Életreform mozgalmak és a reformpedagógia  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68484
típus K
Vezető kutató Németh András
magyar cím Életreform mozgalmak és a reformpedagógia
Angol cím Life-style reform movements and the progresive education
magyar kulcsszavak kultúra-kritika, életreform, társadalmi mozgalmak, iskolakritika, reformpedagógia
angol kulcsszavak criticism of culture, life-style, social movements, school-criticism, progressive education
megadott besorolás
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Neveléstudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Boreczky Elemérné
Mikonya György
Pukánszky Béla
Tímárné dr. Szabó Júlia
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2013-06-30
aktuális összeg (MFt) 14.803
FTE (kutatóév egyenérték) 3.72
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás a reformpedagógia sajátos irányzatainak és a századforduló jellegzetes kultúrkritikai elemein alapuló életreform-mozgalmainak kapcsolatát vizsgálja. Egy most lezáruló OTKA kutatás folytatásaiként a életreform törekvéseknek az 1920-as években bekövetkező „emancipációs” (elfogadott életforma, illetve mentalitáselemmé válásának), illetve az ebben az időben megfigyelhető szemléletváltásának és azok pedagógiai recepciójának folyamatait kívánja megragadni. A tervezett kutatás mind témáját, mind pedig az abban megnyilvánuló – a pedagógia-, művelődés-, illetve társadalomtörténeti szempontok komplex egységben történő értelmezésére irányuló – törekvés jellegét tekintve, nemzetközi téren is újszerű megközelítésnek számít. A kutatás keretében vizsgáljuk 1. a reformmozgalmak válaszai a születőben lévő fogyasztói társadalom kihívásaira, különös tekintettel a gyermek, mint fogyasztó megjelenésének problematikájára 2. Az életreform-mozgalmak szellemiségének pedagógiai törekvéseinek továbbélése és szemléletváltásának folyamatai a húszas harmincas évek Magyarországán (a gödöllői művésztelep, Kodály Zoltán zenepedagógiai koncepciója, új táncpedagógiai törekvések, a különböző népi ihletési társadalmi reformmozgalmak pedagógiai vonatkozásait, 3. Az életreform-mozgalmak recepcióját és hatását a hazai pedagógiai nyilvánosság alakulására, 4. Az életreform-mozgalmak és a korabeli hazai reformiskolák kapcsolatát, az életreform iskolai recepciójának folyamatait 5. Az életreform és reformpedagógia intézményesülését a hazai tanárképzésben
angol összefoglaló
This research aims at exeminig the interactions bettween different reformpedagogical movements and the movements of life improvement in a wider international social-historial, interdisciplinary context.The project’s aim is to explore the nature of the relations of the extremely colourful and widely effective reform movements and new pedagogical trends. The project also intends to discover to what extent the reception of the above mentioned reform movements contributed to the development of the myths of childhod, new ideologies of education and some long-lasting reform-pedagogical concepts that are still valid in our time.
Main objectives and problems: Giving scientific lectures in connection with our topic at international conferences.; Publications in Hungarian and foreign professional papers on the partial results; Introducing courses in the theme of the research at different universities and colleges.; Organising international scientific symposium and by this, developing international scientific cooperation; Creating further possibilities for a differenciated (social-historical, comperative educational) research of the problem by the edition of a monography; The data and methodology of the research can be used in the future in similar researches in Hungary.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A témájában és interdiszciplináris megközelítésmódjában egyaránt újszerű kutatás középpontjában a századforduló táján kibontakozó életreform törekvéseknek az 1920-as évektől bekövetkező „emancipációs” (elfogadott életforma, illetve mentalitáselemmé válásának) folyamatai állnak. Feltárja a társadalom makroszintjének releváns folyamatait; az életreform témák népies retorikai síkjára terelődését, illetve a kurzusideológia részévé válását. A megvalósításban a vezető oktatók mellett fontos szerepük volt a SZTE valamint az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolája hallgatóinak, munkájuk nyomán több a kutatáshoz kapcsolódó doktori értekezés is született. A projekt résztémái: 1. A korszak életreform kötődésű pedagógiai reformjainak a korabeli sajtóban kibontakozó diskurzusainak, továbbá vallási reformmozgalmainak, 2. a két világháború közötti időszak népi ideológiájának életreform vonatkozásainak, 3. interdiszciplináris – külső művészettörténész és tánctörténész szakemberek bevonásával folyó kutatás keretében az életreform törekvések és a modern táncmozgalmak két világháború közötti kapcsolatainak, 4. az életreform és a korszak hazai és nemzetközi reformpedagógiai kapcsolatainak, a korabeli játékkultúra életreform vonatkozásainak feltárása és elemző bemutatása. A kutatás eredményei számos hazai és nemzetközi tudományos szakmai rendezvény keretében, közel száz tudományos közlemény – közülük öt monografikus munka - formájában kerültek a szakmai nyilvánosság elé.
