Executive system and memory retrieval: function and pathology  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
68463
Type K
Principal investigator Racsmány, Mihály
Title in Hungarian Végrehajtórendszer és emlékezeti előhívás: működés és patológia
Title in English Executive system and memory retrieval: function and pathology
Keywords in Hungarian végrehajtó funkciók, munkamemória, frontális lebeny sérülés, szkizofrénia, epizodikus emlékezet
Keywords in English executive functions, working memory, frontal lobe injury, schizophrenia, episodic memory
Discipline
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Neurology, cerebrovascular disorders, psychiatry and mental health (Council of Medical and Biological Sciences)20 %
Panel Social Sciences Committee Chairs
Department or equivalent Department of Cognitive Science (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Kurimay, Tamás
Szendi, István
Starting date 2007-07-01
Closing date 2010-11-30
Funding (in million HUF) 11.746
FTE (full time equivalent) 4.22
state closed project
Summary in Hungarian
A tervezett kutatás célja hozzájárulni annak megértéséhez, hogy a végrehajtórendszer komponensei milyen szerepet játszanak az epizodikus emlékezeti előhívási folyamatokban. A kutatási programunk által kijelölt vizsgálati probléma központi szerepet játszik, mind a kísérleti memória-kutatásban, mind pedig a kognitív neuropszichiátriai vizsgálatokban. Mivel a végrehajtórendszer és az epizodikus emlékezeti folyamatok nemzetközi kutatása túlnyomórészben három nagyobb területen zajlik, saját kutatási programunk is ezt a három vizsgálati területet célozza meg.
a) A kísérleti pszichológiai elemző munka elsődleges célja a végrehajtórendszer független, de egymással interakcióban álló komponenseinek azonosítása és ezeknek az emlékezeti előhívási folyamatok egyes stációiban betöltött szerepének tisztázása.
b) A kísérleti neuropszichológiai kutatások az eltérő lokalizációjú agysérüléseknek a végrehajtó rendszer működésére és ezen keresztül a patologikus emlékezeti folyamatok kialakulására gyakorolt hatását térképezik.
c) A kognitív neuropszichiátriai vizsgálatok a viselkedészavarok szempontjából heterogén betegcsoportok bevonásával próbálnak összefüggéseket megállapítani a végrehajtórendszer és az emlékezeti patológia stabil mintázatai és a viselkedésorganizáció komplex zavarait mutató klinikai tünetek között.
Summary
The aim of the present proposal is to contribute to the understanding of the role of executive subsystems in episodic retrieval processes. The central question identified by our research project plays a central role in contemporary memory research and in cognitive neuropsychiatric studies. As the international research of the executive system and episodic memory involves three main areas, our research is to be realized within the same fields.
a) The aim of experimental analysis is to unfold the independent, however interactive components of the executive system and clarify their role in episodic retrieval stages.
b) The aim of the neuropsychological research line is to examine the consequences of brain damage with different loci on executive processes and the development of various forms of memory pathology.
c) The cognitive neuropsychiatric part of our research project set to involve heterogenic patient groups with various kinds of executive disorders and memory problems. The aim of this line of research is to identify complex relationships between trait-like patterns of executive disorders and memory problems, and clinical symptoms of disorganized behaviour.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az emlékezeti gátlással foglalkozó vizsgálataink eredménye szerint az előhívási mintázatot a tanulás alatt létrehozott epizodikus reprezentáció mediálja, amely magában foglalja a tanulás alatt mozgósított konceptuális és más természetű tudás aktivációját/gátlását. Az epizodikus emlékezet hosszú távú konszolidációja során ez az aktivációs/gátlási mintázat, amely meghatározza az emlékezet tartalmának elérhetőségét stabilizálódik és ezáltal nehezen változtathatóvá válik. Eredményeink szerint az alvás lényeges szerepet játszik ebben a folyamatban. Vizsgálataink kimutatták, hogy szkizofréniával diagnosztizált személyek nem képesek szándékosan elfelejteni a korábban megtanult információkat, ezzel szemben egyértelmű gátlási hatást produkálnak szelektív gyakorlást követően. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a szikzofrénia spektrumban megjelenő végrehajtó rendszer deficit károsítja a betegek azon képességét, hogy intemcionálisan kiszorítsanak korábban elsajátított információkat. Saját szisztematikus neurokognitív vizsgálataink stabil állapotban lévő szkizofrén beteggel két klasztert azonosítottak a betegségen belül, melyek hátterében különböző patofiziológiai folyamatokra utaló eltéréseket találtunk. Obszesszív kompulzív betegek (OCD) prospektív emlékezeti (PM) funkcióit vizsgáló kísérleteink eredményei szerint a OCD betegek károsodott teljesítményt mutatnak a prospektív emléekezetet mozgító feladatokban, amelynek hátterében a PM ingerek túlmonitorozás állhat.
Results in English
According to the result of ours studies concerning inhibitory memory control processes the recall patterns are mediated by an episodic memory of the study phase, and this will represent the patterns of activation/inhibition that predominated in conceptual and other knowledge networks during study. As the episodic memory is consolidated in long-term memory, the pattern of activation and inhibition, which determines the accessibility of the contents of the memory, stabilizes and becomes resistant to further change. Our findings suggest that sleep is important to this process of consolidation. Our results demonstrate that patients with schizophrenia are not able to intentionally inhibit previously studied items, but they produce a strong and reliable inhibitory effect in the selective practice procedure. In conclusion, the present experiments indicate that possible disrupted executive functions may considerably weaken the ability of patients with schizophrenic spectrum disorder to intentionally avoid recent memories. Our cross-sectional study on patients with schizophrenia revealed two subgroups in this sample that could be distinguished from each other on symptomatological, cognitive and neurological levels. We investigated prospective memory (PM) function in patients with obsessive-compulsive disorder (OCD). Our results suggest that OCD patients experience difficulties during PM tasks, and these difficulties originate from over-monitoring the stimuli for PM cues.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68463
Decision
Yes

 

List of publications

 
Demeter, Gy. & Racsmány, M.: Kontrollált emlékezeti előhívás és a frontális lebeny sérülése., Pedagógusképzés, 1-2. 55-68., 2008
Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A. & Racsmány, M.: A végrehajtó rendszer zavara obszesszív-kompulzív zavarban., Psychiatria Hungarica 23 (2), 85-93., 2008
Csigó K., Harsányi A., Demeter Gy., Németh A. & Racsmány M: Terápiarezisztens kényszerbetegek műtéti kezelése., Psychiatria Hungarica 23(2), 94-108., 2008
Racsmány, M., Conway, M.A., Garab, E.A., Cimmer, Cs., Janka, Z., Kurimay, T., Pléh, Cs., and Szendi, I.: Disrupted memory inhibition in schizophrenia., Schizophrenia Research, 101, 218-224., 2008
Racsmány, M., Conway, M.A., Garab, E.A., & Nagymáté, G.: Memory awareness following episodic inhibition, Quarterly Journal of Experimental Psychology, 61, 525-534., 2008
Racsmány, M.: Amnézia, In. Kállai, J., Bende, I., Karádi, K., Racsmány, M. (Szerk.) Bevezetés a neuropszichológiába. Medicina Kiadó, Budapest, 249-287., 2008
Racsmány, M.: Amnézia, In. Kállai, J., Bende, I., Karádi, K., Racsmány, M. (Szerk.) Bevezetés a neuropszichológiába. Medicina Kiadó, Budapest, 249-287., 2008
Harsányi,, A., Csigó, K., Demeter, Gy., Németh A.,Racsmány, M.: Dimenzionalitás és neurokognitív eltérések., Psychiatria Hungarica, XXII., 366-379., 2007
Kovács, G. & Racsmány, M.: Handling L2 input in phonological STM: The effect of non-L1 phonetic segments and non-L1 phonotactics on nonword repetition., Language Learning, in press, 2008
Krajcsi, A., Lukács, Á., Igács, J., Racsmány, M.., Pléh, Cs.: Numerical abilities in Williams syndrome: Dissociating the analogue magnitude system and verbal retrieval., Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, in press, 2008
Racsmány, M., Albu, M., Lukács, Á., Pléh, Cs.: A téri emlékezet vizsgálati módszerei: fejlődési és neuropszichológiai adatok, In. Racsmány, M. (Szerk.) A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei. Akadémiai Kiadó, 11-40., 2007
Kállai, J., Bende, I., Karádi, K., Racsmány, M.: Bevezetés a neuropszichológiába, Medicina Kiadó, Budapest, 2008
Mihály, Racsmány, Martin A. Conway, Mónika Albu, Márta Zimmer, Gyula Kovács, & Attila Krajcsi.: ERP Components of the Think/No-Think (TNT) Taks and subsequent recall., Proceedings of the XVth meeting of the European Society for Cognitive Psychology, 2007 (29th August – 1 September), Marseille, France, 2007
Racsmány, M., Conway, M.A., Demeter, G.: Long-term episodic inhibition and sleep., 48th Annual Meeting of the Psychonomic Society, November 15 - 18, 2007, Long Beach, USA, 2007
Conway, M.A., Racsmány, M: ERP Components of the Think/No-think (TNT) task and subsequent recall., Experimental Psychology Society, 4-8 January, 2008. January 2., London, UK., 2008
Racsmány, M.: Végrehajtórendszer, prefrontális kéreg és emlékezeti patológia., Magyar Pszichiátriai társaság XIV. Vándorgyűlése. Sopron, Magyarország. 2008, Január 23-26.er), Marseille, France, 2008
Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi,, A., Németh A.,Racsmány, M.: Eltérő végrehajtórendszer deficit obszesszív és kompulzív alcsoportokban obszesszív kompulzív zavarban szenvedő betegeknél., Magyar Pszichiátriai társaság XIV. Vándorgyűlése. Sopron, Magyarország. 2008, Január 23-26, 2008
Garab, E. A., Demeter, Gy, Harsányi, A., Csigó, K., Szendi, I., Kurimay, T., Racsmány, M.: Eltérő munkamemória-deficit mintázat szkizofréniában és kényszerbetegségben., Magyar Pszichiátriai társaság XIV. Vándorgyűlése. Sopron, Magyarország. 2008, Január 23-26., 2008
Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A. és Racsmány, M.: A végrehajtó rendszer és a prospektív emlékezet vizsgálata OCD betegeknél, Magyar Pszichológia Társaság Nagygyűlése, Nyíregyháza, 2008, Május 22-24., 2008
Keresztes, A. & Racsmány, M.: The contribution of inhibitory processes to interference resolution in memory retrieval., Poster presented at Neurocog 2008. 4-5. Dec. 2008, Ghent, Belgium., 2008
Harsányi A., Csigó K., Demeter Gy., Rajkai, Cs., Németh A. & Racsmány M.: Dimenzionális Yale-Brown Obszesszív-Kompulzív Teszt (DY-BOCS) magyar fordítása, és a teszttel szerzett első tapasztalataink., Psychiatria Hungarica, 24 (1), 18-60., 2009
Racsmány, M., Conway, M.A., & Demeter, Gy.: Consolidation of Episodic Memories during Sleep: Long-term Effects of Retrieval Practice., Psychological Science, 80-85 2010, 2010
Harsányi, A., Csigó, K., Rajkai, Cs., Demeter, Gy., Racsmány, M., Németh, A., Döme, L.: A Dimenzionális Yale-Brown Obszesszív-Kompulzív Teszt (DY-BOCS) magyar változata., A Magyar Pszichiátria Társaság XV. Vándorgyűlése, Debrecen, 2009. január 28-31. Psychiatria Hungarica, XXIII/Supplementum, 2009
Csigó, K., Harsányi, A., Demeter, Gy., Racsmány, M., Németh, A., Döme, L: A kényszerbetegség családi hátterének vizsgálata: A Family Environment Scale használatával szerzett tapasztalataink., A Magyar Pszichiátria Társaság XV. Vándorgyűlése, Debrecen, 2009. január 28-31. Psychiatria Hungarica, XXIII/Supplementum, 2009
Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A., Döme, L., Racsmány, M.: A prospektív emlékezet sérülése obszesszív kompulzív zavarban., A Magyar Pszichiátria Társaság XV. Vándorgyűlése, Debrecen, 2009. január 28-31. Psychiatria Hungarica, XXIII/Supplementum, 2009
Demeter, Gy., Racsmány, M.Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A., Döme, L.: Executive prospective memory and obsessive-compulsive disorder (OCD)., DUCOG2009: Language and the barin. Dubrovnik, 2009. május 22-24, Horvátország. Learning and Perception, Supplement 1, pp 17., 2009
Albu, M., Racsmány, M.: Lateralized executive functions in memory retrieval, DUCOG2009: Language and the barin. Dubrovnik, 2009. május 22-24, Horvátország. Learning and Perception, Supplement 1, pp 13., 2009
Csigó, K., Harsányi, A., Demeter, Gy., Harkai, Cs., Németh, A., Racsmány, M.: Long-Term Follow-up of Patients with Obsessive-Compulsive Disorder Treated by Anterior Capsulotomy: A Neuropsychological Study., Journal of Affective Disorders, in press., 2010
Szendi, I., Racsmány, M., Cimmer, Cs., Csifcsák, G., Kovács, Z.A., Szekeres, Gy., Galsi, G., Tóth, A., Nagy, A., Garab, E.A., Boda, K., Cséfán, Gy., Kiss, J.G., Dombi, J., Pléh, Cs., Janka, Z.: Two subgroups of schizophrenia identified by systematic cognitive neuropsychiatric mapping, European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, in press, 2010
Racsmány, M., Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A.: An Experimental Study of Prospective Memory in Obsessive-compulsive Disorder:, Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, in press, 2010
Demeter, Gy., Racsmány, M., Csigó, K., Harsányi, A. & Németh, A: Alteration of prospective memory functions in obsessive-compulsive disorder (OCD)., ESCOP Conference, Cracow, Poland, 2009

 

Events of the project

 
2009-05-20 14:58:42
Kiegészítő támogatás beolvasztása
Back »