Biokémiai, molekuláris biológiai és genetikai vizsgálatok napfény okozta bőrkárosodásokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68401
típus K
Vezető kutató Horkay Irén
magyar cím Biokémiai, molekuláris biológiai és genetikai vizsgálatok napfény okozta bőrkárosodásokban
Angol cím Development of environmental health education: physical, chemical, epidemiological and dermatological aspects, with special emphasis on radiation induced damage
magyar kulcsszavak UV-fény, cutan porphyriák, polymorph fény-exanthema, bőrtumorok, genetikai analízis, epidemiológia
angol kulcsszavak UV light, cutaneous porphyria, polymorphic light eruption, skin tumours, genetic study, epidemiology
megadott besorolás
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely ÁOK Bőrgyógyászati Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Benkő Szilvia
Emri Gabriella
Gogolák Péter
Juhász Attila
Markó Zoltán Lóránt
Remenyik Éva
Scholtz Beáta
Seres Ildikó
Simics Enikő
Varga Viktória
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 20.000
FTE (kutatóév egyenérték) 3.80
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A DEOEC Bőrklinikán 1963 óta folyó, 1991-től OTKA támogatással történő fotodermatológiai kutatómunkában terveink a következők.
1/ Genetikai vizsgálatok: génanalízis bevezetése (UROD-mutációk keresése, polimorfizmus vizsgálata) a porphyria cutanea tarda (PCT) familiáris típusában; további részletes genetikai vizsgálatok egy PCT-s családban, amelyben eddig nem identifikált UROD mutációt detektáltunk; HHC gén mutációk detektálása és a HCV fertőzöttség szűrése az Intézet teljes PCT beteganyagában; 23 tagú erythropoeticus protoporphyriás (EPP) beteganyagunk genetikai feltérképezésének befejezése.
2/ Az ABCG2 transzport fehérje eddig még nem vizsgált lehetséges szerepének tanulmányozása EPP-ben és egyes fototoxikus reakciók patogenezisében.
3/ A fotoallergiás hátterű polymorph fény-exanthemában az UV-fény által károsodott immunszuppressziót okozó faktorok tanulmányozása (Langerhans sejtek, citokinek, receptorok) in vivo és in vitro.
4/ Kérdőíves epidemiológiai vizsgálatok az UV-sugárterhelés felmérésére egészséges populációban és bőrtumoros betegekben.
A kutatási feltételek a résztvevők munkahelyén adottak. A komplex célkitűzések megvalósítását az teszi lehetővé, hogy a résztvevő kutatók több szakterületet és kutatóintézetet képviselnek.
A várható eredmények segítséget nyújtanak a napfény okozta mind nagyobb számú dermatosis és bőrkárosodás patomechanizmusának jobb megismeréséhez, a genetikai fogékonyság megítéléséhez és az eredményes prevencióhoz.
angol összefoglaló
Research work on photodermatology supported by OTKA grants since 1991 has been performed at the Department of Dermatology in Debrecen since 1963. To continue the investigations our plans are as follows:
1/ Genetic study: Establishment of genetic analysis (detection of UROD mutations, polymorphism) in the familial form of porphyria cutanea tarda (PCT); further genetic study of a family with PCT in which we detected an UROD gene mutation unidentified till now; detection of HHC gene mutations and HCV seropositivity in the total PCT patient material in Debrecen; to finish the genetic mapping of our patient material with erythropoietic protoporphyria (EPP).
2/ To investigate the possible role of ABCG2 transport protein not studied till now in EPP and in the pathogenesis of some phototoxic reactions.
3/ In vivo and in vitro study of some factors (Langerhans cells, several citokines and receptors) inducing an immunosuppression damaged by UV light in polymorphic light eruption of photoallergic origin.
4/ Epidemiologic investigations by means of a questionary to estimate UV-loading of the healthy population and patients with skin tumours.
The infrastructure and the conditions of the research are available at the departments of the participants. Achieving the complex goals is facilitated by the multidisciplinary background of the applicants.
The results yield better understanding of the pathomechanism of sunlight induced skin diseases and cutaneous damage, estimation of the genetic susceptibility and the successful prophylaxis.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Munkacsoportunk évtizedek óta foglalkozik az ultraibolya fény élettani és patofiziológiai hatásaival klinikai és molekuláris szinten. Jelen pályázat futamideje alatt több photodermatologiai témájú összefoglaló közleményt és egy monográphiát publikáltunk. 3 testvéren extrém ritka hepatoerythropoeticus porphyriát diagnosztizáltunk, és a hátterében lévő compound heterozigóta mutációkat is identifikáltuk. A sporadikus porphyria cutanea tardában gyakoribb haemochromatosis mutáció és környezeti provokáló tényezők előfordulási gyakoriságáról bővítettük ismereteinket. UVB besugárzás után néhány ABC transzporter fehérje in situ, purinerg receptorok és inflammasoma alkotó elem mRNS és fehérje szintű in vitro expresszió-változását mutattuk ki keratinocita tenyészeteken. Komplettáltuk a keratinocita differenciációs teljes genom expressziós vizsgálatokat. Az irodalomban elsőként igazoltuk, hogy in vitro szintetizált módosított erszényes fotoliáz mRNS bejuttatható volt keratinocita tenyészetekbe és funkcionálisan aktív fehérje szintetizálódott róla. Tissue microarray analízis felhasználásával macrofágok, dendritikus sejtek és egy cistein tartalmú fehérje prognosztikai szerepét vetettük föl melanoma malignumban. Epidemiológiai vizsgálatunk során rámutattunk arra, hogy továbbra is fontos feladat a fényvédelem propagálása, mert 13 és 16 éves iskolás gyermekeken az anyajegyek száma magas, a gyermekek közel 40%-a napégésről, 3,6%-uk szolárium használatról számol be.
kutatási eredmények (angolul)
Our workgroup has investigated the physiological and pathophysiological effects of ultraviolet radiation at clinical and molecular levels for decades. Over the period of the application several photodermatological articles and one monograph were published. We diagnosed the extremely rare hepatoerythropoietic porphyria in a family, and identified compound heterozygous mutations in the background. We expanded our knowledge about the frequency of haemochromatosis mutation and environmental provoking factors in sporadic porphyria cutanea tarda. We demonstrated alterations in the expression of some ABC transport proteins in situ, and in the expression of purinerg receptors and inflammasome elements at mRNA and protein levels in vitro after UVB radiation in keratinocytes. We completed the whole-genom expression analysis related to keratinocyte differentiation. We proved for the first time that the in vitro synthesized modified marsupial photolyase mRNA can be delivered into keratinocytes, and that the translated protein is functionally active. We suggested the prognostic role of macrophages, dendritic cells and one cysteine-containing protein in melanoma malignum using tissue microarray analysis. During epidemiological studies we pointed out that propagation of light protection is an important task in the future, because the number of birthmarks is high among 13 and 16 year-old young people, and 40% of youngsters reported about sunburn and 3,6% of them use solarium.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68401
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Remenyik É, Lecha M, Badenas C, Kószó F, Vass V, Herrero C, Varga V, Emri G, Balogh A, Horkay I.: Childhood-onset mild cutaneous porphyria with compound heterozygotic mutations in the uroporphyrinogen decarboxylase gene., Clin Exp Dermatol 33:602-5., 2008
Horkay I, Emri G, Varga V, Simics E, Remenyik É.: Photosensitivity skin disorders in childhood., Photodermatol Photoimmunol Photomed 24:56-60. Review., 2008
Horkay I, Emri G, Simics E, Varga V, Remenyik É.: A fotodermatológia 15 éve., Bőrgy Ven Szle 83:105-108., 2007
Takács K, Tamás I, Fejes M, Ádám B, Vokó Zoltán, Emri G, Horkay I, Remenyik É.: Pigmentált naevusok és napozási szokások az általános és középiskolás diákok körében, Orvosi Hetilap (közlésre előkészítve), 2011
Emri G, Benkő Sz, Balogh A, Varga A, Remenyik É, Rajnavölgyi É.: Study of mRNA expression of the CIITA transactivator in human keratinocytes., J Invest Dermatol 127:S11, 2007
Varga V, Balogh A, Emri G, Horkay I, Remenyik É.: Molecular genetic studies in erythropoietic protoporphyria., J Invest Dermatol 127:S83, 2007
Benkő Sz, Varga A, Balogh A, Miklóssy G, Emri G, Remenyik É, Tőzsér J, Rajnavölgyi É: Poly(I:C) differentially regulates the expression of Nod-like receptors and induces caspase-1 dependent IL-1b secretion in keratinocytes, J. Invest. Dermatol, 2008
Radványi M. (Témavezető: Prof. Dr. Horkay Irén): A porphyria cutanea tarda és kapcsolata a haemochromatosis gén C282Y mutációjával, diplomamunka, DE OEC Bőrgyógyászati Klinika, 2007
Horkay I.: Fényvédelem, Nouv. Esthetiques SPA 2008/2, 34-35., 2008
Remenyik É., Balogh A., Törőcsik D., Tamás I., Wikonkál N., Horkay I.: Az ultraibolya fény immunológiai hatásai., Bőrgy. Vener. Szle 84: 139-145., 2008
Horkay I., Emri G. , Varga V., Simics E. , Remenyik É.: Environmental dermatology in childhood: photosensitivity., Pediatric Health 2: 749-759., 2008
Horkay I.: Klinikai photodermatologia, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2008
Paragh G, Ugocsai P, Vogt T, Schling P, Kel AE, Tarabin V, Liebisch G, Orsó E, Markó L, Balogh A, Köbling T, Remenyik E, Wikonkál NM, Mandl J, Farwick M, Schmitz G: Whole genome transcriptional profiling identifies novel differentiation regulated genes in keratinocytes., Exp Dermatol 2010 Mar, 19:297-301, 2010
Balogh A, Törőcsik D, Nagy L, Remenyik É.: PPAR delta is the dominant PPAR isoform in UV exposed in vitro differentiated primary human keratinocytes., J Invest Dermatol 2009; 129: S35, 2009
Emri G, Varvolgyi T, Begany Á, Hargitay Z, Toth L, Emri E, Remenyik E.: Immunohistochemical markers as prognostic factors in primary cutaneous malignant melanoma., J Invest Dermatol 2009; 129: S40, 2009
Dozsa A, Dezso B, Toth BI, Balint BL, Zouboulis CC, Biro T, Remenyik E, Nagy L: PPARγ has different expression and signaling pattern in normal and pathologic sebaceous., J Invest Dermatol 2009; 129: S54, 2009
Kiss F, Horkay I, Remenyik É.: Fotoaggravált kórképek, Bőrgyógy Vener Szle, 86: 6; 169., 2010
Ruzsnavszky O, Telek A, Gönczi M, Balogh A, Remenyik É, Csernoch L.: UV-B induced alteration in purinergic receptors and signaling on HaCaT keratinocytes, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, In Press, Accepted Manuscript, Available online 4 August, 2011
Markó L, Paragh Gy, Ugocsai P, Böttscher A, Orsó E, Wikonkál N, Remenyik É, Schmitz G: ATP binding cassette transporters of keratinocytes are differentially regulated by UV light, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, (reviewing process), 2011
Boros G, Rózsa D, Emri E, Nagy G, Miko E, Juhász A, Juhász I, G. van der Horst, H. Muramatsu, D. Weissman, Karikó K, Emri g, Remenyik É, Horkay I.: Enhanced repair of UVB-induced DNA lesions in photolyase mRNA-transfected keratinocytes, Journal of Investigative Dermatology Volume 131 OLDAL: S104 , Abstract: 621, 2011
Emri E, Emri G, Egervari K, Beke L, Varvolgyi T, Mehes G, Horkay I, Remenyik É.: Immunohistochemical characterization of metallothionein-expression in primary cutaneous, Journal of Investigative Dermatology Volume 131 OLDAL: S112 ABSTRACT: 667, 2011
vissza »