Az alacsony iskolázottság reprodukciója Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68523
típus K
Vezető kutató Kertesi Gábor
magyar cím Az alacsony iskolázottság reprodukciója Magyarországon
Angol cím Reproduction of low education in Hungary
magyar kulcsszavak közoktatás, szegénység, iskola minőség
angol kulcsszavak education, poverty, school quality
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Társadalom
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Kézdi Gábor
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 6.800
FTE (kutatóév egyenérték) 1.16
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A mai Magyarországra jellemző rendkívül alacsony foglalkoztatás legfontosabb oka az, hogy a népesség jelentős részének alacsony az iskolázottsága, illetve adott iskolai szinten is alacsonyak a képességei. A magyar fiatalok nem elhanyagolható része – közel 20 százaléka – ma is olyan alacsony végzettséggel, illetve képességekkel kerül ki a munkaerőpiacra, amelyek alapján nagy valószínűséggel nem lesz rendszeresen foglalkoztatott. A magyar iskolarendszer ilymódon folyamatosan újratermeli az alacsony szintű foglalkoztatást. A jelen kutatási projekt annak a megértéséhez járul hozzá, hogy kikből és milyen mechanizmusokon keresztül képződik ez az alacsony iskolázottságú tömeg. Négy konkrét probléma vizsgálatát tűzzük ki célul. (1) Az általános iskola utáni továbbtanulást, illetve az ezt követő lemorzsolódást milyen mértékben határozza meg az, hogy a szülők generációja kiszorult-e a munkaerőpiacról a rendszerváltás következtében? (2) Az általános iskolai eredményességet milyen mértékben és milyen mechanizmusokon keresztül befolyásolja az iskolai környezet: a tanárok és a kortárs csoport hatása? (3) Ugyanezt hogyan befolyásolja a családi háttér? Mit mér valójában a gyakran használt “szocio-kulturális státus (SES)” index, és milyen valódi tartalommal bíró mechanizmusok húzódhatnak meg a SES hatása mögött? (4) Végül, az általános iskolai eredményességre gyakorolt hatásokon keresztül, illetve ezektől független, direkt módon hogyan és milyen mechanizmusokon keresztül befolyásolja a család szegénysége a sikertelen középiskolai tanulást, a lemorzsolódást?
angol összefoglaló
Employment rate in Hungary is very low. Its major cause is the fact that a large part of the population has not only low education but also low skills for the education level. A significant part of young generations (about 20%) starts a labor market career with education and skills inadequate for stable employment. Hungarian schools, it seems, have been continuously reproducing the low employment rate. The aim of this project is to help understand who becomes part of this low skilled group and how. We plan to analyze four specific problems. (1) How does parents’ job loss during the post-communist transition determine the dropout probability of their children? (2) How does school environment (teachers and peers) affect achievement of schoolchildren? (3) How does family background affect achievement of schoolchildren? What is behind the widely used index of ”socio-cultural status” (SES), and what are the meaningful causal channels behind the Association of SES with school achievement? (4) Finally, how does family background (poverty) affect dropout rate in later teens both directly and indirectly through elementary school achievement?

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A mai Magyarországra jellemző rendkívül alacsony foglalkoztatás legfontosabb oka az, hogy a népesség jelentős részének alacsony az iskolázottsága, illetve adott iskolai szinten is gyengék a készségei. A magyar iskolarendszer folyamatosan újratermeli az alacsony szintű foglalkoztatást. A kutatási projekt annak a megértéséhez járult hozzá, hogy kikből és milyen mechanizmusokon keresztül képződik ez az alacsony iskolázottságú tömeg. Négy konkrét probléma vizsgálatát végeztük el. (1) Megmértük, hogy a rendszerváltás idején bekövetkezett hatalmas foglalkoztatási visszaesés és elszegényedés milyen hatással volt a következő generáció középiskolai továbbtanulási esélyeire. 2. Az ország valamennyi általános iskolájára kiterjedő képet adtunk az iskolai szegregációra jelenségére, továbbá megvizsgáltuk, hogy a szegregáció milyen hatással van az alacsony státusú tanulók iskolai teljesítményére. 3. Megvizsgáltuk, hogy milyen társadalmi tényezőknek tulajdonítható a roma tanulók igen jelentős teljesítménybeli lemaradása a nem roma tanulók teljesítményéhez képest (teszteredményben mérve). 4. Képet adtunk egy teljes évjárat (a 2006 májusában 8. évfolyamosok) középiskolai pályafutásának minden fontos eseményéről: a lemorzsolódásról, az évismétlésekről, a középiskola-típusok közti pályamódosításokról, valamint arról, hogy ezeket az eseményeket milyen mértékben szabályozzák a 8. évfolyamos kompetenciaeredmények.
kutatási eredmények (angolul)
Employment rate in Hungary is very low. Its major cause is the fact that a large part of the population has not only low education but also low skills for the education level. Hungarian schools, it seems, have been continuously reproducing the low employment rate. The aim of this project was to help understand who becomes part of this low skilled group and how. We analyzed four specific problems. (1) How did parents’ job loss affect the dropout probability of their children during the post-communist transition? (2) How does school segregation (teachers and peers) affect the achievement of low status schoolchildren? (3) How does family background affect achievement of schoolchildren? What type of social mechanisms explain the large test score gap between Roma and non Roma pupils? (4) Finally, how does family background (low education and ethnic background of parents), plus 8th grade test scores affect dropout rate, grade repetition, and school-type corrections during the entire secondary school career of a cohort?
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68523
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kertesi Gábor és Kézdi Gábor: „A rendszerváltás gyermekei: életkor a szülők állásvesztése idején és későbbi lemorzsolódás”, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2007
Kertesi Gábor és Kézdi Gábor: "Iskolai környezet és általános iskolai eredményesség", MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2008
Kertesi Gábor és Kézdi Gábor: "Családi háttér és általános iskolai eredményesség", MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2009
Kertesi Gábor és Kézdi Gábor: Szegénység és középiskolai lemorzsolódás, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2010
Kertesi Gábor és Kézdi Gábor: Általános iskolai szegregáció Magyarországon az ezredforduló után, Közgazdasági Szemle, LVI. évf. november, 959-1000. old., 2009
Kertesi Gábor és Kézdi Gábor: Segregation of primary schools in Hungary, The Hungarian Labour Market, 2010. Ed. by K. Fazekas, A. Lovász, Á. Telegdy, Budapest IEHAS, pp. 99-119, 2010
Kertesi Gábor és Kézdi Gábor: The Roma / non-Roma test score gap in Hungary, Budapest Working Papers on the Labour Market 2010/10, 2010
Kertesi Gábor és Kézdi Gábor: The Roma / non-Roma test score gap in Hungary, American Economic Review: Papers & Proceedings 101:3, pp. 519-525 with online Appendix, 2011
Kertesi Gábor és Kézdi Gábor: Iskolázatlan szülők gyermekei és roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló az Educatio ÉLetpálya-felvételének 2006 és 2009 közötti hullámaiból, Budapest Working Papers on the Labour Market 2010/3, 2010

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 09:00:42
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »