Élelmiszer-gazdasági termelői szervezetek interdiszciplináris elemzése, különös tekintettel az emberi tényezőre  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68467
típus K
Vezető kutató Szabó Gábor
magyar cím Élelmiszer-gazdasági termelői szervezetek interdiszciplináris elemzése, különös tekintettel az emberi tényezőre
Angol cím Interdisciplinary analysis of producer’s organisations in the agri-food economy with emphasis on human factor considerations
magyar kulcsszavak Termelői szervezetek, szövetkezés, élelmiszer-gazdaság, emberi tőke, bizalom, ösztönzők
angol kulcsszavak Producer’s organisations, co-operation, agri-food economy, human capital, trust, incentives
megadott besorolás
Agrárökonómiai tudományok (Komplex Környezettudományi Kollégium)60 %
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-06-30
aktuális összeg (MFt) 4.235
FTE (kutatóév egyenérték) 2.15
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célkitűzése, hogy az élelmiszer-gazdaságban működő szövetkezeteket és más termelői koordinációs-integrációs szervezeteket interdiszciplináris módon elemezze, beleértve a szövetkezetekre vonatkozó elméleti és empirikus irodalmakat, esettanulmányokat. Az új intézményi közgazdasági megközelítés mellett, melynek képviselői nagy jelentőséget tulajdonítanak az intézményeknek, a gazdasági ösztönzök, folyamatok és fejlődés szempontjából, más társadalomtudományok eredményit is kívánjuk alkalmazni. Szerepet szánunk, az agrárközgazdasági és szövetkezetelméleti irodalmak mellett, a szociológiai elemzéseknek, különösen, melyek a motivációval, bizalommal, személyes viszonyokkal kapcsolatosak. A fenn álló gazdasági előnyök mellett fontos figyelembe venni a szövetkezetek ún. nem-gazdasági előnyeit. Ehhez a területhez tartozik a „puha oldal”, azaz a szövetkezetek létrejöttének és működésének emberi viselkedésre, ösztönzöttségre visszavezethető elemzése. Az elmélet vizsgálatokat empirikus elemzések egészítik ki.
angol összefoglaló
One of the main aims of the research to analyse co-operatives and other producers’ organisations in the agri-food economy from an interdisciplinary approach, including theoretical and empirical literature and case studies on co-operatives. Apart from new institutional economics consideration, which representatives emphasise the role of institutions from the point of economic incentives, processes and development, we use the intersections of other social sciences. Agricultural economics, organisational and co-operative theories all pay role in our planned research, along with sociological analyses, especially the ones dealing with trust, motivation and personal relations. Above the economic advantages of co-operatives, it is necessary to emphasise the non-economic advantages as well. This is the area of the “soft side” of the co-operatives, we try to analyse causes of co-operatives establishment and development which can be traced back to human factors, like motivation and trust. Empirical research will supplement the theoretical analyses.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás az élelmiszer-gazdaságban működő szövetkezeteket és más termelői koordinációs-integrációs szervezeteket (TÉSZ, BÉSZ, termelői csoport stb.) interdiszciplináris módon elemzi, beleértve a szövetkezetekre vonatkozó elméleti és empirikus irodalmakat, esettanulmányokat. Az új intézményi közgazdasági megközelítés mellett, a gazdasági ösztönzök, folyamatok és fejlődés elemzésére társadalomtudományok eredményit is alkalmaztuk. Szerepet kaptak, a gazdaságtörténeti, agrárközgazdasági, marketing, menedzsment, jogi és szövetkezetelméleti irodalmak mellett, a humán tényezővel kapcsolatos elemzések, különösen, melyek a motivációval, bizalommal, személyes viszonyokkal kapcsolatosak. A lehetséges gazdasági előnyök mellett a szövetkezetek ún. nem-gazdasági előnyeit is áttekintettük. Ehhez a területhez tartozik a „puha oldal”, azaz a szövetkezetek létrejöttének és működésének emberi viselkedésre, ösztönzöttségre visszavezethető elemzése. Megvizsgáltuk a bizalom és az ún. szövetkezeti alapelvek viszonyát, s azt találtuk, hogy utóbbiak egyfajta formai-jogi biztosítékok. Az elméleti vizsgálatokat ma is jól működő, illetve egykor sikeres, de megszűnés alatt álló szövetkezetek vezetőivel készített empirikus mélyinterjúk egészítették ki, melyek során a bizalommal kapcsolatos kérdések mellett, a szövetkezeti tagság, illetve működési forma előnyeit elemeztük, valamint feltártuk, hogy melyek a sikeres termelői szervezetek közös vonásai, feltételei.
