Alternative methods of thematic representation in cartography  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
68302
Type F
Principal investigator Reyes Nunez, José Jesús
Title in Hungarian Alternatív tematikus ábrázolási módszerek a kartográfiában
Title in English Alternative methods of thematic representation in cartography
Keywords in Hungarian tematikus kartográfia, ábrázolási módszer, Chernoff-arc, kartogram
Keywords in English thematic cartography, methods of representation, Chernoff faces, cartogram
Discipline
Geodesy (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Department of Cartography and Geoinformatics (Eötvös Loránd University)
Starting date 2007-07-01
Closing date 2010-07-31
Funding (in million HUF) 3.855
FTE (full time equivalent) 0.36
state closed project
Summary in Hungarian
Jelen kutatásunkban megvizsgáljuk azokat a tematikus ábrázolási módszereket, amelyeket a számítástechnikai fejlődésnek köszönhetően az utolsó 25 évben egyre szélesebb körben alkalmaznak az adatok vizualizációjában és a tematikus térképészetben: a Chernoff-arcok módszerét és a kartogram módszer különböző változatait. Ezekről az ábrázolási módszerekről még kevésnek tekinthető a magyar irodalmunk, különösen a Chernoff-arcok esetén: térképi alkalmazásukról világszerte nagyon kevés, hazánkban egyáltalán nem végeztek semmilyen kutatást. A két módszer vizsgálata magában foglalja a nemzetközi irodalom, illetve tapasztalatok tanulmányozása annak érdekében, hogy kartográfiai felhasználásukra és oktatásukra (különösen a felsőfokú térképész-képzésre) javaslatokat dolgozzunk ki. A projekt sajátossága, hogy külön megvizsgáljuk a Chernoff-arcok lehetséges alkalmazását a gyermek-kartográfiában (gyerekeknek készített térképeken), amit egy iskolai felmérésen keresztül megvalósítanánk. Mind az elméleti kutatást, mind a gyakorlati alkalmazás vizsgálatát nemzetközi együttműködésben tervezzük elvégezni.
Summary
In this research are analyzed those methods of thematic representation, which due to the computational development were more and more used in the data visualization and thematic cartography during the last 25 years: the Chernoff faces and the different variants (types) of cartograms. These methods of representation have no significant literature in Hungarian language, in special the Chernoff faces: very few studies were made about the cartographic use of this method all over the world, and there is no any research about this topic in Hungary. The research includes the study of the international literature and the experiences using these two methods in interest of working out proposals for their cartographic use and teaching in the higher education (in special for the formation of cartographers). The peculiarity of this project is the separated study of the possible use of the Chernoff faces in the cartography for children that will be realized by a school survey. We plan to fulfill the theoretical research and the practical study in international cooperation.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás során megvizsgáltunk két kevésbé ismert tematikus ábrázolási módszert: a Chernoff-arcokat és a torzított kartogram módszert. Először a nemzetközi szinten elért eredményeket vizsgáltuk, mivel ebben a témában alig volt magyar kutatás az utóbbi 40 évben. Az elméleti kutatás eredményeként két honlap született: - „A torzított kartogram-térképek világa” - „A Chernoff-arcok adatábrázolási módszer alkalmazási lehetőségei az iskolai kartográfiában” Mind a két honlap bemutatja a gyakorlati eredményeket is: a Magyarországról készített torzított kartogram-térképeket illetve a Chernoff módszerrel kapcsolatos iskolai felmérés eredményeit. A Chernoff kutatást nemzetközi együttműködésben, argentin szakemberekkel végeztük el. A kutatás e részét egy kétoldalú együttműködési pályázat támogatásával valósítottuk meg. Ez a pályázat kizárólag a szakemberek cseréjét támogatta, a felmérés végrehajtását jelen OTKA pályázat biztosította. A kutatási eredményeket a már megemlített két honlapban, hat konferencián kiadott kiadványokban (összesen kilenc előadás és poszter) és két szakfolyóiratcikkben ismertettük 2008 és 2010 között. A nemzetközi szinten bemutatott eredmények indították el újabb nemzetközi kutatások megszervezését. Jelenleg a Chernoff kutatást a bécsi Műszaki Egyetem Geoinformatikai és Térképészeti Intézetével folytatjuk egy kétoldalú projekt keretében, de további projekteket is tervezünk, például a holland Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC).
Results in English
In this research were analyzed two less known methods of thematic representation: the Chernoff faces and the cartograms. First we studied the results reached at the international level, because there was only little Hungarian research on this theme during the last 40 years. As result of the theoretical research, two websites were created in Hungarian language: - „The world of cartograms” - „Possibilities of use of the Chernoff faces in school cartography” Both websites include the practical results: the cartograms made about Hungary, and the results of the school survey related to the Chernoff faces. The Chernoff research was made in international collaboration with Argentine specialists. This part of the research was realized with the support of the bilateral agreement. This agreement supported only the exchange of specialists; the survey was financed by the present OTKA project. The results of the research were published in the two websites mentioned above, in six conference proceedings (presenting a total of nine papers and posters) and two articles in scientific reviews between 2008 and 2010. The results presented in international events motivated the initiation of new international research. At present, the Chernoff research is followed in the frame of a bilateral project with the Institute for Geoinformatics and Cartography at Vienna University of Technology. New projects are also planned, e.g. with the Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) in the Netherlands.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68302
Decision
Yes

 

List of publications

 
Reyes J: International experiences using Chernoff faces in cartography, Proceedings of the Second International Conference on Cartography & GIS , pp. 389, 2008
Reyes J: Chernoff faces in thematic maps: an original and interesting experience, Proceedings of the 31 IGU Conference "Building together our territories" , pp. 300, 2008
Reyes J: A torzított kartogram-térképek világából, http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/otka0810/tkartogram.htm, 2008
Reyes J: A Chernoff-arcok adatábrázolási módszer alkalmazási lehetőségei az iskolai kartográfiában, http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/ma0809/projekt1.htm, 2008
Reyes J: Chernoff faces in thematic maps: an original and interesting experience (poster), http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/ma0809/docs/08tunch.jpg, 2008
Reyes J: Experiences Teaching Digital Cartography at ELTE, Proceedings of the ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, 2009
Moretti C J, Garra A M, Rey C A, Reyes J, Rohonczi A et al.: Posibles usos de las faces de Chernoff para la visualización de datos en la cartografía escolar, Boletín del Centro Argentino de Cartografía, 2009
Reyes J: Térképészeti ismeretterjesztés magyar nyelven, "Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretterjesztés", 2009
Reyes J: Ideas for the use of Chernoff faces in school cartography, The World geo-spatial solutions, 2009
Reyes J, Kirisics J, Jeszenszky P: Cartograms for the presentation of Hungarian statistical data, The World geo-spatial solutions, 2009
Reyes J: A torzított kartogram-térképek világa: történelmi áttekintés, Geodézia és Kartográfia, 2010
Reyes J, Rohonczi A, Moretti C E, Garra A M et al: Chernoff survey in Argentine and Hungarian schools, Proceedings of the 3rd International Conference on Cartography and GIS, 2010
Back »