kutatási eredmények (angolul)
This research, which was novel in respect of both, its research topics and its interdisciplinary approach, focused on the „emancipation” of processes that had evolved from the life reform movements of the fin du sciècle period in the 1920s; as they became approved ways of life or were integrated into the mentality of certain social groups. It explored some relevant social processes at macro level of how topics of life reform movements became part of both, the rhetorics of popular movements and the ideology of the regime. Beside senior academics several postgraduate students of the Doctoral School of ELTE Univesity of Budapest and the University of Szeged also participated in the research, some of whom wrote their doctoral dissertation on relevant topics. The project explored (1) how some pedagogical reforms rooted in life reform movements became dominant issues in the contemporary press and in religious reform movements and (2) how they were made part of the life reform aspects of the ideology of the popular movement of the inter-war period. It also explored (3) the relationship between life reform movements and modern movements of dance in an interdisciplinary research, which involved the participation of an art historian and a historian of dance and (4) the relationship between life reform movements and Hungarian and international reform pedagogy and the culture of children’s toys. The results of the research were made public at several Hungarian and international conferences, as well as in almost one hundred publications, including five monographies.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68484
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tészabó Júlia: A játék pedagógiai hasznáról zajló viták a Néptanítók lapjában., ISKOLAKULTÚRA 18: (5-6): 66-75 (2008), 2008
Hopfner Johanna/András Németh (Hrsg.): Padagogische und kulturelle Strömungen in der k.u.k. Monarchie. Lebensreform, Herbartianismus und reformpädagogishe Bewegungen., Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt aM. et al., 2008
Sanda István Dániel: A reformpedagógiai irányzatok iskolaépítési törekvései, Iskolakultúra, szeptember-október, 129-144, 2008
Pető Villő: Life reform elements in Kodály’s and his successors’ music pedagogy", Internationale Konferenz 24-25 April, Fürstenfeld, 2009
Pető Villő: Az életreform és a zenei mozgalmak, Iskolakultúra, január-február, 3-19., 2009
Németh András: Lebensreform und Reformpädagogik - eine Einführung, Internationale Konferenz 24-25 April, Fürstenfeld, 2009
Boreczky Ágnes: Majdnem száz év – Boreczky Ágnes beszélget Méhes Verával., Gondolat Kiadó, Budapest., 2009
Kovács Krisztina: Die Wirkung der Lebensreform und Reformpädagogik in dem Schulgesundheitswesen., Internationale Konferenz 24-25 April 2009, Fürstenfeld, 2009
Tészabó Júlia: Two Doll novels from the beginningof 20th century, Internationale Konferenz 24-24 April 2009 Fürstenfeld, 2009
Pethő Villő: Az életreform és a zenei mozgalmak., ISKOLAKULTÚRA 18: (1-2) 3-19 (2009), 2009
Németh Regina: Lebensreform und neue Ritualität am Anfang des 20sten Jahrhunderts in Ungarn, Internationale Konferenz 24-25 April 2009, Fürstenfeld, 2009
