Felső-jura ammonitesz biosztratigráfia és fácies vizsgálatok a Gerecse- és a Pilis-hegységben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68453
típus K
Vezető kutató Főzy István
magyar cím Felső-jura ammonitesz biosztratigráfia és fácies vizsgálatok a Gerecse- és a Pilis-hegységben
Angol cím Upper Jurassic ammonite biostratigraphy and facies studies in the Gerecse and Pilis Mts (Transdanubian Central Range, Hungary)
magyar kulcsszavak felső-jura, ammonitesz, biosztratigráfia, faciologia
angol kulcsszavak Upper Jurassic, ammonite, biostratigraphy
megadott besorolás
Őslénytan, földtörténet (Komplex Környezettudományi Kollégium)75 %
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)25 %
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Őslénytani és Földtani Tár (Magyar Természettudományi Múzeum)
résztvevők Császár Géza
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2013-03-31
aktuális összeg (MFt) 3.675
FTE (kutatóév egyenérték) 1.35
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A hazai jura-kutatásnak – és ezen belül a cephalopoda vizsgálatoknak – több mint száz éves hagyománya van és az ezen a téren elért eredmények nemzetközi viszonylatban is elismertek. A felső-jura ammonitesz-faunák feldolgozottsága azonban elmaradást mutat a jól dokumentált alsó- és a szintén alaposabban ismert középső-jura ammonitesz-faunák mellett.
A Gerecse-hegység területéről ismert számos gazdag és jó megtartású felső-jura ammonitesz-fauna közül egyedül a Paprét-árki szelvény anyagát dokumentálja őslénytani leírásokkal és illusztrációkkal kiegészített publikáció (Vigh 1884).
A fenti hiányosságot pótlandó, a pályázat négy éve során a legfontosabb 10 gerecsei és az egy pilisi szelvény felső-jura (oxfordi, kimmeridgei és tithon) ammonitesz anyagát kívánom monografikus keretek között feldolgozni oly módon, hogy magukat az ősmaradványokban gazdag felső-jura rétegsorokat, azok kőzeteit, és a felismerhető fácies-kapcsolatokat is részletesen bemutatom. A faunisztikai vizsgálatba bevont anyag gerincét az a több mint 3000 példányt számláló értékes fauna jelenti, amelyet Konda József irányításával a Magyar Állami Földtani Intézet munkatársai gyűjtöttek be az 1980-as években, korszerű módon, rétegről-rétegre a fent felsorolt szelvényekből.
A munka során a korábban már megmintázott szelvényekben ellenőrző gyűjtéseket, kőzettani és üledékföldtani vizsgálatokat is tervezek. Az őslénytani, taxonómiai vizsgálatokat ki kívánom terjeszteni a közgyűjteményekben (MTM, MÁFI) fellelhető régi gyűjtések anyagára is. A kőzettani, faciológiai, és mikrofácies vizsgálatokat Dr. Császár Géza senior kutatóval és egy a későbbiekben kiválasztandó egyetemi hallgatóval közösen tervezem elvégezni.
A téma közvetlen előzményének tekinthető azok a publikációk, amelyeket a pályázó az 1990-es években közölt a gerecsei felső-jurával kapcsolatosan (Főzy 1993, Főzy I., Kázmér M., Szente I., 1994, Főzy I., G. Meléndez 1996).
A tervezett – angol nyelvű – monográfia nem csak a Dunántúli-középhegység észak-keleti része felső-jura ammonitesz-faunája reprezentatív bemutatását kínálja, hanem az őslénytani vizsgálatokkal párhuzamosan tervezett kőzettani és üledékföldtani vizsgálatok eredményei várhatóan segítséget jelentenek majd a Gerecse és a Pilis felső-jura képződményeinek szűkebb és tágabb értelemben vett őskörnyezeti és ősföldrajzi értelmezésében is.
angol összefoglaló
Studies on Jurassic sequences of Hungary had been started more than hundred years ago, and the well documented profiles are known among specialist all over the world. However, the Upper Jurassic system of the Gerecse Mts. was out of focus, only the Paprét-ravine profile and its fauna was published in details (Vigh, 1984).
To fill the gap, the aim of the present project is to give a detailed, complex evaluation of some Upper Jurassic profiles, their ammonite fauna, concentrating to the Gerecse and Pilis Mts (Transdanubian Central Range). The planned investigation based on a representative ammonite fauna colleted by the Hungarian Geological Survey in the 1980’s. The work was supervised by József Konda and resulted more than 3000 ammonite specimens from the Upper Jurassic strata of eleven sections of the Gerecse and Pilis Mts. The age of the fauna ranges from Oxfordian to Tithonian.
