A Pannon medence és környezete nagyszerkezeti egységeinek jelenkori kinematikája GPS mérések alapján  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68497
típus F
Vezető kutató Grenerczy Gyula
magyar cím A Pannon medence és környezete nagyszerkezeti egységeinek jelenkori kinematikája GPS mérések alapján
Angol cím Present-day kinematics of the main structural units of the Pannonian basin and its surroundings
magyar kulcsszavak Lemeztektonika, ALCAPA, Tisza, vetőzónák, GPS, szeizmicitás, kéreg deformáció
angol kulcsszavak Plate tectonics, ALCAPA, Tisza, fault zones, GPS, seismicity, crustal deformation
megadott besorolás
Geofizika, a szilárd Föld fizikája, szeizmológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Kozmikus Geodéziai Obszervatórium (Földmérési és Távérzékelési Intézet)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 8.956
FTE (kutatóév egyenérték) 0.66
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A Pannon-medence fejlődésében az ALCAPA és TISZA nagyszerkezeti egységek mozgásai kulcsszerepet játszottak, de jelenkori mozgásaik megmérésére telepített GPS hálózat időbeli és térbeli elégtelensége miatt a jelenkori kinematikájuk ma sem tisztázott és egyetlen törésvonalra sincs még megfelelő információnk. Ehhez forradalmian meg kell újítani a mozgásvizsgálati kutatásainkat. Az 1991-ben már lemért GPS kerethálózat alkalmas mozgásvizsgálatra, s egy újabb méréssel az időbázist jelentősen meg tudjuk növelni. Így teljes országos lefedettséggel, több mint kétszer annyi ponttal tudnánk pontos sebességet számítani közel 20 éves időbázissal! Ha a hálózatot új pontokkal sűrítenénk ez további közel két évtizedes munkát igényelne! A pályázat biztosítaná továbbá a nemzeti GPS geodinamikai hálózatunk fenntartását, fejlesztését és a nemzetközi kooperációban feladataink teljesitését, hisz erre más módon nincs lehetőségünk. A pályázat keretében a mozgásvizsgálati hálózat méréseit is folytatnánk, sőt bevonnánk az új permanens állomáshálózat adatait is. Így ugrásszerű felbontásbeli, pontosságbeli és lefedettségbeli javulást érünk el. Lehetővé válik a TISZA és ALCAPA pontos mozgásvizsgálata, merevségük, belső deformációjuk, lehatárolásuk és relatív mozgásuk is meghatározható, csakúgy mint a közép-magyarországi nyírózóna aktivitása, mozgásának jellege és térbeli eloszlása. Regionális adatok bevonásával megállapítható e mozaikszerű kontinentális ütközőzóna kinematikája. Előreléphetünk a Mur-Mürz vonal földrengés veszélyeztetettségének ismeretében, megállapíthatjuk a közép-magyarországi nyírózóna Paks közeli szegmensének aktivitását, s az ALCAPA belső deformációjának vizsgálatából a főváros tektonikai helyzetét.