Mikonya György/Pirka Veronika: Életreform- és társadalmi pedagógiai megújulási mozgalmak Magyarországon a 20. század elején., IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém, 2009.november 19-21. Program, Tartalmi összefoglalók. Pannon Egyetem, Veszprém, 42-43., 2009
Németh Regina: A magyar életreform társadalmi és pedagógiai mozgatórugói, a gödöllői művésztelep és utóélete., IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém, 2009.november 19-21. Program, Tartalmi összefoglalók. Pannon Egyetem, Veszprém, 43-44., 2009
Vincze Beatrix: Harmadik utas kiútkereséséi kísérletek a két világháború közötti Magyarországon., IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém, 2009.november 19-21. Program, Tartalmi összefoglalók. Pannon Egyetem, Veszprém, 45-46., 2009
Mikonya György/Pirka verinika: Életreform- és társadalmi pedagógiai megújulási mozgalmak Magyarországon a 20. század elején., IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém, 2009.november 19-21. Program, Tartalmi összefoglalók. Pannon Egyetem, Veszprém, 42-43., 2009
Pirka Veronika: Die Lebensreform-Motiven des „heiligen”Kindes – Rhetorik der Reformpädagogik, Internationale Konferenz 24-25 April 2009, Fürstenfeld, 2009
Boreczky Ágnes: Az életreform mozgalmak és a reformpedagógia kapcsolata az 1920-as, 1930-as évek Magyarországán., IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém, 2009.november 19-21. Program, Tartalmi összefoglalók. Pannon Egyetem, Veszprém, 42., 2009
Pirka Veronika:: Das Motiv des heiligen Kindes im romantischen Kinderbild anhand der Fachliteratur., Neveléstörténet, 7. 1-2. sz. , 82 - 92., 2010
Pethő Villő: Life-reform elements in Kodály’s and his successors’ musc pedagogy., Neveléstörténet, 7. 1-2. sz. , 69-81., 2010
Németh Regina: Lebensreform und Ritualität am Anfang des 20. Jahrhunderts in Ungarn., Neveléstörténet, 7. 1-2. sz. 59-68., 2010
Németh András: Lebensreform und Reformpädagogik in Ungarn in der Zeit der k.u.k. Monarchie., Neveléstörténet, 7. 1-2. sz. , 11-19., 2010
Boreczky Ágnes, Németh András, Pukánszky Béla, Pethő Villő: Reformpedagógia és életreform, In: Csikod csaba ÚJ TÖREKVÉSEK ÉS LEHETŐSÉGEK A 21. SZÁZADI NEVELÉSTUDOMÁNYOKBAN, ONK 2010. Program és Összefoglalók. Budapest, 2010, 192., 2010
Mikonya György: In Schatten der Schulpädagogik - religiöse Bewegungen, Psychogruppen umd Erzeihung., In: Nóbik Attila - Pukánszky Béla (szerk.): Normalität, Abnormalität, Devianz. Lang Verlag, Frankfurt am Main, 177-188., 2010
Németh Regina: Lebensreform und Normalität am Beispiel der Kleiderreform, In: Nóbik Attila - Pukánszky Béla (szerk.): Normalität, Abnormlität, Devianz. Lang Verlag, Frankfurt am Main, 167-176., 2010
Pirka Veronika: Die Refornpädagogische Zeitschriften und das "normale" Kinderbild an der Jahrhundertswende., In: Nóbik Attila-Pukánszky Béla (Hrsg.): : Normalität, Abnormalität, Devianz. Peter Lang, Frankfurt am Main, 247-254., 2010
Boreczky Ágnes: Mozdulatművészet és életreform., Hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században, Tudományos Szimpózium, Magyar Táncművészeti Főiskola, 2010 június 11-12: Életreform és népi kultúra szekció, 2010
Kovács Henrik: Népnevelés a néptánc eszközeivel - népművészet és a Gyöngyös Bokréta ideológiája., Hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században, Tudományos Szimpózium, Magyar Táncművészeti Főiskola, 2010 június 11-12: Életreform és népi kultúra szekció, 2010
