Fogyasztóvédelmi jog a magyar jogrendszerben és az Európai Unió jogában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68609
típus K
Vezető kutató Csécsy György
magyar cím Fogyasztóvédelmi jog a magyar jogrendszerben és az Európai Unió jogában
Angol cím Law of Consumer Protection in the legal system of Hungary and in the European Union
magyar kulcsszavak Fogyasztóvédelmi jog, iparjogvédelem, versenyjog, reklámjog, munkajog
angol kulcsszavak Consumer Protection, Law of Intellectual Property, Competition Law, Labour Law, Advertisment Law
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely ÁJK Polgári Jogi Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Fézer Tamás
Pribula László
Prugberger Tamás
Szikora Veronika
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.409
FTE (kutatóév egyenérték) 9.29
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatási program eredményei több területen jelennek meg. A fogyasztóvédelmi jog területén új ismeretekre, új tudományos eredményekre vezet, megfelel a jogterület új kihívásainak.

A pályázók feltárják és elemzik a hazai és a külföldi (angol és német nyelvű) kapcsolódó szakirodalmi forrásokat, összefoglalják és hasznosítják a kutatási eredményeket.

A program a tehetséges hallgatókat és fiatal oktatókat bevonja a kutatásba, az egyetemi oktatásban új kurzusok beindítását tervezi.
A projekt újszerűsége, hogy az európai uniós kutatási tapasztalatokat - ötvözve a magyar jogi szabályozással és joggyakorlattal - közvetíti a nem uniós országok számára.
A kutatás első felében létrehoz egy jól felkészült kutatói csoportot a hazai és az európai uniós, a kontinentális és angolszász jogrendszert tanulmányozására. A kutatás második ciklusában következik az Európai Unió országaiban végzett kutatások eredményeinek adaptálása a nem uniós tagországok felé (A magyar és uniós fogyasztóvédelmi normák tekintetében).
A kutatási eredmények hasznosítási lehetőségének megteremtése érdekében, könyvbemutatókkal egybekötött szakmai konferenciákat szervezünk az Újvidéki Egyetemen, a Nagyváradi Egyetem, az Ungvári Egyetemen és szakmai tapasztalatcsere a Kassai Egyetemen.
A kutatási eredmény várhatóan hatást gyakorol a fogyasztóvédelmi jog magyarországi művelésére és szakmai segítséget nyújt a nem uniós országok számára a csatlakozáshoz szükséges jogi feltételek megteremtésében.
angol összefoglaló
Results of our researches appear on several fields.
In the area of consumer protection law they lead to brand new knowledge and scientific results. Our research will become conform for any claim of this legal field.

Applicants will open up and analyse the Hungarian and foreign (English and German) bibliography, summarize and utilize all results of their researches.

This project also involves talented students and young researchers and plans to start brand new courses in gradual university education.
Applying these standards modernity of the project is to spread all results made by using EU experiences alloying with the Hungarian regulations and jurisdiction for non-EU countries too.
During the first half of the project we establish a group of well-prepared researchers to study the EU, Continental and Anglo-Saxon legal systems. During the second half of the research period adaptation of the EU research results will drift for non-EU countries in connection with norms of consumer protection law.

To achieve these scientific results we organize professional conferences along with book presentations at Újvidék University, University of Oradea, Ungvár University and exchange program with University of Kosice.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A program eredményei több területen jelentek meg. A kutatók a fogyasztóvédelmi témakör más jogterületeken érvényesülő megjelenési formáit foglalták össze, különösen az iparjogvédelem, a munkajog, a reklámjog, a kereskedelmi jog körében. A résztvevők feltárták és elemezték a hazai és a külföldi (angol és német nyelvű) kapcsolódó szakirodalmi forrásokat, összefoglalták és hasznosították az eredményeket. A program a tehetséges hallgatókat és fiatal oktatókat bevonta a kutatásba, az egyetemi oktatásban új kurzusok beindítása valósult meg. A projekt az uniós kutatási tapasztalatokat – ötvözve a magyar jogi szabályozással és joggyakorlattal – közvetítette a tagok, a tagjelölt és a nem uniós országok felé. A kutatók a program első felében a hazai és az európai uniós, a kontinentális és angolszász jogrendszert tanulmányozták, majd a kutatás második ciklusában az Európai Unió országaiban végzett kutatások eredményeinek adaptálására került sor a tagjelölt és a nem uniós országok felé. A kutatómunka újszerű megoldásokat tartalmazott. A fogyasztóvédelem elmélete és gyakorlata összekapcsolásra került, továbbá az eredmények hasznosítása elősegítheti a nem uniós országok fogyasztóvédelmi jellegű kodifikációs tevékenységét. A kutatási eredmények hasznosítási lehetőségének megteremtése érdekében, könyvbemutatókkal egybekötött szakmai konferenciákat szerveztünk, valamint vettünk részt (szakmai tapasztalatcsere mellett) Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában.
kutatási eredmények (angolul)
The results of our researches appeared on several fields. Our researchers summarized the appearances of the consumer protection law prevailing in other fields, especially industrial property rights, labour law, law of advertisement, commercial law. Project participants opened up and analysed the Hungarian and foreign (English and German) bibliography, summarized and utilized all results. This project also involved talented students and young researchers and started brand new courses in gradual university education. Applying these standards modernity of the project was to spread all results made by using EU experiences alloying with the Hungarian regulations and jurisdiction for member states, candidate and for non-EU countries. During the first half of the project the researchers studied the EU, Continental and Anglo-Saxon legal systems. During the second half of the research period we adapted the EU research results in connection with norms of consumer protection law for candidate and non-EU countries. The research work has contained new approaches. The theory and practice of the consumer protection law have been joined; furthermore the application of the research results can facilitate the codification activity of the consumer protection of the non-EU countries. We organized and participated on professional conferences along with book presentations to achieve these scientific results in order to exchange the work experiences in Ukraine, Romania, Serbia, Slovakia.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68609
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hajnal Zs, Szikora V (szerk.): Kollektív fogyasztói jogérvényesítés, Felelős kiadó: Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, Debrecen p. 206. (ISBN 978-615-5025-06-8), 2012
Szikora V (szerk.): Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel, Center Print Nyomda, Debrecen, 2010
Joó I, Morvai G: Fogyasztóvédelmi ismeretek, Center Print Nyomda, Debrecen, 2010
Szikora V (szerk.): Kihívások és lehetőségek napjaink magánjogában című Tanulmánykötet (25 szerzős, 433 oldalas), Center Print Nyomda, Debrecen (ISBN 978-963-473-177-1), 2009
Szikora V (szerk.): A fogyasztóvédelem új irányai az elméletben és a gyakorlatban. 2007. május 17-18. (17 szerzős) Konferenciakötet, Center Print Nyomda, Debrecen p. 216 (ISBN 978-963-473-176-4), 2008
Szikora V, Hajnal Zs: Fogyasztóvédelmi jogérvényesítés a mindennapokban, Debrecen, Center Print Nyomda, A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének kiadásában (ISBN: 978 963 88615 1 1), 2009
Prugberger T: Globalizáció, neoliberalizmus és a jog. Van-e kiút az útvesztőből., Kairosz Kiadó, Budapest, p. 201, 2008
Hajnal Zs: A fogyasztók kollektív érdekeinek védelme, pp. 13-52 in: Hajnal Zs, Szikora V (szerk.), Kollektív fogyasztói jogérvényesítés, Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, Debrecen (ISBN 978-615-5025-06-8), 2012
Joó I, Osztovits A: A tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása, pp. 107-142 in: Hajnal Zs, Szikora V (szerk.), Kollektív fogyasztói jogérvényesítés, Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, Debrecen (ISBN 978-615-5025-06-8), 2012
Török É: Elektronikus kereskedelem – elektronikus szerződéskötés, pp. 337-345 in: P. Szabó B – Szemesi S (szerk.), Profectus in Litteris II., Lícium-Art Kft., Debrecen, 2010
