Ottoman metalart. Catalogue of the Hungarian National Museum  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
68345
Type K
Principal investigator Gerelyes, Ibolya
Title in Hungarian Oszmán-török fémművesség. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének szakkatalógusa
Title in English Ottoman metalart. Catalogue of the Hungarian National Museum
Keywords in Hungarian kutatástörténet, összehasonlító tárgyelemzés, anyagvizsgálat, fordítás
Keywords in English history of the research, comperative analysis of the objects, analysis of the material of the objects, translation
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
History (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Panel Culture
Department or equivalent Archaeology Department (Hungarian National Museum Public Collection Centre, Budapest)
Starting date 2007-07-01
Closing date 2010-07-31
Funding (in million HUF) 1.516
FTE (full time equivalent) 0.75
state closed project
Summary in Hungarian
Oszmán-török fémművesség
A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének szakkatalógusa

A fenti című kötetben az elmúlt kétszáz év során a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe került oszmán-török eredetű fém-tárgyak kerülnének bemutatásra. A kötetet szupplementum egészíti ki, amely az iszlám művészet körébe tartozó, de az oszmán művészet körén kívül eső - szeldzsuk, Timurida, mameluk - darabokat közölné. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye az oszmán-török tárgyak tekintetében az európai gyűjtemények sorában egyedülálló. Az ismert történelmi körülmények következtében a jelenleg őrzött együttes a tárgyak eredete szerint több rétegre bontható: részben történetileg meghatározott, és helyileg adott, részben, egyedi vételek és adományok révén gyarapodott.
Tartalomjegyzék:
Bevezető tanulmányok: A gyűjtemény története; Oszmán-török fémművesség 16-19. század
Tárgyleírások: Török ékszerek; Nemesfémből készült egyedi műtárgyak; Feliratos gyűrűk; Pecsétnyomók; Törökös-balkáni ezüstcsészék; Réz- és bronzedények; Bronzsúlyok
Supplementum
Munkaterv:
Anyagvizsgálatok
Könyvtári kutató munka, a bevezető tanulmányok és a tárgyleírások elkészítése
Fordítás
Summary
Ottoman Metalwork from the 16th to the 19th Centuries
Catalogue of the Ottoman-Turkish Metal Artefacts at the Hungarian National Museum

In the proposed volume the metal artefacts of Ottoman-Turkish origin held by the Hungarian National Museum will be presented. The volume will contain a supplement publishing metal objects that qualify as Islamic art yet fall outside the Ottoman-Turkish category, namely Seljuk, Timurid and Mameluke pieces. With regard to Ottoman-Turkish metal artefacts, the collection at the Hungarian National Museum is unique in Europe. Owing to historical circumstances that are well known, the material presently held consists of artefacts recovered at home (i.e. from Hungarian soil) and – as in the case of all the other collections – objects acquired through purchase or donation.

Table of Contents
The catalogue will contain the following:
Introductory studies: The History of the Collection; Ottoman-Turkish Metalwork from the 16th to the 19th centuries
Descriptions of the artefacts: Turkish Jewellery; Other Art Objects Made from Precious Metals; Rings with Inscriptions; Seals; Turkish–Balkanic Silver Bowls; Vessels Made from Copper and Bronze; Bronze Weights
Supplement

Schedule

o Completion of investigations into the materials, and their application to artefacts other than copper and bronze vessels. The composition of the silver artefacts, too, is worth investigating.
o Library work.
o Translation from Hungarian to English.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat futamideje alatt összeállításra került a Magyar Nemzeti Múzeum oszmán-török, illetve balkáni-török fém-anyagának szakkatalógusa. A gyűjteménytörténeti kutatások kimutatták, hogy az együttes egészének komoly régészeti vonatkozásai vannak annak ellenére, hogy a kollekció nagyobb részt nem hiteles ásatásból származó régészeti leletanyag, hanem földmunkák, építkezések, stb. során véletlenszerűen előbukkanó, vagy magángyűjtők által a saját környezetükben hozzáférhető tárgyak alkotják. A kutatás során bizonyíthatóvá vált, hogy a tárgyak egy része nem a hódoltság folyamán került magyar területre, hanem görög kereskedők közvetítésével jutott el ide az 1718. évi pozsareváci békét követően. Volt a gyűjtés történetében egy 19. század eleji, tudatosan a balkáni területek felé forduló irányzat is, amelynek köszönhetően jelentős számú balkáni-török tárgy került az MNM tulajdonába. A 16-17. századi, lelőhelyhez köthető tárgyak térképre vetítésével kirajzolhatóvá vált az a történeti források által is igazolt földrajzi határ, ameddig az ezeket használó, balkáni eredetű népcsoportok a hódoltság folyamán felhúzódtak. Az anyagvizsgálatok alapján a különböző származású és korú ezüst tárgyak között jelentős összetételbeli különbség volt kimutatható. A 17. századi törökös-balkáni ékszerek, és a balkáni műhelyekhez köthető, 18-19. századra keltezhető darabok magasabb réztartalmú ötvözetek, mint a korábban készült, illetve a próba- és mesterjegyes darabok.
Results in English
During the time span of the project, a specialist catalogue of the Hungarian National Museum’s Ottoman-Turkish and Balkan-Turkish metalwork collection was compiled. The research showed that this collection has considerable archaeological significance. This is despite the fact that most of its artefacts consist of pieces either discovered by chance during earthmoving work, building operations, and so forth, or happened upon by private collectors in their own localities. In the course of the research, it became clear that some of the metalwork artefacts reached Hungary not during the Turkish occupation, but after the Peace of Passarowitz. There was, in the early 19th c., a deliberate orientation towards collecting pieces from the Balkans. Thanks to this, a substantial number of Balkan-Turkish artefacts were acquired by the Museum. When we map the locations at which the 16th–17th-c. artefacts were found, we see that their geographical distribution stretched as far north as the originally Balkan population groups who used them, as indicated by the historical sources also. On the basis of investigations into the materials employed, striking differences with regard to composition can be pointed out between artefacts of different origins and ages. The 17th-c. Turkish-style Balkan jewellery items and the pieces dateable to the 18th–19th c. and linked to Balkan workshops have a higher copper content than the earlier pieces and those with proof marks and master’s marks.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68345
Decision
Yes

 

List of publications

 
Gerelyes Ibolya: A Magyar Nemzeti Múzeum balkáni török fémanyagának jelentősége a régészeti kutatások tükrében, In: A középkor és kora újkor régészete Magyarországon, MTA Régészeti Intézete, 783-798.old., 2010
Gerelyes Ibolya: Ottoman Metalwork Finds from the Turkish Period in Hungary, In:16-17th century Ottoman Art Exhibition and Symposium (közlésre elfogava), 2010
Gerelyes Ibolya: A törökös-balkáni ékszertípusok elterjedése a hódoltságban, In: Identitás és kultúra a török hódoltságban (közlésre elfogava), 2011
Back »