A rendi hitelrendszerek felbomlása és újjászületése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68356
típus K
Vezető kutató Bácskai Vera
magyar cím A rendi hitelrendszerek felbomlása és újjászületése
Angol cím The Dissolution and Rebirth of the Credit Systems in the Society of Orders
magyar kulcsszavak rendiség, hitelrendszer, átalakulás
angol kulcsszavak Society of Orders, Credit Systems, Transformation
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Történelem
Kutatóhely Történeti Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Eőry Gabriella
Kiss Zsuzsanna
Kövér György
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 9.556
FTE (kutatóév egyenérték) 2.74
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A RENDI HITELRENDSZEREK FELBOMLÁSA ÉS ÚJJÁSZÜLETÉSE


A 19. század első felét a rendiség felbomlása időszakának szokás tekinteni, ám kevés kísérlet történt arra, hogy megvizsgáljuk: a század első felének elképzeléseiből a rendiség újjáalakítására hosszú távon milyen eredmények valósultak meg a század folyamán. Kutatásunk a rendi hitelrendszerek hosszú távú átalakulását vizsgálva nem pusztán az intézményes reformokra helyezi a hangsúlyt, hanem a hitelezés gyakorlatában próbálja meg tetten érni a változások fő tendenciáit. Természetesen nem vállalkozhatunk az egész ország feltérképezésére, de mivel az általunk vizsgált korszakok hitelrendszerei amúgy is lokális jellegűek, ennek nem is lenne sok értelme.
Lokális mélyfúrásokra épülő alapkutatásunk fő színterei egy Észak-Kelet Magyarországtól Pest-Budán Dél-Nyugat Dunántúlig húzódó átló mentén helyezkednek el és különböző rendi intézményi konstrukciókra vonatkoznak. (Szabolcs megye: Kállay család betáblázásai és parciális obligációs kölcsöne és annak pere 1830-1847-1861; Pest-Budai városi betáblázások 1810-1850; Zala-megyei Nemesi Pénztár, 1809-1945)
angol összefoglaló
The Dissolution and Rebirth of the Credit Systems of the Society of Orders

The first half of the 19th century is used to be considered as the period of the dissolution of the society of orders, though there are only few attempts to examine: what conceptions for the reconstruction of the society of orders were realized during the century. Examining the transformation of the credit systems of the society of orders on the long run, our research emphasises not only the institutional reforms, but tries to catch the main tendencies of the change in the act. We can not of course undertake mapping the whole country, but as the credit systems of the examined periods are local, there would be no use to do so, anyway. In our basic-research we do local deep-borings on a diagonal: from North-east Hungary across Pest-Buda to the West Transdanubia, and we examine different institutional consructions in each area (County Szabolcs: Mortgages and partial obligatory loans of the Kállay Family and the following legal case 1830-1847-1861; Mortgages in Pest-Buda 1810-1850; Noble Cassa of the County Zala 1809-1945).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Mivel a rendi korszak hitelrendszerei lokálisak, nem vállalkoztunk országos áttekintésre. Három terepen (Szabolcs, Pest, Zala) törekedtünk feltárni a 19. század folyamatait. A kutatás eredményeit az AETAS 2010. 2. számában, a „Régi hitelrendszerek” című blokkban tettük közzé. Az egyik alapforrást az ún. intabulációs könyvek jelentették, amelyek révén a folyamatokat az 1850-es évekig lehet nyomon kísérni (Somorjai Szabolcs Pest-megye, Bácskai Vera Buda és Pest, Kövér György a Szabolcs-megyei Kállay-család betáblázásait elemezte). A század második felét Kiss Zsuzsanna a Zala-megyei nemesi pénztár adósain, Eőry Gabriella pedig négy fővárosi kaszinóépítkezés példáján vizsgálta. A statisztikákban meg nem ragadható mindennapi hitelezési gyakorlatot Kövér György Kállay Béni, Balogh János Mátyás pedig egy altiszt naplói alapján rekonstruálta. Kutatásunk személyi bázisa az ELTE Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programjára épült. Kiss Zsuzsanna szülési szabadsága idején átmeneti helyettesítését így megoldhattuk, s a résztvevők körének kiszélesítésével gazdagodtak a kutatási eredmények. A korábbi összképnél a modern hitelrendszerhez vezető átmenetről mind strukturálisan, mind a szereplőket illetően sokszínűbb és életszerűbb leírás áll ma rendelkezésre.
kutatási eredmények (angolul)
Since the credit systems of the society of orders were local, we planned to unfold the typical long durée processes of the 19th century at three research spots (in the county of Szabolcs; Zala; and Pest). The results of our research were published in the periodical AETAS (2010/2) under the title: „Old Credit Systems”). One of the basic sources were the so called intabulation (mortgage) records, which allow us to follow the processes up to the 1850’s (Szabolcs Somorjai analyzed the intabulation books of the county of Pest, Vera Bácskai used the ones of Buda and Pest, György Kövér examined the intabulations of Szabolcs county and that of the Kállay-family). As for the second half of the 19th century: Zsuzsanna Kiss researched the debtors of the Noble County Cassa of Zala, while Gabriella Eőry studied four examples of erecting municipal casinos. Credit transactions of everyday lives that are not embraced in official statistics were demonstrated on the example of Béni Kállay (by György Kövér), and on the basis of a clerk’s diaries by János Mátyás Balogh. Our research was based on the members of the ELTE Social- and Economic History Doctoral Programme. While being on maternity leave Zsuzsanna Kiss was temporarily substituted, that – by the widening the circle of contributing researchers – resulted in the enrichment of our project’s outcomes.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68356
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kiss Zsuzsanna: A belga bank Magyarországon, A felhalmozás míve. (szerk.: Halmos Károly et al., 336-342. o.), 2009
Kiss Zsuzsanna: A Zala megyei nemesi pénztár - egy hitelintézet születése, Aetas 25. évf. 2010. 2. (76-101. o.), 2010
Bácskai Vera: Hitelviszonyok Pesten és Budán a 19. század első felében, Aetas 25. évf. 2010. 2. (19-45. o.), 2010
Somorjai Szabolcs: Pest-Pilis-Solt vármegye adósai és hitelezői a 18. század második és a 19. század első felében, Aetas 25. évf. 2010. 2. (5-19. o.), 2010
Kövér György: Hitelkonverziók. A nagykállói Kállay-család hitelügyei a 19. század közepén, Aetas 25. évf. 2010. 2. (45-76. o.), 2010
Eőry Gabriella: Kaszinók, részvénytársaságok és hitelek, Aetas 25. évf. 2010. 2. (101-118. o.), 2010
Balogh János Mátyás: Kisemberek kishitelei a 19. század végi Budapesten, Aetas 25. évf. 2010. 2. (118-141. o.), 2010

 

Projekt eseményei

 
2010-01-11 16:33:29
Résztvevők változása
vissza »