Revision of old ammonite collections of historical value, from the same region and age, stored in the Geological Survey, is also projected.
Besides paleontological researches, extensive study of Upper Jurassic rocks and facies is also planned. Sedimentological and mikrofacies investigations of the same profiles are planned in a joint manner with dr. Géza Császár as senior co-worker.
Previous works related to Upper Jurassic system of the Gerecse and Pilis Mts were published by the applicant and his colleagues (Főzy 1993; Főzy I., Kázmér M. & Szente I. 1994; Főzy I. & G. Meléndez 1996).
The main purpose of the project is to give a comprehensive evaluation on the Upper Jurassic ammonite biostratigraphy and facies succession of the north-eastern part of the Transdanubian Central Range. The work may have lead us to a better understanding of the Late Jurassic Tethyan ammonite assemblages as well as the paleogeographic development of the region.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Elvégeztük 17 gerecsei és egy pilisi karbonátos felső jura–alsó kréta szelvény terepi vizsgálatát és értékeltük a rétegsorokból gyűjtött ősmaradványokat. Az ammonitesz biosztratigráfiai és mikrofácies vizsgálatok eredményeképpen elkészült valamennyi szelvény rétegtani tagolása. A rétegek korbesorolása rendszerint zóna-szinten elvégezhető volt. Az oxfordi pad kora a középső oxfordiban (Bifurcatus Zóna) adható meg. A gazdag cephalopoda anyaggal képviselt kimmeridgei teljesebb, mint az oxfordi. A legvastagabbak és biosztratigráfiai értelemben legteljesebbek a tithon szelvények. A karbonátos alsó kréta rétegsorok többnyire csak a berriasi egy részét reprezentálják. Az ammoniteszek egy jelentős része új a hazai faunára nézve, és néhány példányt a tudományra nézve új fajként írtunk le. Ezek között 3 tithon és 2 berriasi korú. A kimmeridgei perisphinctesek egy csoportjára új nemzetségnevet vezettünk be. Az ammoniteszekkel együtt begyűjtött egyéb faunalelemek között 2 új berriasi belemniteszfaj, 1 új tithon kagylófaj és 1 új oxfordi brachiopodafajt írtak le a kutatásba bevont kollégák. A stabilizotóp vizsgálatok nem igazolták a gerecsei oxfordi pad metán felszabaduláshoz köthető eredetét. A Bakonyban kimutattuk a Weissert eseményként ismert valangini szénizotóp anomáliát. A terepi és biosztratigráfiai adatok figyelembevételével felvázoltuk a terület késő jura–kora kréta medencefejlődését. Eredményeinket egy önálló kötetben és öt folyóirat cikkben foglalatuk össze.
kutatási eredmények (angolul)
We documented 17 and 1 Upper Jurassic–lowermost Cretaceous sections and their fossil content form the Gerecse and Pilis Mountains, respectively. On the basis of cephalopod biostratigraphy and thin section studies the precise age of the sections was established. The age of the “Oxfordian Bed” is late Middle Oxfordian (Bifurcatus Zone). The Kimmeridgian is more complete compared to the Oxfordian, but still very incomplete and condensed in most cases. The Tithonian is represented by the thickest and most complete successions. Some sections yielded also Berriasian ammonites. Valanginian was recorded only at Szomód. Many of the identified ammonite species are new for the Hungarian fauna, and some specimens were described as new for the science. Among those, which are new, there are 3 Tithonian and 2 Berriasian ammonite species. Concerning the non ammonite fauna: 2 Berriasian belemnite species, 1 Tithonian bivalve species and 1 Oxfordian brachiopod species was considered as new. Stable isotope studies have not confirmed the possible methane-release origin of the Oxfordian Bed, but the Valanginian anoxic event, also known as Weissert event, was documented from the Bakony Mountains. As a conclusion, the Late Jurassic–Early Cretaceous basin evolution of the north-eastern part of the Transdanubian Range was outlined. Our result were summarised in an edited volume published by GeoLitera Publishing House, and in five journal articles.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68453
