A terápierezisztencia vizsgálata kutyák daganatos, immunológiai és szívelégtelenséggel járó kórképeiben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68376
típus K
Vezető kutató Vajdovich Péter
magyar cím A terápierezisztencia vizsgálata kutyák daganatos, immunológiai és szívelégtelenséggel járó kórképeiben
Angol cím Examination of multidrug resistance in canine neoplastic immune mediated and cardiac disorders
magyar kulcsszavak terápiarezisztencia, kutya, daganat, immunológia, szívelégtelenség
angol kulcsszavak multidrug resistance, dog, tumour, immune mediated, heart, failure
megadott besorolás
Állatorvos-tudomány (Komplex Környezettudományi Kollégium)40 %
Tumorbiológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)30 %
Hematológia, immunológia, trombózis, fertőző betegségek (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)30 %
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Kórélettani és Onkológiai Tanszék (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Balogh Lajos
Tuboly Tamás
Vörös Károly
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 16.000
FTE (kutatóév egyenérték) 1.52
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat célja a terápiarezisztencia (multidrug resistance, MDR) vizsgálata. Kutyák lymphomájának, emlő-, hízósejtes dagantának, sarcomáinak, immunhemolyticus anaemiájának, - thrombocytopeniájának cardiomyopathiájának és endocardosisának terápiája során végzünk vizsgálatokat.
A munkát klinikai, radiológiai, hematológiai és szövettani elemzésekkel kezdjük. A laboratóriumi munka az MDR-t kiváltó pumpafehérjék (P-glükoprotein, multidrug resistance associated protein1) kimutatását célozza.
Daganat-, szívizom- és lépszövetben, ill. azokból és a vérből elkülönített sejtekben mutatjuk ki az MDR-fehérjéket, valamint a kódoló mRNS-ek mennyiségét immunhisztokémiai, western blot-os és PCR-es módszerekkel. Az MDR funkcionális vizsgálatát flow cytometeres és szcintigráfiás módszerrel is elemezzük.
Elemezzük, hogy az MDR-fehérjék mennyisége, minősége és funkciója korrelál-e a klinikai MDR-rel. Képet kapunk arról, hogy melyik fehérje felelős az adott kórképben az MDR kialakulásáért. Ismeretet nyerünk az MDR kórélettanáról a kódoló gének és fehérjék expressziójának mértékétől, a klinikai manifesztációig.
A kutatómunka hozzájárul a kórképek mélyebb ismeretéhez is, a prognózis megállapításához, a gyógykezelés pontosabb megválasztásához.
A project a graduális képzésben lévő hallgatók tudományos munkáját, valamint PhD-hallgatók kutatását is segíti. Munkáink megmérettetését nemzetközi konferenciákon várjuk.
Az eredményeket szakdolgozatok, tudományos diákköri munkák, konferenciák és szakcikkek formájában publikáljuk. A megvalósulást a résztvevők kutatóhelyei biztosítják.
Az infrastruktúrális háttér rendelkezésre áll, a kutatómunka során a műszerek jobb kihasználtsága várható.
angol összefoglaló
Aim of the tender is to examine multidrug resistance (MDR). We plan to perform examinations during treatment of canine lymphoma, mammary gland tumour, mastocytoma, sarcoma, immune mediated hemolytic anemia, thrombocytopenia, cardiomyopathy and endocardosis. We start the work by clinical, radiological, haematological and histological examinations. Laboratory evaluations are aiming to determine MDR causing transporter proteins (P-glycoprotein, multidrug resistance associated protein1).
Quantity of MDR-proteins and coding mRNA will be determined by immunohistochemical, western blot and PCR analytical methods in neoplastic, myocardiac and spelinc tissues, and in cells separated from these, moreover in cells separated from blood. Flow cytometric and scyntigraphical analyses will be used to evaluate the function of MDR-proteins.
We plan to evaluate whether quantity, quality and function of MDR-proteins correlate the clinical manifestation of MDR. We then get a picture about which protein is responsible for the development of MDR. We get information about the pathophysiology of MDR from the degree of the expression of coding genes and proteins till the clinical manifestation.
This project will contribute a deeper recognition of the examined diseases, determination of the prognosis and selection of adequate therapy.
This research will help graduate students in preparing their diploma work and PhD students in preparing their thesis. We expect to evaluate our works at international congresses.
Results of our research will be published in diploma works, scientific congresses and papers. Rrealization is guaranteed by the participant research institutes.
Infrastructural background is available, utilization of the instruments will be improved by the project.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Daganatszövetben, azokból és vérből elkülönített sejtekben mutattuk ki az multidrog rezisztencia- (MDR-) fehérjéket immunhisztokémiai (IHC), western blot, ill. a kódoló mRNS-ek mennyiségét, és rt-PCR-es módszerekkel. Az MDR funkciót áramlási (flow) citométeres (FC) és szcintigráfiás (SC) módszerrel is elemeztük. Megállapítottuk, hogy kutyák lymphomájában, a „b” alstádiumú, és T-sejtes immunfenotípusú, nem teljes remissziót mutató, nőstény ivarú esetekben, és a tubulopapillaris ED-kben a Pgp (MDR1) IHC expresszió mértéke szignifikánsan nagyobb a többi esethez képest, ennek mértéke korrelál a rövidebb recidívamentes túléléssel, és a rövidebb élettartammal. Hasonlóan prognosztikus információra jutottunk az in vitro FC (Calcein-teszt), és az in vivo SC (99mTc-MIBI) funkcionális tesztekkel. Az FC vizsgálatok alkalmasok voltak a vérben keringő lymphocytákban a kemoterápia során indukálódó fokozott MDR- transzporter funkció vizsgálatára is. Kutyák nyirokcsomójából izolált „short-term” túlélő sejtek kemoterápiás kezelésének apoptosis vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a doxorubicin a ciklofoszfamiddal, a vinkrisztin a metilprednizolonnal keresztrezisztenciát mutat. Kutyák lymphomájában vizsgáltuk az MDR1, mrp1, mrp2, BCRP membrántranszporterek mRNS-szintjét, azt találtuk, hogy az MDR1, ill. BCRP expressziók mennyiségei prognosztikusnak minősülnek. Szívbeteg, és immun-betegségben szenvedő kutyák lymphocytáinak MDR1, mrp1, mrp2, BCRP mRNS-expresszió szintjeit is vizsgáltuk nem kellő elemszámban.
kutatási eredmények (angolul)
Multidrug resistance (MDR) proteins were detected by immunohistochemical (IHC), western-blot, techniques and mRNA levels were determined by rt-PCR method in tumour tissues, separated tumour cells, and lymphocytes of peripheral blood. MDR functional tests were performed by flow cytometric (FC) and scyntigraphic (SC) methods. We’ve found that Pgp (MDR1) IHC expression levels were significantly higher in canine lymphoma with “b” substage, T-cell tpye, non complete remission, female and in MGTs in tubulopapillary forms compared to other cases. Higher expression levels were correlating with the shorter relapse free periods (RFP), and overall survival times (OST). Similar prognostic information could be gained by the in vitro FC (Calcein) test, and the in vivo SC (99mTc-MIBI) method. Calcein test was useful for the determination of increased MDR function which is induced in small lymphocytes of peripheral blood during cytostatic treatment. Isolated cells derived from lymph nodes of dogs with lymphoma were examined in “short term” cell cultures treated in vitro by chemotherapy drugs showed similarity in apoptosis between doxorubicin-cyclophosphamide and vincristine-methylprednisolone. Rt-PCR examinations were performed in canine lymphoma for the determination of mRNA expression levels of MDR1, mrp1, mrp2, BCRP. We’ve found that MDR1 and BCRP levels revealed to be prognostic in respect of RFP, and OST. MDR1, mrp1, mrp2, BCRP mRNA levels were determined in dogs with cardiac and immune- disease, the number of cases was not sufficient.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68376
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Peter Vajdovich, Bernadett Szabó, Judit Jakus, Éva Karászi, Dora Szécsényi, Eszter Szendi, Orsolya Sunyál: Approach to identify multidrug resistance from the genes through the proteins, their function and their role in treatment of canine lymphoma, Congress book, ESVONC Congress Spring Meting 26th-29th March, 2009
Vajdovich Péter, Szabó Bernadett, Szécsényi Dóra, Jakus Judit, Sunyál Orsolya: TERÁPIAREZISZTENCIA FEHÉRJÉKET KÓDOLÓ MRNS KVANTITATÍV KIMUTATÁSA PCR-TECHNIKÁVAL LYMPHOMÁS KUTYÁK NYIROKCSOMÓJÁBAN, Akadémiai beszámolók, 2009
Vajdovich Péter, Karászi Éva, Szécsényi Dóra, Szendi Eszter: TERÁPIAREZISZTENCIA FEHÉRJÉK MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA „FLOWCYTOMETRIA” ALKALMAZÁSÁVAL, Akadémiai beszámolók, 2009
Sunyál Orsolya, Szabó Bernadett, Vajdovich Péter: TERÁPIAREZISZTENCIA FEHÉRJÉKET KÓDOLÓ MRNS KVANTITATÍV KIMUTATÁSA PCR-TECHNIKÁVAL LYMPHOMÁS KUTYÁK NYIROKCSOMÓJÁBAN, Tudományos Diákköri Konferencia, 2008
Szendi Eszter, Vajdovich Péter: TERÁPIAREZISZTENCIA FEHÉRJÉK MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA „FLOWCYTOMETRIA” ALKALMAZÁSÁVAL, Tudományos Diákköri Konferencia, 2008
Vajdovich Péter PhD, Szécsényi Dóra, Nagy István, Perge Edina: Prognosztikai faktorok vizsgálata kutyák emlődaganataiban, Akadémiai beszámolók, Klinikumok, gyógyszertan, 2007
Szabó Bernadett, Molnár Péter, Vajdovich Péter, PhD, Szécsényi Dóra, Jakus Judit, PhD:: Fotodinamikus terápia mechanizmusának tanulmányozása állati tumorok kezelésében., Akadémiai beszámolók, Klinikumok gyógyszertan, 2007
Eördögh Réka, Témavezető: Vajdovich Péter: A multidrog rezisztencia (MDR) és a p53 protein immunhisztokémiai vizsgálata kutyák emlődaganataiban, Szakdolgozat, 2009
Szécsényi Dóra, Vajdovich Péter PhD, Nógrádi Zsófia V. évf. hallgató, Jakus Judit PhD, Szabó Bernadett: : A P-glükoprotein vizsgálata lymphomás kutyák nyirokcsomójában, a western-blot és az immunhisztokémiai módszerek eredményeinek összehasonlítása, Akadémiai beszámolók, Klinikumok, gyógyszertan, 2007
Bernadett Szabó, Péter Molnár, Péter Vajdovich, Dóra Szécsényi, Judit Jakus: Involvement of MDR proteins and of the redox status in the outcome of canine and feline tumor PDT, : 7th International Symposium on Photodynamic Therapy and Photodiagnosis in Clinical Practice, 2008. október 7-11, Olaszország, Bixen/Bressanone, 2008
Szabó Bernadett, Sunyál Orsolya, Szécsényi Dóra, Jakus Judit, Vajdovich Péter: Terápiarezisztencia fehérjék vizsgálata limfómás kutyákban, 39. Membrán-Transzport Konferencia, 2009. május 19-22., Sümeg., 2009
Bernadett Szabó, Péter Molnár, Péter Vajdovich, Dóra Szécsényi, Laura Merész, Judit Jakus: Involvement of ABC transporters during tumor PDT in vitro and in vivo, . 15th International Congress on Photobiology, 2009. június 18-23, Németország, Düsseldorf., 2009
P VAJDOVICH, B SZABÓ, E SZENDI, M BÓNA: FLOW CYTOMETRIC EXAMINATION OF ABC MEMBRANE TRANSPORTER FUNCTION OF CELLS DERIVED FROM CANINE LYMPHOMA, ESVCP Congress Dublin 1-3 September, 2011, 2011
