Magyarországi relokációk - elmélet, tények, statisztikai elemzés és nemzetközi összevetés  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68435
típus K
Vezető kutató Tölgyessy Péterné
magyar cím Magyarországi relokációk - elmélet, tények, statisztikai elemzés és nemzetközi összevetés
Angol cím International relocations to Hungary - theory, facts, statistical analysis and international comparison
magyar kulcsszavak relokáció, közvetlen külföldi tőkebefektetések, Magyarország,
angol kulcsszavak relocation, foreign direct investments
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Szalavetz Andrea
Szanyi Miklós
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 3.388
FTE (kutatóév egyenérték) 0.80
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatási összefoglaló

Magyarországi relokációk – elmélet, tények, statisztikai elemzés és nemzetközi összevetés

Tölgyessy Péterné Sass Magdolna

A kutatás a Magyarországra és Magyarországról történő termelésáthelyezésekkel foglalkozik. Először megvizsgálja a jelenség elméleti hátterét, beilleszti azt a különféle elméleti iskolák magyarázati kereteibe. Összegzi a külföldi és hazai szakirodalom legfontosabb eredményeit. A kutatás keretében az 1997-2007 közötti időszakra létrehozott vállalati adatbázis alapján, statisztikai módszerekkel feltárja a magyarországi relokációk legfontosabb jellemzőit, a fogadó gazdaságra gyakorolt hatásait. Hasonló adatbázist készít a csehországi relokációkra vonatkozóan, és összehasonlítja az ottani folyamatokat a magyarországi történésekkel. Külön megnézik a résztvevők a kutatás során az ICT-gyártás és ICT-szolgáltatások szektoraiban a relokáció jellemzőit. Néhány vállalati esettanulmány alapján a relokációs döntés hátterét, motivációit, mozgatórugóit is feltárják. A kutatás végeredményeként gazdaságpolitikai ajánlásokat fogalmaznak meg.
angol összefoglaló
Research summary

International relocations in Hungary – theory, facts, statistical analysis and international comparison

