Nanoásványok szerkezeti és kristálykémiai vizsgálata elektronkrisztallográfiai módszerekkel.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68562
típus K
Vezető kutató Dódony István
magyar cím Nanoásványok szerkezeti és kristálykémiai vizsgálata elektronkrisztallográfiai módszerekkel.
Angol cím Structural and crystallochemical study of nanominerals using electroncrystallograpy
magyar kulcsszavak elektrondiffrakció, kristályszerkezet meghatározás, HRTEM,
angol kulcsszavak electrondiffraction, crystal structure determination, HRTEM
megadott besorolás
Ásványtan, kőzettan (Komplex Környezettudományi Kollégium)70 %
Szilárdtestfizika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)30 %
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Ásványtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Kovácsné Kis Viktória
Lovas György
Pósfai Mihály
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-02-29
aktuális összeg (MFt) 11.447
FTE (kutatóév egyenérték) 5.42
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Munkánk célja röntgenkrisztallográfiában nem vizsgálható ásványok és azok izomorf helyettesítései rendeződésének szerkezetvizsgálata valamint a kísérleti tapasztalatok birtokában az elektronkrisztallográfia bevezetése az egyetemi oktatásba. Munkánkban alkalmazni tervezzük az elektrondiffrakciós méréseken alapuló egykristály szerkezetmeghatározást (Dorset, 1995) és a nem-egykristályok jellemzésére is alkalmas kristálytani HRTEM-képfeldolgozást (crystallographic image processing, CRISP) (Hovmöller, 1992).
A vizsgálni tervezett anyagokat és kristálytani jelenségeket a hazai és nemzetközi érdeklődést, vagyis az eredmények várható publikálhatóságát is figyelembevéve válogattuk. A rétegközi kationhiányos csillám csoport ásványai konvencionális technikákkal nehezen megközelíthetők. A szakirodalomban már világosan megfogalmazott kristályszerkezeti kérdések (Drits, 2003) várnak válaszra és ez az ásványcsoport optimálisnak igérkezik az elektronkrisztallográfia alkalmazására. A füzérradványi illit és az úrkúti glaukonit-szeladonit elektrondiffrakciós egykristály szerkezetvizsgálatát tervezzük. A pordiffrakciós módszerekben bevezetett Rietveld-analízist elektrondiffrakciós adatokkal (Weirich et al., 2000) szmektit mintán (célszerűen a Wy2 nemzetközi standardon) tervezzük alkalmazni. Korábbi aktivitásunk folytatásaként az antigorit kristályszerkezetét az elektronkrisztallográfia független módszerével is finomítani tervezzük. Izomorf elegysorok helyettesítő kationjainak rendeződését atomi felbontással glaukonit-szeladoniton és pirop-almandinon tervezzük vizsgálni.

Dorset, D.L. (1995): Structural Electron Crystallography (Plenum, New York,).
Hovmöller, S. (1992): Ultramicroscopy, 41, 121-135.
Drits, V.A. (2003): Clay Minerals, 38, 403–432.
Weirich, Th.E., Winterer, M., Seifried, S., Hahn, H. és Fuess H. (2000):Ultramicroscopy, 81, 263-270.
angol összefoglaló
The goals of this project are to apply electroncrystallography in structural study of nanosized minerals (namely: illite, celadonite and antigorite) and measure cation ordering in solid solutions formed by isomorphous substititutions (pyrope and celadonite). Introducing electron crystallography to university curriculums is also a subject of our efforts.


Dorset, D.L. (1995): Structural Electron Crystallography (Plenum, New York,).
Hovmöller, S. (1992): Ultramicroscopy, 41, 121-135.
Drits, V.A. (2003): Clay Minerals, 38, 403–432.
Weirich, Th.E., Winterer, M., Seifried, S., Hahn, H. és Fuess H. (2000):Ultramicroscopy, 81, 263-270.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az elektronkrisztallográfia bevezetése az MSc és PhD képzésbe. Sikeres PhD értekezés az elektronkrisztallográfia alkalmazására nanokristályok szerkezetvizsgálatára. Kaolinit kristályszerkezetének első meghatározása egykristály elektrondiffrakcióval. A geometriai fázis elemzés alkalmazása kristályrács deformációk meghatározására. Szöveti elemzés TiN-en nm-es fölbontással. A precessziós elektrondiffrakció és elektron tomográfia alkalmazása a fémötvözeteken, a kémiai rendeződés meghatározására.
kutatási eredmények (angolul)
Introduction of curriculum of electron crystallography to the tuition on the MSc and PhD levels. Successful PhD defense on the applications of electron crystallography to structural study of nanocrystals. First structure determination of kaolinite using single crystal electron diffraction. Application of geometric phase analysis for determination of deformations in crystals. Textural studies on TiN with nm resolution. Applications of precession electron diffraction and electron tomography on alloys, and determination of chemical ordering.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68562
döntés eredménye
nem