Pető Villő: Kodály zenepedagógiai munkássága a nemzetközi recepció tükrében., Hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században, Tudományos Szimpózium, Magyar Táncművészeti Főiskola, 2010 június 11-12: Életreform és népi kultúra szekció, 2010
Bányász-Németh Tilda: Népnevelés a népzene eszközeivel - a népművészet és az Éneklő Ifjúság ideológiája., Hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században, Tudományos Szimpózium, Magyar Táncművészeti Főiskola, 2010 június 11-12: Életreform és népi kultúra szekció, 2010
Németh András: Életreform – népi kultúra – tánc – népnevelés., Hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században, Tudományos Szimpózium, Magyar Táncművészeti Főiskola, 2010 június 11-12: Életreform és népi kultúra szekció, 2010
Pukánszky Béla: Kodály Zoltán zenepedagógiai munkássága és a népi kultúra kapcsolata., Hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században, Tudományos Szimpózium, Magyar Táncművészeti Főiskola, 2010 június 11-12: Életreform és népi kultúra szekció, 2010
Vincze Beatrix: Nép – népművészet – népi géniusz és a népnevelés motívumai Szabó Dezső, Németh László munkáiban., Hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században, Tudományos Szimpózium, Magyar Táncművészeti Főiskola, 2010 június 11-12: Életreform és népi kultúra szekció, 2010
Bányász-Németh Tilda/Kovács Henrik/Pető Villő: A tánc és a zenei nevelés megjelenése a 20 század elején kibontakozó életreform mozgalom tükrében., ISKOLAKULTÚRA 19: (3) 32-46 (2010), 2010
Németh Regina: A művészeti nevelés jelentősége a magyar életreform törekvésekben., ISKOLAKULTÚRA 19: (3) 47-58 (2010), 2010
Mikonya György/Pirka Veronika: Életreform- és társadalmi pedagógiai megújulási mozgalmak Magyarországon a 20. század elején., ISKOLAKULTÚRA 19: (3) 87-101 (2010), 2010
Sanda István Dániel: Kós Károly és az életreform - művészetpeagógiai és iskolaépítési törekvések., XI. Országos Neveléstudományi Konfeerncia. MTA PB, Budapest, 99., 2011
Németh Regina - Pirka Veronika: Életerform és művészetpedagógia a magyar pedagógiai sajtóban., XI. Országos Neveléstudományi Konfeerncia. MTA PB, Budapest, 101., 2011
Vincze Beatrix: Márai Sándor: Reformpedagógia versus pedagógiai reform., XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA PB, Budapest, 373., 2011
Németh András: Művészetpedagógia és életreform - szimpózium, XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA MTA PB, 97., 2011
Pethő Villő: A magyar énekesrend hatása az 1930-as évek magyar ének-zeneoktatására, XI. Országos Neveléstudományi Konfeerncia. MTA PB, Budapest, 372., 2011
Boreczky Ágnes: A mozdulatművészet intézményesülése és az avantgárd, XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, MTA PB, Budapest, 100., 2011
Daragó Rita Laura - Bányász-Németh Tilda: Zenei képességfejlesztő módszeerk felhasználása 1868 - 1930 között, XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA PB, Budapest, 375., 2011
Bányász-Németh Tilda: Az 1920-as és ’30-as évek magyar népzenei mozgalmai., In Bolvári-Takács Gábor et. al. (szerk.): Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2011
Németh András: A reformpedagógia és az életreform mozgalmak kapcsolata., In Bolvári-Takács Gábor et. al. (szerk.): Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2011
