Magyarország Centrales fajainak florisztikai felmérése összefüggésben a természetvédelemmel  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68327
típus K
Vezető kutató Kiss Keve Tihamér
magyar cím Magyarország Centrales fajainak florisztikai felmérése összefüggésben a természetvédelemmel
Angol cím Floristical studies on centric diatoms in Hungary concerning on the nature conservation
magyar kulcsszavak Centrales flóra, ritka fajok, invázív fajok
angol kulcsszavak centric diatom flora, rare species, invasive species
megadott besorolás
Közösségökológia, rendszerökológia, ökoszisztéma-szolgáltatások (Komplex Környezettudományi Kollégium)80 %
Biodiverzitás, természetvédelmi biológia és genetika, inváziós biológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)20 %
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Ökológiai és Botanikai Intézet (HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont)
résztvevők Ács Éva
Horváthné dr Szabó-Taylor Katalin Éva
Tóth Bence
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.843
FTE (kutatóév egyenérték) 5.50
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Magyarország tavaiban és folyóvizeiben a fitoplankton általában nagy fajszámban van jelen. A tavakban főleg a tavasszal, a folyóvizekben tavasztól őszig az egyik legjelentősebb csoport a Centrales fajok (sugaras szimmetriájú kovaalgák). Ez alól a hegy és dombvidéki kis patakok kivételek, ahol hiányoznak. Célunk a magyarországi vizek Centrales flórájának a feltárása. Mintavételi helyeink esetenként megegyezhetnek a vízügyes laboratóriumok törzshálózati pontjaival, de főleg ott nem szereplő folyókat és tavakat, kiemelten a természetvédelem szempontjából is értékes vizeket vizsgáljuk. A florisztikai vizsgálatokkal párhuzamosan a víz néhány fontos fizikai, kémiai tulajdonságát is vizsgáljuk, mely hozzájárul a Centrales fajok autökológiájának jobb megismeréséhez. A 21. században a biodiverzitás megismerése, megőrzése, a természetvédelmi prioritások érvényesítése fontos részét képezik a fenntartható fejlődés (fenntartható vízgazdálkodás) követelményeinek. Tervezett kutatásunk a közvetlen florisztikai ismeretek mellet várhatóan néhány faj taxonómiai státuszának tisztázásához is hozzásegít. Lehetőséget teremt arra, hogy ennek a világszerte sem kellő alapossággal ismert csoportnak hazai határozókönyvét, épp e kutatások alapján lehessen rövid időn belül publikálni. A hazánkban hiányzó, algákra vonatkozó Vörös Könyv összeállításakor a ritka Centrales fajok mindenképp helyet kaphatnak abban.
angol összefoglaló
Phytoplankton is generally present in great species number in Hungarian rivers and lakes. Centric diatoms constitute the most significant group in lakes in the springtime and in running waters from spring till autumn. The only exceptions are small streams in the mountains and hills, which lack phytoplankton. Our aim is to reveal the centric diatom flora of Hungarian waters. Sampling sites occassionally might be the same as the standard sampling points of the water authorities’ laboratories, but most part of rivers and lakes are not included in these standard poits, especially those valuable from nature conservation viewpoint will be investigated. Parallel to algological studies, some important physico-chemical parameters of the water will be measured, contributing to the better knowledge on the autecology of centric diatoms. Cognition and preservation of biodiversity, validation of nature conservation priorities form an important part of the requirements of sustainable development (sustainable water management) in the 21st century. Our research expectidly helps clarifying the taxonomical status of certain species besides gaining direct floristical knowledge. It would provide an opportunity for the publication of a Hungarian determination book of this not extensively known group within a short period of time, based on these investigations. Upon the compilation of a Red Book of algae lacking in our country, rare centric species could definitely be included in it.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat során Magyarország keleti területén közel 200 álló- és folyóvízből több mint 300 mintát vizsgáltunk, valamint vízkémiai változókat is mértünk mind a helyszínen, mind a laboratóriumban. A mintákat pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. Minden fajról elterjedési térképet is készítettünk. 41 Centrales taxont találtunk. Legfajgazdagabb a Duna volt, legfajszegényebbek a kis vizek. A taxonómiai és elterjedési vizsgálatokon túlmenően adataink számos ökológiai aspektusú elemzésre is lehetőséget nyújtottak. A taxonszám összefüggést mutatott a folyók méretével, mivel a beömlő mellékfolyók, ill. a velük kapcsolatban lévő tavak, tározók fajai is a befogadó folyóvíz fitoplanktonját gazdagítják. Nem véletlen, hogy Magyarország legnagyobb folyója a Duna Centrales közössége a legfajgazdagabb, hiszen hatalmas terület vizei kapcsolódnak hozzá és a tavi környezetre jellemző fajok a Duna lassan áramló vizében sokáig túlélnek, közülük számos szaporodni is képes benne. Állóvizek esetében a fajtelítési görbék azt mutatták, hogy a növényi tápanyagban gazdag halastavak a legfajgazdagabbak és a nagy vezetőképességű szikesek a legfajszegényebbek. A kutatás lehetőséget teremtett arra, hogy néhány taxon esetében részletes morfológiai vizsgálatot végezzünk és tisztázzuk taxonómiai helyzetüket is.
kutatási eredmények (angolul)
In the framework of the project 300 samples were investigated from 200 stagnant and fluvial water bodies in the eastern part of Hungary. Water chemical parameters were also measured on site, and in the laboratory. Samples were investigated by scanning electronmicroscopy. Occurrence maps were constructed for each species. Altogether 41 Centrales species were detected. The highest species number was found in the River Danube, while the lowest ones in small water bodies. Besides taxonomical and occurrence investigations, the data could be used for different other ecological analyses. The taxon number correlated with the size of the rivers, as the tributaries, and the connected lakes and reservoirs increase further the species richness of the receptive rivers. This explains the highest species richness of the largest Hungarian river, the River Danube. It has a huge catchment area with several tributaries, and standing water species survive for a long time in the slowly flowing river, many of them find favourable conditions even for reproduction. In standing waters, species accumulation curves revealed that nutrient rich fish ponds are the richest in species, and high conductivity soda lakes are the poorest. As a part of the research detailed morphological investigations could be performed in some species to understand and clarify their taxonomic position.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68327
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kiss, K.T., Genkal, S.I., Ector, L., Molnár, L., Duleba, M., Bíró, P. & Ács, É.: Morphology, taxonomy and distribution of Stephanodiscus triporus Genkal et Kuzmin and related taxa., European Journal of Phycology, accepted paper, 2013
K. T. Kiss, É. Ács, B. Bolla, A. Tóth and I. Grigorszky: Centric diatoms from different large rivers in Hungary., Abstract book, Jasprica, N., Car, A., Calic, M. (eds.) p:164., 2008
Ács É., Bolla B, Tóth A. & Kiss K.T: Diversité des diatomées centriques de différents lacs de Hongrie., 28ème Colloque de l’Association des Diatomistes de Langue Française (ADLaF) Banyuls-sur-Mer (France) du 7 au 10 septembre 2009, 2009
Kiss K.T., Ács É., Bolla B., Grigorszky I., & Tóth A: Diversité et distribution des diatomées centriques de la rivière Tisza et de ses affluents (Hongrie)., 28ème Colloque de l’Association des Diatomistes de Langue Française (ADLaF) Banyuls-sur-Mer (France) du 7 au 10 septembre 2009, 2009
Kiss Keve Tihamér, Ács Éva, Bolla Bea, Tóth Adrienn, Grigorszky István.: A Tisza és mellékvizei centrales kovaalgainak diverzitasa és elterjedése., LI. Hidrobiológus Napok, Tihany, 2009. szeptember 30. - október 2., 2009
Kiss, K. T. & Ács, É.: The algal flora of the River Bodrog, Thaiszia - J. Bot., Kosice, 19, Suppl. 1: 99-124., 2009
Ács Éva, Bolla Beáta, Tóth Adrienn, Kiss Keve Tihamér: Egy Centrales kovaalga adatbázis fontossága és szükségessége Magyarországon, Tudománynapi előadás Vácrátót 2009 november, 2009
Kiss Keve Tihamér, Ács Éva, Bolla Beáta, Tóth Adrienn: Magyarország Dunától keletre eső vizei Centrales kovaalgáinak diverzitása és elterjedése I. Vízfolyások, LII. Hidrobiológus Napok, Tihany, 2010. október 6-8., 2010
Ács Éva, Kiss Keve Tihamér, Bolla Beáta, Tóth Adrienn: Magyarország Dunától keletre eső vizei Centrales kovaalgáinak diverzitása és elterjedése II. Állóvizek, LII. Hidrobiológus Napok, Tihany, 2010. október 6-8., 2010
Keve T. Kiss, Éva Ács, Rolf Klee, Beáta Bolla, Adrienn Tóth & Luc Ector: Diversité et distribution des diatomées centriques dans les grandes rivières et leurs affluents en Hongrie., 29ème Colloque de l’Association des Diatomistes de Langue Française, Quebec, Canada 07-10 septembre 2010, 2010
Keve T. Kiss, S. I. Genkal, L. Ector, Zs. Pohner and É. Ács.: Rare and common centric diatoms in hungary and their role in bioindication., – II. International Conference, Bioindication in monitoring of freshwater ecosystems, 10-14 October 2011. St.-Petersburg, Russia, p: 85., 2011
Ács, É., Várbíró, G. and Kiss, K.T: Diversity and biogeographyc distribution of centric diatoms in eastern part of Hungary., Fifth European Phycological Congress, Rodos, 4-9, September, 2011. p.163., 2011
Kiss, K. T., Klee, R., Ector, L. & Ács, É.: Centric diatoms of large rivers and tributaries in Hungary: morphology and biogeographic distribution., Acta Botanica Croatica, 71 (2): 311–363., 2012
Várbíró G, Borics G, Csányi B, Fehér G, Grigorszky I, Kiss KT, Tóth A, Ács É.: Improvement of the ecological water qualification system of rivers based on first results of the Hungarian phytobenthos surveillance monitoring, Hydrobiologia, 695: 125-135., 2012
vissza »