 

Közleményjegyzék

 
Nyirő-Kósa I., Csákberényi Nagy D., Dódony I., Recnik A., Pósfai M.: Structures and compositions of maghemite nanoparticles, Mitteilungen der Österreischischen Mineralogischen Gessellschaft, 155, pp. 2009, 117, 2009
Orbán R., Dódony I.: Kaolinite polytypes, Mitteilungen der Österreischischen Mineralogischen Gessellschaft, 155, pp., 120, 2009
Dódony I.: Cation ordering in silicates as shown by electron crystallography, Österreischischen Mineralogischen Gessellschaft, 2010, 156, and programme Volume of MinPet&MSCC, pp. 17, Plenary lecture, 2009
Menyhárt A., Dódony I., Pekker P.: New mineralogical data from the environs of Mád, Tokaj Mts., Hungary, Österreischischen Mineralogischen Gessellschaft, 2010, 156, and programme Volume of MinPet&MSCC, pp. 20, 2009
Pekker P., Dódony I., Weiszburg T.G: TEM study of amorphous iron oxide precipitates from the Mátraszentimre Pb-Zn ore mine, Mátra Mts., Hungary, Österreischischen Mineralogischen Gessellschaft, 2010, 156, and programme Volume of MinPet&MSCC, pp. 22, 2009
Németh, T., Dódony, I. & Pekker, P.: Effect of wetting and drying on metal-adsorbed montmorilonites, IMA2010, ACTA MINERALOGICA-PETROGRAPHICA ABSTRACT SERIES, 2010, Vol.6, pp. 395, 2010
Cora, I., Dódony, I: Application of Patterson-method in electron crystallography, IMA2010, ACTA MINERALOGICA-PETROGRAPHICA ABSTRACT SERIES, 2010, Vol.6, pp. 652, 2010
Cora, I., Dódony, I: Application of Patterson-method in electron crystallography, IMA2010, ACTA MINERALOGICA-PETROGRAPHICA ABSTRACT SERIES, 2010, Vol.6, pp. 652, 2010
Cora, I., Dódony, I: Application of Patterson-method in electron crystallography, IMA2010, ACTA MINERALOGICA-PETROGRAPHICA ABSTRACT SERIES, 2010, Vol.6, pp. 652, 2010
Rontó Viktória, Sólyom Jenő, Kovács Á., Pekker P., Dódony I: Microstructure and Phase Analysis by TEM in Cu-Hf-Ti Alloys, Materials Science Forum 11/2012; 729:266-271, 2012
Bermanec, V.; Horvát, M.; Gobac, Z. Z.; et al.: Pseudomorphs of low microcline after adularia fourlings from the Alto da Cabeca (Boqueirao) and Morro Redondo pegmatites, Brazil, CANADIAN MINERALOGIST Volume: 50 Issue: 4 Pages: 975-987, 2012
Recnik, Aleksander; Nyirő-Kósa, Ilona; Dódony, István et al.: Growth defects and epitaxy in Fe3O4 and gamma-Fe2O3 nanocrystals, CrystEngComm Volume: 15 Issue: 37 Pages: 7539-7547, 2013
Németh, Péter; Dódony, István; Pósfai, Mihály et al.: Complex Defect in Pyrite and Its Structure Model Derived from Geometric Phase Analysis, MICROSCOPY AND MICROANALYSIS Volume: 19 Issue: 5 Pages: 1303-1307, 2013
Cora, Ildikó; Pekker, Péter, Dódony, István: Elektrondiffrakciós technikák a transzmissziós elektronmikroszkópos anyagvizsgálatban, Anyagvizsgálók lapja, 2013/3-4, 74-78, 2013
Szilvia Ormándi, István Dódony: Synthesis and structural examinations on LTA-type zeolite, Mitt.Österr.Miner.Ges. 159, 2013
Dódony István, Cora Ildikó: Elektron-krisztallográfia a krisztallográfia nemzetközi évében, Fizikai Szemle 2014 / 10, 347-351, 2014
Dódony István, Németh Tibor, Kovácsné Kis Viktória: Report on the natural occurrence of a silica-clay nanocomposite, Resolution and Discovery, 2016, DOI: 10.1556/2051.2016.00018, 2016