kutatási eredmények (angolul)
The research analyses co-operatives and other producer organisations/groups in the agri-food economy from an interdisciplinary approach, including theoretical and empirical literature and case studies on co-operatives. Apart from new institutional economics considerations, from the point of economic incentives, processes and development, we used the intersections of other social sciences. Agricultural economics, marketing, organisational, management and co-operative theories, as well as economic history and law all played role in our research, along with analyses of human factors, especially the ones dealing with trust, motivation and personal relations. Apart from economic advantages of co-operatives, it is necessary to emphasise and examine the non-economic advantages as well. This is the area of the “soft side” of the co-operatives; we analysed causes of co-operatives establishment and development which can be traced back to human factors, like motivation and trust. We examined the relations between trust and the co-operative principles and found that latter ones are kinds of formal-legal guarantees. Empirical research supplemented the theoretical analyses. We carried out deep interviews with leaders of successful or once successful co-operatives, in which we asked questions on trust issues, as well as on the advantages of membership and the co-operative form. We also summarised the common characteristics and prerequisites of a successful producer owned organisation.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68467
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabó GG; Popovics P: Possible ways of market coordination and integration in the Hungarian Dairy Sector, Journal of Rural Cooperation, 37, 1: pp. 32-51., 2008
Szabó GG: The Importance and Role of Trust in Agricultural Marketing Co-Operatives., Studies in Agricultural Economics, MTA – AKI, Budapest, 112: 5-22, 2010
Popovics PA; Szabó GG: A hazai tejvertikum felső szakaszának mélyinterjúkon alapuló empirikus elemzése., Tejgazdaság. LXIX. évf. 2. sz: 29-35, 2009
Szabó GG; Bakucs LZ; Fertő I: Mórakert CO-OP (2008): A successful case of linking small farmers to markets of horticultural products in Hungary, Society and Economy, 1: 11-127, 2008
Szabó GG: Dr. Ihrig Károly: a tudós és az ember., Agrártudományi Közlemények - Acta Agraria Debreceniensis. Debreceni Egyetem, 33: 5-9, 2009
Szabó GG: Szövetkezetek az élelmiszer-gazdaságban, Agroinform Kiadó, Budapest, p. 255, 2011
Szabó GG: Leading Producer-Owned Marketing Organisations in a Transition Country: Two Case Studies from Hungarian Agribusiness, pp. 337-358 In: George Bourakis (szerk.): A Resilient European Food Industry in a Challenging World. Hauppauge: Nova Science Publisher, Inc., 2011
Szabó GG: Családi gazdaság és szövetkezés, pp. 25-39. In: Rózsás A. A magyar agrár- és vidékfejlesztés kilátásai. Budapest: Agroinform Kiadó, ISBN 978-963-502-921-1, 2010
Szabó GG: Integration of Small and Medium Size Farmers by Co-operatives in the Hungarian Agriculture: a Case Study, pp. 393-402 In: Csáki Cs.; Forgács Cs. Agricultural Economics and Transition. Studies on the Agr. and Food Sector, Leibniz Inst.,IAMO, Halle, Germany,, 2008
Szabó GG: Élelmiszer-gazdasági termelői szervezetek interdiszciplináris elemzése, pp.98-112 In: A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás után, VII. Falukonferencia,, 2007
Szabó GG: “Co-operative Identity” – a Theoretical Concept for Economic Analysis of the Dynamics of Practical Co-operation, pp. 81-108 In:MacPherson I; McLaughlin-Jenkins E. Integrating Diversities within a Complex Heritage Series of Coop. Studies Vol2,New Rochdale Press: Univ. of Victoria BC, 2008
Bakucs LZ; Fertő I; Szabó GG: Mórakert Cooperative: a successful case of linking small farmers to markets for horticultural produce, pp. 207-249 In: Csáki Cs ;Forgács Cs; Milczarek DA; Wilkin J. Restructuring Market Relations in Food and Agr. of Cent. and East. Europe. Agroinform Publisher:Budapest,, 2008
Bakucs LZ; Fertő I; Szabó GG: The Impact of Trust on Co-operative Membership Performance and Satisfaction in the Hungarian Horticulture, pp. 382-392 In: Csáki Cs; Forgács Cs (szerk): Agricultural Economics and Transition...Studies on the Agr. and Food Sector..., Leibniz Inst.,IAMO, Halle, Germany,, 2008
Szabó GG – Kiss A: Economic substance and legal regulation of porducers’ organisations in the Hungarian fruit and vegetable sector, pp. 663-681 In: Chaves R; Monzón JL; Stryjan Y; Spear R; Karafolas S. The future of co-operatives in a growing Europe. Ciriec Espana – Universitat de Valéncia,, 2007
Szabó GG; Popovics PA: A magánpiaci koordinációs mechanizmusok elemzése a magyar tejgazdaságban., pp. 109-111. In: Molnár Pál – Pallóné Kisérdi Imola – Vajda László (szerk.): XIX. Élelmiszer- és agrárgazdasági világfórum Budapesten (IAMA). Budapest: EOQ MNB,, 2010
Szabó GG; Baranyai Zs; Takács I: The Importance and Role of Trust in Agricultural Co-operation – Some Empirical Experiences from Hungary., EAAE 2011 Congress: Change and Uncertainty - Challenges for Agriculture, Food and Natural Resources, August 30 to September 2, 2011ETH Zurich, Switzerland, pp. 1-12, 2011
Szabó GG; Hanf J; Török T: Co-Operative Principles – as a Basis and Safeguards of Trust Development in Agricultural Co-Operative Marketing and Management, pp. 1-22 In: EMNet 2009 – Sarajevo 4rd International Conference on Economics and Management of Networks. University of Sarajevo School of Economics and Business, 2009
Popovics P; Szabó GG: Market power and contractual relations between milk processors and retailers in the Hungarian dairy sector., Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics International Congress, AVA 4., Debrecen, 26-27 March, CD-Rom, pp. 1-7.o., 2009
Szabó GG: Successful Producer Owned Marketing Organisations in a Transition Country: Two Case Studies from Hungarian Agribusiness, pp. 1-15. In: Paper for the 113th EAAE Seminar:EAAE, Chania, Crete, Greece, September 3-6, 2009, CD- rom,, 2009
Popovics P; Szabó, GG: Szerződéses kapcsolatok és piaci erőviszonyok a hazai tejvertikum felső szakaszán, „2nd International Economic Conference”. Kaposvár University, Kaposvár. Hungary, 2-3 April, 2009. CD-Rom, pp. 1-9., 2009
Szakály Z; Szabó GG: Az élelmiszer-önrendelkezés aspektusainak elemzése termelői és fogyasztó szemszögből., 51. Georgikon Napok: Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, 2009. október 1-2., pp. 1-10, 2009
Szabó GG: The importance and role of trust in agricultural producer-owned organisations., pp1-22. In: Conference on “Transition in Agriculture - Agricultural Economics in Transition VI” IEHAS, Budapest, 6-7 Nov 2009,, 2009
Bakucs LZ; Fertő I; Szabó GG: Contractual Relationships in the Hungarian Milk Sector., pp. 1-14. In: IAMO Forum: „Institutions in Transition – Challenges for New Modes of Governance”, IAMO Halle (Saale), Germany. 16-18 June 2010,, 2010
Bakucs LZ; Fertő I; Szabó GG: Innovative Practice Hungary: Morakert Cooperative - a successful case of linking small farmers to markets for horticultural produce in Hungary, Published on Regoverning Markets:, 2007
Szabó GG: Gondolatok az ún. előmozdító („új”) típusú szövetkezés gazdasági lényegéről és integrációs jelentőségéről, Vitaindító előadás: Könyvbemutató (Szabó GG. Szövetkezetek az élelmiszer-gazdaságban, Agroinform Kiadó, 2011) és vitaülés Országos Mezőgazdasági Könyvtár, Budapest, 2011., 2011
Szabó GG: A szövetkezés gazdasági lényege és integrációs jelentősége a zöldség-gyümölcs szektorban, Előadás a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet TÉSZ Főbizottságának küldöttválasztó teljes ülésén. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2010. október 26, 2010
Szabó GG: Interdisciplinary analysis of producers'organisations in the agri-food sector with special emphasis on human factor considerations.,, pp. 1-23 In: The ICA 2007 European Research Conference "New Directions for Cooperative Development", 13-15 September 2007, CZU,, 2007
Szabó GG: Economic and non-economic advantages of marketing co-operatives: case of the Hungarian Mórakert co-operative in integrating fruit and vegetable producers, pp.1-22, Conference on "Transition in Agriculture-Agricultural Economics in Transition IV" IE HAS, Nov,30-Dec,1 2007,, 2007
Szabó GG: Élelmiszer-gazdasági termelői szervezetek interdiszciplináris elemzése, különös tekintettel az emberi tényezőre, Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés és Informatika Nemzetközi Konferencia (AVA) III. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar (CD-Rom), 2007
Szabó GG: Interdisciplinary research on the economic and non-economic advantages of marketing co-operatives: case of the Hungarian Mórakert Co-operative, pp. 1-17 In: Proceedings of AIEA2 Conference on “The Role of the Coop.s in the European Agro-food system”,Bologna, 28-30 May 2008,, 2008
Szabó GG: Interdisciplinary research on the economic and non-economic advantages of marketing co-operatives: case of the Hungarian Mórakert Co-Operative, pp. 1-17. In: AIEA2 Conference on “The Role of the Cooperatives in the European Agro-food system”28 - 30 May 2008, Bologna, Italy. CD-rom,, 2008
Szabó GG: Human factor considerations regarding the competitiveness of marketing co-operatives: case of the Hungarian Mórakert Co-operative, pp. 1-11. In: 27th International Congress of CIRIEC, Sevilla, Spain, 22-24 September 2008. CD-Rom, CIRIEC Espana, ISBN: 978-84-95003-67-6., 2008
Szabó GG; Popovics P: Theoretical and practical approaches towards coordination and integration mechanisms: the case of the Hungarian dairy sector, pp.1-17 Seminar on „Pathways to Rural Economic Development in Transition Countries: The Role of Agricultural Cooperatives” ICA-ICARE, 05-06 Sept. 2008,Yerevan,Armenia,, 2008
Szabó GG; Popovics P: Swot analyses of private market coordination mechanisms in the dairy sector and a Hungarian “solution” to market imperfections initiated by producers, pp. 1-19 In: Conference on “Transition in agriculture - agricultural economics in transition V”, Institute of Economics, HAS, Budapest, 17 – 18 October, 2008, (kézirat), 2008
Szabó GG: A szövetkezetek és más termelői szervezetek jelentősége az élelmiszer-gazdasági közösségi marketingben, pp. 1-6. In: I. Közösségi Marketing konferencia előadásainak összefoglalói, Kaposvári Egyetem, Kaposvár,, 2007
Szabó GG: A szövetkezetek és más termelői szervezetek jelentősége az élelmiszer-gazdasági közösségi marketingben, pp. 1-6 In: I. Közösségi Marketing konferencia előadásainak összefoglalói, Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2007., 2007
Bakucs LZ; Fertő I; Szabó GG: The Costs and Benefits of the Marketing Cooperative in a Transition Agriculture, pp.1-12. In: 8th International Conference on Management in AgriFood Chains and Networks, 28-30 May, 2008, Ede, The Netherlands. (Proceedings Pendrive-on), 2008
Szabó GG: Koordináció és integráció az élelmiszer-gazdaságban, Debreceni Egyetem, 2008. május 6. (előadásvázlat és - diákon -teljes előadásanyag mellékelve), 2008
Szabó GG: Role of Producer Owned Marketing Organizations in a Transition Country: Two Case Studies from Hungarian Agribusiness, Előadás: ICARE, 08 September 2008, Yerevan, Armenia. Diák: 1-24. (Az előadásról szóló Newsletter: http://www.icare.am/newsletter/issue9_08.pdf), 2008
Szabó GG: Role of Producer Owned Marketing Organizations in a Transition Country: Two Case Studies fromHungarian Agribusiness, Előadás kínai akadémiai tudományos küldöttség számára. 2008. november 10. MTA KTI, Diák: 1-24, 2008