Pribula L: The surreptitious advertisment, Debreceni Jogi Műhely 2010/3,, 2010
Török É: Tendencies in the Development of European Contract Law, pp. 152-161 in: R I Motica – L Bercea – V Paşca (szerk.), Conferinţa Internaţională Bienală – Biennial International Conference, The 8th Edition, Timişoara, 2011
Zoványi N: A fogyasztói szerződés és alanyai, Debreceni Jogi Műhely 2010/1, 2010
Zoványi N: A fogyasztóvédelem történeti fejlődése és szabályozási elvei, Debreceni Jogi Műhely 2011/3., 2011
Zoványi N: Tisztességtelen szerződési feltételek és szerződési biztosítékok az utazási szerződésekben, pp. 356-363 in: P. Szabó B, Szemesi S. Profectus in Litteris III., Lícium Art, Debrecen, 2012
Zoványi N: Az utazási szerződés és a polgári jogi alapelvek kapcsolata a bírói gyakorlatban, Glossa Iuridica, 2011/1, 2011
Zoványi N: Az üzleten kívüli kereskedés szabályozása, Studia Juvenum 2011/1., 2011
Prugberger T: Termelői és fogyasztóvédelem az élelmiszergazdaságban, valamint fogyasztóvédelem az ipar és kereskedelem egyéb ágazatainál, Publicationes Universitatis Miskolciensis Juridica et Politica, 2009/27:(2) 563-572., 2009
Kenderes Gy, Prugberger T: A munkaszerződés, mint polgári jogi és mint fogyasztói szerződés, pp. 305-326 in: Gondosné Pusztahelyi R (szerk.), A magánjogi kodifikáció eredményei: Miskolci konferenciák 2006-2007 Tanulmánykötet, Novotni, Miskolc, 2008
Fézer T: Általános fogyasztóvédelmi rendelkezések és ágazati jogszabályok, termékbiztonság, termékfelelősség, pp. 50-66 in: Joó I, Morvai G (szerk.): Fogyasztóvédelmi ismeretek, Debrecen (ISBN 978-615-5025-05-1), 2010
Fézer T: Termékfelelősség, in: Fézer T (szerk.): A kártérítési jog magyarázata, CompLex, Budapest, 2010 (ISBN 978-963-295-066-2), 2010
Fézer T: Utazási és utazásközvetítő szerződések, légi utasok jogai, pp. 166-184 in: Joó Imre – Morvai Gábor (szerk.): Fogyasztóvédelmi ismeretek, Debrecen, 2010
Fézer T: Protection of Consumer’s Life, Health and Physical Integrity in the European Product Liability Law, pp. 221-234 iSLaCo Conference Book, Szentpétervári Egyetem, Szentpétervár, Oroszország, 2010
Zoványi N: Az utazási szerződés Magyarországon és Európában, pp. 311-321 Az állam és jog alapvető értékei I., , Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr (ISBN 978-963-7175-61-9), 2010
Hajnal Zs, Szikora V: A fogyasztóvédelem kialakulása, célja és alapvető intézményei, pp. 15-35 in: Joó I, Morvai G Fogyasztóvédelmi ismeretek, Debrecen, Center Print Nyomda, 2010
Szikora V: A fogyasztóvédelmi politika Európában, pp. 47-50 in: Europejszka Juridicsna Oszvita I Nauka = ЄBPOΠEЙCЪKA ЮPИДИЧHA OCBITA I HAУKA Bunyck 6, ISBN 978-966-2075-20-5, Uzhgorod, 2011
Joó I: A gyártó közvetlen felelősségének lehetőségei és kihívásai a magyar jogi szabályozásban, Fogyasztóvédelmi Szemle, 2010/1. 37-42., 2010
Joó I: Fogyasztói szerződések a polgári jogi kodifikáció tükrében, pp. Profectus in litteris II. (Előadások a 7. debreceni állam- és jogtudományi doktorandusz-konferencián), Debrecen, 2010
Joó I: Általános fogyasztóvédelmi rendelkezések és ágazati jogszabályok, termékbiztonság, termékfelelősség, in Joó I, Morvai G (szerk.) Fogyasztóvédelmi ismeretek, Debrecen, Center Print Nyomda,, 2010