angol összefoglaló
The motion of ALCAPA and TISZA domains played key role in the evolution of the Pannonian basin, but the configuration of the GPS network was not yet adequate to clarify their present kinematics and there is no sufficient information about any faults either. To achieve this, we have to revolutionize our GPS geodynamic research. The GPS frame-net, first measured in 1991 is applicable for geodynamics, and with its re-measurement the time base can be significantly enlarged. Thus precise velocities for more than twice as many sites on a complete national coverage with almost 20-year time base can be determined. With new site establishments it would require an additional two-decade work. The GPS geodynamic network would also be re-surveyed; moreover data of the new permanent network would also be included. This significantly improves the resolution, accuracy, and spatial coverage, and makes possible precise investigation of the TISZA and ALCAPA units. Their rigidity, inner deformation, delineation, and relative motion can be determined; such as the character and spatial distribution of the activity of the mid-Hungarian shear zone. With the integration of regional data the kinematics of the mosaic like continental collision zone can be determined. The understanding of the earthquake hazard of the Mur-Mürz line and that of the segment of the mid-Hungarian shear zone near Paks, and with the investigation of the inner deformation of ALCAPA the tectonics around the capital can be significantly improved.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Megvizsgáltam a GPS Kerethálózatot, s a pontok geodinamikai alkalmazhatóságát, a laza üledékes területeket a GPS mozgásvizsgálatba sikeresen bevontam. Teljes országos lefedettségű, szélső pontosságú GPS mérési kampányokat szerveztem és hajtottunk végre az összes GPS ponton. Ezzel az integrációval létrehoztam a Magyar GPS Geodinamikai Alaphálózatot. Mérési kampányokat koordináltunk a közép-európai geodinamikai hálózatban is 14 ország részvételével, számos analízist végeztünk, s a nemzetközi eredményeket publikáltuk. A CEGRN Konzorciumban titkári és irányító tanácstagi tisztséggel láttak el, majd felkértek elnöknek. A TISZA nagyszerkezeti egység jelentős, nagyarányú deformációit feltártam, az ALCAPA belső deformációit pontosítottam, alegységenként meghatároztam. A nagyszerkezetek relatív mozgását és a közép-magyarországi nyírózónát vizsgáltam, és az első következtetéseket levontam. A GPS kéregmozgás adatokat földrengésadatokkal összehasonlítottuk a szeizmológus kollegákkal kooperációban. A Mur-Mürz zóna esetében a GPS deformáció és hatására létrejövő földrengéseket analizálva a hozzájárultunk a földrengésveszély jobb, pontosabb megismeréséhez. A közép-magyarországi térség földrengés veszélyeztetettségére vonatkozó adatokat is kiszámítottuk, az aszeizmikus deformáció arányát megállapítottuk. Kidolgoztam egy integrált GNNS geodinamikai kutatási tervet a jelen igényeket mindenben kielégítő pontosság és felbontásig elvezetve a kéregmozgás és deformáció feltérképezését.
kutatási eredmények (angolul)