Bányász-Németh Tilda: Az 1920-as és ’30-as évek magyar népzenei mozgalmai., In Bolvári-Takács Gábor et. al. (szerk.): Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2011
Kovács Henrik: A Gyöngyösbokréta mint széles társadalmi rétegek életreform-mozgalma., In Bolvári-Takács Gábor et. al. (szerk.): Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2011
Bányász Német Tilda: Népnevelés a népzene eszközeivel. A népművészet és az Éneklő Ifjúság ideológiája., In: Bolvári Takács Gábor et. al (szerk.): A HAGYOMÁNYOS TÁNCKULTÚRA METAMORFÓZISA A 20. SZÁZADBAN. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 19-25., 2012
Kovács Henrik (társszerző): Népnevelés a néptánc eszközeivel. A népművészet és a Gyöngyösbokréta ideológiája., In: Bolvári Takács Gábor et. al (szerk.): A HAGYOMÁNYOS TÁNCKULTÚRA METAMORFÓZISA A 20. SZÁZADBAN. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 70-80.., 2012
Boreczky Ágnes: A mozdulatművészet, az életreform és az avantgárd., In: Bolvári Takács Gábor et. al (szerk.): A HAGYOMÁNYOS TÁNCKULTÚRA METAMORFÓZISA A 20. SZÁZADBAN. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 35-44., 2012
Németh András: Népi kultúra, életreform és nevelés., In: Bolvári Takács Gábor et. al (szerk.): A HAGYOMÁNYOS TÁNCKULTÚRA METAMORFÓZISA A 20. SZÁZADBAN. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 128-155., 2012
Pethő Villő: „apró őrtüzek az éjszakában: az énekes ifjúságfényjelei…” Ifjúsági zenei mozgalmak a két világháború között., In: Bolvári Takács Gábor et. al (szerk.): A HAGYOMÁNYOS TÁNCKULTÚRA METAMORFÓZISA A 20. SZÁZADBAN. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 156-169., 2012
Sófalvi Emese: „Új dolgok szerelmese.” A népi kultúra és az életreform elemeinek megjelenése Bartók művészetében., In: Bolvári Takács Gábor et. al (szerk.): A HAGYOMÁNYOS TÁNCKULTÚRA METAMORFÓZISA A 20. SZÁZADBAN. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 170-180., 2012
Vincze Beatrix: Nép – népművészet – népi géniusz és a népnevelés motívumai Szabó Dezső és Németh László munkáiban, In: Bolvári Takács Gábor et. al (szerk.): A HAGYOMÁNYOS TÁNCKULTÚRA METAMORFÓZISA A 20. SZÁZADBAN. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest,181-192., 2012
Pirka Veronika - Kempf Katalin: The elements of the international life-style reform movement int he construction process of the image of child int he 20th century., 34. International Standing Conference for the History of Education. Genéve, 23-30 Jun 2012. Internationalization in Education (18-20 conturies), University of Geneva., 2012
Vincze Beatrix: Aspects of the lifes reform movement in Hungary int he interwar period between 1938 and 1944., 34. International Standing Conference for the History of Education. Genéve, 23-30 Jun 2012. Internationalization in Education (18-20 conturies), University of Geneva., 2012
Vincze Beatrix: Lesznai Anna művészetpedagógiai koncepciójának helye a magyar reformpedagógiában, XII: Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA PB, Budapest, 283., 2012
Németh András - Pirka Veronika (szerk.):: Az életreform és reformpedagógia – recepciós és intézményesülési folyamatok a 20. század első felében., Gondolat Kiadó, Budapest, 410 p., 2013
Németh András: Az életreform társadalmi gyökerei, irányzatai, kibontakozásának folyamatai., pp. 11-54. Németh A. Pirka V.: Az életreform és reformpedagógia. Gondolat, Bp., 2013
