Budapesti erkölcsrendészeti iratanyag forrásfeltárása 1873-1883  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68439
típus K
Vezető kutató Forrai Judit
magyar cím Budapesti erkölcsrendészeti iratanyag forrásfeltárása 1873-1883
Angol cím The archives resource of Police Department in control of prostitution in Budapest 1873-1883
magyar kulcsszavak forrásfeltárás, prostitúció, emberkereskedelem,
angol kulcsszavak archive resource, prostitution, trafficking in human being
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)15 %
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)5 %
zsűri Történelem
Kutatóhely Népegészségtani Intézet (Semmelweis Egyetem)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 2.769
FTE (kutatóév egyenérték) 0.21
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A Fővárosi Levéltár, Magyar Kir. Államrendőrség Bp-i Főkapitánysági (Erkölcsrendészeti) iratokat kívánom feldolgozni, mivel ezek a dokumentumok még nincsenek feltárva, és közölve. E dokumentumok egyaránt tartalmaznak eredeti forrásokat a bordélyszabályok megsértéséről és a leánykereskedelemről, az elfogott beteg prostituáltak kényszergyógykezeléséről, a gyógymódokról és a betegség megelőzés módszereiről. A tanúkihallgatási jegyzőkönyvek hű képet adnak a Főkapitányi döntések, a bordélytulajdonosok védekezéséről, valamint a pönalizáció mértékéről. Az iratanyagban megtalálhatók azok a személyek és útleveleik, akik egyenként, vagy csoportosan vitték külföldre a magyar lányokat eladásra. A bordélyok működéséről is hű képet kapunk a Fővárosi Levéltár anyagából. Nyomon tudjuk követni a feljelentéstől kezdve a kihágás megállapításától a büntetés kiszabásáig azt a lassú folyamatot, melyet az erkölcsrendészet folyatatott az 1873-1883 ig tartandó időszakban. A többi erkölcsrendészeti iratanyag a háborúk során elpusztult, ezért ennyire behatárolt ez az időszak. A kutatott dokumentumokból forráskiadványt tervezünk
angol összefoglaló
I should like to research in the Archive of Capital (Police of the Hungarian Kingdom/ The Capitan of Headquarters in Budapest), because this documents till now is unprepared and unedited. This documents contain original sources about the life in brothel, the rules, the trafficking of human being and about the arrested prostitutes who was pressed to treat in the hospital of the city, about the curing methods, and the prevention modes. The reports of the evidence show us a picture about the decisions of the captain general of Budapest, about the mentality of the brothel owners and about the penalizations. In the archive we could fined those passports who pressed the Hungarian girls on the way of trafficking of human being. We could detected the different phase of the prostitution: from the denunciation till the inflict punishments and those process which was continue by the police department in control of prostitution in the period from 1873-1883. The other reports in the archive was destroyed during the wars, only this period’s reports remained.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Fővárosi Levéltár, Magyar Kir. Államrendőrség Bp-i Főkapitánysági (Erkölcsrendészeti) iratokat dolgoztuk fel és a velük összefüggésben lévő egyéb polgári ügyeket mint pl. adás-vétel, bontóper, végrendelet, szabályozási eljárások, rendőrorvosi jelentések, kérvények, Törvényszéki ítéletek. A dokumentumok sokféleségével egy teljes korrajzot tudtunk feltérképezni a prostitúció társadalomban betöltött szerepét, a közigazgatás, közegészségügy, lépéseit, valamint erkölcsi megítélését, a mindennapok peres ügyein keresztül. A bordélyok adásvételi szerződésein keresztül megtudjuk a bordélyok akkori felszereltségét. Az egészségügyi ellenőrzésről, az adók nagyságáról, a prostituáltak számáról, kilétükről a nemzetközi lánykereskedésről, migrációról részletes narrativákat találtunk. A tanúkihallgatási jegyzőkönyvek hű képet adnak a Főkapitányi döntések, a bordélytulajdonosok védekezéséről, valamint a pönalizáció mértékéről. Nyomon követtük a feljelentéstől kezdve a kihágás megállapításától a büntetés kiszabásáig azt a lassú folyamatot, melyet nemcsak az erkölcsrendészet folytatatott hanem sokkal nagyobb időintervallumban vizsgáltuk a kutatott területet. A kutatott dokumentumokból forráskiadvány összeállt.
kutatási eredmények (angolul)
The Archive of Capital (Police of the Hungarian Kingdom/ The Capitan of Headquarters in Budapest documents was digested and with them other civil cases in a context like: Sale and purchase agreement, Divorce, Wills, regulatory procedures, police doctor’s reports, applications, Forensic judgments. With these documents we could map to illustrate the prostitution's role in society, the reaction of the public administration, public health, the moral assessment of the legal affairs in the everyday life. Trough the brothel contracts of sale at the time we know the equipments. Detailed narratives were found of the health check methods, the taxes on the brothel owners, the number and person of prostitutes, the trafficking of human being, migration. The reports give a fair presentation of the witnesses Chief decisions, defensibility of owners, about the punish rate. We could follow the slow process from the denunciation till the establishment of a penalty, during a much larger interval like the given period of morals police. The investigated documents are ready for a source publication. .
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68439
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dr. Forrai Judit: History of the Prostitution Politics in Hungary in 19-20 century, Comm. Hist. Art. Med. Orvostörténeti Közlemények 202-205.vol. (2008).31-45., 2008
Dr. Forrai Judit: Cure or kill? History of different treatment therapeutics of venereal diseases., Analecta Historico Medica. Departmento de Historia y Filosofia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM í la Societdad International de Historia de la Medicin, 2008
Dr. Forrai Judit: Szép lányok csúnya betegsége, avagy szemelvények a bűnös szex és a szifilisz történetéből., Orvosi Hetilap. 2008.149. évfolyam, 40. szám, 1897–1904., 2008
Dr. Forrai Judit: Szex, erőszak prostitúció, Semmelweis Kiadó, 2009
Dr. Forrai Judit: Central European Medical Doctors at the turn of the Century 1890-1910. I. Database for Hungary, Gondos and Sosana Publish House. Haifa, Israel. p. 280. ISBN 978-965-555-310-9, 2007
Dr. Forrai Judit: A prostitúció, mint megszaladási jelenség, in: In Megszaladási jelenségek. Mai humánetológia: A XXI század társadalmi kihívásai a biológia szemszögéből. Szerk.: Csányi V, Miklósi Á. Typotex, megjelenés alatt, 2010
J. Forrai, Á. Simek, A. Bartók: Ignac Semmelweis. Studies in the history of childbed fever, infection control and statistical analysis, Italian Journal of Hospital Infection /Giornale Italiano delle Infectioni Ospidaliere. Vol. 4.n.2, Aprile-Giugno 2007; 61-71., 2007
J. Forrai, P. Csepe: Hungary: Sex work policies, Sex work migration health / Eds.: Maria Cristina Boidi, Faika A El-Nagashi, Bernadette Karner Amsterdam, TAMPEP International Foundation, , pp. 93-95, 2009
Forrai J.: A szórakoztatóipar és a prostitúció szereplőinek káros szenvedélyei, Népegészségügy. 88. évf. 2. sz. 2010.137-143, 2010
Forrai J.: Prostitúció és globalizáció, Eszmélet. 86. szám, 2010. Elfogadva, nyomtatás alatt, 2010
Dr. Forrai Judit: Cure or kill? History of different treatment therapeutics of venereal diseases., La Societdad International de Historia de la Medicin, 2008
Dr. Forrai Judit: The venereal diseases in Hungary at the end of the 19th century, Environment, Health and History conference, European Association for the History of Medicine and Health (EAHMH) conference, London,, 2007
vissza »