Pszichoszociális változás és az átalakulás retorikája a tizenkét lépéses mozgalmakban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68619
típus K
Vezető kutató Kelemen Gábor
magyar cím Pszichoszociális változás és az átalakulás retorikája a tizenkét lépéses mozgalmakban
Angol cím Psychosocial change and the rhetoric of transformation in Twelve Steps movements
magyar kulcsszavak Tizenkét lépéses mozgalmak, a gyenge kölcsönhatások ereje, szalutogenezis, felépülés, beszédkód
angol kulcsszavak Twelve Steps movements, the strength of weak ties, salutogenesis, recovery, speech codes
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Társadalom
Kutatóhely Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Bognárné Erdős Márta Gabriella
Brettner Zsuzsanna
Csürke József
Csürkéné Mándi Nikoletta
Madácsy József
Molnár Dániel
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-11-30
aktuális összeg (MFt) 7.223
FTE (kutatóév egyenérték) 12.11
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatásunk célja a magyarországi 12 lépéses mozgalmak társadalmi szerepének, sajátos kultúrájának és pszichoszociális hatásmechanizmusainak vizsgálata. A felépülés folyamatát, mint a józan kultúra elsajátításának folyamatát vizsgáljuk. A 12 lépéses mozgalmak a rendszerváltozást követően vertek gyökeret Magyarországon. Ezek a közösségek kinyilvánítják, hogy nem a társadalmi változás, hanem tagjaik mentális egészsége érdekében fejtik ki tevékenységüket. Ugyanakkor ezek a közösségek olyan „gyenge kapcsolatokat” hoznak létre a társadalomban, amelyek az eltérő társadalmi rétegekhez tartozókat egy toleráns övezetben kapcsolják össze erősítve ezzel a szolidaritást és stabilizálva a társadalom működését.
A kutatás során ötven interjú készül józan alkoholistákkal, józan drogfüggőkkel és mindkét csoportbéli nem absztinens függőkkel. A keletkezett szövegeket kvalitatív és kvantitatív tartalomelemzéssel vizsgáljuk. Az intézményi kultúra jellemzésére, leírására a résztvevő megfigyelés módszerét alkalmazzuk. Eredményeinket angol és magyar nyelven tesszük közzé folyóiratokban és tanulmánykötetben.
angol összefoglaló
Our research project is aimed at studying the social role, specific culture and psychosocial effects of Hungarian twelve-step movements and analysing the process of recovery as the acquisition of sober culture. This movement, entering our society simultaneously with the transition of the social system in Hungary declare that they work for the well-being of their members and not for social change. However we assume that these communities establish the very type of „weak ties” within the society that have an important stabilizing effect building solidarity as they link together people from different social strata in a tolerant context. We plan 50 interviews with different groups of sober alcoholics, sober drug-addicts, and users of both substances. These texts will be analyzed with qualitative and quantitative methods of data analysis. Participant observation will also be used for adequately describing institutional culture. Our results will be published in English in international journals and a book and in some renowned Hungarian periodicals.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunkban felépülő szenvedélybetegek interjúszövegeit vizsgáltuk, komplex tartalomelemző eljárásokkal. Két eltérő felépülési modellt vázoltunk fel: az egyik a domináns kultúrával több izomorfiát mutató Alkoholizmus Ellenes Klubok, a másik pedig a 12-lépéses közösségek alternatív, komplementer jellegű gyakorlata. A 12-lépéses közösségeknél hangsúlyosabb a tanulási folyamat, a személyesen megélt igazság keresése, a kontroll rendszerszintű értelmezése. A markáns dialogikus jelleg és a szelf-reflektivitás arra utal, hogy a tagok az autobiografikus hozzáállás kialakításával, a mentalizációs képesség fejlesztésével segítik a felépülést. Az Alkoholizmus Ellenes Klubok tagjainál gyakoribb a versengés, az „abszolút” típusú kognitív szűrők, az általánosítások, a konverzációs sablonok. Fontosak a kauzális magyarázatok, mint a koherencia megteremtésének legfőbb eszközei, jellemző a spiritualitás konform értelmezése, gyakoribbak a felépülő családjára tett utalások. A felépülés közös tényezői: a sorstársi közösség (közös tapasztalatok, egymás szolgálata); a tág értelemben vett spiritualitás; a törekvés, hogy értelmezzék saját tapasztalataikat, és újrarendezzék saját történeteiket. Újabban a forrás-szűkítések hatására a deficit modellek helyett az erőforrás-alapú felépülési modellek előtérbe kerülnek. Kutatásunk - az egészségtanulás jegyében – előkészítése a generativitás, az intergenerációs transzmisszió megváltoztatása és a poszt-traumás növekedés további kutatási programjainak.
kutatási eredmények (angolul)
In the current study interviews with recovering addicts were analyzed with complex methods. Two different recovery models were identified: one reflecting the conventions of Anti- Alcoholism Club members, isomorphic with the dominant culture; and the alternative, complementary culture of 12-step fellowships. 12-step communities highlight the learning process during recovery, search for some personal truth, and systemic forms of control. The dialogic nature of the texts, together with self-reflectivity, indicates that members facilitate their recovery by establishing an autobiographic stance and developing mentalization capacity. With AAC members, a competitive approach could be identified. Cognitive filters, generalizations and conventional phrases were characteristic of the texts. Linear causal explanations served as means to establish coherence. Spirituality was understood in a more conservative manner. References to the recovering addict’s family were significantly more frequent. Common factors of recovery: fellows’ community (similar experiences, serving one another); spirituality (in any sense); striving for making meaning of own experiences, and restructure personal stories accordingly. Recently, strength-based recovery models as cost-effective therapeutic solutions have been emphasized. Our research may serve as a basis for further studies in health learning concerning generativity, changing intergenerational transmission models and post-traumatic growth.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68619
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Erdos, M., B., Kelemen, G. Csurke, J. , Borst, J.: Reflective Recovery, Budapest: Oriold, 2011
Kelemen Gábor: Átlendülés - Vázlatok a reflektív klinikai szociális munkához, Budapest:Animula, 2011
Kelemen Gábor: A velünk élő szenvedélyek, Pro Pannonia, 2009
Kelemen, G., B Erdos, M., Csurke J., Brettner, Zs., Molnar, D.: Dialogues for sobriety: Health Learning in the Context of Addictions – A Hungarian Model., Practice: Social Work in Action, 24: (1) 21-39., 2012
Kelemen Gábor; B. Erdős Márta: Health learning as identity learning in the therapeutic community, Addiktológia, IX. 216-225., 2010
Molnar, D., Erdos, M. B., Mucsi, G., Csurke, J., Brettner, Zs., Kelemen, G: Alternative recovery models: A sequential-transformative content analysis, In: Erdos, M., B., Kelemen, G. Csurke, J. , Borst, J. (eds.) Reflective Recovery. Budapest: Oriold. 147-166., 2011
Erdos, M. B., Madacsy, J., Mucsi, G., Molnar, D., Csurke, J, Mandi, N., Kelemen, G, Brettner, Zs.: The power of 12-step fellowships and Anti-alcoholism Clubs in Hungary. A comparative qualitative study, In: Erdos, M., B., Kelemen, G. Csurke, J. , Borst, J. (eds.) Reflective Recovery. Budapest: Oriold. 109-146, 2011
Kelemen, G, B. Erdős, M.: The parrhesiast: an etho-poetic character, In: Erdos, M., B., Kelemen, G. Csurke, J. , Borst, J. (eds.) Reflective Recovery. Budapest: Oriold. 7-22., 2011
B. Erdős Márta, Kelemen Gábor, Brettner Zsuzsanna: It's high time...Time Experience of Drug Dependent Persons in Recovery, Journal of Groups in Addiction and Recovery, 2009
Kelemen, G., B. Erdős, M.: Processes of recovery: health learning as identity learning, . In: Erdos, M., B., Kelemen, G. Csurke, J. , Borst, J. (eds.) Reflective Recovery. Budapest: Oriold. 23-40., 2011
Erdos, M. B., Csurke, J., Mucsi, G., Mihaldinecz, Cs., Brettner, Zs: Metaphors of life and death in the texts of recovering persons, In: Erdos, M., B., Kelemen, G. Csurke, J. , Borst, J. (eds.) Reflective Recovery. Budapest: Oriold. 85-108., 2011
Erdos, M. B., Kelemen, G. , Madacsy, J., Mandi, N: 12-fellowship community rhetoric and cognition, In: Erdos, M., B., Kelemen, G. Csurke, J. , Borst, J. (eds.) Reflective Recovery. Budapest: Oriold. 41-64., 2011
Kelemen Gábor: Addikciók kezelésének változása a gazdasági világválság idején, Szociális Szemle (5) 1. 6-17., 2012
Molnár, D., Erdős, M. B., Kelemen, G., Madácsy J., Mucsi G., Mándi N., Csürke J., Brettner Zs.: Alternative cultures of recovery. Comparing Hungarian 12-Step Fellowship and Anti-alcoholism Club Discourse, Bournemouth University (UK), 8th Qualitative Research Conference, 2010. 6-8. Sept. , Bournemouth, 2010
Kelemen Gábor: A remisszió kultúrája, Lege Artis Medicinae, 19 évf.704-708, 2009
Kelemen Gábor: A nárcizmus leltárai, Lege Artis Medicinae, 20: 872-876, 2010
Daniel Molnar: Politicians on the drug phenomena between 2000-2009 in Hungary, In: Erdos, M., B., Kelemen, G. Csurke, J. , Borst, J. (eds.) Reflective Recovery. Budapest: Oriold. 203-215, 2011
B. Erdős Márta, Kelemen Gábor: Színházterápia drogfüggőkkel. A kapcsolati világ újjáteremtése, Az addiktológia alapjai III. (szerk: Demetrovics Zsolt), 2009
Mihaldinecz Csaba, Krajcsovics Balázs, B. Erdős Márta: A test feltámadása. A test, mint jel a színházterápia kontextusában., Addiktológia VIII (1) 14-31, 2010
B. Erdős Márta - Kiss Szilárd: A gondoskodás jelentésének változása a felépülés során, Szociális Szemle (5) 1. 18-32., 2012
Márk Mónika - Brettner Zsuzsanna: Jellinek anti-hagiográfiája, Szociális Szemle (5) 1. 33-42, 2012
MadácsyJózsef: Twelve Steps towards the Promised Land of Sobriety. An Interview with Dr Robert Lefever. ., Szociális Szemle 2 (1-2) 81-88, 2009
Nikoletta Mandi: The identity forming role of "difference" in the recovering addicts' narratives, In: Erdos, M., B., Kelemen, G. Csurke, J. , Borst, J. (eds.) Reflective Recovery. Budapest: Oriold. 65-85, 2011
Jozsef Madacsy: Portrait of a typical member of the Hungarian Alcoholics Anonymous. Results of an empirical study, In: Erdos, M., B., Kelemen, G. Csurke, J. , Borst, J. (eds.) Reflective Recovery. Budapest: Oriold. 167-192, 2011
Madácsy József: Insights into the World of Alcoholics Anonymous in Hungary. Some Results of an Empirical Research., Acta Sociologica 4 (1) 55-60., 2011
B. Erdős Márta: Veszély és lehetőség. A tanult tehetetlenségtől a generativitásig., Csürke, J, Osváth, P. Vörös, V., Árkovits, A. (szerk.) Mindennapi kríziseink. Oriold, Budapest, 2009
Madácsy József: Gregory Bateson és az Anonim Alkoholisták, Fischer, F. - Ormos, M. - Harsányi, I. (szerk.): Kutatási füzetek 15. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 155-169., 2009
Csürke József, B. Erdős Márta: Serdülők és fiatalok önpusztító életstratégiái. A megelőzés lehetőségei, Addiktológia, 2008
Mucsi Georgina; Brettner Zsuzsanna: Droghalál és drogháború, Addiktológia, IX, 4, 298-307, 2010
Molnár Dániel: Portage: egy komplex kanadai megoldás a szenedélybetegek gyógyításában, Szociális Szemle (5) 1. 88-97., 2012
Mándi Nikoletta: Az életvilág értelmezési lehetőségei az addiktológiai rehabilitáció gyakorlatában, Szociális Szemle III/1, 2010
Mándi, Nikoletta; Brettner, Zsuzsanna; B. Erdős Márta; Kelemen Gábor; Mucsi Georgina; Molnár Dániel; Mihaldinecz Csaba; Csürke József: Szenvedélybetegség, küszöb-lét, spiritualitás, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Humántudományok Tanszéke, Segítők V. Konferenciája – Spiritualitás a segítő kapcsolatban,2010. november 11-13. Marosvásárhely, 30, 2010
Mucsi Georgina; Csürke József; B. Erdős Márta; Brettner Zsuzsanna; Kelemen Gábor: Élet –halál metaforák a spirituális önsegítő csoportok tagjainak narratíváiban, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Humántudományok Tanszéke, Segítők V. Konferenciája – Spiritualitás a segítő kapcsolatban,2010. november 11-13. Marosvásárhely, 31, 2010
Madácsy József: Szenvedélybetegek spirituális önsegítő közösségei Magyarországon, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Humántudományok Tanszéke, Segítők V. Konferenciája – Spiritualitás a segítő kapcsolatban,2010. november 11-13. Marosvásárhely, 2010
B. Erdős Márta; Mucsi Georgina; Molnár Dániel; Mándi Nikoletta; Kelemen Gábor: A felépülés alternatív kultúrái, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Humántudományok Tanszéke, Segítők V. Konferenciája – Spiritualitás a segítő kapcsolatban. ; 2010. november 11-13. Marosvásárhely,, 2010
Mándi Nikoletta: A terápiás közösség, mint értelmező közösség: segítés, hiperreflexió, szimbolizáció, Szociális Szemle (5) 1. 74-87., 2012
Madácsy József: Alkoholkarrier, józanodás, életvilág, Szociális Szemle (5) 1. 43-73., 2012
Molnár Dániel: Drogpolitika és önsegítô csoportok, Magyar Addiktológiai Társaság, 2009
Mucsi Georgina – Brettner Zsuzsanna - Kelemen Gábor: Az alkoholabúzusból való felépülés kétfaktoros modellje, Magyar Addiktológiai Társaság, 2009., 2009
Mándi Nikoletta: Rehabilitáció - életvilág - narratíva., Magyar Addiktológiai Társaság, 2009., 2009
Madácsy József: Miként valósítják meg magyarországi tagok az Anonim Alkoholisták programját?, Magyar Addiktológiai Társaság, 2009., 2009
Madácsy József: Kapcsolatok és különbségek az Anonim Alkoholisták és a kereszténység között (közlésre elfogadva), Wesley János Lelkészképző Főiskola konferenica-kiadványa, 2010
József Madácsy: Alcoholics Anonymous in Hungary, Pécs, Alliance of Universities for Democracy (AUDEM), 2010. november 13-16., 2010
Molnár DÁniel: Political Ruptures in the Hungarian Interpretation of Drug Problem, PTE BTK Szociológia Tanszék – MTA PAB, "Metszéspontok" - "Intersections" Nemzetközi Társadalomtudományi Konferencia, Pécs. 2010. november 9-10., 2010
Madácsy József: An Empirical Research Performed on Alcoholics Anonymous in Hungary, PTE BTK Szociológia Tanszék – MTA PAB, "Metszéspontok" - "Intersections" Nemzetközi Társadalomtudományi Konferencia, Pécs. 2010. november 9-10, 2010
B. Erdős Márta: Szenvedélybetegek reintegráló közösségeinek diszkurzív gyakorlata: a mentalizáció jelentősége, Reintegráló Közösségek - Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék, 2011.szept. 9., 2011
Mándi Nikoletta: Önsegítés és családterápia a szenvedélybetegségből való felépülésben, A 12 lépéses önsegítő csoportok kultúrája - Tudományos konferencia, Pécs, SzocioNet DDRMHSZK - PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, 2009. szeptember 25., 2009
Mándi Nikoletta: A mező elhagyása – A „metalépés” lehetősége az addiktológiai rehabilitáció során, Reintegráló Közösségek - Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék, 2011.szept. 9., 2011
Madácsy József: Antropológiai kutatások az Anonim Alkoholisták közösségében (poszter-prezentáció)., Társadalomtudományi PhD-találkozó, Budapest, Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület, 2010. április 30, 2010
Madácsy József, Mándi Nikoletta, Molnár Dániel, Mucsi Georgina: Józan szemmel. Felépülők reflexiói a szenvedélybeteg-ellátórendszerről, III. Regionális szakmai tanácskozás. Pécs, SzocioNet DDRMHSZK – PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, 2010. október 14-15., 2010
Madácsy József: A 12 lépéses józan kultúra antropológiai értelmezései (előadás)., A 12 lépéses önsegítő csoportok kultúrája - Tudományos konferencia, Pécs, SzocioNet DDRMHSZK - PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, 2009. szeptember 25., 2009
Mucsi Georgina: A 12 lépéses programok a hospice tükrében, A 12 lépéses önsegítő csoportok kultúrája - Tudományos konferencia, Pécs, SzocioNet DDRMHSZK - PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, 2009. szeptember 25., 2009
Mándi Nikoletta: Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás. A függőség problémája logoterápiai megközelítésben. JEL Könyvkiadó, Budapest, 2009. Recenzió, Addiktológia 2009. VIII. évfolyam 2. szám, 2009
Madácsy József: Bill W. A Different Kind of Hero. The Story of Alcoholics Anonymous., Addiktológia, 2008
Mándi Nikoletta: Az addiktológia alapjai III. Szerkesztette: Demetrovics Zsolt. ELTE EÖTVÖS Kiadó 2009. Recenzió, Addiktológia 2009. VIII. évfolyam 2. szám, 2009
Mucsi Georgina: Hoyer Mária (2010): Sóvárgás és szenvedés – Az addiktív keresés mélylélektani megközelítése. NDI - L’Harmattan Kiadó, Budapest. Recenzió, Addiktológia, 2: 165-168., 2010
Brettner Zsuzsanna: Barbara Schneider: Substance Use Disorders and Risk for Completed Suicide. Recenzió, Szociális Szemle 2/1-2 91-93, 2009
Mándi Nikoletta: Háy János: A gyerek, Addiktológia, 2008
Madácsy József: Közelítések és értelmezési keretek az Anonim Alkoholisták etnográfiai és kulturális antropológiai kutatásában, A krízis mint esély (szerk. Mészáros, J, Harcsa, I.) Andorka-konferencia. Barankovics Alapítvány - Gondolat Kiadó. 158-168, 2010

 

Projekt eseményei

 
2010-08-05 12:24:04
Résztvevők változása
vissza »