Tölgyessy Péterné Sass Magdolna

The research deals with relocations to and from Hungary. First of all, it examines the theoretical background of relocations and tries to fit this phenomenon into the explanatory framework of the existing theories. It summarizes the results of the existing international and Hungarian literature. In he framework of the research, a company database of relocations for the period 1997-2007 is established, from which, with the help of statistical methods, the most important characteristics of Hungarian relocations will be listed. Using a similarly prepared database of the Czech Republic, a comparison of Czech and Hungarian relocations will be executed. The participants will prepare a study on the most important sector from the point of view of relocations, i.e. ICT-manufacturing and ICT services. On the basis of company case studies, the background and motivations of relocation decisions will be described. The final output of the project will be a set of economic policy recommendations formulated on the basis of the most important results of the research.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás megerősítette, illetve újabb elemekkel gazdagította a relokációk, termelés-áthelyezések elemzésének eddigi eredményeit. 1. Összeállítottunk és elemeztünk egy 2003-2011 közötti időszakban a Magyarországot érintő relokációkra vonatkozó adatbázist. 2. Bemutattuk a Magyarországot érintő (ide irányuló, illetve innen megvalósított) relokációk legfontosabb jellemzőit (ágazat, relokáló vállalatok nemzetisége, az ide telepített munkahelyek forrás-országa, illetve az innen elvitt munkahelyek célországa, érintett munkahelyek száma stb.), ezek időbeli változását. 3. Három ágazatban (autóipar, elektronika, üzleti szolgáltatások) részletesen megvizsgáltuk a relokációk jellemzőit. Az autóiparban a szakirodalomban új vállalati kategóriarendszert dolgoztunk ki a relokációs kockázat nagysága alapján, az üzleti szolgáltatások területén megvizsgáltuk a relokációk fogadó gazdaságra gyakorolt hatását. 4. Speciális területeken (olasz-magyar gazdasági kapcsolatok, olajárak, illetve a válság) is megvizsgáltuk a relokációt. A válság és a relokáció kapcsolatában például bemutattuk, hogy az ú.n. helyettesítési hatás ellensúlyozza a válság második felében az első szakaszban domináló keresleti hatást. 5. A kutatás keretében tizennyolc publikáció született, ebből kettő impakt faktoros, kettő nem impakt faktoros külföldi folyóiratban jelent meg. Ezen felül két angol nyelvű könyvfejezet, és öt hazai szakmai folyóiratban megjelent cikk tartozik a jelentős publikációk közé.
kutatási eredmények (angolul)
The project reinforced certain results of the research on relocations as well as adding new elements to it. 1. In the framework of the project, a database of relocations affecting Hungary was compiled and analysed for the period 2003-11. 2. The characteristics of relocations affecting Hungary (to and from Hungary) were analysed in detail (sectors, nationality of the relocating companies, source countries of jobs relocated to Hungary and destination countries of jobs transferred abroad from Hungary, number of jobs affected etc.) and their development over time was examined. 3. In three sectors (automotive, electronics, business services) relocations were analysed in detail. In the automotive sector, a new categorisation of companies according to the relocation risk was elaborated; in business services the impact of relocation on the host economy was examined. 4. We have analysed relocations in specific areas (Italo-Hungarian economic relations, its connection with oil prices and its development during the crisis). As for relocations during the crisis, we have shown that in the first phase the demand effect dominates, while in the second phase the substitution effect overtakes the demand effect. 5. Connected to the project, 18 papers were published, two of them in a foreign journal with impact factor, and two others in a foreign journal. There are two book chapters published in books published in English and five articles in Hungarian journals.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68435
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Jane Hardy, Magdolna Sass, Martina Fifekova: Impacts of horizontal and vertical foreign investment in business services: the experience of Hungary, Slovakia and the Czech Republic, European Urban and Regional Studies October 2011 vol. 18 no. 4 427-443, 2011
Magdolna Sass; Martina Fifekova: Offshoring and Outsourcing Budiness Services to Central and Eastern Europe: Some Empirical and Conceptual Considerations, European Planning Studies, Vol. 19, No. 9 pp. 1593-1609, 2011
Eric Rugraff, Sass Magdolna: Válság és relokációs fenyegetés a feltörekvő országokban: a magyar autóipar esete, Külgazdaság (megjelenés alatt), 2012
Sass Magdolna: Szolgáltatások relokációja – európai folyamatok., Európai Tükör, XIII. évf. 7.-8. sz., p. 85-100. http://www.kulugyminiszterium.hu/NR/rdonlyres/BAA22101-ABDC-4FC4-912A-4857605B165C/0/et_7_8.pdf, 2008
Sass Magdolna: Changes in the Competitiveness in the Service Sector of the New Member States. The Role of Business Process Outsourcing., Establishing Competitive Advantages in the Service Sector in EU Member States. Ed. by Marzenna Anna Weresa, Peter Lang, Fraknfurt, pp. 111-131, 2010
Pellényi Gábor, Sass Magdolna: Magasolajárak- lehetséges kereskedelempolitikai válaszok., Külgazdaság; LIII. évf., 2009. január - február (84–110. o.), 2009
Gál Zoltán, Sass Magdolna: Emerging new locations of business services: offshoring in Central and Eastern Europe., Regions, Vol. 274. No. 1. 2009. 18-22., 2009
Éltető Andrea, Sass Magdolna: A magyar-olasz gazdasági kapcsolatok alakulása, különös tekintettel a relokációkra, Külgazdaság, 2009. LVIII. Évf. 11.-12. sz., 2009
Sass Magdolna: FDI and relocation in business services - What are the locational factors? The case of Hungary, Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 8, No.1, pp. 52-74, 2010
Szalavetz Andrea: Relokáció és a helyi leányvállalat fejlődése egy autóipari beszállító példáján, Köz-Gazdaság, 2010. április, V. évfolyam, 2. szám, 2010
Magdolna Sass: The impact of foreign direct investments in business services on the local economy: the case of Hungary, Multinational Corporations an Local Firms in Emerging Economies. Edited by E. Rugraff and M. W. Hansen, Amsterdam University press, pp. 51-73, 2011
Magdolna Sass: Relocation of manufacturing and services activities to the New Member Countries – the case of Hungary, In: Magdolna Sass, Miklós Szanyi: Two essays on Hungarian relocations. MT-DP 2012/23, June 2012, MTA KRTK KTI, Budapest, pp. 4.-24., 2012
Miklós Szanyi, Magdolna Sass: Relocations in the electronics sector: the case of Hungary, In: Magdolna Sass, Miklós Szanyi: Two essays on Hungarian relocations. MT-DP 2012/23, June 2012, MTA KRTK KTI, Budapest,, 2012
Magdolna Sass, Gábor Hunya: Escaping to the East: Relocation of business activities to and from Hungary during the recent crisis, WIIW Research Report (megjelenés alatt), 2012
Sass Magdolna: Outsourcing business services: the emergence of NMS, ICEG European Center, News of the Month, March 2008, p. 4-6. http://www.icegec.hu/eng/publications/_docs/news/news_2008_march.pdf, 2008
Sass Magdolna: Services Trade of the Visegrad countries: data problems., ICEG European Center, News of the Month, July-August 2008, p. 4-7., 2008
Sass Magdolna: FDI and relocation in business services - What are the locational factors? The case of Hungary, Working Paper ICEI, University of Madrid Complutense 03/10, 2010
Sass Magdolna: International fragmentation of tradable business servies: the case of Hungary, MT-DP - 2010/24, IE HAS, October 2010, 2010

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 09:46:15
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »