A költségcsökkentés lehetőségei a magyar tejtermelésben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68305
típus K
Vezető kutató Borbély Csaba
magyar cím A költségcsökkentés lehetőségei a magyar tejtermelésben
Angol cím The possibility of the cost reduction in the hugarian milk production
magyar kulcsszavak tejtermelés, versenyképesség, költségszint
angol kulcsszavak milk production, competitive, cost level
megadott besorolás
Agrárökonómiai tudományok (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Regionális és Agrárgazdasági Intézet (Kaposvári Egyetem)
résztvevők Borbély Csaba
Geszti Szilárd
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-06-30
aktuális összeg (MFt) 3.783
FTE (kutatóév egyenérték) 0.96
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az uniós csatlakozás után beigazolódtak azok a veszélyek, amelyektől sokan féltették a magyar mezőgazdaságot, ezen belül a szarvasmarha ágazatot, illetve kutatási témánk szűkebb területét, a tejtermelést. A termelő állomány évek óta csökken, amelynek elsődleges oka az ágazat alacsony jövedelmezősége. A helyzetet súlyosbítja, hogy mindez olyan tejár mellett történt (történik), amely nemzetközi összehasonlításban magasnak számít. Kutatásunk egy csaknem 10 éve folyó munka folytatása lenne. Célunk, hogy az új gazdasági környezetben feltárjuk azokat a tartalékokat, amelyekkel javítható a magyar tejtermelés jövedelemtermelő képessége és ezzel növelhető nemzetközi versenyképessége. Kutatásunkban egy nemzetközi üzemgazdasági szervezet a European Dairy Farmers adatbázisát és módszerét alkalmazzuk, amelynek hazai munkáját a Kaposvári Egyetem Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszéke 1997 óta koordinál. Konkrét céljaink a következőkben foglalható össze:
• A hazai tejtermelés költségszerkezetében meglévő erős és gyenge pontok feltárása különböző (nemzetközi) kontroll csoportokhoz viszonyítva.
• A nemzetközi megmérettetésnek köszönhetően pozícionálható a magyar tejtermelés helyzete.
• A tejtermelésre vonatkozóan üzemgazdasági adatbázis létrehozása, amely elsősorban Interneten lesz elérhető.
• Egy kiegészítő modell elkészítése az adatbázis alapján („átlagtehén” modell), amellyel szimulálni lehet a termelést érintő makro- és mikrogazdasági változások eredményességre gyakorolt hatását.
angol összefoglaló
The unfavourable processes anticipated generally in the Hungarian agriculture and more specifically in the Hungarian milk production (of the cattle sector) - the target area of our research - has been realised after the EU joining. The size of the Hungarian cow population is continuously decreasing, which is primarily caused by the low profitability of the milk production. Furthermore these unfavourable economic circumstances are experienced under the condition of a relatively high national milk price (compared to other countries). This project is a direct continuation of our previous research that has been conducted for ten years. Our objectives are to explore those potentialities that can be utilised for increasing the profitability thus the competitiveness of the Hungarian milk production. The database and the methods of the present research were provided by the European Dairy Farmers (EDF). The activity of the European Dairy Farmers in Hungary has been coordinated by the Farmeconomic department, University of Kaposvár since 1997. Our specific objectives are the following.
- Exploration of the favourable and unfavourable parts in the Hungarian milk production’s cost structure compared to various control (international) groups.
- Positioning of the Hungarian milk production from the viewpoint of the international competition.
- Development of a farm management database (primarily available through the internet).