Boreczky Ágnes: Mozdulatművészet, életreform és az avantgarde., pp.68-84. Németh A, Pirka V. Életreform és reformpedagógia. Gondolat, Bp., 2013
Pirka Veronika: Az életreform megmentés-motívuma, a korszak higiéniai diskurzusa és a gyermektanulmány, pp. 97-116. Németh A; Pirka V. Reformpedagógia és életreform. Gondolat, Bp., 2013
Pethő Villő: Énekszó – folyóirat a zenei nevelés megújítása és az Éneklő Ifjúság szolgálatában, pp. 134-151. Németh A.;Pirka V. : Reformpedagógia és életreform. Gondolat, Bp., 2013
Mikonya György: Katolikus és protestáns vallásos mozgalmak és életreform-elképzeléseik Magyarországon a 20. század első felében, pp.168-196. Németh A.,Pirka V.: Reformpedagógia és életreform. Gondolat, Bp., 2013
Sanda István Dániel: Kós Károly kapcsolata a Gödöllői Művésztelep tagjaival és munkásságuk kölcsönhatásai, pp.199-227. Németh A., Pirka V. Reformpedagógia és életreform. Gondolat, Bp., 2013
Bányász-Németh Tilda: Kodály-koncepció kontinuitása és diszkontinuitása a két világháború közötti időszakban, pp.228-245. Németh A., Pirka V. Reformpedagógia és életreform. Gondolat, Bp., 2013
Kovács Henrik: A Gyöngyösbokréta hatása a kor táncművészeire és társadalmára, pp.246-255. Németh A., Pirka V. Reformpedagógia és életreform. Gondolat, Bp., 2013
Németh Regina: Népművészet és népi kultúra nevelési vonatkozásai a Népmívelésben (1906−1912), pp.266-298. Németh A., Pirka V. Reformpedagógia és életreform. Gondolat, Bp., 2013
Pethő Villő: Német zenepedagógiai írások az Énekszóban., pp.299-318. Németh A., Pirka V. Reformpedagógai és éltreform.Gondolat, Bp., 2013
Vincze Beatrix: Kiútkeresési kísérletek a két világháború közötti Magyarországon Szabó Dezső „Az elsodort falu” és Németh László „A minőség forradalma” című műveiben, pp. 319-365. Németh A., Pirka V. Reformpedagógai és életreform. Gondolat, Bp., 2013
Papp K. Tünde: Pedagógiáról, művészetpedagógiáról vallott nézetek a Nyugatban − a századelő életreformés reformpedagógia-motívumainak hatása a Nyugat folyóiratra, pp. 152-167. Németh A., Pirka V. Reformpedagógia és életreform. Gondolat, Bp., 2013
Pajorné Kugelbauer Ida:: Az Új Iskola és a Kissvábhegyi Waldorf Iskola kapcsolatai, pp. 380-394. Németh A., Pirka V. Reformpedagógia és életreform. Gondolat, Bp., 2013
Beke László, Németh András, Vincze Gabriella: Mozdulat – magyar mozdulatművészet a korabeli társadalom és művészet tükrében, Gondolat, Bp. 210 p., 2013
Németh András: Életreform-törekvések és táncpedagógiai reformok a 20. század első felében, pp. 15-51. Beke l. Németh A. Vincze G. Mozdulat. Gondolat, Bp., 2013
Boreczky Ágnes: Más művészet – új közönség A mozdulatművészet és a korabeli társadalom, pp. 52-83. Beke L. Németh A. Vincze G. Mozdulat. Gondolat, Bp., 2013
Tészabó Júlia: Az 1914-es Gyermekművészeti Kiállítás, XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, MTA PB, Budapest, 98., 2011
Tészabó Júlia: Játék – pedagógia, gyermek – kultúra, Gondolat Kiadó, Budapest., 2012
Tészabó Júlia: Mozdulatművészet és tánc a babaés bábművészetben, pp. 97-122. Beke L., Németh A., Vincze G. Mozdulat. Gondolat, Bp., 2013
Németh András,Pirka Veronika, Kempf Katalin (szerk.): Továbbélő utópiák II: Életreform törekvések intézményesülése a 20. század első felében/Survival of utopias II. : Institutalisation of life reform ambitions in the first half of the 20th century, Nemzetközi konferencia Komarno, 2013. április 11-13. Gondolat Kiadó, Bp. 28 p., 2013
