A köznapi igazságossági ítéletek és a generációk közötti igazságossági elvek Közép- Európában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68442
típus K
Vezető kutató Örkény Antal
magyar cím A köznapi igazságossági ítéletek és a generációk közötti igazságossági elvek Közép- Európában
Angol cím Everyday justice judgements and generational justice in Central Europe
magyar kulcsszavak igazsáossági ítéletek, attitűdök, generációs igazságosség, nemzetközi összehasonlítás
angol kulcsszavak everyday justice judgements, attitudes, generational justice, cross national comparison
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Társadalom
Kutatóhely Társadalmi Kapcsolatok Intézete (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Koltai Júlia
Székelyi Mária
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 13.516
FTE (kutatóév egyenérték) 1.19
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja, hogy az empirikus szociológia eszközeivel feltárjuk a piaci folyamatokra, a társadalmi viszonyokra, az elosztási rendszerekre, a társadalmi egyenlőtlenségek okaira és a mindennapi kapcsolatokra vonatkozó köznapi igazságossági nézeteket.
Vizsgálatunk során a mérni kívánt igazságossági szempontok szorosan kapcsolódnak egy 1991-ben és 1996-ban végzett nemzetközi összehasonlító kutatás (ISJP) már kipróbált koncepciójához és mérési eljárásához. Az identikus itemek lehetőséget nyújtanak az attitűdök időbeli és országok közötti változásának a mérésére.
Mivel az igazságos társadalomról való közgondolkodás napjainkra a hagyományos tematizációkról (társadalmi szegénység, településbeli különbségek, foglalkozási, jövedelmi és tudásbeli egyenlőtlenségek, stb.) olyan új témák felé fordult, mint a jövő generációk iránti felelősség, és ennek megosztása a társadalomban, a társadalmak elöregedése, és az életkorukat tekintve kimenő generációk méltó emberi élethez való juttatása, a generációk közötti egyéni és kollektív transzferek, a társadalmi beruházások generációk közötti igazságos megosztása, a közjavakból való részesedés és a társadalmi szolgáltatások megosztása a generációk között, ezért a 2007-es kutatás kiemelt szerepet szán a generációs igazságosság vizsgálatának.
A magyar kérdezést a TÁRKI bonyolítaná. Felkérésünk szerint a generációs alminták jobb összehasonlíthatósága érdekében nem 1000 fős, hanem 1500 fős mintával dolgoznánk, amelyben a generációk szerint felsúlyoznánk a fiatalabb és idősebb korosztályokat.
angol összefoglaló
The aim of the project is to collect and analyze systematic empirical sociological data on everyday justice judgments relating to the following themes: the human aspects of market transfers, micro and macro level social relations and inequalities, redistribution of social goods, role of state in a just human life, etc. The investigated social justice judgements are closely related to the concept and method which we have applied in our earlier project called International Social Justice Project. This study has measured the justice judgements in cross national comparison in 1991 and 1996.The identical questionnaire give special opportunity for both cross country (or regional) and time comparison.
As current academic and public discourse has shifted from traditional aspects of social justice relations (like occupation, education, income, or residency) into new topics (like social responsibility to the fate of future generations; the aging of the modern societies and its political and social consequences; family transfers and their consequences on just distribution of goods; environmental justice and the generational shares from the common goods, etc.), in the 2007 survey we have a special focus on the issues of generational justice.
The Hungarian fieldwork will be carried out by the TARKI team (Hungarian Sociological Data Bank). For the better comparison of the different age cohorts we plan to use a special 1550 sample size of the Hungarian population, where elderly and younger generations will be overrepresented.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja az volt, hogy elemezze a társadalmi, és ezen belül a generációs igazságosságra vonatkozó köznapi nézeteket. A 2008-as kutatás szorosan kapcsolódott egy nemzetközi összehasonlító vizsgálatsorozathoz, amely 1991-től kezdve négy hullámban vizsgálta a társadalmi igazságosságra vonatkozó attitűdöket. A negyedik hullámnak az a sajátossága, hogy a hagyományos standard igazságossági blokkon túl egy „generációs igazságossággal” foglalkozó blokk is belekerült a kérdőívbe. Az adatfelvételt 2008 nyarán a TÁRKI végezte 1100 fős reprezentatív mintán, illetve egy pótmintán a megkérdezettek nagykorú gyrekeinek körében. Az adatelemzésre 2009 tavaszától kerülhetett sor. Mivel a kutatás közpénzen zajlott, az adatok 2011 őszétől a TÁRKI-ban szabadon hozzáférhetőek lesznek. A projekt ideje alatt előadásokat tartottunk Berlinben, Bielefelden, Haifán. A kutatás lezárásaként 2010 őszén önálló panelt szerveztünk a Magyar Szociológiai Társaság éves közgyűlésén. Már a pályázat ideje alatt két jelentős publikáció mutatta be a kutatás eredményeit. 2011-ben megjelent az a kötet, amely a pályázathoz kapcsolódó összes tanulmányt egybeszerkesztve megjelenteti. (Az igazságosság labirintusaiban Sík Kiadó Budapest.2011. 184 old.) A kutatásban Örkény Antal és Székelyi Mária vezetőkutatók vettek részt. Emellett több PhD és mester szakos diák is bekapcsolódott a kutatásba, név szerint Koltai Júlia, Herman Zita és Ignácz Zsófia.
kutatási eredmények (angolul)
The research was dedicated to analyze the everysay social justice judgements and attitudes in the Hungarian society with a special focus to the generational concerns. The 2008 research is closely linked to an international comparative research series started in 1991 aiming to examine social justice judgements and expectations in international comparison. The fourth wave of the project included the standard justice questionnaire, supplemented with a new block on generational justice concerns. The survey was conducted in summer 2008 and carried out by the TÁRKI team. The representative sample size was 1,100 people, added up 400 adult descendants of of the respondents. Since the research was financed by public sources, the data will be freely available from autumn 2011 in the Hungarian Data Bank. The main findings of the project were already presented in different conferences (in Berlin, Bielefeld, and Haifa). In 2010 an independent panel was organized in the Annual Meeting of the Hungarian Sociological Association. In 2010 two major publications were released, and in 2011 we published all the major findings in a book titled In the Labirinths of Justice (Budapest: Sik Kiadó, pp. 184) Two seniour researchers participated in the project, Prof. Antal Örkény and Prof. Maria Székelyi. In addition, several master's and PhD students joined to the research, namely, Julia Koltai, Zita Herman, and Zsófia Ignácz.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68442
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Örkény Antal - Székelyi Mária: Az igazságosság labirintusaiban; Társadalmi méltányosság és generációs igazságosság a 21. század Magyarországán, Budapest, Sik Kiadó, 184 old., 2011
Örkény Antal ­ Székelyi Mária: Generációs transzferek, Cselekvő Értelmiség. Tanulmányok Huszár Tibor 80. születésnapjára (szerk. Kiss László), Budapest: Argumentum, 242-266. old., 2010
Örkény Antal - Székelyi Mária: Az igazságosság labirintusaiban, Szociológia, 2010. 20. Évf. 2.szám, 4-41.old., 2010

 

Projekt eseményei

 
2009-03-04 08:25:32
Résztvevők változása
vissza »