A regionális kultúrák építészete az ezredfordulón – kortárs portugál építészet  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68610
típus F
Vezető kutató Vukoszávlyev Zorán
magyar cím A regionális kultúrák építészete az ezredfordulón – kortárs portugál építészet
Angol cím Architecture of regional cultures on the Millennium - contemporary portuguese architecture
magyar kulcsszavak kortárs építészet, regionális kultúra
angol kulcsszavak contemporary architecture, regional culture
megadott besorolás
Építészettörténet és Elmélet (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Építészettörténeti és Műemléki Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-06-30
aktuális összeg (MFt) 5.086
FTE (kutatóév egyenérték) 2.67
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Vukoszávlyev Zorán a BME Építészmérnöki Kar Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének egyetemi adjunktusaként a kortárs építészeti tendenciák elemzésével foglalkozik. PhD-fokozatának megszerzése után delfti ösztöndíjasként a kortárs holland építészet kutatásával foglalkozott: a publikációs feltárást 18 szakfolyóirat cikkben végezte el, majd 2005 őszén megjelent Kortárs holland építészet című könyve. A téma aktualitását mutatják a jelentős építészeti folyóiratokban megjelent recenziók és a hivatkozások növekvő száma.

A kutatási program a regionális kultúrák építészetének helyzetét vizsgálja az ezredfordulón. Az európai integrációs folyamat időszakában ez még aktuálisabb kérdéskör számunkra. Az évszázadok óta egységes kultúrtájként fejlődő régiók szerepe újra felértékelődött. Azonos történelmi alapokból építkezve, a mélyen gyökerező hagyományokra támaszkodva magas szintű tárgyi kultúra jellemzi ezen kis régiók építészetét is. A célzottan vizsgált Portugália helyzete azért is fontos számunkra, mert Magyarországhoz hasonló gazdasági fejlettség jellemezte uniós csatlakozásának idején. Ezáltal a szintézis szélesebb társadalmi folyamatok megértéséhez is vezet a magyar építészet nemzetközi integrálását illetően.

Az OTKA fiatal kutatási pályázatban a kortárs portugál építészet helyzetének vizsgálatát tűztük ki célul. A korábbi építészeti kutatás kapcsán a kortárs irányzatok elemzésének, feldolgozásának és bemutatásának módszertana már kialakult. A hasonló metodikájú kutatást sikeresen lezáró, 2005-ben megjelent Kortárs holland építészet című könyv elkészítése alapján három éves periódusra épül e pályázat. Jelen munka alapjait a MÖB Magyar Állami Eötvös Ösztöndíja jelenti, melynek köszönhetően 4 hónapos helyszíni kutatást folytathattunk 2005 év utolsó harmadában Lisszabonban. A kutatás folyamatát építészetkritikai önálló monográfiák mutatják be a szakmai folyóiratokban. A pályamunka záró kézirata feldolgozni készül a portugál építészeti tendenciák összefoglaló elemzését. A kutatás megállapításai konferenciákon és az építész-oktatásban előadások keretében kerülnek átadásra. A tervezett könyv szélesebb társadalmi rétegek számára is közelebb visz a regionális kultúrák egy sajátos rétegének, a kortárs építészeti megjelenés megismeréséhez.
angol összefoglaló
(Shorted)
Zoran Vukoszavlyev ... worked on the analysis of contemporary Dutch architecture with the help of a scholarship in Delft: he wrote 18 critical publications on the theme and by the autumn 2005 he published his book with the title of Contemporary Dutch Architecture. The actuality of the theme is shown by numerous reviews in notable architectural journals and by increasing number of references.

The research program is investigating the status of architecture in regional cultures on the Millennium. ... The architecture of these small regions is characterized by a high-quality material culture with the same historical fundaments supported by the deeply rooted tradition. The situation of Portugal is significant for us because its economical development described at the time of joining the EU was similar to the Hungarian one. Therefore the synthesis leads us to the understanding of wider social processes with the aim of integrating the Hungarian architecture to the international scene.