- Supplementary (“average cow”) model development based on the database that can be used to simulate the effects of macro and micro-economical changes on the milk production and on its profitability.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás zavartalan lefolyását egy sajnálatos tragédia árnyékolta be, fiatalon elhunyt Dr. Geszti Szilárd a kutatás vezetője. Eredeti elképzelésként azt fogalmaztuk meg, hogy a tejtermelésben rejlő belső tartalékokat kívánjuk feltárni, az EDF (European Dairy Farmers) üzemgazdasági szervezet segítségével. A kutatás során rendelkezésünkre állt az EDF adatbázis – magyar üzemekkel is – így rá tudtunk világítani számos olyan körülményre, amely esetlegesen javíthatná a hazai helyzetet. Az előre letervezett munkát az is nehezítette, hogy a 2008-as válság felgyorsította azokat az amúgy is meglévő negatív tendenciákat, amelyek évek óta jellemzőek a hazai tejtermelésre. Az tejárak rövid távú hektikusságába egy erőteljes visszaesést, majd egy pozitív árkorrekciót láthattunk. A belső fogyasztás gyakorlatilag évek óta stagnál és nem jelent igazából szívóhatást a termelésre. Az állatállomány csökken, az ország kvótát mélyen alulteljesítjük. A telepek egy része eladja az állományt, egy kisebb részük viszont jelentős beruházásokba kezd. A vizsgálat során belső tartalékokat mutatunk ki az állománypótlás tekintetében, a munkatermelékenységre vonatkozóan. Ezek mindenképpen olyan területek, ahol lehet és kell is csökkenteni a kiugróan magas értékeket.
kutatási eredmények (angolul)
Our research was interrupted by an unfortunate tragedy. Szilárd Geszti Ph.D the leader of the research was died in his young age. The original conception was to reveal - with the help of EDF (European dairy Farmers) - the hidden internal reserves in the dairy production. The EDF database was available for us – with Hungarian enterprises – therefore we could reveal some conditions in order to improve the domestic situation. Furthermore the crises in 2008 was accelerated the existed negative tendencies which are typical in the domestic milk production for years. The milk price was hectic on short term and a strong decrease was experienced, and after a positive price correlation was observed. The internal consumption has stagnated for years and it does not count as a suction effect to the production. The livestock is decreasing and our milk quota is unutilised. Some of the farmers are selling the animals; a smaller part is starting investments. During the research we ascertained some internal livestock replacement reserves concerning labour productivity. These are areas where the extreme values should and need to be decreased.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68305
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
BORBÉLY CS. - MICHAEL WOLTER, BIRTHE LASSEN, STEFFI WILLE, ALBERTO MENGHI, FRIEDERIKE SCHIERHOLZ: Beszámoló a European Dairy Farmers tanácskozásáról (1. rész), Tejipari Hírlap, XXXVII. 6. szám. pp 2., 2010
BORBÉLY CS. - MICHAEL WOLTER, BIRTHE LASSEN, STEFFI WILLE, ALBERTO MENGHI, FRIEDERIKE SCHIERHOLZ: Beszámoló a European Dairy Farmers tanácskozásáról (2. rész), Tejipari Hírlap, XXXVII. 6. szám. pp 2., 2010
BORBÉLY Cs. - GESZTI Sz. , SZENTGRÓTI E., LEONHARDT B.: A tejár változásának hatásai európai kitekintésben, Tejgazdaságtan, LXX. évfolyam, pp.47-51, 2010
SZ. GESZTI, I. WICKERT, G. LEHŐC, L. BALOGH (2008): The SPS speciality of Hungary., Brhül, 2008 June 2-5., 2008
GESZTI SZ., BORBÉLY CS.: Opportunities for cost reduction of dairy farming in Hungary., Georgikon Napok, Keszthely, 2008.09.25-26. (CD-kiadvány), 2008
SZABÓ, K. – BORBÉLY, CS.: Beef Report 2008 Benchmarking Farming Systems Worldwide, Braunschweig. ISSN 1864-2969, 2008
BORBÉLY CS. - SZÖGI SZ.: Várható tejtrmelési trendek a European Dairy Farmers szemszögéből., XI. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, március 27-28. pp. 614-621, 2008
BERTALAN P., GESZTI SZ., PINTÉR A.: A globalizáció és a magyar mezőgazdaság versenyképessége., Közép- és Kelet-Európa integrálódása az egységes európai térségbe . Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár., 2007
SZABÓ, K. – BORBÉLY, CS.: Beef Report 2007 Benchmarking Farming Systems Worldwide, Braunschweig. ISSN 1864-2969, 2007
SZABÓ, K. – BORBÉLY, CS.: Beef Report 2007 Benchmarking Farming Systems Worldwide (magyar fejezet), Beef Report 2007, ISSN 1864-2969, 2007
BORBÉLY CS.: Hogyan tovább európai tejtermelők, Tejipari Hírlap, XXXIV. évfolyam 2. szám, pp5, 2007

 

Projekt eseményei

 
2010-02-11 10:20:04
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Geszti Szilárd
Új vezető kutató: Borbély Csaba

A vezető kutató váltás indoka: A kutató 2009-ben súlyos autóbalesetet szenvedett.
2008-09-10 10:08:51
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Regionális- és Vidékpolitikai Tanszék (Kaposvári Egyetem), Új kutatóhely: Pénzügy- és Közgazdaságtani Tanszék (Kaposvári Egyetem).
vissza »