Kisebbségi önkormányzatok a 2006-os önkormányzati választások után - A roma, német, görög és ruszin kisebbségi autonómiák működése az átalakult viszonyok között  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68458
típus K
Vezető kutató Bindorffer Györgyi
magyar cím Kisebbségi önkormányzatok a 2006-os önkormányzati választások után - A roma, német, görög és ruszin kisebbségi autonómiák működése az átalakult viszonyok között
Angol cím Minority self-governments after municipal elections in 2006 - Roma, German, Greek and Rusin autonomies amoung the new conditions
magyar kulcsszavak kisebbségi önkormányaztok, roma, német, görög, ruszin kulturális autonómia
angol kulcsszavak minority self-governments, Romas, Germans, Greeks, Rusin cultural autonomy
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Társadalom
Kutatóhely MTA Szociológiai Kutatóintézet
résztvevők Gyenes Fruzsina
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-06-30
aktuális összeg (MFt) 1.585
FTE (kutatóév egyenérték) 0.52
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célkitűzése megvizsgálni a magyar jogi és társadalompolitikai szabályozásban megjelenő multikulturális társadalom egyik legfontosabb pozitív diszkriminációs elemét, a kisebbségi önkormányzatok szerepét és helyzetét, működési lehetőségeit a kisebbségi törvény biztosította jogi keretek közepette.
A kutatás első szakasza hangsúlyt helyez arra, hogy a kisebbségi önkormányzatok korábbi működésének rövid bemutatása mellett statisztikailag felmérje, milyen számban, területi elhelyezkedésben és milyen összetételben jöttek létre a kisebbségi törvény a választásokra vonatkozó részének módosítása után kisebbségi önkormányzatok az országban négy kisebbség – a roma, a német, a lengyel, és a görög kisebbség esetében. Figyelemmel szeretnénk kísérni a választások második szakaszát, a 2007-ben sorra kerülő megyei és országos választásokat.
A második szakasz azt vizsgálja meg, hogy a pozitív diszkriminációs ténylegesen megvalósul-e, és ha igen hogyan és milyen módon; hogyan működnek a törvényileg megváltozott környezetben a kisebbségi önkormányzatok, mi a helyük és a szerepük, milyen tényleges működési lehetőséggel bírnak.
Az önkormányzatok életének, működésének vizsgálata történeti, statisztikai, jogi, majd elméleti elemzés és empirikus adatfelvétel (kérdőív, interjú) segítségével végezzük el.
angol összefoglaló
Aim of our research is to analyze one of the most important elements of the positive discrimination of the multicultural society, which is laid down in the Hungarian legal, and social-policy regulation, i.e. the role and status, as well as possibilities of functioning of the minority self-governments within the legal framework of the Law of Minority.
In the first part of the research, we want to introduce the previous functioning of four minority self-governments, the Romas, German, Poles and Greeks. Further on we want to carry on a statistical analyzes of the newly established minority self-governments as to their number, territorial situation and composition. In 2007, we want to observe and analyze the minorities’ elections of the county and countrywide level.
In the second part of the research it will be analyzed, whether the minority self-governments can make use of the positive discrimination and if yes, how they can function in the changed legal field of the Law of Minority; what is his positions, role and whether they have real operative functions.
Analyzes will be done by historical, statistical, legal, as well as theoretical and empirical data gathering (questionnaire, interview).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az 1993-ban elfogadott és 2005-ben módosított kisebbségi törvény lényegét tekintve egyfajta gesztus az erőteljesen elmagyarosodott nemzetiségek felé: imaginárius viszonyokat képez le és soft law típusából fakadóan nem tartalmazza a jogok kikényszerítésének eszközeit. Cserében az identitás megválasztásának hamis illúziójával kecsegtető, és a gyakorlatban a kisebbségi etnobiznisz elburjánzásához vezető módón teszi lehetővé, hogy kisebbségivé az egyén önkéntes és önkényes nyilatkozatával lehessen válni a nyilatkozat minden jogi és anyagi előnyével, de mindenfajta jogi konzekvenciája nélkül. Ezek a törvényi anomáliák megkérdőjelezik a kisebbségi önkormányzatok létét. Két területen látszanak nagy gondok: a választás és a működés, ill. a feladatok csak jelzésszerű meghatározásának szintjén, amelyek elvégzése opcionális. Olyan kisebbségi törvényre van szükség, amely önkéntes, nyilvános önmeghatározás és a kisebbségi közösségek által kontesztálható identitásvállalás alapján teszi lehetővé a kisebbségi önkormányzatok létrehozását. Abban az esetben, ha a törvényalkotó megfontolná, ténylegesen szükség van-e az önkormányzati státusra, és ha úgy dönt, igen, akkor az önkormányzati kereteket tényleges tartalommal, más által el nem végezhető feladatokkal kell kitöltenie és biztosítania kell hozzá a szükséges eszköztárat.
kutatási eredmények (angolul)
The minority law having been accepted in 1993 and modified in 2005 in its very substance is a courtesy towards the highly assimilated minorities living in Hungary. It maps imaginary conditions and resulting in its soft law type does not contain guaranteed instruments for forcing the minority rights. In change it makes possible on the basis of the free choice of identity to be identified as minority subject on the basis of a voluntary and arbitrarily declaration of the self with its legal and financial profits without any legal consequences. This uncontrolled process has lead to the etnobusiness. The anomalies of the minority law in establishing minority self-government and in the many unclear paragraphs as to functioning, and tasks of this self-government query its existence. There are serious problems mostly on two fields: regulation of the elections of minority self-government representatives and defining the special tasks of a minority self-government, which as to the decision of the representatives – will be done or not. A really new minority law is needed if the politics decides on the favor of the minority self-governments: free but overt declaration of identity for those who want be acknowledged as minority subject to be able to establish a self government. If politics decides for minority self-governments, real tasks has to be specified and the necessary financial founds has to be guaranteed to manage them.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68458
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bindorffer Györgyi: Nemzetiség, politika, nemzetiségpolitika., Gondolat Kiadó, Budapest, 2011
Bindorffer Györgyi: Magyarországi kisebbségek autonómiatörekvései 1848-tól Horthy hatalomra jutásáig, Kisebbségi autonómia-törekvések Közép-európában - a múltban és a jelenben, 2009
Bindorffer Györgyi: Etnikai megújulás, vagy teljes beolvadás: a magyarországi svábok túlélési stratégiái az autonómia gyakorlásának formáiban, "Német telepesek honfoglalása Gallán 1733-ban" Konferenciaelőadás, Tatabánya-Felsőfalla, 2008. június 7., 2008
vissza »