Németh András: Magyar életreform kommunák a 20 század első felében/Landskommunen in Ungarn in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, pp.14. Németh A. et al. Továbbélő utópiák II. Gondolat, Bp., 2013
Boreczky Ágnes: Mozdulatművészet a korabeli sajtóban/The Art of Movement in the Contemporary Press, pp.15. Németh A. et al. Továbbélő utópiák II. Gondolat, Bp., 2013
Vincze Beatrix: Gyermekrejtvény, mesevilág, ornamens – praktikus prófétaság/Kinderrätsel, Märchenwelt, Ornament – praktische Prophetie, pp. 12. Németh et al. Továbbélő utópiák II. Gondolat II., Bp., 2013
Tészabó Júlia: Detre Szilárd második élete/The Second Life of Szilárd Detre, pp. 15. Németh A. et. al. Továbbélő utópiák II. Gondolat, Bp., 2013
Mikonya György: Az életreform koncepció és a megtérés motívum kapcsolódása, pp.18. Németh A. et. al. Továbbélő utópiák II. Gondolat, Bp., 2013
Pukánszky Béla: Tehetségmentés és életreform - Tarhos példája/Talentenrettung und Lebensreform – das Beispiel von Tarhos, pp.23. Németh et al. Továbbélő utópiák II. Gondolat, Bp., 2013
Sanda István Dániel: Életreform-motívumok a Vas utcai felsőkereskedelmi iskola homlokzatának belső tereiben/Life reform motifs on the façade and in the internal spaces of Vas Street Trade High School, pp.24. Németh A. et al. Továbbélő utópiák II. Gondolat, Bp., 2013
Kempf Katalin, Pirka Veronika: Az alkoholellenes mozgalom életreform gyökerei Magyarországon/The roots of Hungarian anti-alcohol life-style reform movements, pp.25. Németh A. et al. Továbbélő utópiák II. Gondolat, Bp., 2013
Németh András (szerk.): Továbbélő utópiák: életreform törekvések a 20. század első felében Recepciós és intézményesülési folyamatok a korabeli magyar társadalom, pedagógia és a művészetek tükrében, Tudományos Szimpózium 2013. január 17-18. ELTE PPK, Budapest., 2013
Németh András: Életreform – értelmezési és rendszerezési kísérlet egy sokszínű mozgalom kapcsán, pp.5. Német A. Továbbélő utópiák. ELTE PPK, Bp., 2013
Mikonya György: Életreform koncepciók a magyar katolikus és protestáns egyházban a XX. század első felében, pp. 14. Németh A. Továbbélő utópiák. ELTE PPK, Bp., 2013
Vincze Beatrix: Lesznai Anna, Ritoók Emma és Tormay Cécile – szellemi útkeresésének és reformtörekvésének kapcsolata az életreform mozgalommal, pp.15. Németh A. Továbbélő utópiák. ELTE PPK, Budapest., 2013
Sanda István Dániel: Iskolaépület-típusok és életreform-motívumok a Bárczy-korszak iskoláiban, pp.16. Németh A. Továbbélő utópiák. ELTE PPK, Bp., 2013
Kempf Katalin, Pirka Veronika: Az életreform-mozgalom megmentés motívumának megjelenése a főváros és vidék pedagógiai sajtóban, pp.15. Németh A. Továbbélő utópiák. ELTE PPK, Bp., 2013
Tészabó Júlia: Reformtörekvésekről, egy játékszer kapcsán, pp.16. Németh A. Továbbélő utópiák. ELTE PPk, Bp., 2013
Németh András: Az életreform kommuna-törekvések hazai recepciója a két világháború közötti időszakban – a szentendrei „bubáni kolónia”, pp.16. Németh A. Továbbélő utópiák. ELTE PPK, Bp., 2013
Boreczky Ágnes: Mozdulatművészet a korabeli társadalomban, pp. 11. Németh A. Továbbélő utópiák. ELTE PPk, Bp., 2013

 

Projekt eseményei

 
2009-11-11 15:51:42
Résztvevők változása
vissza »