Joó I: Fogyasztóvédelem és elektronikus kereskedelem az AB gyakorlatának tükrében, De iurisprudentia et iure publico (Jog és politikatudományi folyóirat), Szeged, V. évfolyam, 2011/2, 2011
Joó I, Osztovits A: A fogyasztói szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltételek, pp. 53-69 in: Hajnal Zs, Szikora V (szerk.), Kollektív fogyasztói jogérvényesítés, Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, Debrecen (ISBN 978-615-5025-06-8), 2012
Joó I, Osztovits A: Tisztességtelenség megítélése a fogyasztói szerződésekben, pp. 71-106 in: Hajnal Zs, Szikora V (szerk.), Kollektív fogyasztói jogérvényesítés, Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, Debrecen (ISBN 978-615-5025-06-8), 2012
Joó I: Az információs aszimmetria egyes aspektusai és gyakorlati problémái a pénzügyi fogyasztóvédelem területén, Jog és Állam 17. szám, Budapest, 2012
Hajnal Zs: Fogyasztói alapjogok a hatályos magyar jogi szabályozás és az európai uniós fejlődési tendenciák tükrében, Debreceni jogi műhely 2009/2., 2009
Hajnal Zs: Fogyasztóvédelem az on-line piactéren, Fogyasztóvédelmi szemle 2009/3. 23-28., 2009
Hajnal Zs: A fogyasztóvédelem új kihívásai az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások piacán, Nemzeti érdek 2010/14., 2010
Hajnal Zs: Fogyasztóvédelmi politika 169. cikk, pp. 2419-2433 in: Osztovits András (szerk.) Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések magyarázata 1-3, CompLex, Budapest, 2011
Hajnal Zs: A civil szervezetek szerepe a fogyasztóvédelemben, különös tekintettel a fogyasztói tájékoztatásban betöltött szerepükre, Nemzeti érdek 2010/16., 2010
Aranyi P: A fogyasztók kollektív igényérvényesítésének modelljei és módszerei, Fogyasztóvédelmi szemle, 2010/1. 49-55., 2010
Aranyi P: Felelősségi kérdések az on-line felhasználási folyamat körében, Studia juvenum, 2009/1. 9-22., 2009
Aranyi P: Az euro bevezetésének várható hatásai, az állam feladatai a fogyasztók védelmében, Fogyasztóvédelmi szemle, 2009/4. 53-57, 2009
Hajnal Zs: A Legfelsőbb Bíróság ítélete a szórólapon hirdetett utazás díjával kapcsolatban, Jogesetek magyarázata 2010/2. 40-43., 2010
Csécsy Gy: Az iparjogvédelmi szerződések kodifikációs lehetőségei, Jog. Állam. Politika. Symposium Iubilaei Facultatis Iaurinensis, 2011. (3. évf.) Különszám, Universitatis Győr Alapítvány, 107-121., 2011
Csécsy Gy: Merchandising Contracts, pp. 12-15 in: Zakonodavsztvo Ukraini. Problemi ta perszpektivi rozvitku, Kijev (ISBN: 978-966-301-172-1), 2009
Szikora V: A fogyasztóvédelmi jog történeti kialakulása Európában, különös tekintettel a magánjog-egységesítési folyamatokra., pp. 19-30 in: Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel, Center Print Nyomda, Debrecen, 2010
Csécsy Gy, Pribula L: A reklám fogalmi meghatározásának szempontjai, egyes reklámtípusok megjelenése a jogi szabályozásban, Magyar Jog 2010/5. 257-264., 2010
Török É: A közüzemi szerződés létrehozásának sajátos vonásai., pp. 159-164 in: Stipta I (szerk.), Doktoranduszok Fóruma Állam- és Jogtudományi Kar Szekciókiadványa, Miskolc, 2009. november 5., Miskolc, 2010
Török É: A standardizált szerződések sajátosságai a magyar jogban, Collega – Jogi szakmai folyóirat 2009/1-2. 78-82., 2009
Török É: Az előszerződés jogintézménye a bíróságok joggyakorlatában, pp. 392-399 in: Rab V, Schwarczwölder Á, Varga M (szerk.), 7. Országos Interdiszciplináris Grastyán konferencia előadásai, Pécs, 2009
Török É: Aktuális kérdések az általános szerződési feltételekkel kapcsolatban, pp. 355-366 in: Fónai M, Csűrös G (szerk.), Studia Juvenum A.D. 2009. DELA Kft., Debrecen, 2009
Pribula L: A reklám és a fogyasztóvédelem fejlődésének két eltérő útja, pp. 365-378 in: Szikora V (szerk.) Kihívások és lehetőségek napjaink magánjogában című Tanulmánykötet, Center Print Nyomda, Debrecen (ISBN 978-963-473-177-1), 2009
Hajnal Zs: A fogyasztóvédelem alapjai, pp. 15-18 in: Szikora V (szerk.), Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel, Center Print Nyomda, Debrecen, 2010
Szikora V: A fogyasztóvédelem fejlődése Magyarországon, pp. 31-38 in: Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel, Center Print Nyomda, Debrecen, 2010
Hajnal Zs: A fogyasztóvédelem alanya: a fogyasztó, pp. 39-52 in: Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel, Center Print Nyomda, Debrecen, 2010
Pribula L: Automatikus kötelemszüntetés és reaktiválás a biztosítási szerződésekben, Gazdaság és jog 2011/5. 15-19, 2011
Fézer T: Idegenforgalom, utazási és utazásközvetítő szerződések, pp. 97-126 in: Szikora V (szerk.), Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel, Center Print Nyomda, Debrecen, 2010
Szikora V: Aktuelle Entwicklung des europäischen Vertragsrechts, Ukrajna, 2012
Fézer T, Joó I: Termékbiztonság, termékfelelősség, szolgáltatások nyújtásának különös követelményei, pp. 217-250 in: Szikora V (szerk.), Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel, Center Print Nyomda, Debrecen, 2010
Hajnal Zs, Osztovits A: A fogyasztói igényérvényesítési lehetőségek., pp. 329-362 in: Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel, Center Print Nyomda, Debrecen, 2010
Joó I, Szikora V: A fogyasztóvédelem intézményrendszere, pp. 363-388 in: Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel, Center Print Nyomda, Debrecen, 2010
Pribula L: A biztosítási szerződések hatályba lépésének egyes kérdései, Debreceni Jogi Műhely 2007/4., 2007
Csécsy Gy: A fogyasztóvédelem szerepe a védjegyjogi szabályozásban., pp. 19-28 in: Szikora V, A fogyasztóvédelem új irányai az elméletben és a gyakorlatban, Center Print Nyomda, Debrecen (ISBN 978-963-473-176-4), 2008
Fézer T: Elektronikus kereskedelem és fogyasztóvédelem, pp. 29-38 in: Szikora V (szerk.), A fogyasztóvédelem új irányai az elméletben és a gyakorlatban, Center Print Nyomda, Debrecen (ISBN 978-963-473-176-4), 2008
Prugberger T: A fogyasztói jogvédelem szerepe az élelmiszer előállítás és forgalmazás jogánál, valamint a munkajogban, pp. 195-204. in: Szikora V (szerk.), A fogyasztóvédelem új irányai az elméletben és a gyakorlatban, Center Print Nyomda, Debrecen (ISBN 978-963-473-176-4), 2008
Pribula L: Burkolt reklám, pp. 195-204 in: Szikora V (szerk.), A fogyasztóvédelem új irányai az elméletben és a gyakorlatban, Center Print Nyomda, Debrecen (ISBN 978-963-473-176-4), 2008
Csécsy Gy: A szellemi alkotások jogának atipikus szerződései és az új Ptk., pp. 269-281 in: Gondosné Pusztahelyi R, Miskolci konferenciák 2006-2007, A magánjogi kodifikáció eredményei (tanulmánykötet) (POT konferenciakötet) Novotni, Miskolc, 2008
Szikora V, Joó I: Fogyasztóvédelmi intézményrendszer, pp. 36-49 in: Joó I, Morvai G (szerk.) Fogyasztóvédelmi ismeretek, Center Print Nyomda, Debrecen, 2010
