Humán daganatokban termelődő fehérjék alap és alkalmazott klinikai kutatásai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68469
típus F
Vezető kutató Bellyei Szabolcs
magyar cím Humán daganatokban termelődő fehérjék alap és alkalmazott klinikai kutatásai
Angol cím The basic and applied clinical research of proteins expressed in human tumors
magyar kulcsszavak tumor-asszociált,-specifikus fehérjék, proteomika, genomika
angol kulcsszavak tumor-associated, tumor-specific proteins, proteomics, genomics
megadott besorolás
Hematológia, immunológia, trombózis, fertőző betegségek (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)70 %
Tumorbiológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)30 %
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Onkoterápiás Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-06-30
aktuális összeg (MFt) 12.386
FTE (kutatóév egyenérték) 1.74
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A PTE ÁOK Biokémiai Intézet és Onkoterápiás Intézet kollaborációja keretében a korábban, illetve jelenleg is végzett lepényi-, és onkológiai kutatásainknak molekuláris biológia eszközeivel történő folytatását tűzi ki célul a pályázat. Fontos célunk egy „Daganatos betegek szövet-, vizelet- és szérum-mintabankjának” létrehozása és folyamatos fejlesztése, elsősorban méhnyak-, végbél-, hasnyálmirigy-, és petefészekrákok esetében. A kontroll és beteg minták párhuzamos nyomon követését, értékelést a proteomika és genomika módszereivel végezzük el. A különféle mintákban megjelenő overexpresszált fehérjék normál, valamint pathológiás értéktartományait határozzuk meg, amely által, reményeink szerint eddig ismeretlen tumor- asszociált, -specifikus fehérjéket fedezhetünk fel. Ezen fehérjék molekuláris biológiai jellemzését, funkcionális analízisét végezzük el. Távolabbi célunk, hogy az általunk leírt fehérjék vizsgálatai lehetőséget teremtenek olyan klinikai tesztek kidolgozására, amelyek alkalmasak lehetnek a daganatos betegek diagnosztizálásához és monitorizálásához. A pályázat beadását megelőzően munkacsoportunk által eddig publikált fehérjék (PP17a és PP17b, PP25, PP23) - amelyek jelentősen overexpresszióját figyeltük meg különféle daganatokban - folytatólagosan funkcióanalízisét végezzük
angol összefoglaló
The aim of this essay-competition paper is the continuation of our placental and oncological research, using molecular biology methods, within the frame of the Medical University of Pécs, Department of Biochemistry and the Department of Oncotherapy. It is our goal to establish and promote a tissue, urine and serum samplebank for patients suffering from tumors, primarily in the case of cervix-, rectum-, pancreas- and ovary tumors. The evaluation of the samples from the control and the sick patients will be done using the methods of proteomics and genomics. The normal and pathologic domains of the overexpressed proteins in various samples will be determined. Thus, we hope to discover new tumor-associated or tumor-specific proteins, whose characterization and functional analysis is also planned. It is our further goal to work out clinical tests - based on these tumor related proteins- that would be suitable for setting up a diagnosis and for monitoring patients suffering from tumors. We are currently working on the functional analysis of our recently published proteins (PP17a,b, PP25 and PP23) and we have observed the significant overexpression of these proteins in various tumors.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Korábban már beszámoltunk egy új kis molekulasúlyú fehérje azonosításáról (Hsp16.2). Vizsgáltuk a fehérje expresszióját különféle humán neuroectodermalis tumorokban. Végül azt találtuk, hogy a Hsp16.2 megjelenése a különféle neuroectodermális agytumorokban korrelál a szövettani grádussal. A fehérje további pathológiás szöveti vizsgálatai folyamatban vannak egyéb tumorokban (rectum-, nyelőcső- tumorok). Munkacsoportunk írta le a „tail-interacting protein of 47 kDa TIP47” fehérjét, feltételezett funkcióját. Előzetes publikációink alapján vizsgáltuk a fehérje esetleges klinikai alkalmazását nőgyógyászati dysplasiakban, primer tumorokban és metasztázisok esetén. Vizsgálataink alapján a TIP47 szérumszintjének monitorozása alkalmas lehet a cervix daganat nyomon követésére, esetleges recidívák észlelésére. A TIP47 fehérje funkcionális vizsgálatait tovább folytatjuk a molekuláris biológia módszereivel. A fehérjének a védelmi oldalon van szerepe, antiapoptótikus hatása van. Vizsgáltuk az általunk publikált „heme-binding protein 2/ SOUL” fehérje funkcióját. Eredmények alapján a fehérje fő szerepe a nekrotikus útvonalak aktiválása. Célkitűzésünk volt nyelőcső-daganatos betegek szövettani mintájában tumor asszociált fehérjék keresése, amelyek expressziója utalhat a kemo-radioterápiára adott válaszra. Hsp16.2, Hsp90, pAKT, bax/bcl-2 arány és SOUL fehérjék ígéretes markereknek tűnnek. Korábban mi írtuk le PP13/galectin 13 fehérjét, mely funkcionális vizsgálatait folytattuk. A fehérje overexpressziója elsősorban az apoptotikus útvonalak aktivációját eredményezte.
