidolgozása kémiai potenciálfelületek vizsgálatára.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68293
típus K
Vezető kutató Kristyán Sándor
magyar cím Kohn-Sham formalizmustól eltérő (hatványsoros) sűrűség funkcionál algoritmus kidolgozása kémiai potenciálfelületek vizsgálatára.
Angol cím Non Kohn-Sham formalism density functional algorithm (using power series) for calculating chemical potential energy surfaces.
magyar kulcsszavak Sűrűség funkcionál, Kémiai potenciálfelületek
angol kulcsszavak Density functional theory, Chemical potential surfaces
megadott besorolás
Fizikai kémia és elméleti kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Anyag- és Környezetkémiai Intézet (HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2009-09-30
aktuális összeg (MFt) 2.838
FTE (kutatóév egyenérték) 0.50
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az elektronikus és szerkezeti tulajdonságokról szerzett információknak felbecsülhetetlen a gyakorlati haszna, hiszen így közelebb jutunk a kémiai reakciók számítógépes tervezéséhez. Az ab initio Hartree-Fock módszer előnye, hogy kémiai tulajdonságok jól számolhatók vele. Az egyetlen, de nagyon súlyos hátránya hogy nem éri el a kémiai pontosságot még energia különbségek számítása esetén sem. Például fématomok csak nagyon korlátozottan vagy egyáltalán nem számíthatók. A sűrűség funkcionál módszerek más, kevésbé drága eljárással számítják ki az elektronkorrelációt, de a jelenlegi megvalósult módszerei nem elégítenek ki minden igényt. A DFT módszerek egyik érdekes problémája, hogy nem lehet szisztematikusan javítani az eredményeket. Kutatásaimmal ezen a területen kívánok egy, az eddigiektől eltérő, azoknál összehasonlíthatatlanul gyorsabb saját módszert továbbfejleszteni. Az módszer elvi alapja az, hogy a Parr által javasolt [Proc.Natl.Acad.Sci. ,USA, 76 (1979) 2522] DFT funkcionálból indul ki, mely algebrai kifejezéseket tartalmaz az integrandusban a bonyolult differenciál operátorok helyett. Ez a módszer főleg azért maradt abba, mert a komputeres kapacitás elégtelensége miatt a hamarabb eredményt hozó Kohn-Sham módszer terjedt el. A Parr által javasolt funkcionált kivánom tovabb fejleszteni. Benne a hullamfüggvényt nem kell számolni, csupán az elektronsűruségé.
angol összefoglaló
Gaining information on electronic structure and structural properties are extremely important in practice, because we can get closer to the computer design of chemical reactions. The advantage of ab initio Hartree – Fock method is that chemical properties can be predicted with higher accuracy. The only and serious drawback of this method is that it does not reach the chemical accuracy very frequently even for energy differences. Another problem: metal atoms can be modeled in a very few cases only nowadays, but very frequently it can not be done at all. The density functional methods apply less expensive procedures for calculating electron correlation, but nowadays, the available algorithms do not satisfy all needs. A known problem of the DFT methods is that, its accuracy can not be developed systematically in most cases. In my research, I would like to work out a much faster method in this field. The theoretical background of my method is based on the DFT functional suggested by Parr [Proc.Natl.Acad.Sci. ,USA, 76 (1979) 2522], which contains only algebraic expressions in the integrand without the much more difficult differential operators. The original research on this method has stopped, because the computer capacity was not sufficient enough at that time, and the Kohn-Sham method, which has provided faster, and more promising results, has gotten in the focus of the research and development. I would like to develop the operator suggested by Parr. In it, one does not have to calculate the wave function, only the electron density.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A sűrűség funkcionálok (DFT) részletes analízisét végeztem. Ebben a több-elektron sűrűség tulajdonságait és viselkedését analizáltam a két Hohenberg–Kohn (HK) tétel tekintetében. Az analízis kiterjedt a sűrűség funkcionál és a sűrűség differenciál-, illetve integrál operátorainak formáira a dimenziók különböző szintjein a variációs elv (4N dim.) és a HK tételek (3 dim.) között. Kimondtam az 1. és 2. HK tételek általánosítását 3 és 4N közötti dimenziókra (N= elektronok száma) [doi: 10.1016/j.theochem.2008.03.007]. Az elektronikus Schrödinger egyenletet 3 dimenzióra redukáltam, melyben a Thomas-Fermi kinetikus és Parr elektron–elektron taszítás energia funkcionál közelítések alapján egy algoritmust [DOI: 10.1002/jcc.21161] dolgoztam ki a molekulák egy-elektron sűrűségének kompakt kifejezésére, valamit az alapállapot energia számolására. A feladat így a funkcionálok nehézkes minimalizálásáról egy egyváltozós függvény minimum keresésére redukálódik. Ez, mint generátor függvény szolgálhat későbbi, pontosabb egy-elektron sűrűség modellekben. Részbeni alkalmazásként, olyan rendszerekre, mely fématomokat is tartalmaz, egy általam jól ismert rendszert választottam, a metil-piruvát fő orientációinak vizsgálatát cinkona alkaloidok (cinkonin és izo-cinkonin) erőterében. Ezen az úton a különböző mechanisztikus modellek eredete az aktívált ketonok hidrogénezésére cinkona alkaloiddal módosított platina felületen közös rendszerbe volt foglalható [DOI: 10.1021/jp9064467].