During the previous architectural researches the methods of analysis, elaboration and presentation of the contemporary tendencies are defined. This application is based on a three-year term time according to the experiences of the book on Contemporary Dutch Architecture concluding a similar research with the same methodology, published in 2005. The basis of this work has been done in the last third of the year 2005 in Lisbon during a four-month long research on the site sponsored by the Eötvös Scholarship of MÖB. The process of this research will be presented in architectural monographs in reviews. The final manuscript of the work seeks to give an analyzing summary of Portuguese architectural tendencies. The statements of this study will be presented on conferences and lectures at the Faculty of Architecture. The book is intended to bring closer wider social strata to understand this special field of regional cultures, the contemporary architectural representation.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az OTKA 68610 támogatásával három éves kutatásra nyílt lehetőség, melyet a hasznosítás és elszámolás kitolódásával egy évvel hosszabbítottunk meg. A kortárs kultúra életünket meghatározó szegmensével, a regionális értelemben vizsgált építészeti kultúrkörrel foglalkozó kutatásunk során Portugália kortárs építészetét elemeztük. A hazánk területével megegyező délnyugat-európai ország (nem csak az építészetre vonatkoztatható) kulturális egységének vizsgálata a magyar ezredfordulós folyamatok értelmezéséhez is segítséget adhat. A kutatás több periódusban valósulhatott meg. Helyszíni épületdokumentáláson és könyvtári-bibliográfiai előkutatáson alapuló monográfiákban ismertettük az egyedi megjelenéseket, ezen ismeretek mentén összegző tanulmányokat jelentettünk meg és konferencia-előadások keretében további megjelenésekre is lehetőség nyílt. Legfontosabb eredményként a kutatás összegzésében egy kétnyelvű (magyar/angol) könyv került szerkesztésre, 2010. októberében kiadásra került: Vukoszávlyev Zorán - Szentirmai Tamás: Kortárs portugál építészet - Contemporary Portuguese Architecture. Terc, Budapest, 2010. Formátum A/4. Terjedelem 328 oldal. ISBN 978 963 9968 11 0 A könyv Szentirmai Tamás építész-kutató szerkesztői segítségével valamint Luís Baptista és Pedro Gadanho portugál szerzők tanulmányaival kiegészülve jelent meg. Ezzel megvalósulhatott azon cél is, hogy a tudományos kutatás társadalmi hasznossága a szélesebb körben történő megismertetéssel teljesedjen ki.
kutatási eredmények (angolul)
An opportunity overlooked three year researches with the support of OTKA 68610 fund, which one was postponed with a year of utilisation and settlement. We analysed the contemporary architecture of Portugal in the course of our research dealing with the segment of the contemporary culture defining our life, the architectural culture complex examined in the regional sense. The southwest European country being equal to the area of our homeland (not only onto the architecture can be referred) - the examination of his cultural unit may add help to the interpretation of our millennial processes. The research may have come true in more periods. With in-situ building documentation and through bibliografical investigation we outlined the unique appearances in monographs, we reported summarizing studies along this knowledge and an opportunity overlooked additional appearances in the framework of conference lectures. As a most important result in the summary of the research a bilingual (Hu/En) book had been edited, and in October 2010 was published: Vukoszávlyev, Z. - Szentirmai, T.: Contemporary Portuguese Architecture. Terc, Budapest, 2010. ISBN 978 963 9968 11 0 The book was published with editorial help of Tamás Szentirmai, architect researcher; Luís Baptista and Pedro Gadanho (as Portuguese authors) appeared with studies. The aim that the social usefulness of the scientific research should appear in wider context may have come true with this acquainting fulfilment.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68610
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vukoszávlyev Zorán - Szentirmai Tamás: Kortárs portugál építészet - Contemporary Portuguese Architecture, Terc, Budapest, 2010. ISBN 978 963 9968 11 0, 2010
Vukoszávlyev Zorán: Redefining memory, Mälkki, Mikko & Schmidt-Thomé, Kaisa (eds.): Integrating Aims. Built Heritage in Social and Economic Development. Aalto University, Centre for Urban and Regional Studies, 2010
Vukoszávlyev Zorán: Kőtutaj - A kő építéshagyománya Észak-Spanyolország kortárs építészetében, pp. 73-75. in: Magyar Építész Kamara Építész Évkönyv 2005-2006. Publicitas Art-Média Kiadó, Budapest, 2007
Vukoszávlyev Zorán: Sacred places in Portugal - the need for memory, in: Grienggrai Sampatchalit, Tharaphong Srisuchat (ed.): Icomos Thailand international Conference - Conservation and Management of Sacred Places; Bangkok, Thailand, 2009
Vukoszávlyev Zorán: Portugália közügy: közösségi létesítmények a lokális identitás fejlesztésében az ezredfordulón Portugáliában, in: Szabó V, Fazekas I (szerk.) Települési környezet II. Debrecen, Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszéke, pp. 281-286. (ISBN:978-963-473-336-2), 2009
Vukoszávlyev Zorán: Portugália itt és ott: a regionalista portugál építészet nemzetközi megjelenése, in: Kalmár F, Kocsis I, Csomós Gy, Csáki I (szerk.) Building Energy. 15th Building Services, Mechanical and Building Industry Days. Debrecen, Debreceni Egyetem, pp. 454-4, 2009
Vukoszávlyev Zorán: Megvalósult közösségi tereink., DVD (ISBN 978-963-06-576-6) in: Barta Tamás (szerk.). Egy város felelőssége. Öreghegyi és Felsővárosi Közösségi Ház, Székesfehérvár, 2008
Vukoszávlyev Zorán: Tradicionális kortárs – a portugál építészet ma, Pro Scientia Aranyérmesek IX. Tudományos Konferenciája, Kaposvár, 2008: 41-45., 2008
Vukoszávlyev Zorán: Regionalizmus az építészetben – az anyag szerepe Délnyugat-Európa építészeti kultúrájának kontinuitásában, pp. 67-72. in: Pro Scientia Aranyérmesek VIII. Tudományos Konferenciája, Pécs, 2006. Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, Budapest, 2007
Vukoszávlyev Zorán: Újragondolt viszony a modernitással. A kortárs portugál építészet fiatal generációja, Műemlékvédelem. (ISSN: 0541-2439) LIII: 2009/4. pp.252-260., 2009
Vukoszávlyev Zorán: Modernista minimalizmus és genius loci. Eduardo Souto de Moura portugál építész munkái, Disputa. 2009/11-12. pp.66-71., 2009
Vukoszávlyev Zorán: A ház elvételekkel: Az ARX Portugal absztrakt családi háza Possancóban, in: Metszet 2011/4., 2011
Szentirmai Tamás – Vukoszávlyev Zorán: Hely és viszony. Pousada-k Portugáliában, Metszet. 2010/4. július-augusztus. pp.50-53., 2010
Vukoszávlyev Zorán: Tovább írt történet. Közkönyvtár és Ifjúsági Fórum, Ílhavo, Portugália, Metszet. 2010/3. május-június. pp.46-49., 2010
Vukoszávlyev Zorán: Approaches to modernity, Metszet. 2010/6. november-december. pp.12-13., 2010
Vukoszávlyev Zorán: Vinil fehér. Könyvtárépület, Viana do Castelo, Portugália, Alaprajz. 2009/6. pp.22-25., 2009
Vukoszávlyev Zorán: Terep-vetület. Műszaki Főiskola, Barreiro, Portugália, Alaprajz. 2009/5. pp.28-31, 2009
Vukoszávlyev Zorán: Viszony és értelmezés. Centro de Arte Contemporânea, Bragança, Portugália, Octogon. 2009/5.: 22-25., 2009
Vukoszávlyev Zorán: Redukció mint módszertan. Fluviário, Mora, Portugália, Octogon. 2009/5.: 28-32., 2009
Vukoszávlyev Zorán: Táj-terasz. Restaurante na Aldeia de Brufe, Brufe, Portugália, Octogon. 2009/5.: 33-35., 2009
Vukoszávlyev Zorán: Kisvárosi kollázs. Centro do Cívico, Custóias, Portugália, Octogon. 2009/5.: 26-27., 2009
Vukoszávlyev Zorán: Hiszen Portugáliában ott a vízpart. Urbanisztikai fejlesztések a városszövet kiterjesztésére, Octogon. 2009/5.: 54-56., 2009
Vukoszávlyev Zorán: Kőtutaj. Kortárs portugál építészet, Octogon. 2009/5.: 21., 2009
Vukoszávlyev Zorán: Absztrahált történelem. Museu do Farol de Santa Marta, Cascais, Portugália, Octogon. 2009/3.: 29-31., 2009
Katona Vilmos; Vukoszávlyev Zorán: Hattyúk a Mondego folyón. Nagyvonalú folyóparti fejlesztések Coimbrában, Alaprajz. 2009/4.: 20-23., 2009
Vukoszávlyev Zorán: Tégla, idomok. Multifunkciós csarnoképület, Gondomar, Portugália, Alaprajz. 2008/6.: 38-41., 2008
Katona Vilmos; Vukoszávlyev Zorán: Alexandros Tombazis fatimai Szentháromság Templomáról, Alaprajz. 2008/6.: 34-37., 2008
Vukoszávlyev Zorán: Fény múzeuma. Aldeia da Luz, Mourão, Portugália, Alaprajz. 2008/8.: 24-27., 2008
Vukoszávlyev Zorán: Hagyomány a kortárs szakrális építészetben, Utóirat – Post Scriptum. A Régi-új Magyar Építőművészet melléklete. 2008/6.: 17-20., 2008
Vukoszávlyev Zorán: Archivált regionalizmus. Navarra Királyi és Tartományi Archívuma, Pamplona, Spanyolország, Alaprajz. 2007/1.: 24-27., 2007
Vukoszávlyev Zorán: Kopilit-üveg-ház. Kísérleti lakóház Matosinhosban, Porto, Portugália, Alaprajz, 2007/2.: 22-25., 2007
Vukoszávlyev Zorán: Contemporary Churches in Portugal., in: Kanon Obiektu Sakralnego? IX. Międzynarodowa Konferencja o Architekturze i Sztuce Sakralnej: Kościoły Naszych Czasów. Kielce, Lengyelország. 2010. június 14., 2012
Vukoszávlyev Zorán: Uporedni prikaz praksi zaštite tradicionalnog graditeljstva i moderne arhitekture u Portugaliji, in: Letnja Škola Architekture u Baču. Bač, Szerbia. 2010. augusztus 23-29., 2012
vissza »