Jogállamiság és rendőrség  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68361
típus K
Vezető kutató Pap András László
magyar cím Jogállamiság és rendőrség
Angol cím Policing and Rule of Law
magyar kulcsszavak alkotmányosság, jogállamiság, rendőrség, emberi jogok, egyenlő bánásmód, etnikai alapú kiválasztás
angol kulcsszavak constitutionalism, rule of law, policing, human rights, equal treatment, ethnic profiling
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely MTA Jogtudományi Intézet
résztvevők Kádár András Kristóf
Majtényi Balázs
Szikinger István
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 4.483
FTE (kutatóév egyenérték) 0.33
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás fő célja a rendszerváltás specifikumait az európai uniós térben és a 2001 szeptember 11-ét követő korszak megváltozott paraméterei között is magán viselő magyar rendészeti jog, közelebbről a jogállami rendőrség alkotmányos szabályrendszerének vizsgálata – néhány kiemelt aktualitású és fontosságú problémakör elemzésén keresztül. Az első, általános témakört a rendőrség funkcióinak XX-XXI. századi megváltozása és az ebből fakadó kihívások jelentik. Ennek keretében megvizsgáljuk a rendőri működés alkotmányos és jogi alapjait, a rendvédelmi jog kiépülését és alaptörvényi megerősítését, valamint az alapvető jogok érvényesülését és a rendőri munka, a közbiztonság és a jogbiztonság fogalmát, egymáshoz való viszonyát. A kutatás ezen szakasza kitér a rendőrség különböző társadalmi-szakmai szerepfelfogásaira (közösségi rendőrség – probléma-orientált rendőrség – zéró tolerancia – hírszerzés által vezérelt rendőrség) valamint a rendőri működés társadalmi hatásaira, különös tekintettel a bűnözéssel kapcsolatos jelenségekre (bűnügyi statisztika, rejtett bűnözés, szubjektív biztonság). A második, szűkebben meghatározott kérdéskör az etnikai kisebbségeket a büntetőeljárásban sújtó hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését érinti. A harmadik ugyancsak speciális kérdéskör a rendvédelmi szervek civil kontrolljának alkotmányjogi megalapozását, megalapozhatóságát foglalja magába. A negyedik kérdéskör a kisebbségek és a közösségorientált rendőrség viszonyának egyes problémáit érinti.
angol összefoglaló
The project focuses on the constitutional standards of policing in Hungary, with an emphasis on the impact of the 1989 political transition, as well as post-September-11, and post-EU-accession developments. Four specific areas will be highlighted. The first theme is ethnic profiling and discrimination in the criminal justice system. The second addresses certain issues (such as affirmative action) arising in the context of community policing and ethnic minorities. The third issue is about civilian control over the police. The last, general theme targets a constitutional assessment of various trends and approaches to policing, such as community policing, intelligence-led policing, zero tolerance and its social and criminological effects such as subjectively-perceived safety, criminal statistics and latent criminality.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás keretében összesen hat rendezvényt (ebből négy nemzetközi konferenciát) szerveztünk; kutatóink 28 konferencián tartottak előadást (ebből 19 esetben nemzetközi rendezvényen vagy külföldön, több esetben olyan magas presztízsű intézményekben, mint a Columbia University, University College London, vagy a Max Planck Institut). Az OTKA rendszerben rögzített 56 darabon túlmenően a 2010-ben várhatóan megjelenő munkákkal együtt több mint 60 publikáció készült el, amelyből 21 idegen nyelvű, illetve külföldi megjelenésű. Több publikáció olyan, magas presztízsű „peer-reviewed” fórumokon jelent meg, mint a European Journal of Criminology, European Yearbook of Human Rights, Human Rights Review, vagy a Comparative Law Review. Megjelentettünk két szerkesztett kötetet, két egyszerzős monográfiát, öt többszerzős monográfiát és egy folyóirat különszámot. A tervek szerint 2010-ben emellett megjelenik még egy egyszerzős és egy társszerzős magyar, valamint egy angol nyelvű monográfia. A kutatók két németországi tanulmányúton is részt vettek.
