Francia diplomáciai iratok Kárpát-medence történetéhez IV. és V. kötet  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68449
típus K
Vezető kutató Ádám Magda
magyar cím Francia diplomáciai iratok Kárpát-medence történetéhez IV. és V. kötet
Angol cím French Diplomatic Documents about the History of the Carpathian Basin vol. IV. , V.
magyar kulcsszavak Diplomáciai iratok, Trianon, Kárpát-medence története
angol kulcsszavak Diplomatic Documents, Trianon, History of the Carpathian Basin
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Ormos Mária
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.900
FTE (kutatóév egyenérték) 1.85
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat tárgya: Ádám Magda és Ormos Mária közreműködésével és az OTKA támogatásával megvalósított, az Akadémiai Kiadónál megjelent, FRANCIA DIPLOMÁCIAI IRATOK A KÁRPÁTMEDENCE TÖRTÉNETÉRŐL (I. kötet 1918-1919, 1999, 395 old., II. kötet 1919-1920, 2004, 348 old., III. kötet 1920-1921, 2006, 420 old.) című sorozat negyedik és ötödik kötetének létrehozása.

A tervezett kötetek a térség történetének 1922-től 1932-ig terjedő időszakát dolgozzák fel.
A két kötet iratanyagának jelentős része franciául megjelent a DOCUMENTS DIPLOMATIQUES FRANÇAIS SUR ¥HISTOIRE DU BASSIN DES CARPATES 1918-1932 sorozatban.
Magyar nyelvű megjelentetésük alapvetően fontos a Versaillesi Közép-Európa sokat vitatott történetének megismeréséhez és értelmezéséhez. Az iratok sok szempontból új megvilágításba helyezik Magyarország kísérletét a Versaillesi Európába való beilleszkedésére, a nagyhatalmak és a kisantant ehhez való viszonyulását, a térségben lejátszódó gazdasági és politikai válságot, s annak következményeit, Briand Európai Unióra vonatkozó tervét és annak fogadtatását az utódállamok körében.

Mivel a francia levéltárakból eredetileg hazahozott mikrofilmek között még jelentős számmal vannak az adott időszakra vonatkozó Kárpát-medence története szempontjából lényeges egyáltalán nem publikált forrás, ezek kiválogatása és digitalizálása is a pályázat tárgya.

A IV. és az V. kötet – a sorozat befejező kötetei – szervesen kapcsolódnak a már megjelent fenti három kötethez. A IV. kötet a 1922-1927-ig; míg az V. a 1927-1932-ig terjedő időszakra vonatkozik.
A IV. kötet sokoldalúan mutatja be a térségben létrejött ideiglenes detantot, Magyarország átmeneti beilleszkedését a Versaillesi Európába, a szomszédokkal való tárgyalásait, azok részleges eredményeit, valamint a nagyhatalmak ezzel kapcsolatos politikáját.
Az V. kötet elénk tárja a Közép-Európai erőviszonyokban végbement változásokat, s azok következményeit. A Briand féle kísérletet az Európai Unió létrehozására, Magyarország és szomszédjainak ehhez való viszonyulását.

