A Dél-Dunántúl kora bronzkori története  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68548
típus F
Vezető kutató Kulcsár Gabriella
magyar cím A Dél-Dunántúl kora bronzkori története
Angol cím The History of the Early Bronze Age in South-Transdanubia
magyar kulcsszavak őskor, kora bronzkor, post-Vuèedol korszak, települések, kronológia, kapcsolatok
angol kulcsszavak prehistory, early bronze age, post Vuèedol periode, settlements, chronology, connectionss
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Régészet
Kutatóhely MTA Régészeti Intézet
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-06-30
aktuális összeg (MFt) 6.558
FTE (kutatóév egyenérték) 3.59
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Pályázatunk két jelentős kora bronzkori település leletanyagának feldolgozását vállalja. Az 1960-as években Pécs-Nagyárpádon feltárt kora bronzkori település jelentőségét mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalom elismeri. Ennek ellenére a leletanyagból mindeddig csak néhány kisebb válogatás közlésére nyílt lehetőség. 2002-ben Kaposújlak határában a Somogyvár-Vinkovci-kultúra ma ismert legjelentősebb, erődített települését tárták fel. Mindkét lelőhelyen jelentős mennyiségű leletanyag várja az értékelő munka elvégzését. A leletanyagközlő, összefoglaló tanulmány alapvető jelentőségű lehet Délkelet- és Közép-Kelet-Európa késő rézkori és kora bronzkori történetének kutatásában.
angol összefoglaló
Our submission proposes the processing of findings from two important Eraly Bronze Age settlements. The importance of the Early Bronze Age settlement, excavated in the '60s, at Pécs-Nagyárpád is acknowledged both by the Hungarian and the international literature. However, only a smaller selection of the findings were published. In 2002, at the vicinity of Kaposújlak the most important wide and fortified settlement belonging to the Somogyvár-Vinkovci Culture was excavated. At both sites, impressive amounts of information rich findings a wait processing, which will be groundbreaking for the research of the history of Southeastern- Central Eastern Europe's late Coppper and early Bronze Age.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási program legfontosabb eredménye két jelentős kora bronzkori (Kr. e. 3. évezred középső harmada) dél-dunántúli település, Pécs-Nagyárpád-Dióstető és Kaposújlak-Várdomb, elsődleges régészeti feldolgozása. Ez magában foglalja a dokumentáció rendezését, digitalizálását, továbbá a régészeti jelenségek leírását, valamint a rendkívül gazdag kerámia és tárgyi leletanyag feldolgozását. Pécs-Nagyárpád lelőhelyen 1963–67 között közel 10,000 m²-en, kb. 138 objektumot tártak fel. Kaposújlak-Várdombon 2002-ben a térség ma ismert legnagyobb kora bronzkori településrészlete: 29,000 m²-en közel 500 objektum vált ismertté. A leletanyag teljes áttekintése mindkét lelőhelyen kulcsfontosságú volt. Ennek eredményeként Nagyárpádon megállapíthattuk, hogy a korabeli ásatási módszerekkel nem minden esetben sikerült az összetett, különböző korú objektumok elkülönítése. A korábban már ismert késő rézkori/kora bronzkori megtelepedés mellett a késő bronzkori halomsíros időszak és urnamezős kultúra jelenlétét is kimutattuk. Kaposújlakon Baden/Kostolac/késő Vučedol-Somogyvár-Vinkovci/Kisapostag kronológiai és kulturális fejlődés egy lelőhelyen belül tanulmányozható. Emiatt a lelőhely megkerülhetetlen lesz a rézkor és bronzkor közötti átmeneti időszak jövőbeli kutatásában. A program kitűnő lehetőséget teremtett arra, hogy azonos szempontok alapján vizsgáljuk a két közel egykorú település belső struktúráját, regionális és kronológiai összefüggéseit.
kutatási eredmények (angolul)
The most important result of the project is the primary investigation of the two significant Early Bronze Age settlements in the Southern Transdanubian: Pécs-Nagyárpád and Kaposújlak-Várdomb. The research covers the catalogization and digitization of the documentation and the description and study of the rich archaeological findings. At the Nagyárpád site, between 1963 and 1967, c. 138 features were found in an area of 10,000m². In 2002, the largest known EBA settlement in the region was discovered at Kaposújlak, which covers 29,000m² and contains c. 500 features. The complete investigation of both sites was critical. During the research we draw the conclusion, that due to the state-of-the-art archaeological techniques at the time of the excavation, it was hard and not always successful to distinguish and separate the complex and time-wise different features. At this site, we identified Late Bronze Age Tumulus and Urnfield Culture presence above the already described Late Copper/Early Bronze Age settlements. At Kaposújlak, the Baden/Kostolac/Late Vučedol-Somogyvár-Vinkovci/Kisapostag periods are all present, which enables the study of their cultural development at a single site. Due to this reason, the site will be unavoidable in the future research of the transition period between the Copper and Bronze Age. The research project was a great opportunity to study the internal structure, regional and chronological connections of two contemporary settlements with similar methods.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68548
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kulcsár G.: The Beginnings of the Bronze Age in the Carpathian Basin. The Makó–Kosihy–Čaka and the Somogyvár–Vinkovci cultures in Hungary., Varia Archaeologica Hungarica 23, 2009
Kulcsár G.: The Beginnings of the Bronze Age in the southern Transdanubia (Settlement patterns of the Somogyvár–Vinkovci culture in Transdanubia), In press. in: Anders et al. (eds): Prehistoric Studies 1, Budapest., 2011
Kulcsár G.: Siedlungen entlang des Kapos-Tal (Süd-Transdanubien) zu Beginn der Bronzezeit, In press. in: Bánffy E. et al (eds): Festschrift für E. Jerem. Budapest., 2012
Gál E.; Kulcsár. G.: Változások a bronzkor kezdetén – A dél-dunántúli gazdálkodás jellege az állatcsont leletek alapján (Changes at the beginning of the Bronze Age – Characterizing subsistence on the basis of animal remains in Southern Transdanubia, Hungary)., In press. Kreiter, A. – Pető, Á. – Tugya, B. (eds) : Környezet–Ember–Kultúra. Budapest, HNM–National Heritage Protection Centre., 2011
Kulcsár G.: After Vučedol before Nagyrév: Transitions along the Danube., 16th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Den Haag., 2010
Kulcsár G.: Frühbronzezeitliche Beziehungen in Transdanubien im Spiegel des Gräberfeldes von Budapest-Békásmegyer, Bell Beaker Days along the Riverside 2009, konferencia előadás, 2009
Kulcsár G.; Szeverényi V.: Bell Beakers and the southeast European Early Bronze Age, 15th EAA Annual Meeting, 15–20 September 2009, Riva del Garda, Italy, 2009
Kulcsár G.: A Makó–Kosihy–Čaka kultúra északi területei (...avagy amiről a nógrádi dombok hallgatnak...) (Das nördliche Siedlungsgebiet der Makó–Kosihy–Čaka-Kultur)., Tisicum 19, 2009
Kulcsár G.: Kulturelle Netzwerke und Kontakte am Anfang der Bronzezeit im Karpatenbecken, INTERNATIONALES ÖGUF-SYMPOSIUM 2008, konferencia előadás, 2008
Kulcsár G.: Települési hálózatok–kulturális hálózatok a bronzkor kezdetén a Kárpát-medencében, VI. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia Kolozsvár, 2008. november 7-9., konferenciaelőadás, 2008
vissza »