I investigated the GPS Frame Network and the applicability of its sites from geodynamic viewpoint and successfully incorporated the soft sedimentary regions into our GPS geodynamic research. I organized high precision country-wide GPS measurement campaigns at all these GPS sites. With this network integration I established the Hungarian GPS Geodynamic Base Network. We coordinated surveys in the Central European geodynamic network with the participation of 14 countries. Several analyses have been done and we published all these international results. I was elected as secretary, governing board member of the CEGRN Consortium and later selected as its chairman. I revealed the major large-scale deformation of the Tisza megaunit, and better constrained the deformation of ALCAPA and its subregions. I investigated the relative motion of these megaunits and the middle-Hungarian shear zone, and the first conclusions have been drawn. With the cooperation of seismologists we compared the GPS crustal motion with seismic data. In case of the Mur-Mürz zone analyzing the crustal motions and the resulting earthquakes and the seismic efficiency, we contributed to its earthquake hazard assessment. We also calculated these data for the central-Hungarian seismic zone and the ratio of aseismic deformation has been determined. I worked out an integrated GNSS geodynamic research plan to meet all present need in precision and spatial resolution regarding the crustal motion and deformation map.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68497
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Becker , M.; Caporali, A.; Drescher, R.; Gerhatova, L.; Grenerczy, G.; Haslinger, C.; Hefty, J.; Krauss, S.; Liwosz, T.; Stangl, G.: Reprocessing CEGRN campaigns 1994-2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2007-A-03183, 2007
Becker, M., Caporali, A., I. Fejes, L. Gerhatova, D. Ghitau, G. Grenerczy, J. Hefty, D. Medac, G. Milev, M. Mojzes, M. Mulic, A. Nardo, P. Pesec, T. Rus,J. Simek, J. Sledzinski, M. Solaric, G. Stang, F. Vespe, G. Virag, F. Vodopivec, F. Zablotskyi: The new CEGRN GPS campaign 2009 and CEGRN's Central European Research Activities, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-5392, 2010
Bus, Z., Grenerczy, Gy., Tóth, L., Mónus, P.: Active crustal deformation in two seismogenic zones of the Pannonian basin - GPS versus seismological observations, 13th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group "CTS", Slovakia, April 23-26, Slovakia, 2008
Bus, Z., Gy. Grenerczy, L. Toth, P. Monus: Active crustal deformation in two seismogenic zones of the Pannonian region — GPS versus seismological observations, Tectonophysics doi:10.1016/j.tecto.2009.02.045, 2009
Caporali, A., M. Becker, I. Fejes, L. Gerhatova, D. Ghitau, G. Grenerczy, J. Hefty, D. Medac, G. Milev, M. Mojzes, M. Mulic, A. Nardo, P. Pesec, T. Rus,J. Simek, J. Sledzinski, M. Solaric, G. Stang, F: Geokinematics of Central Europe: new insights from the CERGOP-2/Environment Project, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2007-A-06161, 2007
Caporali, A, C., Aichhorn, M. Becker, I. Fejes, D. Ghitau, G. Grenerczy, J. Hefty, D. Medac, G. Milev, M. Mojzes, M. Mulic, A. Nardo, P. Pesec, T. Rus ,J. Simek, J. Sledzinski, M. Solaric, G. Stangl ,: Geokinematics of Central Europe: new insights from the CERGOP-2/Environment Project, Journal of Geodynamics, Vol. 45 No. 4-5, 246-256, 2008
Caporali, A., M. Becker, I. Fejes, L. Gerhatova, D. Ghitau, G. Grenerczy, J. Hefty, D. Medac, G. Milev, M. Mojzes, M. Mulic, A. Nardo, P. Pesec, T. Rus,J. Simek, J. Sledzinski, M. Solaric, G. Stang, F. Vespe, G. Virag, F. Vodopivec, F. Zablotskyi: Linking Nubian and Central European geodetic networks with a new GPS combination solution, Geophysical Research Abstracts, EGU2009-6900, 2009
Caporali, A., M. Becker, I. Fejes, L. Gerhatova, D. Ghitau, G. Grenerczy, J. Hefty, D. Medac, G. Milev, M. Mojzes, M. Mulic, A. Nardo, P. Pesec, T. Rus,J. Simek, J. Sledzinski, M. Solaric, G. Stang, F. Vespe, G. Virag, F. Vodopivec, F. Zablotskyi: Surface kinematics in the Alpine-Carpathian-Dinaric and Balkan region inferred from a new multi-network GPS combination solution, Geophysical Research Abstracts, EGU2009-3428, 2009