A forrásgyűjteményt - az eddigi tapasztalatok alapján - használják a tudományos kutatóintézetekben a kutatók forrásanyagként, a középiskolai történelemoktatásban tanárok segédanyagként, a felsőfokú képzésben a bölcsészettudományokat és társadalomtudományokat oktatók és hallgatók szemináriumi segédanyagként, a történelem iránt érdeklődő széles közönség.
angol összefoglaló
The subject of the competition: the creation of the 4. and 5. volumes of the series entitled FRENCH DIPLOMATIC DOCUMENTS ABOUT THE HISTORY OF THE CARPATHIAN BASIN (vol. I 1918-1919, 1999, 395 pp., vol. II 1919-1920, 2004, 348 pp., vol. III 1920-1921, 2006, 420 pp.), edited by Magda Ádám and Mária Ormos, supported by OTKA and published by Akadémiai Kiadó.
The planned volumes would deal with the history of the region during the period of 1922-1932. A significant part of the two volumes’ set of documents was published in French in the series entitled DOCUMENTS DIPLOMATIQUES FRANÇAIS SUR ¥HISTOIRE DU BASSIN DES CARPATES 1918-1932. The publishing of these documents in Hungarian is fundamentally important for the acquaintance and understanding of the much debated history of the Versailles system and Central Europe. The documents throw new light upon Hungary’s attempt at integrating into the Europe of Versailles, the Great Powers’ and the Little Entente’s attitude to this issue as well as upon the economic and political crisis in the region and its consequences. Last but not least, it puts Briand’s plan of the European Union into new perspective and likewise the response to his intention among the successor states. Since there is still a considerable number of unpublished material among the microfilms - originally brought to Hungary from French archives - which are related to the given period and have particular importance with respect to the Carpathian Basin’s history, the subject of the competition is the selection and the digitalisation of the aforementioned material. Volume IV and V, the final parts of the series, are directly related to the above mentioned, already published three volumes. Volume IV treats the period between 1922 and 1927, while volume V studies the period between 1927 and 1932.
Volume IV treats the period between 1922 and 1927, while volume V studies the period between 1927 and 1932.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat tárgya volt: Ádám Magda és Ormos Mária közreműködésével és az OTKA támogatásával megvalósított FRANCIA DIPLOMÁCIAI IRATOK A KÁRPÁTMEDENCE TÖRTÉNETÉRŐL (I. kötet 1918-1919, 1999, 395 old., II. kötet 1919-1920, 2004, 348 old., III. kötet 1920-1921, 2006, 420 old.) című sorozat negyedik és ötödik kötetének létrehozása. A terv maradéktalanul, sikeresen teljesült, mind a két kötet elkészült és a negyedik kötet megjelent a Gondolat Kiadó gondozásában, 2010-ben ISBN: 978 963 693 207 7. A kötetek a térség történetének 1922-től 1932-ig terjedő időszakát dolgozzák fel. A két kötet iratanyagának jelentős része franciául megjelent a DOCUMENTS DIPLOMATIQUES FRANÇAIS SUR ¥HISTOIRE DU BASSIN DES CARPATES 1918-1932 sorozatban. Magyar nyelvű megjelentetésük alapvetően fontos volt a Versaillesi Közép-Európa sokat vitatott történetének megismeréséhez és értelmezéséhez. Az iratok sok szempontból új megvilágításba helyezik Magyarország kísérletét a Versaillesi Európába való beilleszkedésére, a nagyhatalmak és a kisantant ehhez való viszonyulását, a térségben lejátszódó gazdasági és politikai válságot, s annak következményeit, Briand Európai Unióra vonatkozó tervét és annak fogadtatását az utódállamok körében. A IV. és az V. kötet – a sorozat befejező kötetei – szervesen kapcsolódnak a már megjelent fenti három kötethez. A IV. kötet a 1922-1927-ig; míg az V. a 1927-1932-ig terjedő időszakra vonatkozik.
kutatási eredmények (angolul)
The subject of the competition was: the creation of the 4. and 5. volumes of the series entitled FRENCH DIPLOMATIC DOCUMENTS ABOUT THE HISTORY OF THE CARPATHIAN BASIN (vol. I 1918-1919, 1999, 395 pp., vol. II 1919-1920, 2004, 348 pp., vol. III 1920-1921, 2006, 420 pp.), edited by Magda Ádám and Mária Ormos, supported by OTKA. The plan is completely and successfully executed. Both volume have been finshed, the fourth volume was already published by the Gondolat Publisher in 2010, ISBN: 978 963 693 207 7. The volumes would deal with the history of the region during the period of 1922-1932. A significant part of the two volumes’ set of documents was published in French in the series entitled DOCUMENTS DIPLOMATIQUES FRANÇAIS SUR ¥HISTOIRE DU BASSIN DES CARPATES 1918-1932. The publishing of these documents in Hungarian was fundamentally important for the acquaintance and understanding of the much debated history of the Versailles system and Central Europe. The documents throw new light upon Hungary’s attempt at integrating into the Europe of Versailles, the Great Powers’ and the Little Entente’s attitude to this issue as well as upon the economic and political crisis in the region and its consequences. Volume IV and V, the final parts of the series, are directly related to the above mentioned, already published three volumes. Volume IV treats the period between 1922 and 1927, while volume V studies the period between 1927 and 1932.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68449
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ádám Magda, Ormos Mária: FRANCIA DIPLOMÁCIAI IRATOK A KÁRPÁTMEDENCE TÖRTÉNETÉRŐL 1922-1927, ISBN: : 978 963 693 207 7, 2010

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 16:43:14
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
vissza »