Vajdovich Péter, Bóna Márta, Szabó Bernadett, Szendi Eszter: Terápiarezisztencia fehérjék működésének vizsgálata „flowcytometria” alkalmazásával daganatos kutyák nyirokcsomó mintáiban, Akadémiai beszámoló, Klinikumok, gyógyszertan 2011.01.27, 2011
Vajdovich P, Fejes A, Hunyadiné Sebestén Anna, Márk Ágnes: Lymphomás kutyák nyirokcsomóiból készült „short term” sejtkultúrák áramlási citometriás vizsgálatai in vitro kemoterápiás kezelések hatására, Akadémiai beszámolók, Klinikumok, gyógyszertan, 2011.01.27, 2011
Vajdovich P, Koltai Zs, Eördögh R, Perge E, Thuróczy J: A multidrog rezisztencia és a p53 protein immunhisztokémiai vizsgálata kutyák emlődaganataiban, Akadémiai beszámoók, Klinikumok, gyógyszertan 2010.01.24, 2010
L. Balogh, L. Seres, G. Németh, J. Thuróczy, D. Máthé, A. Polyák, T. Koncz, G. Andócs, P. Chaudhari, G. Jánoki, Gy. A. Jánoki: Drug interactions, toxicity data and feasibility aspects of SPECT/CT examinations in dogs, Nuclear Medicine Review, 2009. Vol. 12., No 1. pp.38., 2009
Vajdovich P, Szécsényi D, Koltai Zs, Gaál T: Evaluation of expression and prognostic value of permeability glycoprotein and its association with multidrug resistance and drug toxicosis in dogs with lymphoma, American Journal of Veterinary Research, in press, 2010
Vajdovich P.: Free radicals and antioxidants in inflammatory processes and ischemia-reperfusion injury, Vet Clin North Am Small Anim Pract, 2008
Tarpataki N, Bigler B, Vajdovich P, Vörös K: Comparison between an intradermal skin test and allergen-specific IgE-ELISA for canine atopic dermatitis, Schweiz Arch Tierheilkd, 2008
Molnár Péter, Merész Laura, Németh Tibor, Vajdovich Péter, Szécsényi Dóra, Szabó Bernadett, Jakus Judit: KLINIKAI TAPASZTALATOK MACSKÁK FOTODINAMIKUS TERÁPIÁJÁBAN, Akadémiai beszámolók, 2009
Vajdovich P: Canine Lymphoma as a Typical Example for Comparative Oncology; Diagnosis and Treatment Considerations, INTERNATIONAL CONFERENCE OF CELLULAR AND TISSUE COMPARATIVE PATHOLOGY JULY, 3rd - 5th, 2008, USAMV CLUJ-NAPOCA, 2008
Vajdovich P, Szécsényi D: Intratumoural chemotherapy in canine nasal adenocarcinoma, INTERNATIONAL CONFERENCE OF CELLULAR AND TISSUE COMPARATIVE PATHOLOGY JULY, 3rd - 5th, 2008, USAMV CLUJ-NAPOCA, 2008
O'Brien PJ, Fournel-Fleury C, Bolliger AP, Freeman KP, Braun JP, Archer J, Paltrinieri S, Tvedten H, Polizopoulou ZS, Jensen AL, Pastor J, Lanevschi-Pietersma A, Thoren-Tolling K, Schwendenwien I, Thoresen SI, Bauer NB, Ledieu D, Cerón JJ, Palm M, Papasouliotis K, Gaál T, Vajdovich P.: Establishment of the European College of Veterinary Clinical Pathology (ECVCP) and the current status of veterinary clinical pathology in Europe., Vet Clin Pathol. 2007 Dec;36(4):325-30., 2007
T Molnár, P Vajdovich: Clinical factors determining efficacy of bladder tumour treatments: surgery, chemotherapy or both, Acta Veterinaria Hungarica, in press, 2011
Hambiralovic Ida, Témavezető: Vajdovich Péter: Dirofilaria repens in cytological specimens, American Jornal of Veterinary Research, in press, 2009
Vajdovich P: Multimodal approach in cancer therapy., Merial European Symposium on Pain Management. Split (Croatia), May 22 & 23, 2008, 2008

 

Projekt eseményei

 
2015-01-27 14:17:35
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Belgyógyászati Tanszék és Klinika (Szent István Egyetem), Új kutatóhely: ÁOTK Kórélettani és Onkológiai Tanszék (Szent István Egyetem).
vissza »