Paradigmaváltás az orosz nyelvészeti kutatásokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68568
típus K
Vezető kutató Agyagási Klára
magyar cím Paradigmaváltás az orosz nyelvészeti kutatásokban
Angol cím A shift in Paradigm in Russian Linguistics
magyar kulcsszavak orosz történeti szintaxis, minimalizmus, preszuppozició, logikai szemantika, kognitiv szemantika, virtuális nyelvi kapcsolatok, tükörszavak, orosz jogi nyelvi diskurzusanalizis, nyelvi interferencia
angol kulcsszavak Russian historical syntax, minimalism, presupposition, logical semantics, cognitive semantics, virtual language contacts, calques, discourse analysis of legal language, language interfere
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely BTK Szlavisztikai Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Fórián Éva
Györfi Beáta
Ivaskevics Tetjana
Kissné Kovács Krisztina
Koleva-Zlateva Jivka
Sahverdova Nava-Vanda
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.216
FTE (kutatóév egyenérték) 6.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A projekt célja a Debreceni Egyetem Orosz Nyelv és Irodalom Tanszékén folyó orosz nyelvészeti kutatások bekapcsolása a 21. század főbb elméleti nyelvészeti áramlataiba 6 részterületen:
1) 14. századi krónikaszöveg történeti-mondattani elemzése a minmalizmus elméleti keretében.
Cikksorozat, valamint monográfia publikálása az újonnan indítandó "Tractata Slavica" sorozatban;
2) Az orosz szókincs hangfesőt eredetű lexikális elemeinek vizsgálata kognitív szemantikai megközelítésben.
Cikksorozat valamint monográfia publikálása az újonnan indítandó "Tractata Slavica" sorozatban;
3) Az orosz reklámszlogenek szövegnyelvészeti vizsgálata – a preszuppozíciók különböző típusainak
elkülönítése és az implicit információ megjelenítése logikai-szemantikai módszerekkel.
Cikksorozat valamint monográfia publikálása az újonnan indítandó "Tractata Slavica" sorozatban;
4) A 20. század-végi orosz szókészleti "robbanás" vizsgálata kontaktusnyelvészeti megközelítésben – az ún.
virtuális nyelvi kapcsolatok működésének bemutatása a legújabb tükörszavak vizsgálatán keresztül.
Cikksorozat valamint monográfia publikálása az újonnan indítandó "Tractata Slavica" sorozatban,
5) Orosz jogi szaknyelvi szövegek vizsgálata – a hatalom nyelvének bemutatása diskurzuselemzés keretében.
Cikksorozat publikálása
6) Nyelvi interferencia-vizsgálat kárpátaljai ukrán–magyar kétnyelvű hallgatók orosz nyelvhasználatában az
ún. kódmásolási elmélet alapján.
Cikksorozat publikálása.
angol összefoglaló
The project aims at the inclusion of the research carried at the Institute of Russian Linguistics and Literature into the main theoretical linguistic trends of the 21st century in six subfields/
1) The analysis of the text of a 14th century chronicle in the framework of minimalism. Publication of series of articles and a monography in the 1st volume of Tractata Slavica.
2) The study of the onomatopoetic words of the Russian lexicon in a cognitive semantic approach. Publication of a series of articles and a mongraphy in the 2nd volume of Tractata Slavica.
3) The textual linguistic analysis of Russian advertisments – the division of the various types of presupposition and the representation of implicit information using logical–semantic methods. Publication of series of articles and a monography in the 4th volume of Tractata Slavica.
4) The study of the "explosion" in the Russian lexicon of the late 20th century in a contact linguistic approach. The research of the interaction of virtual language contacts through the study of newly emerged lexical items. Publication of a series of articles and a monography in the 3rd volume of Tractata Slavica.
5) The study of the Russian legal language applying the methods of discourse analysis. Publication of series of articles.
6) Linguistic interference analysis in the use of Russian by Ukrainian–HUngarian bilingual students applying the "code-copying" method.
In the fourth year of the research project the members plan to organise a conference entitled "Theoretical Linguistic Researcch in Russian Studies". The lecture of the conference are to be published in the 5th volume of Tractata Slavica.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatócsoport a periódus végére hat résztémában nyújtott teljesítményével bemutatta, hogyan valósult meg a "Paradigmaváltás az orosz nyelvészeti kutatásokban" a Debreceni Egyetemen, ill. Magyarországon. A projekt indulásakor két szenior és öt kezdő (doktorjelölt) kutatóból állt. A kutatási periódus végére a kutatási témákból összesen 4 PhD disszertáció, 4 publikált monográfia és 1 konferenciakötet látott napvilágot, 17 folyóiratcikk és 10 konferenciacikk, 1 könyvfejezet és 1 absztrakt készült el. A bolgár lektorként működő szenior kutató kollégánk kutatási témájából írt disszertációjával "tudományok doktora" fokozatot szerzett Bulgáriában. Útjára indítottuk nemzetközi terjesztésű monográfiasorozatunkat, a Tractata Slavica-t, és megrendeztük saját kutatóink és a hazai russzisztika elméleti nyelvészet iránt érdeklődő képviselői részvételével a projektzáró szimpoziumot. Nemzetközi konferenciákon való részvételünk révén jó szakmai kapcsolatokat építettünk ki a környező szláv országok russzista kutatóival.
kutatási eredmények (angolul)
By the end of the research period the research group successfully showed how a „Shift in Paradigm in Russian Linguistics” had been accomplished in six fields of study at the University of Debrecen and in Hungary. The project started out with two senior and five beginner researchers (PhD students). Four PhD dissertations, 4 monographs, and the proceedings of a conference,17 articles, 10 conference papers, a book chapter and an abstract had been published by the end of the research period. One of the senior researchers, who had worked as a Bulgarian lector (foreign assistant) at our university achieved a Doctor of Science degree in Bulgaria with her dissertation based on her research topic. We launched an internationally distributed series of monographs entitled Tractata Slavica, and organized an end-of-project symposium attended by project members, as well as Hungarian representatives of Russian theoretical linguistics. With our participation in international conferences we have built good relations with foreign researchers of Russian studies.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68568
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Koleva-Zlateva Jivka: Slavjanskaja leksika zvukosimvoličeskogo proishoždenija, Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis Vol. I. 350 lap. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen ISBN 978-963-473-123-8, 2008
Koleva-Zlateva Jivka: Slavjanskaja leksika zvukosimvoličeskogo proishoždenija: problemy etimologizacii, Studia Slavica Hung. 53: 381–395, Akadémiai Kiadó, Budapest., 2008
Koleva-Zlateva Jivka: Russkie nazvanija dejstvij zvukosimvoličeskogo proishoždenija, Vestnik. Sovremennyj russkij jazyk: funkcionirovanie i problemy prepodavanija No. 22: 84–87. Budapest, 2008
Koleva-Zlateva Jivka: O nekotoryh slučajah smešivanija etimologičeskih gnezd, Slavica 38: 21-36. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009
Kissné Kovács Krisztina: K voprosu o svjazi meždu leksičeskoj nepolnotoj i presuppoziciej (Na materiale russkih pečatnyh reklamnyh tekstov), Slavica 36: 33–50. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007
Sahverdova Nava-Vanda: Ierarhija govorjaščih v pravovom diskurse, Slavica 36: 51–77. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007
Sahverdova Nava-Vanda: Hatalmi stratégiák a bírósági diskurzusban, Argumentum 4: 157–185. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008
Sahverdova Nava-Vanda: Diskurs instituta kak diskurs vlasti, Vestnik. Sovremennyj russkij jazyk: funkcionirovanie i problemy prepodavanija No. 22: 68–73. Budapest, 2008
Győrffy Beáta: A PRO üres névmási elem jegyei az oroszban, Argumentum 4: 79–97. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008
Győrffy Beáta: Priznaki sintaksičeskoj nevidimki PRO, Slavica 37: 11–32. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008
Koleva-Zlateva Jivka: O statuse zvukoizobrazitel'nyh slov v jazyke, Slavica 37: 33–53. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008
Fórián Éva: Kal'kirovanie kak sposob nominacii v russkom jazyke na perelome XX i XXI stoletij, Studia Slavica Hung. 53: 319–335. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008
Győrffy Beáta: Infinitivnye konstrukcii drevnerusskogo jazyka v ramkah teorii minimalizma, Problemi na balkanskoto i slavjanskoto jezikoznanie. Red. G. Haralampiev,Faber, Veliko Turnovo, pp. 43-59 ISBN 978-954-400-266-4, 2010
Kissné Kovács Krisztina: Komparativ kak strukturnyj tip semantičeskoj presuppozicii v russkih pečatnyh reklamnyh tekstah, Slavica 38: 59- 65. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009
Győrffy Beáta: Istoričeskoe izmenenie sintaksičeskogo statusa pričastnyh oborotov v jazyke Suzdal'skoj letopisi, Debreceni Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2007
Kissné Kovács Krisztina: Strukturnye tipy semantičeskih presuppozicij v russkih pečatnyh reklamnyh tekstah, Debreceni Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2009
Sahverdova Nava-Vanda: Vozmožnosti opisanija strategij vlasti v opredelennom vide juridičeskogo diskursa, Studia Slavica Hung. 56: 351-370. Akadémiai Kiadó, Budapest., 2011
Győrffy Beáta: Polipredikativnye konstrukcii v tekste Suzdal'skoj letopisi po Lavrent'jevskomu spisku, Slavica 38: 37-52. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009
Agyagási Klára–Tetjana Ivaskevič: Obzor sovremennoj jazykovoj situacii na Ukraine, Slavica 35: 227-239. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007
Koleva-Zlateva Jivka: Leksikata ot zvukosimvoličen (obrazopodražatelen) proizhod v etimologičnija analiz, Bolgár Tudományos Akadémia, 2009
Győrffy Beáta: Istoričeskoe izmenenie sintaksičeskogo statusa pričastnyh oborotov v jazyke Suzdal'skoj letopisi, Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis Vol. II. 276 lap ISBN 978-963-318-013-6 Debrecen University Press, 2011
Koleva-Zlateva Jivka: Jest' li v slavjanskih jazykah zvukosimvoličeskie slova?, Problemi na balkanskoto i slavjanskoto jezikoznanie. Red. G. Haralampiev. Faber, Veliko Turnovo, pp. 326-341. ISBN 978-954-400-266-4, 2010
Sahverdova Nava-Vanda: Power strategies in specific kind of legal discourse, Proceedings of the conference "Young Linguists' Meeting". Adam Mickiewicz University Poznan., 2010
Kissné Kovács Krisztina: Esettanulmányok az ellentétviszonyban megfogalmazott preszuppozíciók feltárására az orosz nyomtatott reklámszövegekben, Argumentum 3: 19-25, 2007
Klára Agyagási (ed.): Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis Vol. I., Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, HU ISSN 2060-0941, 2008
Klára Agyagási (ed.): Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis Vol. II., Debrecen, Debrecen University Press, HU ISSN 2060-0941, 2011
Klára Agyagási (ed.): Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis Vol. III, Debrecen, Debrecen University Press, HU ISSN 2060-0941, 2011
Klára Agyagási (ed.): Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis Vol. IV, Debrecen, Debrecen University Press HU ISSN 2060-0941 In print, 2012
Klára Agyagási (ed.): Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis Vol. V, Debrecen, Debrecen University Press, In print HU ISSN 2060-0941, 2012
Györfi Beáta: Diahronno-sintaksičeskie izmenenija - ot opisanija do ob''jasnenija., Tractata Slavica Vol. III. Issledovanija po teoretičeskoj lingvistike (Materialy simpoziuma). Debrecen University Press, pp. 28-37. ISBN 978-963-318-125-6, 2011
Jivka Koleva-Zlateva: Etimologičeskie zametki o slavjanskom groznyj 'strašnyj, urodlivyj, nekrasivyj' i litovskim gražus 'krasivyj', Slavica 39-40: 15-24, 2011
Jivka Koleva-Zlateva: Slavjanskie jazyki i reduplikacija, Tractata Slavica Vol. III. Issledovanija po teoretičeskoj lingvistike (Materialy simpoziuma) Debrecen University Press, pp. 9-27 ISBN 978-963-318-125-6, 2011
Jivka Koleva-Zlateva: Formirovanie semantiki zvukosimvoličeskih slov s reduplikaciej (na materiale russkogo jazyka), Teoreetičeskie i metodičeskie problemy russkogo jazyka kak inostrannogo... Otv. red. G. Gočev. X meždunarodnyj simpozium MAPRJAL Veliko Turnovo 2010, pp. 96-99., 2011
Jivka Koleva-Zlateva: Metodologični aspekti na etimologizacijata na zvukosimvolična leksika, Proglas XX No. 1: 104-124, 2011
Jivka Koleva-Zlateva: Ponjatie diahroničeskogo toždestva v etimologizacii leksiki zvukosimvoličeskogo proishoždenija, Jazykovoe bytie čeloveka i etnosa: kognitivnyj i psiholingvističeskij aspekty. Moskva, pp. 132- 138. ISBN 978-5-91543-076-0, 2011
Kissné Kovács Krisztina: Types of semantic presupposition constructions in Russian print advertising, Proceedings of the conference "Cognition, Conduct & Communication (6-8 October 2011 Lódz, Poland) In print, 2012
Kissné Kovács Krisztina: Implicitnost' kak strukturnaja osobennost' russkih pečatnyh reklamnyh tekstov, Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis Vol. V. Debrecen University Press In print, 2012
Sahverdova Nava-Vanda: Ironija i vlast' v jazyke pravovogo diskursa, Rusistika i sovremennost'. 13-ja meždunarodnaja konferencija. Sbornik naučnyh statej. (Red. E. Arhangelskaja i dr.) Baltijskaja meždunarodnaja akademija, Riga, p 529-534, 2011
Sahverdova Nava-Vanda: Slučai upotreblenija simul'tannoj reči v diskurse pravosudija, Tractata Slavica Vol. III. Issledovanija po teoretičeskoj lingvistike (Materialy simpoziuma) Debrecen University Press pp. 38-68, ISBN 978-963-318-125-6, 2011
Sahverdova Nava-Vanda: Ierarhija v diskurse pravosudija: vlast' i podčinenie v reči professionala i graždanina, Debreceni Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2011
Sahverdova Nava-Vanda: Ierarhija v diskurse pravosudija: vlast' i podčinenie v reči professionala i graždanina., Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis Vol. IV. Debrecen University Press, In print ISBN 978-963-318-178-2, 2012
Klára Agyagási, Leszja Musketik: Kodokopirovanie i drugie mehanizmy jazykovoj interferencii v russkoj pis'mennoj reči zakarpatskih studentov, Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis Vol. III. Issledovanija po teoretičeskoj lingvistike (Materialy simpoziuma) Debrecen University Press ISBN 978-963-318-125-6, 2011

 

Projekt eseményei

 
2012-07-24 11:30:02
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: BTK Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: BTK Szlavisztikai Intézet (Debreceni Egyetem).
vissza »