Pulzáló változócsillagok modulációs tulajdonságainak vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68626
típus K
Vezető kutató Jurcsik Johanna
magyar cím Pulzáló változócsillagok modulációs tulajdonságainak vizsgálata
Angol cím Unresolved problems of the modulation properties of pulsating variable stars
magyar kulcsszavak RR Lyrae csillagok, Blazhko változók, többmódusú pulzáció
angol kulcsszavak RR Lyrae stars, Blazhko variables, multimode pulsation
megadott besorolás
Csillagászat (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Fizika
Kutatóhely Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet (HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
résztvevők Kővári Zsolt
Oláh Katalin Ilona
Sódor Ádám
Szeidl Béla
Váradi Mihály
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 20.000
FTE (kutatóév egyenérték) 11.67
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pulzáló változócsillagok igen fontos objektumai a modern asztrofizikának. A csillagfejlődési modellek legfontosabb tesztobjektumai, segítségükkel a csillagok abszolút fizikai paramétereit is meghatározhatjuk. Az asztroszeizmológia a csillagok belső felépítésének vizsgálatában a legfontosabb eszközünk. Mégis, fontosságuk ellenére még mindig nem ismerjük e csillagok tulajdonságainak sok fontos részletét. Például az RR Lyrae csillagok modulációja, az úgynevezett Blazhko-effektus már egy évszázada ismert jelenség, ám kielégítő magyarázata a mai napig nem ismert. A többmódusú pulzáció szintén további megfigyelési és elméleti vizsgálatokat igényel. Ezek az objektumok ideális célpontjai a svábhegyi 60 cm-es távcsővel végzett kiterjedt megfigyeléseinknek, amely műszer teljes mértékben a rendelkezésünkre áll. Ezzel a távcsővel az elmúlt években több Blazhko-csillagról és egy hárommódusú változóról végeztünk többszínfotomeriai megfigyeléseket, amelyek már eddig is több fontos felfedezéshez vezettek e csillagok modulációjának és pulzációjának tulajdonságairól. Ezek az első olyan kellően kiterjedt adatsorok Blazhko csillagokról, melyek lehetővé teszik a fényváltozás különböző frekvenciakomponensei színfüggésének vizsgálatát. Kutatócsoportunk tagjainak a Potsdami Asztrofizikai Intézettel való együttműködése korlátozott hozzáférést enged a STELLA spektroszkópiai robottávcsőhöz, ami néhány indokolt esetben lehetővé teszi számunkra a spektroszkópiai vizsgálatok végzését is.
angol összefoglaló
Pulsating variables are key objects of modern astrophysics. They are test objects of stellar evolution studies, calibration tools of absolute physical parameters. Astroseismology is the most important tool to have an insight into stellar interiors. Notwithstanding their importance we still do not understand and know these stars in full details. E.g., the modulation of RR Lyrae stars, the so-called Blazhko effect has been known since a century, but adequate explanation of the phenomenon is still lacking. Multimode pulsation also needs further observational and theoretical studies. These objects are ideal targets for extensive multicolour photometric observations with the automated 60cm telescope at Svábhegy that is fully at our disposal. With this instrument during the last years we obtained multicolour data of Blazhko stars and a triple mode variable which already led to important discoveries of the modulation/pulsation properties of these stars. These data were the first datasets for Blazhko and multimode variables which were extended enough to study the colour dependence of the different frequency components of light variation. The cooperation of the project members with the Astrophysical Institute Potsdam enables us also to have a limited access to the STELLA robotic spectroscopic telescope to extend our studies to spectroscopy in some dedicated cases.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt eredményeit 29 referált folyóiratcikkben és 10 konferenciakiadványban (elõadás/poszter) közöltük. Ezekre a publikációkra 134 független hivatkozás jelent már meg az irodalomban. Legtöbb eredményünk a 60 cm-es automata távcsõvel végzett méréseket és archív fotometriai adatokat használt fel. Méréseink az elsõ olyan kiterjedt fotometriai adatsorokat szolgáltatták Blazhko-változókról, amelyek alkalmasak voltak a Fourier-spektrum finomszerkezetének tanulmányozására. A spektrum számos korábban ismeretlen tulajdonságát (kvintuplet, szeptuplet, többszörösen periodikus moduláció, a Blazhko-effektus idõszakos megjelenése stb.) mutattuk ki. Adataink máig a Blazhko-csillagok legkiterjedtebb többszín-fotometriai idõsorai. Kifejlesztettük az Inverz Fotometriai Módszert, hogy a többszín-fotometria felhasználásával a Blazhko-ciklus során a csillagok átlagos fizikai paramétereiben bekövetkezõ változásokat kimutathassuk. Eredményeink szerint amikor a pulzáció amplitúdója nagy, a csillagok luminozitása 1-5%-kal nagyobb, mint a moduláció kis amplitúdójú fázisában. A moduláció elõfordulási gyakorisága méréseink szerint kb. 50%, ez minden korábbi vizsgálat eredményénél lényegesen nagyobb. Az aktív csillagok mágneses ciklusait mérések és elméleti munkák alapján egyaránt vizsgáltuk, a felszíni aktivitási jelenségeket néhány csillagnál részletesen tanulmányoztuk.