kutatási eredmények (angolul)
A detailed analysis of density functionals (DFT) is performed. The properties and behavior of multi-electron density are analysed between the two Hohenberg–Kohn (HK) theorems. The analysis has covered the forms of density functionals and density differential- and integral operators in different dimensions between the variational principle (4N dim.) and HK theorems (3 dim.). The generalization of 1st and 2nd HK theorems is stated between 3 and 4N dim. (N= # of electrons) [doi: 10.1016/j.theochem.2008.03.007]. The electronic Schrödinger equation is reduced to 3 dimension, based on the Thomas-Fermi kinetic- and Parr electron–electron repulsion energy approximate functionals. An algorithm [DOI: 10.1002/jcc.21161] is described for the compact expression of one-electron density of molecules, as well as for the ground state electronic energy. In this way, the task is reduced from the difficult minimization of functionals to locate the minima of a one-variable function. This can serve as generator function in more accurate one-electron density models. Partial application of the method above for systems containing metal atoms, the investigation of main orientations of methyl-piruvat was chosen in the force field of cinkona alkaloids (cinkonin and izo-cinkonin). As a consequence, the origin of different mechanistic models for the hydrogenation of activated ketons on cinkona alkaloid modified platinum surface was revealed [DOI: 10.1021/jp9064467].
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68293
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sandor Kristyan: Properties of the multi-electron densities ''between" the Hohenberg-Kohn theorems and variational principle, Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 858 (2008) 1-11, 2008
Sandor Kristyan: Interesting Properties of Thomas-Fermi Kinetic and Parr Electron-Electron-Repulsion DFT Energy Functional Generated Compact One-Electron Density Approximation for Ground -State Electronic Energy of Molecular Systems, Journal of Computational Chemistry, 30 (2009) 1445–1453, 2009
Sandor Kristyan: SUCCESSIVE APPROXIMATION OF THE N-ELECTRON DENSITY OPERATOR IN REAL SPACE METHOD FOR CALCULATING GROUND STATE ELECTRONIC ENERGY, First International Conference on Functional Nanocoatings, Budapest, 2008 March 30 - April 2, Budapest, Hungary, Poszter p.146, 2008
Sandor Kristyan: PROPERTIES OF THE MULTI-ELECTRON DENSITIES "BETWEEN" THE HOHENBERG-KOHN THEOREMS AND VARIATIONAL PRONCIPLE, VIII. Girona Seminar On Aromacity, 2008 July 7 - 10, Girona, Spain, Lecture p.68, July 10, 2008
Sandor Kristyan: PROPERTIES OF THE MULTI-ELECTRON DENSITIES "BETWEEN" THE HOHENBERG-KOHN THEOREMS AND VARIATIONAL PRONCIPLE, Electronic Structure: principles and applications (ESPA 2008), 2008 September 2 - 5, Palma de Mallorca, Spain, Poszter P3, 2008
Sandor Kristyan: Origin of proposed mechanistic models in heterogeneous catalytic enantioselective hydrogenation of pyruvates comes from the conformation properties of internal rotation of cinchona alkaloids, Journal of Physical Chemitry C, DOI: 10.1021/jp9064467, 2009
Sandor Kristyan: PROPERTIES OF THE MULTI-ELECTRON DENSITIES “BETWEEN” THE HOHENBERG-KOHN THEOREMS AND VARIATIONAL PRINCIPLE, Conferentia Chemometrica 2009 (CC 2009) 2009 September 27-30, Siofok, Hungary, Poszter p17, 2009
Sandor Kristyan: Interesting properties of Thomas-Fermi kinetic- and Parr electron-electron repulsion DFT energy functional generated compact oneelectron density approximation for ground state electronic energy of molecular systems, The XIIIth International Congress of Quantum Chemistry (13th ICQC), 2009 June 22-27, Helsinki, Finland, POSTER SESSION A: A.66, 2009

 

Projekt eseményei

 
2014-11-19 09:33:27
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Molekuláris Farmakológiai Intézet (MTA Természettudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Anyag- és Környezetkémiai Intézet (MTA Természettudományi Kutatóközpont).
2012-01-03 11:21:50
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Nanokémiai és Katalízis Intézet (MTA Kémiai Kutatóközpont), Új kutatóhely: Molekuláris Farmakológiai Intézet (MTA Kémiai Kutatóközpont).
vissza »