kutatási eredmények (angolul)
Under the auspices of the OTKA Research Grant six conferences were organised (four of which were international). Our researchers presented papers at 28 workshops and conferences (19 times at international events at prestigious academic institutions like Columbia University, University College London, Max Planck Institut, etc.). Besides the 56 items registered in the OTKA publications database, the number of published and forthcoming publications reach 60, 21 of which appeared in international fora, including prestigious peer-reviewed journals such as the European Journal of Criminology, the European Yearbook of Human Rights, the Human Rights Review or the Comparative Law Review. We have published two edited volumes, two monographs, five co-authored monographs and a journal special issue. In 2010 two further monographs (one in English, published in France) and one co-authored monograph are expected to be published. Two of our researchers have held visiting fellowships at Max Planck Institutes in Germany.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68361
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pap András László: Mozgásszabadság. Alkotmányjogi és nemzetközi jogi alapok, L’Harmattan, 2009, Budapest, 206. oldal, 2009
Kádár András Kristóf, Fodor-Lukács Krisztina, Kovács Judit, Körtvélyesi Zsolt, Nagy Gusztáv: Másfél év mérlegen - A Független Rendészeti Panasztestület gyakorlatának elemzése, Magyar Helsinki Bizottság, Budapest, pp. 78., ISBN: 978-963-88228-4-0, 2010
Kádár András Kristóf, Iván Júlia, Moldova Zsófia, Novoszádek Nóra, Tóth Balázs: A gyanú árnyékában: Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesüléséről, Magyar Helsinki Bizottság, Budapest, 2009 ISBN: 978-963-88228-3-3, pp. 82, 2009
Szikinger István: Elképzelések a magyar rendőrség jogállami átalakítására, Rendészeti Szemle júl-aug, megjelenés alatt, 2010
Szikinger István: Emberi jogok biztonsága, megjelenés alatt, 2010
Balogh Lídia, Kádár András Kristóf, Majtényi Balázs, Pap András László: Antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi alapismeretek, L’Harmattan ISBN 978-963-236-236-6 (124 oldal), Budapest, 2009
Majtényi Balázs: Meddig terjed a kisebbségi biztos hatásköre (Nemzetközi egyezmények mint kisebbségvédelmi garanciák), Föld-rész 2009. 1. sz. pp. 103-106., 2009
Majtényi Balázs: A nemzetfogalom a magyarországi közjogban és közpolitikai vitákban, In: Szarka László - Vizi Balázs - Majtényi Balázs - Kántor Zoltán (szerk.) Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-közép-Európában, Gondolat, 153-161., 2007
Majtényi Balázs: Minority Rights in Hungary and the Situation of the Roma. (in Japanese) /Translated by Prof. Hiromichi Hayakawa, Prof. Takashi Hakoi, Lect. Fumito Sato), Comparative Law Rewiew 3. 120-141., 2008
Pap András László: A bírósági eljárások nyilvánosságának amerikai modellje, In. Barna Mezey and Gábor Máthé (szerk.) Ünnepi kötet Révész T. Mihály számára, megjelenés alatt, 2010
Majtényi Balázs -Pap András László: Minority regimes at work – Hungarian experiences on the interrelated complexities of data protection and minority protection, Minority Politics within the Europe of Regions, Cluj, megjelenés alatt, 2010
Pap András László: Security, Law Enforcement and Human Rights: Risks and Caveats – The Case of Ethnic Profiling, Proceedings of the XXV Varna International Philosophical School, 2010
Pap András László: A vallási és etnikai hovatartozás összefüggései a kisebbségi jogvédelem rendszerében., Köbel Szilvia (szerk.) megjelenés alatt, 2010
Pap András László: Határok és szabad mozgás, In: Mezey Barna (szerk.) Szimbólumok üzenete, Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (megjelenés alatt, 2010