kutatási eredmények (angolul)
The project's results have been published in 29 reviewed journal articles and in 10 conference poster/talk presentations. Until now, 134 independent citations of these publications appeared already in the literature. Most of the results utilized multicolor CCD observations obtained with an automatic 60-cm telescope and archive photometric data. Our recent observations yielded the first time series for Blazhko variables that were suitable to study the 'fine structure' of the Fourier spectrum of the data. Many previously unknown features of the light-curve modulation (quintuplets, septuplets, multiperiodic modulations, temporal appearence of the Blazhko effect, etc.) have been detected for the first time. Our light curves are still the most extended multicolor data-sets ever obtained for a Blazhko variable. To exploit these data, we have developed the Inverse Photometric Method to reveal the underlying variations of the mean physical parameters during the Blazhko cycle.The results have shown that the luminosity of each star in the studied sample is 1-5% brighter at the large amplitude phase of the modulation than in the small pulsation amplitude phase. We have determined an incidence rate of the modulation as high as ~50%, which is much larger than any previous estimation. Magnetic activity cycles of active stars have been observationally and theoretically studied, and the surface activity phenomena of some variables have been investigated in details.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68626
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Jurcsik, J.; Szeidl, B.; Hurta, Zs.; Clement, C.; Lovas, M.: Long-term photometric monitoring of Messier 5 variables: II. Blazhko stars, MNRAS, 411, 1763, 2011
Szeidl, B.; Hurta, Zs.; Jurcsik, J.; Lovas, M.;Clement, C.: Long-term photometric monitoring of Messier 5 variables: I Period changes of RR Lyrae stars, MNRAS, 411, 1744, 2011
Sódor, Á.; Jurcsik, J.; Szeidl, B.; Váradi, M.; Henden, A.; Vida, K.; Hurta, Zs.; Posztobányi, K.; Dékány, I.; Szing, A.: The multiperiodic Blazhko modulation of CZ Lacertae, MNRAS, 411, 1585, 2011
Jurcsik, J.; Sódor, Á.; Szeidl, B.; Hurta, Zs.; Váradi, M.; Posztobányi, K.; Vida, K.; Hajdu, G.; Kővári, Zs.; Nagy, I.; et al: The Konkoly Blazhko Survey: is light-curve modulation a common property of RRab stars?, MNRAS, 400, 1006, 2009
Jurcsik, J.; Hurta, Zs.; Sódór, Á.; Szeidl, B.; Nagy, I.; Posztobányi, K.; Váradi, M.; Vida, K.; Belucz, B.; Dékány, I.; Hajdu, G.; Kővári, Zs.; Kun, E.: An extensive photometric study of the Blazhko RR Lyrae star DM Cyg, MNRAS, 397, 350, 2009
Sódor, Á.; Jurcsik, J.; Szeidl, B.: A new method for determining physical parameters of fundamental mode RR Lyrae stars from multicolour light curves, MNRAS, 394, 261, 2009
Jurcsik, J., Sódor, Á., Szeidl, B., Kolláth, Z., Smith, H. A., Hurta, Zs., Váradi, M., Henden, A., Dékány, I., Nagy, I., Posztobányi, K., Szing, A., Vida, K., Vityi, N.: An extensive photometric study of the Blazhko RR Lyrae star MW Lyr: II. Changes in the physical parameters, MNRAS, 393, 1553, 2009
Hurta, Zs.; Jurcsik, J.; Szeidl, B.; Sódor, Á.: First Quintuplet Frequency Solution of a Blazhko Variable: Light Curve Analysis of RV UMa, AJ, 135, 957, 2008
Jurcsik, J.; Sódor, Á.; Hurta, Zs.; Váradi, M.; Szeidl, B.; Smith, H. A.; Henden, A.; Dékány, I.; Nagy, I.; Posztobányi, K.; Szing, A.; Vida, K.; Vityi, N.: An extensive photometric study of the Blazhko RR Lyrae star MW Lyr: I. Light curve solution, MNRAS, 391, 164, 2008
Dékány, I.; Kovács, G.; Jurcsik, J.; Szabó, R.; Váradi, M.; Sódor, Á.; Posztobányi, K.; Hurta, Zs.; Vida, K.; Vityi, N.; Szing, A.: Pulsational and evolutionary analysis of the double-mode RR Lyrae star BS Com, MNRAS, 386, 521, 2008
Szeidl, B.; Jurcsik, J.: The frequency spectrum of periodically modulated sinusoidal oscillation, CoAst, 160, 17, 2009
Sódor, Á.; Jurcsik, J.; Molnár, L.; Szeidl, B.; Hurta, Zs.; Bakos, G.Á.; Hartman, J.; Béky, B.; Noyes, R.W.; Sasselov, D.; Mazeh, T.; Bartus, J.; Belucz, B.; Hajdu, G.; Kővári,Zs.; Kun, E.; Nagy, I.; Posztobányi, K.; Smitola, P.; Vida, K.: First Results of The Konkoly Blazhko Survey II, proceedings of the 61st Fujihara Seminar: Progress in solar/stellar physics with helio and asteroseismology, ed.: H.Shibahashi, march 2011, Hakone, Japan, ASPC,2011 beküd, 2011
Jurcsik, J., Sódor, Á.; Hurta, Zs., Kõvári, Zs., Posztobányi, K., Vida, K., Hajdu, G., Nagy, I., Koponyás, B.: Multicolour CCD Photometry of Four RRab Stars, IBVS, 5846, 2008
Kun, E.; Sódor, Á.; Jurcsik, J.; Hurta, Zs.; Nagy, I.; Kõvári, Zs.; Posztobányi, K.; Kovács, G.; Vida, K.; Belucz, B.: Multicolour CCD Photometry of Three RRab Stars, IBVS, 5859, 2008
Jurcsik, J., Sódor, Á.; Hurta, Zs., Kõvári, Zs., Vida, K., Hajdu, G., Nagy, I., Dékány, I., Posztobányi, K., Koponyás, B., Váradi, M., Vityi, N.: Multicolour CCD Photometry of Three RRab Stars, IBVS, 5844, 2008
Sódor, Á.; Jurcsik, J.; Nagy, I.; Váradi, M.; Dékány, I.; Vida, K.; Hurta, Zs.; Posztobányi, K.; Vityi, N.; Szing, A.; Dobos, V.; Kuti, A.: Multicolour CCD Photometry of Three RRab Stars, IBVS, 5793, 2007
Hajdu, G.; Jurcsik, J.; Sódor, Á.: Three New Galactic Double-mode Pulsating Stars, IBVS, 5882, 2009
Kolláth, Z.; Oláh, K.: Multiple and changing cycles of active stars. I. Methods of analysis and application to the solar cycles, A&A, 501, 695, 2009
Oláh, K.; Kolláth, Z.; Granzer, T.; Strassmeier, K. G.; Lanza, A. F.; Järvinen, S.; Korhonen, H.; Baliunas, S. L.; Soon, W.; Messina, S.; Cutispoto, G.: Multiple and changing cycles of active stars. II. Results, A&A, 501, 703, 2009
Frasca, A.; Kovári, Zs.; Strassmeier, K. G.; Biazzo, K.: Chromospheric features of LQ Hydrae from Hα line profiles, A&A, 481, 229, 2008
Vida, K.; Oláh, K.; Kővári, Zs; Korhonen, H.; Bartus, J.; Hurta, Zs.; Posztobányi K.: Photospheric and chromospheric activity in V405 And: An M dwarf binary with components on the two sides of the full convection limit, A&A, 504, 1021, 2009
Jurcsik, J.; Sódor, Á.; Hajdu, G.: HD 190336 a new beta Cep star, IBVS, 5881, 2009
Sódor, Á.: Changes in mean global physical parameters of Blazhko RR Lyrae stars - derived from multicolor photometry, AIPC, 1170, 294, 2009
Oláh, K.; Korhonen, H.; Vida, K.; Ilyin, I.; Dall, T. H.; Järvinen, S. P.; Jurcsik, J.; Andersen, M. I.; Djupvik, A. A.; Pursimo, T.; Moór, A.; Datson, J.; Karjalainen, R.; Liimets, T.; Kubát, J.; Kawka, A.: Young solar type active stars: the TYC 2627-638-1 system, A&A 515, A81, 2010
Frasca, A.; Biazzo, K.; Kovari, Zs.; Marilli, E.; Cakirli O.: Photospheric and chromospheric activity on the young solar-type star HD 171488, A&A, 518, A48, 2010
Vida, K.; Oláh, K.; Kővári, Zs.; Jurcsik, J.; Sódor, Á.; Váradi, M.; Belucz, B.; Dékány, I.; Hurta, Zs.; Nagy, I.; Posztobányi, K.: Four-colour photometry of EY Dra: a study of an ultra-fast rotating active dM1-2e star, AN, 331, 250, 2010
Vida, K.; Kovári, Zs.; Švanda, M.; Oláh, K.; Strassmeier, K. G.; Bartus, J.: Anti-solar differential rotation and surface flow pattern on UZ Librae, AN, 328, 1078, 2007
Oláh, K.; Strassmeier, K. G.; Granzer, T.; Soon, W.; Baliunas, S. L.: Changing stellar activity cycles, AN, 328, 1072, 2007
Kovári, Zs.; Bartus, J.; Švanda, M.; Vida, K.; Strassmeier, K. G.; Oláh, K.; Forgács-Dajka, E.: Surface velocity network with anti-solar differential rotation on the active K-giant σ Geminorum, AN, 328, 1081, 2007
Budding, E.; Erdem, A.; Innis, J. L.; Oláh, K.; Slee, O. B.: Recent observations of AB Dor and interpretation, AN, 330, 358, 2009
Kővári, Zs.; Washuettl, A.; Foing, B. H.; Vida, K.; Bartus, J.; Oláh, K.; MUSICOS 98 Team: Doppler maps and surface differential rotation of EI Eri from the MUSICOS 1998 observations, AIPC, 1094, 676, 2009
Kovari, Zsolt; Frasca, Antonio; Biazzo, Katia; Vida, Krisztian; Marilli, Ettore; Cakirli, Omur: Differential rotation on the young solar analogue V889 Herculis, IAU Symposium 273 "Physics of Sun and Star Spots", Eds. D. P. Choudhary and K. G. Strassmeier, Cambridge Univ. Press, 2010
Vida, K.; Oláh, K.; Kovari, Zs.: Surface evolution in stable magnetic fields: the case of the fully convective dwarf V374 Peg, Proceedings of IAU symposium 273, Physics of Sun and star spots, Ventura, California 22-26 August 2010, 2010
Innis, J. L.; Budding, E.; Olah, K.; Jarvinen, S. P.; Coates, D. W.; Messina, S.; Kaye, T. G: Recent CCD Photometry of AB Dor, and a Comment on the Long-term Activity Cycle, IBVS, 5832, 2008

 

Projekt eseményei

 
2012-10-18 13:05:06
Résztvevők változása
2012-01-04 06:33:59
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont).
vissza »