Csécsy Gy: A védjegyjogi normák egységesítésének illetve harmonizációjának történeti vonatkozása, pp. 91-104 in: Csák Cs (szerk.), Ünnepi tanulmánykötet Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára, Novotni, Miskolc, 2007
Szikora V: Concept of Alternate Dispute Resolution in European Consumer Law, pp. 21-24 in: Zakonodavsztvo Ukraini. Problemi ta perszpektivi rozvitku, Kijev (ISBN 9789663011721), 2009
Szikora V: Concept of Alternate Dispute Resolution in European Consumer Law, Kijev,, pp. 84-88 Naukovi Csitannya, Nationalna Academia Nauk Ukraini, Kijevszkij Universitet Prava, Kijev (ISBN 978-966-301-177-6), 2009
Fézer T: Atipikus szerződések; Az adásvételi szerződés különös nemei; Elektronikus kereskedelem; Biztosítási szerződések c. (és egyéb) fejezetei, Csécsy Gy; Fézer T; Károlyi G; Petkó M; Törő E (szerk. Fézer T; Károlyi G.), A gazdasági szféra ügyletei, Kossuth Egyetemi Kiadó, 3., Debrecen, 2008
Csécsy Gy: Vállalkozási szerződés, Csécsy Gy, Fézer T, Károlyi G, Petkó M, Törő E. (szerk: Fézer T, Károlyi G.), A gazdasági szféra ügyletei 3., Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008
Csécsy Gy: Egyes szerződések (pl. biztosítás), Csécsy A; Csécsy Gy; Szikora V (szerk: Csécsy Gy; Szikora V), Kötelmi jogi alapok (Polgári jog II.) BSc hallgatók számára, Center Print Nyomda, Debrecen, 2008
Szikora V: A kötelmi jog általános szabályai I. Rész [ I. (1.2.2., 1.3.), IV., VI., fejezet] és a II. Rész: A polgári jogi (kártérítési) felelősség, Csécsy A; Csécsy Gy; Szikora V (szerk: Csécsy Gy; Szikora V), Kötelmi jogi alapok (Polgári jog II.) BSc hallgatók számára, Center Print Nyomda, Debrecen, 2008
Pribula L: Képviselő-e a biztosítási ügynök?, Jogtudományi Közlöny 2008/9. 456-461., 2008
Szikora V, Fézer T: A termékfelelősség szabályozási modelljei az EU-ban és az USA jogrendszerében, Fogyasztóvédelmi Szemle 2009/2. 59-64., 2009
Prugberger T: A mezőgazdasági termékfelvásárlási visszásságok margójára, Polgári Szemle 2008/4. 6-15., 2008
Prugberger T: Termelő-, és fogyasztóellenes törekvések a multinacionális tőke haszonmaximalizálása érdekében, Valóság 2008/12. 65-77., 2008
Pribula L: A jogalkalmazás szakmai kritikája. Gondolatok Dr. Kende Péter: Elorzott igazság című könyvéről, Jogelméleti Szemle 2009/1., 2009
Pribula L: A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat éa a reklám - a szabályozási koncepció megváltozása., Jogtudományi Közlöny 2009/5. 229-233., 2009
Pribula L: A burkolt reklám, Jogtudományi Közlöny 2008/4. 196-202., 2008
Szikora V: Fogyasztóvédelmi jogi bibliográfia, DE ÁJK kézirat p. 28, 2012
Szikora V: Papp T: Atipikus szerződések (második, átdolgozott kiadás) Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Szeged, 2006, 154 oldal (recenzió), Debreceni Jogi Műhely 2007/1., 2007
Fézer T: „Közüzemi szolgáltatások” és „Elektronikus kereskedelem” című fogyasztóvédelmi tájékoztatók, Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének honlapján (www.fogyasztovedok.hu), 2008
Prugberger T: A fogyasztói jogvédelem szerepe az élelmiszerelőállítás és a forgalmazás jogánál, In: Közjogi tanulmányok, 2008
Szikora V (szerk.): Fogyasztóvédelmi tanulmányok (szerkesztése), Debreceni Jogi Műhely 2009/1. (internet-alapú jogi periodika) (www.jogiműhely.hu) (HU ISSN 1786-5158) Megjelenés: 2009. január 5., 2009
vissza »