kutatási eredmények (angolul)
We’d previously reported the characterisation of a novel small molecular weight protein, Hsp 16.2. We examined its expression in different types of human neuroectodermal tumors. We found, that the appearance of Hsp 16.2 in the various types of neuroectodermal brain tumors correlated with the histologic grade of the tumor. Our work group described the „tail-interacting protein of 47 kDa TIP47” and its assumed function. Based on our previous publications we investigated the possible clinical utilisation of the protein in gynecological dysplasias, primary tumors as well as in the cases of metastases. According to our findings, the monitoring of the serumlevel of TIP47 could be suitable for the follow up of patients suffering from cervical cancer as well as for the detection of possible recurrences. We are continuing the functional investigation of TIP47 protein using the methods of molecular biology. The protein has an antiapoptotic effect in cells. We examined the function of the „heme-binding protein 2/ SOUL” protein, which was published earlier by our work group. According to our results, the main role of the protein is the activation of the necrotic pathways. It was our goal to find tumor-associated proteins in the histologic samples of patients afflicted by esophageal cancer, whose expression could be related to the response of chemo-radiotherapy. Hsp 16.2, Hsp 90, pAkt, bax/bcl-2 ratio and SOUL proteins seemed promising markers. Earlier we described the PP13/galectin 13 protein, whose functional investigation we continued. The overexpression of the protein primarily resulted in the activation of the apoptotic pathways.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68469
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pozsgai E, Gomori E, Szigeti A, Boronkai A, Gallyas F Jr, Sumegi B, Bellyei Sz: Correlation between the progressive cytoplasmic expression of a novel small heat shock protein (Hsp16.2) and malignancy in brain tumors, BMC Cancer. 2007 Dec 21;7:233, 2007
Szigeti A, Minik O, Hocsak E, Pozsgai E, Boronkai A, Farkas R, Balint A, Bodis J, Sumegi B, Bellyei S: Preliminary study of TIP47 as a possible new biomarker of cervical dysplasia and invasive carcinoma, Anticancer Res. 2009 Feb;29(2):717-24, 2009
Boronkai A, Bellyei S, Szigeti A, Pozsgai E, Bognar Z, Sumegi B, Gallyas F Jr.: Potentiation of paclitaxel-induced apoptosis by galectin-13 overexpression via, Eur J Cell Biol. Dec;88(12):753-63., 2009
Hocsak E, Racz B, Szabo A, Mester L, Rapolti E, Pozsgai E, Javor S, Bellyei S, Gallyas F Jr, Sumegi B, Szigeti A: TIP47 protects mitochondrial membrane integrity and inhibits oxidative-stress-induced cell death, FEBS Lett. 584(13):2953-60, 2010
Hocsak E, Racz B, Szabo A, Pozsgai E, Szigeti A, Szigeti E, Gallyas F Jr, Sumegi B, Javor S, Bellyei S: TIP47 confers resistance to taxol-induced cell death by preventing the nuclear translocation of AIF and Endonuclease G, Eur J. 89(11):853-61., 2010
Farkas R, Pozsgai E, Bellyei S, Cseke L, Szigeti A, Vereczkei A, Marton S, Mangel L, Horvath OP, Papp A.: Correlation between Tumor-associated Proteins and Response to Neoadjuvant Treatment in Patients with Advanced Squamous-cell Esophageal Cancer, Anticancer Res. 31(5):1769-75, 2011
Szigeti A, Hocsak E, Rapolti E, Racz B, Boronkai A, Pozsgai E, Debreceni B., Bognar Z, Bellyei S, Sumegi B, Gallyas F Jr: Facilitation of mitochondrial outer and inner membrane permeabilization and cell death in oxidative stress by a novel Bcl-2 homology 3 domain protein, J Biol Chem. 15;285(3):2140-51, 2010
vissza »