Kovácsné Kis Viktória, Németh Tibor, Dódony István: Nanostructural changes in montmorillonite upon cyclic wetting and drying. An electron microscopic study, MECC 2016, Eger, 2016
Kovácsné Kis Viktória, Németh Tibor, Dódony István: Elektrondiffrakciós vizsgálatok montmorilloniton, Téli Ásványtudományi Iskola, Balatonfüred, 2016. jan. 22-23, 2016
Szilvia Ormándi, István Dódony: Synthesis and structural study of the Linde Type-A zeolite prepared from kaolinite, doi:10.5937/ZasMat1604565O, (Materials Protection 57 (4), 565-570, 2016
Cora, Ildikó; Dódony, István; Pekker, Péter: Electron crystallographic study of a kaolinite single crystal, APPLIED CLAY SCIENCE Volume: 90 Pages: 6-10, 2014
Bíró, D.; Hasaneen, M. P.; Székely, L.; et al.: Texture change of TiN films due to anisotropic incorporation of oxygen, VACUUM Volume: 103 Pages: 78-86, 2014
Németh, Tibor; Máthé, Zoltán; Pekker, Péter; et al.: Clay mineralogy of the Boda Claystone Formation (Mecsek Mts., SW Hungary), OPEN GEOSCIENCES Volume: 8 Issue: 1 Pages: 259-274, 2016
Cora, I.; Pekker, P.; Dódony, I.; et al: Single crystal structure determination and refinement of AgZrCu4 and Ag-containing Cu10Zr7 by precession electron diffraction and tomography techniques, JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS Volume: 658 Pages: 678-683, 2016
Cora, Ildikó; Mezzadri, Francesco; Boschi, Francesco; et al.: The real structure of epsilon-Ga2O3 and its relation to kappa-phase, CrystEngComm Volume: 19 Issue: 11 Pages: 1509-1516, 2017
Cora Ildikó: Ásványok és szervetlen kristályok szerkezetvizsgálata, MTMT, 2014
I. Cora I. Cora P. Pekker P. Pekker I. Dodony I. Dodony D. Janovszky D. Janovszky: Single Crystal Structure Determination and Refinement of AgZrCu4 and Ag-Containing Cu10Zr7 by Precession Electron Diffraction and Tomography Techniques, Journal of Alloys and Compounds, 2015
Biro D, Hasaneen MP, Szekely L, Menyhard M, Gurban S, Pekker P, Dodony I, Barna PB: Texture change of TiN films due to anisotropic incorporation of oxygen, VACUUM 103: 78-86, 2014
Ildikó Cora, István Dódony, Péter Pekker: Electron crystallographic study of a kaolinite single crystal, APPL CLAY SCI 90: 6-10, 2014
Németh P, Dódony I, Pósfai M, Buseck P R: Complex defect in pyrite and its structure model, derived from geometric phase analysis, MICROSC MICROANAL 19: 1303-1307, 2013
Rečnik A, Nyirő-Kósa I, Dódony I, Pósfai M: Growth defects and epitaxy in Fe3O4 and γ-Fe2O3 nanocrystals, CRYSTENGCOMM 15: 7539-7547, 2013
Bermanec V, Horvat M, Gobac ZZ, Zebec V, Scholz R, Skoda R, Wegner R, Barreto SD, Dodony I: PSEUDOMORPHS OF LOW MICROCLINE AFTER ADULARIA FOURLINGS FROM THE ALTO DA CABECA (BOQUEIRAO) AND MORRO REDONDO PEGMATITES, BRAZIL, CAN MINERAL 50: (4) 975-987, 2012
Cora I, Czugler M, Dodony I, Recnik A: On the symmetry of wulfenite (Pb[MoO4]) from Mezica (Slovenia), ACTA CRYSTALLOGR C 67: I33-I35, 2011
Menyhárt A, Dódony I, Pekker P: New mineralogical data concerning volcanites from the district of Mád, in North East Hungary (Tokaj Mts), FÖLDTANI KÖZLÖNY 141: (3) 257-266, 2011
Nyiro-Kosa I, Nagy DC, Dodony I, Recnik A, Posfai M: Structural variations in nanocrystalline iron oxides and sulfides, GEOCHIM COSMOCHIM AC 73: (13) A957, 2009
vissza »