A bevásárlóközpontok hatása Kelet-közép Európa városainak társadalmi térszerkezetére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68541
típus K
Vezető kutató Sikos T. Tamás
magyar cím A bevásárlóközpontok hatása Kelet-közép Európa városainak társadalmi térszerkezetére
Angol cím The effect of shopping centre on social and economical structure of Estern-Central Europe cities
magyar kulcsszavak Shopping Centre, kereskedelem,szerkezetváltás
angol kulcsszavak shopping centre, retail trade
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
Regionális Tudomány (Komplex Környezettudományi Kollégium)20 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Hoffmann Istvánné
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 2.992
FTE (kutatóév egyenérték) 1.44
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az első áruházak a XIX. század közepén jelentek meg Amerikában, majd kis idővel később Európában, Angliában és Franciaországban. Az áruházak megjelenése, várostestbe épülése jelentősen átformálta a városok korábban már kialakult térszerkezetét. A 20-as évek Amerikája a városszerkezet alakulásában új szakaszt jelentett; ekkor kezdtek terjedni az új bevásárlóközpontok. A fogyasztók új katedrálisai – már csak méretüknél fogva is – még nagyobb hatással vannak a városi térszerkezetre, mint a korábban fejlődésnek indult áruházak. Európában ez a folyamat – bevásárlóközpontok kialakulása – mintegy 30 év késéssel indult meg. Napjainkra azonban a bevásárlóközpontok már nemcsak a hagyományos kereskedelmi zónák térszerkezetére vannak hatással, de sok esetben az áruházak fennmaradást is veszélyeztetik. Ahhoz, hogy a bevásárlóközpontok mellett a hagyományos kisüzletek és áruházak fennmaradjanak, azoknak új üzleti profilt kell kialakítaniuk. Meg kell találniuk azt a piaci rést, amelyben még versenyképesek maradnak a nagyok árnyékában. A kialakuló kereskedelmi konglomerátumok nemcsak az üzlethálózat szerkezetére, de a folyamatosan fejlődő, változó várostér-szerkezetre is hatással vannak (Sikos T. Tamás - Hoffmann Istvánné, 2004). A fenti jelenségek vizsgálatával kívánunk foglalkozni kutatásunk keretében Közép-Kelet Európa nagy városaira (Budapest, Prága, Pozsony, Varsó).
angol összefoglaló
The first department stores in the US appeared in the middle of the 19th century, a bit later in Europe and England then in France. The presence of department stores, their built up into the city, changed the already existed spatial structure of the towns. Forming the city structure of the 1920’s America brought a new stage: that was the beginning of the spread of new shopping centers. The consumers’ new cathedrals - concerning their size - influencing the spatial structure of cities much more than the earlier developed department stores. This process in Europe – the development of the shopping centers – started 30 years later. Currently these centers affecting not just the spatial structure of the traditional commercial zones but also endangering the existence of the department stores. In order to keep up with shopping centers, the smaller shops and department stores have to come up with a new business profile. It is essential for them to find the market gap, where in the shadow of the giants they can stay competitive. The shape taking commercial conglomerates influencing not just the structure of the business network but also the continuously developing, changing structure of the town (Sikos T. Tamás – Hoffmann Istvánné, 2004). In our research we would like to deal with the above mentioned occurrences concerning the big cities (Budapest, Prague, Bratislava, and Warsaw) of Central-Eastern Europe.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A tanulásra kényszerítő környezetben gondoltuk azt, hogy elérkezett annak az ideje, hogy a kiskereskedelemben a legforradalmibb fejlődést jelentő bevásárlóközpontok helyéről, feladatairól, szerepéről s várható fejlődési irányairól eddig megismerteket, kutatási eredményeket összegezzük, s főként tekintsünk ki, a közvetlen szomszéd országokra, sőt azokra is, amelyekkel évszázadokon keresztül egy hatalmi zónának (Osztrák-Magyar–Monarchia) voltunk tagjai. A fogyasztók új katedrálisai – már csak méretüknél fogva is – még nagyobb hatással vannak a városi térszerkezetre, mint a korábban fejlődésnek indult áruházak. Európában ez a folyamat – bevásárlóközpontok kialakulása – mintegy 30 év késéssel indult meg. Napjainkra azonban a bevásárlóközpontok már nemcsak a hagyományos kereskedelmi zónák térszerkezetére vannak hatással, de sok esetben az áruházak fennmaradást is veszélyeztetik. Ahhoz, hogy a bevásárlóközpontok mellett a hagyományos kisüzletek és áruházak fennmaradjanak, azoknak új üzleti profilt kell kialakítaniuk. Meg kell találniuk azt a piaci rést, amelyben még versenyképesek maradnak a nagyok árnyékában. A kialakuló kereskedelmi konglomerátumok nemcsak az üzlethálózat szerkezetére, de a folyamatosan fejlődő, változó várostér-szerkezetre is hatással vannak (Sikos T. T. - Hoffmann I.-né, 2004). A fenti jelenségek vizsgálatával foglalkoztunk kutatásunk keretében Kelet-közép Európa nagy városaira (Budapest, Bécs, Prága, Pozsony).
kutatási eredmények (angolul)
Today’s learning-oriented environment made us think that time had come to summarize the already existing research results about the location, role and possible ways of development for shopping malls – the most revolutionary retail units. We reviewed the findings of the different research activities, and also surveyed the situation in the neighboring countries as well as in those ones that we used to belong to the same power zone with (Austro-Hungarian Monarchy) for centuries. The new cathedrals of consumption – even for their sizes – have a greater effect on the spatial structure of cities than the previously very popular department stores did. This development process of shopping malls arrived to Europe with a 30-year delay. However, today shopping malls do not only affect the spatial structure of cities but they also endanger the existence of traditional department stores. To be able to survive, small shops and department stores have to formulate a new business profile. They have to find the market niche where they can remain competitive in the shadow of the large malls. The newly formed conglomerates affect not only the structure of retail network but the ever-changing and developing spatial structure of cities too (Sikos T. T. – Hoffmann I-né, 2004). In our research we examine the above mentioned processes in bigger cities in East-Central Europe (Budapest, Vienna, Prague, Bratislava).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68541
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sikos T T (szerk.): A bevásárlóközpontok jelene és jövője, Selye János Egyetem Kutatóintézete, Komárom. 307p., 2007
Sikos T T, Kovács A: Új trendek a határ menti kiskereskedelemben Délnyugat-Szlovákiában, TERÜLETI STATISZTIKA 11:(6) 724-733 (2008), 2008
Sikos T T, Kovács A: The Development of Retail Trade Sector in South-Slovakia. &, I: 177-191 (2008), Proceedings and Abstracts of the Internatiional Innovation Conference for Co-operation Development (InCoDe). University of Pécs., 2008
Sikos T T, Kovács A: Kiskereskedelmi hálózatok, vásárlási szokások, határmentiség Dél−Szlovákiában, FÓRUM TÁRSADTUD SZEMLE 10:(4) 103-114 (2008), 2008
Sikos TT, Kovács A: The Development of Retail Trade Sector in South-Slovakia., Proceedings and Abstracts of the International Innovation Conference for Co-operation Development (InCoDe). University of Pécs, 2008
Sikos T T: Fókuszban a marketingföldrajz, Magyar Tudomány 2009/6 pp. 642-706, 2009
Sikos T T: A marketingföldrajz kialakulásáról és feladatairól, Magyar Tudomány 2009/6 pp. 642-650, 2009
Sikos T T: Key to success of the outlet shopping centers located in optimal site., FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 58:(3) pp. 181-200., 2009
Sikos T T: Bevásárlóközpontok mint kereskedelmi központok a gazdasági térben, In: Rechnitzer J, Lengyel I (szerk.) A regionális tudomány két évtizede Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2009. pp. 292-314., 2009
Sikos T T: Az outlet bevásárlóközpontok sikerének titka. In: Sikos T T (szerk) Fenntartható fogyasztás és növekedés határai új trendek a kereskedelemben, Selye János Egyetem- SzentIstván Egyetem, Gödöllő-Komárom. pp. 41-68, 2010
Sikos T T (szerk.): Fenntartható fogyasztás és növekedés határai új trendek a kereskedelemben, Selye János Egyetem- SzentIstván Egyetem, Gödöllő-Komárom. 294p., 2010
vissza »