Pap András László: Dogmatism, hypocrisy and the inadequacy of legal and social responses combating hate crimes – the CEE experience, Michael Stewart (szerk.) University College London, (megjelenés alatt), 2010
Pap András László: Constitutional Exceptionalism: Efficacy, Proportionality and the Attenuation of Balancing Standards, Heidi Lomell (szerk.), University of Oslo (megjelenés alatt), 2010
Pap András László: Profiling, Data Mining and Law Enforcement: Definitions, ANNALES, Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Iuridica Tomus XLX, Budapest pp. 277-301, 2010
Pap András László: Nyomrögzítés rivaldafényben: O.J. Simpson és az évszázad pere, Rendészeti Szemle júl-aug, megjelenés alatt, 2010
Pap András László: Megjegyzések a rendészeti-, különösen a terrorizmus elleni harc során alkalmazott nemzetbiztonsági intézkedések kiszervezésének módszertanához, Állam-és Jogtudomány (megjelenés alatt), 2010
Majtényi Balázs - Pap András László: Az etnikai adatkezelés és diszkrimináció, Magyar Tudomány, (megjelenés alatt), 2010
Pap András László: Komedija ot greski v dinamikata na szigurnosztta – konsztitucionnite prava i iszplazvasoto sze vazprijatije za szigurnosz, Filoszofszkij Alternativi 2010/5 pp. 106-120 (bolgárul)., 2010
Pap András László: Ethno-racial profiling and discrimination in the criminal justice system: Notes on current anti-terrorist legislation and law enforcement measures, Jura XVI. Évf. 2010/1, pp.95-101, 2010
Pap András László: Felvetések az igazságszolgáltatási rendszer nyilvánosságának amerikai modellje kapcsán, Rendészeti Szemle 2010/4, pp. 78-102, 2010
Beke-Martos Judit -Pap András László: Népszámlálás és etnikai adatok a tengeren innen és túl, Föld-rész. Nemzetközi és Európai Jogi Szemle, 2009/3-4. 119—134., 2009
Pap András László: Të drejtat e pakicave, të drejtat e diasporës dhe qasja hungareze., Malësia (Podgoricë) 2009/4, pp. 291–306. (albánul), 2009
Kádár András Kristóf -Pap András László: A Police Ethnic Profiling in Hungary – An empirical research, Acta Iuridica Hungarica Vol. 50. 2009/3, pp. 253–267., 2009
Pap András László: Mozgásszabadság a magyar alkotmány alapján – Gondolatok a schengeni csatlakozás margójára., Állam és Jogtudomány L. évf. 2009/3 pp. 139–172, 2009
Kádár András Kristóf - M. Tóth Balázs - Pap András László: Diszkrimináció az igazoltatási gyakorlatban – egy empirikus kutatás eredményei, Rendészeti Szemle 57, 2009/9 pp. 50–67, 2009
Pap András László: Rendészeti hatékonyság-ellenőrzés – különös tekintettel a terrorizmus elleni harcra, Rendészeti Szemle 57, 2009/6, pp. 50–60, 2009
Kádár András Kristóf - M. Tóth Balázs - Pap András László: Police ethnic profiling in Hungary, European Police Science and Research Bulletin CEPOL, Europaen Police College, 2009/2, pp. 4-6., 2009
Majtényi Balázs – Pap András László: Should Ethnic Data Be Standardized? Different Situations of Processing Ethnic Data, In: Máté Dániel Szabó (ed.): Privacy protection and Minority Rights. Budapest, Eötvös Károly Policy Institute, 2009, pp. 63-88., 2009
Pap András László: Introducing the „Efficacy” element into the „Liberty vs. Security” Dilemma, Fundametum, Human Rights Quarterly, English Edition, 2008, pp. 91-101., 2008
Majtényi Balázs – Pap András László: Should Ethnic Data Be Standardized? Different Situations of Processing Ethnic Data, Fundametum, Human Rights Quarterly, English Edition, 2008, pp. 91-101., 2008
Pap András László: Ethno-Racial Profiling in Law Enforcement: Concepts and Recommendations, In: Wolfgang Benedek, Wolfram Karl, Anja Mihr, Manfred Nowak (eds.) European Yearbook of Human Rights 2009, pp. 285-296, 2009
Kádár András Kristóf (Körner Júliával, Moldova Zsófiával, Tóth Balázzsal közösen): Szigorúan ellenőrzött iratok. A magyar igazoltatási gyakorlat hatékonyságáról és etnikai aspektusairól—Kutatási jelentés, Magyar Helsinki Bizottság, Budapest, 2008
Kádár András Kristóf (Körner Júliával, Moldova Zsófiával, Tóth Balázzsal közösen): Control(led) Group. Final Report on the Strategies for Effective Police Stop and Search (STEPSS) Project, Ferenc Kőszeg and Lorna Králik (ed.) Hungarian Helsinki Committee, Budapest, 2008
Majtényi Balázs -- Pap András László (Tóth Judittal közösen): A mozgás. szabadsága – a szabadság mozgása, Föld-rész. Nemzetközi és Európai Jogi Szemle, 2009/1, pp. 5-8., 2009
Kádár András Kristóf: Jó ez nekünk? Gondolatok a Független Rendészeti Panasztestület felállításáról, Fundamentum 2007/2, pp. 121/127, 2007
Szikinger István: A rendőrség civil kontrollja Magyarországon és más államokban, Fundamentum 2007/2, pp 87-93, 2007
Szikinger István: Tortúra a rendészetben, Rendészeti Szemle 2008/11 pp. 69, 2008
Szikinger István: Adalékok a rendészeti stratégiához, Jogtudományi Közlöny 2009/1, 2009
Pap András László: Privatizált közfeladatok, Beszélő, 2007
Pap András László: Közbiztonság magánkézben? A huszonegyedik századi rendészeti kiszervezés problematikája amerikai példák nyomán, Állam és Jogtudomány, XLVIII/2, pp. 247-272., 2007
Majtényi Balázs: Lejtős pálya -- Antidiszkrimináció és esélyegyenlőség, Föld-Rész könyvek, L’Harmattan, 2009. pp. 1-226, 2009
Pap András László: A jogvédelem nevében a jogsértőt védjük?, Rendészeti Szemle 2008/5, pp. 39-60, 2008
Pap András László: Human Rights and Ethnic Data Collection in Hungary, Human Rights Review, Vol. 9, Issue 1, March 2008, pp. 109-122, 2008
Kádár András Kristóf--Pap András László: Intézményi kakofónia – a hazai antidiszkriminációs fórumrendszerről, Acta Humana Emberi Jogi Közlemények, 2008/1-2, pp.56-79, 2008
Pap András László: Közérdekű keresetindítás és a rasszizmus Murphy-törvénye, A Roma Akadémia, Az MTA jogtudományi Intézete és az Amaro Drom közös melléklete, Amaro Drom, 2007. november, pp. 9-11, 2007
Pap András László: Gyűlöletbeszéd és közérdekű igényérvényesítés – Gondolatok az új polgári törvénykönyv tervezetéről, Acta Humana Emberi jogi közlemények, 2007/3. pp. 50-67., 2007
Pap András László: A polgári törvénykönyv esete a gyűlöletbeszéddel, Beszélő, 2007. szeptember, pp. 34-46, 2007
Kádár András Kristóf—Moldova Zsófia--Pap András László-M. Tóth Balázs: Igazolt igazoltatás, Rendészeti Szemle 2008/5, pp. 106-132, 2008
Pap András László (Balogi Annával, Tihomir Bezlovval, Philip Gounevvel, Joel Millerrel, Simonovits Borival, Vargha Lilivel, Dan Wagmannal közösen): Racism and Police Stops -- Adapting US and British Debates to Continental Europe, European Journal of Criminology, 2008/5 pp. 161-191, 2008
Pap András László: Police ethnic profiling in Hungary – Lessons from an international research, Regio, A review of Studies on Minorities, Politics, Society, 2007, Vol. 10. pp. 117-140, 2007
Pap András László--Simonovits Bori: Látható és mégsem látható előítéletesség a rendőri igazoltatási gyakorlatban – adalékok a rendészeti jog felülvizsgálatának kérdéséhez, :Rendészeti Szemle 2007/5., 2007
Pap András László: A rendészeti etnopolitika Murphy-törvényéről – felvetések egy kisebbségbarát adatkezeléshez, Csányi Klára (szerk.) A cigányság és a rendvédelem viszonyának néhány aktuális kérdése magyarországi és nemzetközi kitekintésben, Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Egyesü, 2008
Pap András László: Rendészeti hatékonyság-ellenőrzés – különös tekintettel a terrorizmus elleni harcra, Rendészeti Szemle, 2009/6, pp. 50-60, 2009
vissza »