Caporali, A, Caporali, A, C., Aichhorn, M. Becker, I. Fejes, D. Ghitau, G. Grenerczy, J. Hefty, D. Medac, G. Milev, M. Mojzes, M. Mulic, A. Nardo, P. Pesec, T. Rus ,J. Simek, J. Sledzinski, M. Solaric, G. Stangl , F. Vespe, G. Virag, F. Vodopivec, F. Zablotskyi: Surface kinematics in the Alpine-Carpathian-Dinaric and Balkan region inferred from a new multi-network GPS combination solution, Tectonophysics doi:10.1016/j.tecto.2009.04.035, 2009
Cloething, S., Ziegler, P. A., Bogaard, J. J. F., Andriessen, P. A. M., Artemieva, I. M., Bada, G., Van Balen, R. T., Ben-Avraham, Z., Brun, J.-P., Bunge, H. P., Burov, E. B., Carbonell, R., Faccena, C., Friedrich, A., Gallart, J., Green, A. G., Heidbach, O., Jones, A. G., Matenco, L., Mosar, J., Oncken, O., Pascal, C., Peters, G., Sliaupa, S., Soesoo, A., Spakman, W., Stephenson, R. A., Thybo, H., Torsvik, T., De Vicente, G., Wenzel, F., Wortel, M.J.R., Achauer, U., Ádám, A., Barabás, A., Beekman, F., Behrmann, J., Beylich, A., Bonow, J. M., Braun, J., Buiter, S., Csontos, L., Dehls, J., Dèzes, P., Dinu, C., Dombrádi, E., Ebbing, J., Eide, E., Fancsik, T., Fodor, L., Fredin, O., Frisch, W., Gemmer, L., Genser, J., Grenerczy, G., Hagedoorn, J. M., Harangi, Sz., Hegedűs, E., Helge, A., Hendriks, B., Horváth, F., Horváth, E., Houseman, G. A., Igel, H., Japsen, P., Kiss, J., Klemann, V., Kuhlemann, J., Lankreijer, A., Larsen, E., Lauterjung, J., Longva, O., Ludden, J., Lundin, E., Madarasi, A., Maguire, P., Molnár, G., Nádor, A., Negendank, J., Neubauer, F., Novak, A., Olesen, O., Osmundsen, P. T., Pascal, C., Puigdefabregas, C., Rise, L., Ruszkiczay, Zs., Sacchi, M., Schmid, S., Smelror, M., Stackebrandt, W., Stalsberg, K., Steel, R., Steinberger, B., Szabó, Cs., Szafián, P., Szarka, L., Székely, B., Sztanó, O., Tesauro, M., Thieken, A., Timár, G., Tóth, L., van Enst, J., van Wees, J. D., Varga, G., Wéber, Z., Wilson, M., Wolf, D: TOPO-EUROPE: the Geoscience of Coupled Deep Earth – Surface Processes, Global and Planetary Change 58: 1-118. ISSN 0921-8181, 2007
Grenerczy Gy., L. Toth and Z. Bus,: Active tectonics and earthquake potential in two Eurasian continental intraplate environments, AVH2-A-00113 in Abstract Volume of the EGU 2nd Alexander von Humboldt International Conference on The Role of Geophysics in Natural Disaster Prevention, 2007
Grenerczy, Gy., és Fejes I.,: A magyarországi GPS mozgásvizsgálatok 16 éve, Geodézia és Kartográfia, 59/7, pp. 3-9, 2007
Grenerczy Gy., Bus, Z., Tóth, L., Mónus, P: GPS Versus Seismological Observations in two Seismogenic Zones in the Adria-Alps-Pannon System; Block Motion vs. Diffuse Deformation, Increased Earthquake Potential vs. A, G21A-0672, AGU Fall Meeting, 2008
Grenerczy Gy. és Kenyeres A: GPS hálózatok integrált kéregmozgás-vizsgálati analízise, Geomatika Szeminárium, Sopron, 2008
Grenerczy, Gy., Virág, G., Frey, S., Oberle, Z.,: Budapest műholdas mozgástérképe: a PSInSAR/ASMI technika hazai bevezetése és ellenőrzése, Geodézia és Kartográfia 11 (60) pp. 3-9, 2008
Hefty J., A.Caporali, M. Becker, I. Fejes, L. Gerhatova, D. Ghitau, G. Grenerczy, D. Medac, G. Milev, M. Mojzes, M. Mulic, A. Nardo, P. Pesec, T. Rus,J. Simek, J. Sledzinski, M. Solaric, G. Stang, F.: Geokinematics of Central Europe: new insights from the CERGOP-2/Environment Project, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2007-A-04790, 2007
Kenyeres A., M Figurski, Grenerczy Gy.,: Permanens állomáshálózatok a GPS kampányok eredményeinek újra feldolgozása: nemzetközi és hazai eredmények, Geomatika Szeminárium, Sopron, 2008
vissza »