Szabó GG: Successful producer owned organisations in a transition country: two case studies from Hungarian agribusiness, Presentation at IAMO, 20 January, 2009. Halle, Germany (diák: 1-31), 2009
Szabó GG; Popovics P: A magyarországi tejfeldolgozók piaci helyzetének és a kereskedelemmel való kapcsolatrendszerének empirikus vizsgálata., pp. 1-7 In: 50.Jubileumi Georgikon Napok:Pannon Egyetem,Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar,Keszthely,2008.09.25-26.Konf. kiadvány CD-rom(ISBN 978-963-9639-32-4) 2009, 2008
Szabó GG: Human factor considerations regarding the competitiveness of marketing co-operatives: case of the Hungarian Mórakert Co-operative, pp.179-180 Innovation and Management: Answer to the great challenges of public,social econ. and coop. enterprises. Papers-Abstracts.27th Int. Congress of CIRIEC, Sevilla, 2008
Popovics P; Szabó, GG: Market power and contractual relations between milk processors and retailers in the Hungarian dairy sector, Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics International Congress, AVA 4., Debrecen, 26-27 March, Book of Abstract, Debrecen, Hungary, p.59, 2009
Szabó GG: Successful Producer Owned Marketing Organisations in a Transition Country: Two Case Studies from Hungarian Agribusiness, pp.149-150 In: Paper for the 113th EAAE Seminar,Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MaICh), Chania, Crete, Greece, September 3-6, 2009, Abstract Book,., 2009
Popovics P, Szabó, GG: Szerződéses kapcsolatok és piaci erőviszonyok a hazai tejvertikum felső szakaszán., Abstracts of the „2nd International Economic Conference”. Kaposvár University, Kaposvár. Hungary, 2-3 April, 2009. ISBN 978-963-9821-08-8, p. 32, 2009
Szabó GG; Popovics P: A magyarországi tejfeldolgozók piaci helyzetének és a kereskedelemmel való kapcsolatrendszerének empirikus vizsgálata, p.119. In: Abstract Kiadvány. 50. Jubileumi Georgikon Napok: Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, 2008. szeptember 25-26.,, 2008
Szabó GG: Interdisciplinary research on the economic and non-economic advantages of marketing co-operatives: case of the Hungarian Mórakert Co-Operative, pp.1-3. In: AIEA2 Conference on“The Role of the Cooperatives in the European Agro-food system”28-30 May 2008,Bologna,Italy. Abstract Book, AIEA2,, 2008
Szabó GG: Koordináció és integráció az élelmiszer-gazdaságban, Előadás: Debreceni Egyetem, 2007. december 12. (sokszorosítás: pp. 1-14), 2007
Szabó GG: Koordináció és integráció az élelmiszer-gazdaságban, Debreceni Egyetem, 2007. december 7., 2007
Szabó GG: Koordináció és integráció az élelmiszer-gazdaságban, Debreceni Egyetem, 2008. október 31., 2008
Szabó GG: „Az élelmiszer-gazdasági szövetkezeti koordináció fejlődésének elemzése az európai unióban”., Előadás Ph.D. képzésen, Debreceni Egyetem AMTC, Debrecen, 2009. március 06., 2009
Szabó GG: Koordináció és integráció az élelmiszer-gazdaságban, Előadás Ph.D. képzésen, Debreceni Egyetem AMTC, Debrecen,, 2009. október 30. (írásban kiosztott -teljes előadásanyag: 44 dia), 2009
Szabó GG: Dr. Ihrig Károly: a tudós és az ember, pp. 1-9 In: Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstud.ok Doktori Iskola Névadó Ünnepsége, DE AMTC Nagytanácsterem, Debrecen, 2008. június 20., 2008
Szabó GG: Trust in agricultural producer-owned organisations: a co-operative advantage?, pp. 1-14, Wageningen International Conference on Chain and Network Management (WICaNeM2010), Wageningen, The Netherlands, 26-28 May 2010, Kézirat,feltöltve 2010.január 10, 2009
Szabó GG; Bárdos K: Contractual relationship and countervalling power of milk producers in Hungary: need for producer-owned organisations, Journal of Socio-Economics (kézirat, átdolgozás alatt, pp.1-24), 2011

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 09:27:33
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »