Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68647
típus K
Vezető kutató Kerekes Sándor
magyar cím Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon.
Angol cím Sustainable consumption? Trends and potentials in Hungary.
magyar kulcsszavak fogyasztási minták, fenntartható fejlődés, kyotoi szerződés, EU, integrált termékpolitika
angol kulcsszavak consumption patterns, sustainable development, ecological economics, Kyioto agreement, EU, Intergrated Product Policy
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Csutora Mária
Kocsis Tamás
Marjainé Szerényi Zsuzsanna
Zsóka Ágnes
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 13.648
FTE (kutatóév egyenérték) 5.98
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A projekt célja a fenntartható fogyasztást megalapozó gazdaság- és társadalompolitika tudományos megalapozása, a ma még irreverzibilis környezeti változásokat okozó fogyasztási modellek feltárása, visszaszorításuk lehetőségének vizsgálata. Erre azért van szükség, mert a környezetterhelések döntő részét ma már nem az ipar, hanem a lakossági és a kommunális szféra fogyasztása okozza. A kutatás fontos hozzájárulás az Európai Unió „fenntartható fogyasztás” és „fenntartható társadalom” törekvéseihez. Az újonnan csatlakozott országok fogyasztási szokásainak változása kulcskérdés abban a tekintetben is, hogy az Unió képes lesz-e kyotoi vállalásait betartani.

Ennek alapján a tervezett tematika a következő:
1. A fogyasztás, a gazdasági növekedés és az életminőség összefüggései.
2. Fogyasztói szokások változása Európában és Magyarországon.
3. Statisztikai felmérés: a fogyasztói társadalom elterjedtsége, környezetvédelmi attitűd, cselekvési hajlandóság és magatartás elemzése.
4. A fenntartható fogyasztás a nemzetközi környezetpolitikában.
5. Statisztikai felmérés: az iskolai nevelés hatékonysága a környezetvédelmi tudatformálásban.
6. Javaslatok a gazdaságpolitika és a környezetpolitika számára.

A projekt résztémáin egy-egy neves kutató vezetésével fiatalokból álló team dolgozik (PhD hallgatók, poszt doktorok, egyetemi hallgatók). A program célja, hogy az eredmények minél szélesebb nyilvánosságot kapjanak, és megvitatásra kerüljenek, ezért a részeredményekről un. Műhelytanulmányokat készítünk, amelyeket az Interneten keresztül bárki számára ingyenesen elérhetővé teszünk.
angol összefoglaló
The research lays down the foundation for economic and social policies that focus on improving welfare without placing too much burden on the environment. Nowadays residential and communal consumption is the primer source of pollution, rather than industrial emission. Thus revealing and “greening” consumption patterns is a crucial issue in developing sound economic and social policies.
There are only rare examples of research in the field of sustainable consumption in Hungary. Our project will embrace well founded theoretical research on the interrelationship between consumption and the environment; revealing the situation in Hungary by using data of the Hungarian Statistics Agency as well as survey instruments; reviewing the policies of EU and international organizations in this field; researching the efficiency of environmental education in changing consumption patterns and designing recommendations by integrating the above mentioned activities.
Publicity is a key issue for the project. Thus Discussion Papers will be published in paper form as well as on the Internet. Teams of young researchers, PhD students, post doctors, students, lead by eminent researchers will work on the project.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja a fenntartható fogyasztást megalapozó gazdaság- és társadalompolitika tudományos megalapozása, a ma még irreverzibilis környezeti változásokat okozó fogyasztási modellek visszaszorítása az életminőség javítása mellett. A kutatás fő célja egy olyan átfogó program véghezvitele volt, amely • a fogyasztási minták és a környezet kapcsolatát elméleti, és empirikus alapokon is vizsgálja, • komplex módszertani eszközök segítségével, így a KSH adatai, valamint egy reprezentatív kérdőíves felmérés alapján megvizsgálja a magyarországi folyamatokat, és bemutatja a helyzetet A négy éves projekt legjelentősebb eredményei közé soroljuk, hogy sikerült cikket elhelyeznünk egy 2,97-es impakt faktorú nemzetközi folyóiratban (Ecological Indicators), megjelent több magyar nyelvű cikkünk is, valamint egy magyar nyelvű és agy angol nyelvű zárókötet elkészítésére is sor került. Az eredményeinkből több alkalommal szerveztünk tudományos vitát. A kutatás keretében három alkalommal készült kérdőíves felmérés (egy középiskolai, egy felsőoktatási és egy 1000 fős reprezentatív felmérés), amelyek a fogyasztási minták környezeti hatásait vizsgálták. A projektből impakt faktoros nemzetközi és egy hazai folyóiratcikk cikk készült, kiadtunk két összefoglaló kötetet. A zárókötetek tartalmazzák a projekt összes lényeges eredményét, köztük a korábban műhelytanulmányként kiadott tanulmányok továbbfejlesztett, letisztult változatát is. Az eredményeket számos konferencián ismertettük tanulmány vagy előadás formájában.
kutatási eredmények (angolul)
The research aimed at providing scientific evidence and theory that supports sustainable consumption oriented policy measures. Unsustainable consumption patterns are now responsible for a major part of environmental problems. The research studies: the link between consumption patterns and environment in both theoretical and emirical way. It used statistical data, university and highschool surveys and an empirical survey of 1000 adults to analyse Hungarian consumption patterns and their environmental consequences.s The research has resulted in a high number of publications, including an article in „Ecological Indicators” with impact factor of 2,967, several full papers int he proceedings of international conferences, and two books.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68647
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kerekes Sándor és Csutora Mária (szerk.): Trends and possibilities in sustainable consumption, http://korny.uni-corvinus.hu/otka/index.php, 2012
Kerekes Sándor: A KÖRNYEZETÜGY ÖTVEN ÉVE, Fenntartható Fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon., 2012
Mózner Zsófia: FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK ÉS TRENDEK VIZSGÁLATA EURÓPÁBAN ÉS AZ USA-BA, Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon, 2012
Mózner Zsófia: A NEMZETKÖZI KERESKEDELEM KÖRNYEZETI HATÁSÁNAK ELEMZÉSE A KARBONLÁBNYOM SEGÍTSÉGÉVEL, Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon, 2012
Vetőné Mózner Zsófia: FENNTARTHATÓ ÉLETMÓDOK FELÉ: LEHET-E AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁS FENNTARTHATÓ?, Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon, 2012
Tabi Andrea: A TÁRSADALMI DISZKONTRÁTA JELENTŐSÉGE A FOGYASZTÁS IDŐBELI ÜTEMEZÉSÉBEN, Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon, 2012
Tabi Andrea és Csutora Mária: A TEMPORÁLIS DISZKONTÁLÁSI SZOKÁSOK VIZSGÁLATA – A TÁRSADALMI DISZKONTRÁTA ÉS A TÁRSADALMI PREFERENCIÁK KAPCSOLATA, Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon, 2012
Mózner Zsófia: Local demand - global emissions, a comparative analysis, ESEE Conference, 2011 Proceedings, 2011
Marjainé Szerényi Zs., Zsóka Á., Széchy A..: A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatóinak fogyasztási szokásai a fenntarthatóság szemszögéből, in: Sikos Tamás (szerk.): Fenntartható fogyasztás és növekedés határai, Új trendek a kereskedelemben, Selye János Egyetem Kutatóintézete, Gödöllő - Komárom, ISBN: 978-80-89234-95-0, 145-164.o, 2010
Marjainé Szerényi Zs., Zsóka Á., Széchy A.: Environmental Education and Pro-environmental Consumer Behaviour – results of a university survey, Joint Actions on Climate Change Conference, Aalborg, Dánia, 2009. jún. 8-10,, 2009
Zsóka Á.: (2010): A válság ökológiai háttere, avagy a fogyasztói társadalom csapdái és a kiút lehetőségei,, Sapientia Füzetek, Vigília (szerk.), http://www.sapientia.hu/hu /tudomany/kiadvanyok/sapientia-fuzetek-17-mit-er-a-katolikus-tarsadalmi-tanitas-valsag-idejen , ISBN: 978-, 2010
Kerekes Sándor és Csutora Mária (szerk.): Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon., Aula Kiadó 2012, 2012
Mózner, Zs. - Tabi, A. - Csutora, M.:: Modifying the yield factor based on more efficient use of fertilizer—The environmental impacts of intensive and extensive agricultural practices, Ecological Indicators, 2012
Csutora Mária: Voluntary and Policy Driven Environmentalism, The case of Hungary, Global Footprint Forum, Proceedings, 2010, 2010
Mózner Zsófia: Climate Change and the Impact of International Trade, Global Footprint Forum, Proceedings, 2010, 2010
Dr. Zsóka Ágnes Széchy Anna, Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna:: Environmental Education and Pro-environmental Behaviour. A University Survey, oint Actions on Climate Change Conference, Aalborg, Denmark, 2010
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna, Dr. Zsóka Ágnes, Széchy Anna: A környezeti nevelés és a fogyasztói magatartás kapcsolata egyetemisták körében elvégzett felmérés alapján I., Budapesti Corvinus Egyetem, Műhelytanulmány, http://korny.uni-corvinus.hu/otka/, 2008
Kocsis Tamás: A teljes ember és a sokasodás, Műhelytanulmány, Budapesti Corvinus Egyetem, http://korny.uni-corvinus.hu/otka/, 2008
Tabi Andrea: A MEGNYILVÁNULT ÉS A KINYILVÁNÍTOTT IDŐPREFERENCIÁK – MENNYIRE VAGYUNK RÖVIDLÁTÓAK? ytanulmány, Budapesti Corvinus Egyetem, Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon, 2012
Csutora Mária: Measuring Tradeoffs Between Sustainability Issues, in: Csutora, Maria - Marjainé Szerényi, Zsuzsanna: Sustainability and Corporate Responsibility Accounting: measuring and maaging business benefits, pp. 22-26., 2008
Kocsis Tamás: r. Kocsis Tamás (2009): Modernitás és népesedés - Ami a Felelősségünk a teremtett világért című körlevélből kimaradt., Vigilia, 2009

 

Projekt eseményei

 
2022-11-08 12:54:46
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _TTK / Fenntartható Fejlődés Központ (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem).
2016-03-03 12:40:00
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Fenntarthatósági Indikátorok Kutatóközpont (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Fenntartható Fejlődés Központ (Budapesti Corvinus Egyetem).
2016-03-03 12:33:24
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Környezetgazdaságtani és Technológia Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Fenntarthatósági Indikátorok Kutatóközpont (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »