Sources of funds in the Hungarian venture capital and private equity industry in international perspective  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
68471
Type K
Principal investigator Karsai, Judit
Title in Hungarian A magyar kockázati- és magántőke-ágazat forrásellátása nemzetközi összehasonlításban
Title in English Sources of funds in the Hungarian venture capital and private equity industry in international perspective
Keywords in Hungarian vállalkozás finanszírozás, tőkepiac, kockázati tőke, intézményi befektetők,
Keywords in English venture financing, capital market, venture capital, institutional investors
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Economics, (Centre for Economic and Regional Studies)
Starting date 2007-07-01
Closing date 2010-07-31
Funding (in million HUF) 2.900
FTE (full time equivalent) 0.66
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja a kockázatitőke-ágazat forrásellátásának elemzése. A forrásokat biztosító megtakarítók közül a kutatás a külföldi és a hazai intézményi befektetőkre, szerepvállalásuk mértékének és hatékonyságának vizsgálatára koncentrál. Kiemelten vizsgálja, hogy a 2006 elején megváltozott tőkepiaci törvény várhatóan hogyan befolyásolja a kockázatitőke-piac forrásellátását, illetve hogy a közvetlen állami befektetések jelenleg is zajló szervezeti változásának milyen következményei lehetnek. A kutatás javaslatot tesz a kockázatitőke-piac forrásellátását javító jogi- és szabályozási változtatásokra, beleértve az állami beavatkozás gyakorlatának átalakítását is.
Summary
The aim of the research is to analyze the sources of funds' provision in the venture capital and private equity industry. From the circle of fund providers research focuses on domestic and international institutional investors, including the size of their involvement as well as the effectiveness of their participation in the venture capital and private equity market. A special emphasis will be laid on the possible consequences of the recently changed provisions of the capital market act in relation to the asset allocation of fund providers, as well as the possible consequences of the actual institutional changes concerning the form of government involvement in the industry. Research concludes with advices concerning the necessary legal and policy changes in order to encourage asset allocation decisions of fund providers, and the necessary shift in the practice of state involvement in the venture capital and private equity market.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás célja a magyarországi cégek kockázati- és magántőke-finanszírozását biztosító befektetők forrásainak vizsgálata volt. Mivel a hazai befektetéseket végző alapok szinte kivétel nélkül regionális szinten működnek, a kutatás középpontjába a közép-kelet-európai regionális alapok tőkeellátásának vizsgálata került. Míg a válságot megelőző néhány évben a térség a befektetők egyik kedvelt célpontjává vált, addig a válság globálissá válásával a kockázatok növekedése, a hitelek megdrágulása, s a régióbeli országok növekedési ütemének visszaesése a befektetők szinte teljes elfordulását okozta az itteni piacoktól. A válság elriasztotta a csak nemrégiben megjelent globális befektetőket, s megnehezítette új magántőke-alapok felállítását is. Mivel a költségvetési forrásokból dolgozó hazai állami kockázatitőke-társaságok tőkéje is lényegében elfogyott, az évtized végén új helyzetet teremtett, hogy az EU JEREMIE-programja keretében a hazai magánszektorbeli alapkezelők közösségi forrásokra pályázhattak fiatal innovatív cégekbe történő befektetéseikhez.
Results in English
The research analyzed the sources of funds’ provision on a detailed survey of the five years’ tendencies of the venture capital and private equity (PE) industry in the Central and East European (CEE) region, with a special emphasize on Hungary. Given that PE has come to the CEE region almost exclusively from foreign sources, changes in the volume of capital available for PE investments were influenced primarily by getting involved the region into the global flow of capital. While in the years preceding the crisis the CEE region became a favoured target of investors, the increasing risks, the slow-down of the pace of growth of the countries within the region and the increasingly expensive loans have reduced investors’ interest in the region. Due to the fall in savings managed by institutional investors, the number and capital of new regional funds committed to investing in the region considerably decreased as a whole. However, small-scale investments into companies in an early phase in their life are expected to intensify as soon as the JEREMIE-program, linking the EU funds with the capital of private sector investors, actually starts up.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68471
Decision
Yes

 

List of publications

 
Karsai Judit: "Az aranykor vége" A kockázati- és magántőke-ágazat fejlődése Közép- és Kelet-Európában, MTA KTI Műhelytanulmány, MT-DP-2008/23, 2008
Karsai Judit: A kockázati tőke szerepe az innováció finanszírozásában, IX. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia előadásai, Szeged, 2008. október 30-31. 281-289. o., 2008
Henk Hirs: "JEREMIE will boost innovation" Judit Karsai on development in the venture capital market, Business Hungary, XIX/1, February 2008, p. 6-9., 2008
Judit Karsai: "The End of the Golden Age" The Developments of the Venture Capital and Private Equity Industry in Central and Eastern Europe, Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, Discussion Papers, MT-DP-2009/1, Budapest, 2009, 2009
Karsai Judit: A kockázati tőke szerepe az innováció finanszírozásában Magyarországon, Külgazdaság LIII, 2009/5-6, 42-62. o., 2009
Judit Karsai: "The End of the Golden Age" The Developments of the Venture Capital and Private Equity Industry in Central and Eastern Europe, Hungarian Venture Capital and Private Equity Association, Budapest, 2009, 2009
Judit Karsai: A magyar kockázatitőke-piac helyzete és fejlődése egy kutató szemével, Előadás a „Vállalkozás és innováció kockázati tőkével” című konferencián, 1st European SME Week '09, Budapest, 2009. május 7., 2009
Karsai Judit: "Az aranykor vége" A kockázati- és magántőke-ágazat fejlődése Közép-Kelet-Európában, Közgazdasági Szemle LVI. 2009 január 46-68. o., 2009
Judit Karsai: „Áldás vagy átok?” A magántőke-befektetések hatása a gazdaságra., MTA KTI Műhelytanulmány, MT-DP-2009/20., 2009
Judit Karsai: „Áldás vagy átok?” A magántőke-befektetések hatása a gazdaságra., Vezetéstudomány, XLI, 2010. 3. sz., 14-25. o., 2010
Karsai Judit: Kockázati tőke a nyugdíjpénztárak szemszögéből, Hungarian Venture Capital Association, 2010
Judit Karsai: Private Pension Funds’ Attitudes to Private Equity, Hungarian Venture Capital Association, 2010
Judit Karsai: Private Equity in CEE, VDM Verlag Dr. Müller, 2010, Saarbrücken, Germany, 60 p. ISBN 978-3-639-22247-0, 2010

 

Events of the project

 
2011-12-21 09:00:08
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
Back »