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Főzy, I., Fodor, L., Janssen, N.M.M., Meléndez, G., Price, G., Riegraf, W., Scherzinger, A., Szente, I., Szinger, B., Szives, O., Vörös, A.: A gerecsei és pilisi felső jura–also kréta szelvények kutatásának legújabb eredményei – rétegtan, ősmaradványok és medencefejlődés, In: Főzy, I. (Ed.): Late Jurassic–Early Cretaceous fauna, biostratigraphy, facies and deformation history of [...], GeoLitera, Szeged, 423-417., 2013
Főzy I (Ed.): Late Jurassic–Early Cretaceous fauna, biostratigraphy, facies and deformation history of the carbonate formations in the Gerecse and Pilis Mountains (Transdanubian Range, Hungary), Institute of Geosciences, University of Szeged, GeoLitera Publishing House, 1-422., 2013
Fodor L; Főzy I: The place of the Gerecse Mountains in Alpine-Carpathian framework – A geological setting., In: Főzy, I. (Ed.) Late Jurassic–Early Cretaceous fauna, biostratigraphy, facies and deformation history of [...], GeoLitera, Szeged, 15-20., 2013
Főzy I; Meléndez G; Scherzinger A; Szinger B; Szives O: Upper Jurassic–lowermost Cretaceous fossil localities of the Gerecse and Pilis Mountains (rocks, fossils and stratigraphy), In: Főzy I (Ed.) Late Jurassic–Early Cretaceous fauna, biostratigraphy, facies and deformation history of [...], GeoLitera, Szeged, 21-93., 2013
Fodor L; Főzy I: Late Middle Jurassic to earliest Cretaceous evolution of basin geometry of the Gerecse Mountains., In: Főzy I (Ed.) Late Jurassic–Early Cretaceous fauna, biostratigraphy, facies and deformation history of [...], GeoLitera, Szeged, 117-135., 2013
Főzy I; Meléndez G: Oxfordian ammonites form the Gerecse and Pilis Mountains (Hungary)., In: Főzy I (Ed.) Late Jurassic – Early Cretaceous fauna, biostratigraphy, facies and deformation history of [...], GeoLitera, Szeged, 139-165., 2013
Főzy I; Scherzinger A: Systematic description of Kimmeridgian ammonites of the Gerecse Mountains., In: Főzy I (Ed.) Late Jurassic–Early Cretaceous fauna, biostratigraphy, facies and deformation history of [...], GeoLitera, Szeged, 167-205., 2013
Főzy I; Scherzinger A: Systematic description of Tithonian ammonites of the Gerecse Mountains., In: Főzy I (Ed.) Late Jurassic–Early Cretaceous fauna, biostratigraphy, facies and deformation history of [...], GeoLitera, Szeged, 207-292., 2013
Szives O; Főzy I: Early Cretaceous ammonites from the carbonate formations of the Gerecse Mountains (Hungary)., In: Főzy I (Ed.) Late Jurassic–Early Cretaceous fauna, biostratigraphy, facies and deformation history of [...], GeoLitera, Szeged, 293-342., 2013
Főzy I; Janssen NMM; Price GD: High resolution ammonite, belemnite and isotope record from the most complete Upper Jurassic section of the Bakony Mts (Transdanubian Range, Hungary), Geologica Carpathica, 63/5: 413–433, 2011
Főzy I; Price GD; Janssen NMM: A Lókúti-domb felső-jura rétegsora: részletes cephalopoda rétegtani és stabil izotóp vizsgálati eredmények, Dulai A; Bosnakoff M (Szerk.) Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető. 14. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Szeged, 2010, 16-17, 2011
Főzy I; Scherzinger A: Simoceras szentei n. sp., a new ammonite species from the lowermost Tithonian of the Gerecse Mountains (Hungary) – the earliest record of the genus, Neues Jahrbuch für Paleontolgie, Abhandlungen, 262/1: 117-127, 2011
Főzy I; Janssen NMM; Price GD; Knauer J; Pálfy J: Integrated isotope biostratigraphy of a Lower Cretaceous section from the Bakony Mountains (Transdanubian Range, Hungary): A new Tethyan record of the Weissert event, Cretaceous Research, 31: 525-545, 2010
Scherzinger A; Főzy I; Parent H: The Early Tithonian (Late Jurassic) ammonite genus Virgatosimoceras Spath (Ammonoidea: Simoceratidae) – revision and value for correlation, Neues Jahrbuch für Paleontolgie, Abhandlungen, 256/2: 195-212, 2010
Meléndez G; Atrops F; Bello J; Brochwicz-Lewinski W; D'Arpa C; Főzy I; Pérez-Urresti I; Ramjo J; Sequeiros L: The Oxfordian ammonite genus Passendorferia Brochwicz-Lewinski and the Tethyan subfamily Passendorferiinae Meléndez, Volumina Jurassica VII: 113-134, 2009
vissza »