Reakciómechanizmus felderítés ab initio MD módszerekkel  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68360
típus K
Vezető kutató Stirling András
magyar cím Reakciómechanizmus felderítés ab initio MD módszerekkel
Angol cím Reaction mechanisms from ab initio MD methods
magyar kulcsszavak reakciómechanizmus, ab initio, molekula dinamika, kvantumkémia, aktiválási energia
angol kulcsszavak Reaction mechanism, ab initio, molecuar dynamics, quantum chemistry, activation barrier
megadott besorolás
Fizikai kémia és elméleti kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Szerves Kémiai Intézet (HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 6.824
FTE (kutatóév egyenérték) 1.60
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Jelen pályázatban olyan kémiai reakciókkal szeretnénk foglalkozni, amelyeknél az entrópiaeffektus nem elhanyagolható, hatása a reakciómechanizmusra és az egyes elemi lépések aktiválási energiájára jelentős. A számításokat ab initio MD (Car-Parrinello és Born-Oppenheimer) módszerekkel kívánjuk elvégezni. Ahhoz, hogy a szimulációk szempontjából ritka eseménynek számító reakciókat meg tudjuk figyelni a számítások során, a viszonylag újdonságnak számító metadinamikai módszert kívánjuk a számítások során használni.
3 területet célzunk meg a pályázat keretében:
1) oldatban lezajlódó, főként protolitikus reakciók mechanizmusának meghatározása, és az oldószer szerepének tisztázása;
2) pirit felszínen, víz jelenlétében végbemenő redoxreakciók tanulmányozása, a lehetséges reakcióutak meghatározása;
3) sziliciumfelszín funkcionalizálásának kémiája: elsősorban karboxil funkciós csoportot tartalmazó szerves vegyületek adszorpciójának és a kialakuló réteg stabilitásának elméleti vizsgálata.

A felsorolt témákat úgy igyekeztünk kiválasztani, hogy egyrészt szakmailag érdekes kihívások legyenek, másrészt nemzetközi érdeklődésre is számot tartsanak.
angol összefoglaló
In the framework of the present proposal we wish to elucidate the mechanism of chemical reactions, where the effect of entropy is not negligible, its impact on the mechanism, and on the activation barrier of the elementary steps is important. The simulations will be performed by ab initio MD (both Car-Parrinello
and Born-Oppenheimer) methods. In order to observe the chemically significant but otherwise ''rare events'', we employ the recently developed metadynamics method in the simulations.
We have selected three main areas for the proposal:
1) description of chemical reaction in solution, especially protolytic processes: their mechanism and the role of the solvent in it;
2) heterogeneous redox reactions on wet pyrite surface, study of the possible reaction pathes.
3) chemistry of silicon surface functionalization; in particular the adsorption of organic molecules having carboxyl functional group, the stability of the organic layer on the surface.

