A gazdasági és kulturális elitek vizsgálata 2007  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68473
típus K
Vezető kutató Kovách Imre
magyar cím A gazdasági és kulturális elitek vizsgálata 2007
Angol cím Reasearch on economical and cultural elites 2007
magyar kulcsszavak elitkutatás, kulturális elit, gazdasági elit
angol kulcsszavak elite groups, cultural elite, economic elit
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Társadalom
Kutatóhely Szociológiai Intézet (HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont)
résztvevők Csite András
Csurgó Bernadett
Kelemen Eszter
Kristóf Luca
Megyesi Boldizsár
Nagy Ildikó
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 11.200
FTE (kutatóév egyenérték) 2.52
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatásunk célja, hogy folytassuk azt a magyarországi elitcsoportok körében végzett vizsgálatsorozatot, amelyet 1992/93-ban Szelényi Iván indított el és a gazdasági elit körében 1997-ben, a politikai, kulturális és gazdasági elit esetében pedig 2001-ben Kovách Imre és kutatócsoportja folyatott.
Kutatásunk célja országos reprezentatív felmérést végezni a gazdasági és a kulturális elit körében.

A gazdasági elitre vonatkozóan többek között vizsgálni kívánjuk:
• a gazdasági elit összetételének változásait 1992 és 2007 között
• a magyarországi nagyvállalatok tulajdoni struktúrájának változásait
• az elitbe kerüléshez szükséges tőkefajták összetételét
• menedzserek tulajdonlását
• a gazdasági elit pártpreferenciáit
• fogyasztási szokásait
• életstílusát
• kapcsolati hálóját

A kulturális elit esetében pedig elemezni kívánjuk:
• a változásokat a kulturális elit összetételében 1992 és 2007 között
• a kulturális elit és alcsoportjai (reputációs elit, médialelit, stb.) fő jellemzőit
• a kulturális elit és a politika kapcsolatát
• a kulturális elit fogyasztási szokásait
• az elit életstílusbeli sajátosságait, kapcsolati hálóját
• a kulturális elittagok értékeit

Kutatásunk választ adhat arra kérdésre, hogy melyek voltak a magyarországi elitcsoportokat leginkább befolyásoló folyamatok a rendszerváltás utáni másfél évtizedben. Mennyire tekinthető stabilnak a rendszerváltás utáni elit, hogyan változott az elitcsoportok egymáshoz való viszonya. Újból megvizsgálnánk a korábbi kutatási eredmények érvényességét a gazdasági elit dominanciájáról és a kulturális elit szerepvesztéséről.
angol összefoglaló
The object of our research is to carry out a nationwide representative survey among the economic and cultural elite. Concerning the economic elit we wish to examine the following:
• Changes in the composition of the economic elit between 1992 and 2007
• Changes in the ownership structures of large corporations in Hungary
• The composition of types of capital necessary for elite membership
• ownership by managers
• party preferences among the economic elite
• consumption habits and lifestyle among the economic elite
• the network structure of the economic elite

Concerning the cultural elit we wish to examine the following:
• Changes in the composition of the cultural elit between 1992 and 2007
• The main characteristics of the cultural elite and its subgroups (media elite, reputational elite etc.)
• The relationships between politics and the cultural elite
• consumption habits and lifestyle among the cultural elite
• the network structure of the cultural elite
• values of the cultural elite.


In the course of the regime change, the elites implemented and legitimised the transformation of a socialist economy into a market economy and of the one-party state into multi-party parliamentary democracy. Our research aims to identify the processes that influenced Hungarian elite groups most heavily during one and a half decades after the regime change. We shall analyse the stability of post-communist elite and the changes in the relationships between elite groups.We shall check the validity of previous research results about the dominance of the economic elite and the weakening role of the cultural elite.
We shall also investigate how various elite groups have been able to adapt to the new rules and the new system of redistribution resulting from Hungary’s EU membership.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során országos reprezentatív felmérést végeztünk a gazdasági és a kulturális elit körében. A gazdasági elitre vonatkozóan adatokat gyűjtöttünk • a gazdasági elit összetételének változásairól 1992 és 2007 között • a magyarországi nagyvállalatok tulajdoni struktúrájának változásairól • az elitbe kerüléshez szükséges tőkefajták összetételéről • menedzserek tulajdonlásáról • a gazdasági elit pártpreferenciáiról • fogyasztási szokásairól • életstílusáról • kapcsolati hálójáról A gazdasági elit 457 tagját kerestük fel. A kulturális elit esetében pedig az összegyűjtött adatok az alábbi kérdésekre adhatnak választ • a változások a kulturális elit összetételében 1992 és 2007 között • a kulturális elit és alcsoportjai (reputációs elit, médialelit, stb.) fő jellemzői • a kulturális elit és a politika kapcsolata • a kulturális elit fogyasztási szokásai • az elit életstílusbeli sajátosságai, kapcsolati hálója • a kulturális elittagok értékei A kulturális elit 501 tagjáról gyűjtöttünk információkat. Az adatfelvétel 2009 decemberében zárult, az adatok tisztítása 2010 júniusában készült el. Elsődleges eredményeink szerint gazdasági elit jelentős változásokat mutat a fő társadalmi mutatók esetében a 2001-es állapotokhoz képest, míg a kulturális elit jellegzetességei lényegében nem változtak a két adatfelvétel között.
kutatási eredmények (angolul)
The research is based on a representative survey among the economic and cultural elite. Concerning the economic elit collected information on: • Changes in the composition of the economic elit between 1992 and 2007 • Changes in the ownership structures of large corporations in Hungary • The composition of types of capital necessary for elite membership • ownership by managers • party preferences among the economic elite • consumption habits and lifestyle among the economic elite • the network structure of the economic elite We have conducted quationnaire based interwiews with 457 persons during the reserach. Concerning the cultural we collected data on • Changes in the composition of the cultural elit between 1992 and 2007 • The main characteristics of the cultural elite and its subgroups (media elite, reputational elite etc.) • The relationships between politics and the cultural elite • consumption habits and lifestyle among the cultural elite • the network structure of the cultural elite • values of the cultural elite. We have conducted quationnaire based interwiews with 501 persons during teh research. The survey completed in December 2010, and the data cleaning has finished in this year. The first results of the analysis show there are significant chnages in the social characterisitcs of economic elit, while the cultural elit does not change concerning their social indicators.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68473
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kovách Imre: Hatalom és társadalom 1990 után. Szereplők és forrásfelosztás, MTA PTI, 2009

 

Projekt eseményei

 
2012-01-09 11:29:29
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Szociológiai Intézet (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont).
vissza »