In our opinion the three topics represent in one hand interesting professional challenges, and on the other hand they belong to the frontline of the international scientific interest.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 2007-2011 években az OTKA támogatásával a következő témák indultak el: 1) CO2 hidrolízise a) semleges és b) bázikus körülmények között. 2) A Wacker folyamat lépéseinek vizsgálata: a) a katalitikusan aktív [PdCl2(C2H4)(H2O)] komplex képződésének mechanizmusa; b) a hidroxipalladáció mechanizmusa; c) a hidridtranszfer mechanizmusa. 3) Pt(II) hidrátszférájának vizsgálata. 4) A Pechmann reakció mechanizmusának vizsgálata. 5) Intramolekuláris átrendeződések vizsgálata ab initio MD szimulációkkal. 6) Frusztrált komplexek reakciói a) gázfázisú számításokkal; b) oldatfázisú szabadenergia számításokkal. 7) Pirit felszín oxidációjának vizsgálata. A témákban megjelölt kémiai folyamatok reakciómechanizmusát felderítettük, és az egyes elemi lépésekhez tartozó szabadenergiagátakat megadtuk. A legérdekesebb és legközérthetőbb eredménynek azt tartom, hogy megmutattuk, a CO2 vízben nem a tankönyvekben szereplő szénsavat adja első lépésben, hanem egy ionpárrá alakul (HCO3- + H3O+), ami egy következő lépésben alakul át szénsavvá. Tehát így látszódna a szódavíz képződése egy atomi felbontású (vagyis szimulációs) mikroszkóp alatt.
kutatási eredmények (angolul)
Between 2007-2011 the following topics have been started with the present OTKA support: 1) CO2 hydrolysis a) in water and b) at higher pH. 2) Studies of the Wacker process: a) formation of the catalytically active [PdCl2(C2H4)(H2O)] species; b) the hydroxy-palladation step; c) mechanism of the beta-hydride transfer. 3) ab initio MD study of the hydrated Pt(II) cation in water. 4) Theoretical study on the mechanism of the Pechmann process. 5) ab initio MD studies of intramolecular rearrangements. 6) Properties and reactions of frustrated Lewis pairs in a) gas-phase; b) in solution. 7) Investigation of the oxidation of defective pyrite surface. The main motif of the present projects is to explore the reaction mechanism of the elementary steps constituting the processes and to determine the corresponding activation free energy barriers. In my opinion the most interesting and presumably most popular result obtained within the present OTKA support is what we have found for CO2: its dissolution in water does not follow the typical textbook picture of the H2CO3 formation in a single step. Instead first it forms an ion pair (HCO3- + H3O+), which in a subsequent step gives H2CO3. This is how a very precise microscope (like atomistic simulations) would show the process of preparing sparkling water.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68360
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
A. Comas-Vives, A. Stirling, G. Ujaque, A. Lledos: The Wacker Process: Inner- or Outer-Sphere Nucleophilic Addition? New Insights from Ab Initio Molecular Dynamics, Chem. Eur. J, 2010
A. Stirling, I. Pápai: H2CO3 forms via HCO3- in water, J. Phys. Chem. B, 2010
T. Rozgonyi, A. Bartók-Pártay, A. Stirling: Aromaticity on the Fly: Cyclic Transition State Stabilization at Finite Temperature, J. Phys. Chem. A, 2010
A. Stirling, I. Bakó, L. Kocsis, L. Hajba, J. Mink,: Pt(II)-ion hydration: structural and vibrational characteristics from theory and experiment, International Journal of Quantum Chemistry 109, 2591-2598., 2009
T.A. Rokob, A. Hamza, A. Stirling, T. Soós, I. Pápai: Turning frustration into bond activation: a theoretical mechanistic study on heterolytic hydrogen splitting by frustrated Lewis Pairs, Angewandte Chemie, Int. Ed., 2008
A. Stirling, A. Hamza, T.A. Rokob I. Pápai: Concerted attack of frustrated Lewis acid–base pairs on olefinic double bonds: a theoretical study, Chemical Communications, 2008
T.A. Rokob, A. Hamza, A. Stirling, I. Pápai: On the Mechanism of B(C6F5)3-Catalyzed Direct Hydrogenation of Imines: Inherent and Thermally Induced Frustration, J. Am. Chem. Soc., 2009
A. Hamza, A. Stirling, T.A. Rokob, I. Pápai: Mechanism of Hydrogen Activation by Frustrated Lewis Pairs: A Molecular Orbital Approach, Int. J. Quant. Chem., 2009

 

Projekt eseményei

 
2012-01-03 11:38:48
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Kémiai Kutatóközpont Elméleti Kémiai Laboratórium (MTA Kémiai Kutatóközpont), Új kutatóhely: Szerves Kémiai Intézet (MTA Kémiai Kutatóközpont).
2011-03-01 09:57:51
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Szerkezeti Kémiai Intézet (MTA Kémiai Kutatóközpont), Új kutatóhely: Kémiai Kutatóközpont Elméleti Kémiai Laboratórium (MTA Kémiai Kutatóközpont).
vissza »