A proszociális viselkedés multidiszciplináris megközelítése: fiziológiai, kognitív, és affektív mechanizmusok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68656
típus K
Vezető kutató Bereczkei Tamás
magyar cím A proszociális viselkedés multidiszciplináris megközelítése: fiziológiai, kognitív, és affektív mechanizmusok
Angol cím A multidisciplinary approach to prosocial behavior: physiologycal, cognitive, and affective mechanisms
magyar kulcsszavak kooperáció, elmeteória, racionalitás, büntetés, adaptív stratégiák, machiavellizmus, fMRI, személyiségvonások
angol kulcsszavak cooperation, theory of mind, rationality, punishment, adaptive strategies, Machiavellianism, fMRI, personality traits
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Sejtszintű és molekuláris neurobiológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pszichológiai Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Bogner Péter
Deák Anita
Hargitai Rita
Kiss Szabolcs
Lábadi Beatrix
Nagy László
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-06-30
aktuális összeg (MFt) 12.308
FTE (kutatóév egyenérték) 9.29
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Tervezett kutatásunk olyan multidiszciplináris megközelítést foglal magában, amely négy szerveződési szinten igyekszik képet kapni az együttműködés legfontosabb működési elveiről, motivációs bázisáról és döntési mechanizmusairól. Ez a négy szint, amely reményeink szerint egymásra épül és a kutatás végére egyetlen integratív keretbe illeszkedik, a következő: 1. fiziológiai, 2. kognitív, 3. affektív (evolúciós), és 4. személyiségvonások szintje.
1. Vizsgáljuk a jutalmazással és büntetéssel kapcsolatos agyi aktivitás-mintázatokat (fMRI) a Damasio-kísérletekből ismert Iowa-feladat általunk módosított változatában. Ugyancsak vizsgáljuk, van-e különbség egyetlen tranzakción belül az együttműködés és az altruista büntetés idegrendszeri aktivitás-mintázatai között. E vizsgálatokban felnőtt, egészséges, önként jelentkező személyek vesznek részt.
2. Játékelméleti kísérletekben elemezzük, vajon az együttműködő személyek el tudják-e egyértelműen különíteni a saját mentális állapotukat a célszemély mentális állapotától, és hogy a másik félről kialakított mentális modellben az ellenfél mennyiben tekinthető teljesen racionális ágensnek.
3. Kísérleteinkben választ keresünk arra, hogy a csoporton belüli büntetés serkenteni fogja-e a normaszegőt a jövőbeli együttműködésre, és a személyes, face-to-face (nem anonim) interakciók milyen hatást gyakorolnak a felek érzelmi állapotára a társas dilemmák megoldása során.
4. A kutatás negyedik területe a társas kapcsolatokban szerepet játszó döntések, ezen belül is a játékelméleti döntések (dezertálás, kooperáció, büntetés adása, illetve elszenvedése) hátterében álló egyéni különbségek feltárását tűzi ki célul különböző kérdőívek és tesztek felhasználásával.
angol összefoglaló
The present project is considered as a multidisciplinary approach that aims at analyzing the primary principles, motivational basis, and decision making mechanisms of cooperation at four organizational levels. These levels that are supposed to be integrated into a single major theoretical framework at the end of our study, are the following: 1. physiological, 2. cognitive, 3. affective (evolutionary) and 4. behavioral traits.
1. We plan to investigate the brain activity patterns (fMRI) related to rewarding and punishment in a modified version of Iowa test coming from Damasio’s experiments.
2. We are analyzing in experimental games whether participants can obviously differ from their own mental states from those of the target person, and what degree the other player is regarded as a fully rational agent in the mental model that is shaped on the others.
3. We wonder how punishment inside the group encourages freeriders to cooperate in future transactions, and how the personal, face-to-face interactions influence the affective states of participants over the experiments of social dilemmas.
4. The fourth phase of our study aims at studying individual differences of decision making in social relationship, particularly in experimental games (desertion, cooperation, punishment, generosity).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A benyújtott kutatási tervnek megfelelően több szerveződési szinten igyekeztünk képet kapni a proszociális viselkedés legfontosabb működési elveiről, motivációs bázisáról és döntési mechanizmusairól. 1. Azt találtuk, hogy az együttműködés olyan agyi területekhez köthető (sztriátum, LOFC, DLPFC), amelyek a jutalmazással, a kognitív konfliktusok szabályozásával, és a büntetésre való érzékenységgel kapcsolatosak. 2. Kimutattuk, hogy versengő szituációban a büntetés nem tölti be a másodfokú együttműködés funkcióját, hanem az egyének közötti versengés eszközévé válik. Az együttműködők viselkedését elsősorban személyiség-jellemzőik befolyásolják, a machiavellistákat inkább szituációs faktorok. 3. Azt találtuk, hogy az arcon megjelenő megbízhatósági markerek erősen befolyásolják az együttműködés hajlandóságát és mértékét. Ezt az összefüggést a tekintet iránya és az arc biológiai jellegzetességei is befolyásolják. 4. Kimutattuk, hogy minél jobb elmeolvasó képességgel jellemezhető valaki, annál nagyobb hajlandóságot mutat a másokkal folytatott együttműködésre. Ugyancsak kimutattuk, hogy az ún. privilegizált hozzáférés megértése aránylag kései fejlemény, 8-9 éves korban következik be. 5. Eredményeink azt mutatják, hogy a proszociális viselkedés több személyiség-faktorral áll összefüggésben. Kialakulását emellett szituációs faktorok is befolyásolhatják, így pl. mások jelenléte, amely növelheti az altruista személy csoporton belüli reputációját.
kutatási eredmények (angolul)
In accordance with our research project, we have made an attempt to investigate the main principles, motivations, and decision-making mechanisms associated with prosocial behavior on several organizational levels. 1. We found that cooperation is linked to brain areas (striatum, LOFC, DLPFC) that are involved in reward-seeking, a regulation of cognitive conflicts, and a sensitivity to punishment. 2. We have revealed that in a competitive situation punishment does not function as a secondary kind of cooperation but works as a device of rivalry among individuals. The behavior of cooperators is primarily influenced by personality factors, whereas the Machiavellists’ behavior is rather influenced by situational factors. 3. We found that signals of trustfulness on face have a large impact on the willingness and degree of cooperation. This relationship is strongly influenced by the direction of glance and certain biological traits of face. 4. We have revealed that the better mindreading capacity one has, the higher level of cooperation with others one shows. The understanding of the privileged access to others develops relatively late during childhood (at the age of 8-9 years). 5. Our results show that prosocial behavior is associated with several personality factors. Besides, its development is strongly influenced by situational factors, such as the presence of others that may increase the altruist’s reputation within the group.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68656
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bereczkei T.: Az evolúciós gondolkodás térhódítása a pszichológiában., A lélek eredete. Bevezetés az evolúciós pszichológiába (Szerk. Bereczkei T. és Paál T.). Gondolat Kiadó Bp. 7-39., 2010
Bereczkei T.: Egzén és csoport, A lélek eredete. Bevezetés az evolúciós pszichológiába (Szerk. Bereczkei T. és Paál T.). Gondolat Kiadó Bp. 7-39., 2010
Kocsor F. és Bereczkei T.: Kultúra, A lélek eredete. Bevezetés az evolúciós pszichológiába (Szerk. Bereczkei T. és Paál T.). Gondolat Kiadó Bp. 7-39., 2010
Czibor a. és Bereczkei T.: Személyiségtényezők és syituációs faktorok szerepe szociális dilemma döntésekben, A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Tudományos Nagygyűlése, 2010
Szíjjártó L. és Bereczkei T.: Bizalom, reciprocitás és bosszúállás: Machiavellista személyek szociális döntései, A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Tudományos Nagygyűlése, 2010
Birkás B. és Lábadi B.: A tekintet hatása társas ítéleteinkre., A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Tudományos Nagygyűlése, 2010
Bereczkei T., Deák A., Szíjjártó L., Hermann P., Papp P., Orsi G., Perlaki G., Bernáth L.: A társas cserekapcsolatok neuropsyichológiai háttere, A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Tudományos Nagygyűlése, 2010
Czibor A. and Bereczkei T.,: Personality and situational predictors pf decisions in cooperative and competitive interactions., European Human Behaviour and Evolution Association Conference, Wroclaw, 2010
Kiss Sz.: Understanding privileged access to mental states by children, 11th European Congress of Psychology. Oslo, Norway, 7-10 July., 2010
Bereczkei, T. Birkas, B., and Kerekes, Zs.: The presence of others, prosocial traits, Machiavellism. A personality X situation approach., Social Psychology 41, 238-245., 2010
Gyuris, P., Járai, R., and Bereczkei, T.: The effect of childhood experiences on mate choice in personality tratis: Homogamy and sexual imprinting., Personality and Individual Differences 49, 467-472., 2010
Kocsor, F., Rezneki, R., Juhász, Sz., and Bereczkei, T.: Preference for facial self-resemblance and attractiveness in human mate choice, Archives of Sexual Behavior (online prepublication), 2011
Bereczkei T.: Machiavellizmus: a másokat kihasználó szociális ügyesség., Lélek-képek. (Szerk. Deák A., Nagy L. és Péley B.) Pannónia Könyvkiadó, 52-62. o., 2011
Kovács-Bálint, Ys., Bereczkei, T., Hernádi, I.: The telltale face: possible mechanisms behind defector and cooperator recognition revealed by facial expression metrics., Evolution and Human Behavior (megjelenés alatt), 2011
Kiss Sz.: The notion of incommensurability can be extended to the child's developing theories of mind as well., Behavioral and Brain Sciences 34, 134-135, 2011
Kiss Sz.: Az elmeolvasás neurális alapjainak kutatása napjaink kognitív idegtudományában, Thalassa (megjelenés alatt), 2011
Kiss Sz.: Cognitive sociology and neuropsychology., 32nd Annual Meeting of the Cognitive Science Society. Portland, Oregon USA, 2010
Kiss Sz. és Jakab Z.: Az elmeolvasás kutatása napjaink megismeréstudományában., Kultúra és közösség IV.,1. 57-72., 2010
Birkás B., Lábadi B.: A tekintetirány hatása megbízhatósági ítéleteinkre., MPT XX. Országos Tudományos Nagygyűlése., 2011
Birkás B., Lábadi B.: Az emberi arc szociális megismerést befolyásoló tényezői., Az emberi arc. Tanulmányok a pszichológia, orvostudomány, mesterséges intelligencia és a képzőművészet területéről. Szer. Révész Gy., 2010
Deák. A.: Proszociális viselkedés: együttműködés, segítségnyújtás, altruizmus., In Rab V. & Deák A. (szerk.): Együttműködés – versengés. (pp. 89-95). Budapest: Gondolat., 2010
Deák A., Tóth, L., Káplár, M., Révész, Gy., Bogner, P., and Bernáth, L.: Stress-induced brain activation during a visual search task: an fMRI-study. ., Kalokagathia, 2-3, 153-165, 2010
Deák A.: Brain and emotions: cognitive neuroscience of emotions., Alps-Adria Psychology Conference. Klagenfurt, Austria, p.21., 2010
Hermann P., Deák A., Papp P., Révész Gy. & Bereczkei T: Neuropsychological correlates of processing emotional stimuli. Rethinking the role of the amygdala: an fMRI-study., Alps-Adria Psychology Conference. Klagenfurt, Austria, p.69., 2010
Papp P., Deák A., Hermann P., Révész Gy. & Bereczkei T.: Personality and the nervous system – Personality traits as expressions of inter-individual differences in brain function: an fMRI-study., Alps-Adria Psychology Conference. Klagenfurt, Austria, p.69., 2010
Bereczkei T., Deák A., Szíjjártó L., Hermann P., Papp P., Orsi G., Perlaki G., & Bernáth L.: A társas cserekapcsolatok neuropszichológiai háttere., Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Nagygyűlése, Pécs, 2010. p. 116., 2010
Paál T.: A szociális intelligencia szerepe az együttműködésben és a versengésben., Együttműködés – versengés. Szerk. Rab V. és Deák A. Gondolat Kiadó, Budapest.pp. 96-105, 2010
Paál T. and Bereczkei T.: Alternative roles of punishment in experimental settings: Beside strong reciprocity., The European Human Behaviour & Evolution Association Conference VI., Giessen, Németország., 2011
Paál T. and Bereczkei T.: Machiavellian decision – making strategies and their effectiveness int he Public Goods Game., The European Human Behavior & Evolution Conference V., Wroclaw, Lengyelország., 2010
Hargitai, R. – Nagy L. – Deák A. – Bereczkei T: Psychometric properties of the BIS/BAS Scale on Hungarian sample., 10th European Conference on Psychological Assessment, September 16th – 19th Gent, Belgium., 2009
Czibor A., Bereczkei T.: Ki nyeri meg a versenyt? Egy kompetitív kísérleti játék tanulságai, Magyar Pszichológiai Szemle 65., 2010. március, Magyar Pszichológiai Szemle 65, 165-182, 2010
Czibor A. and Bereczkei T.: Decisions in social dilemmas: the role of personality and situational variables., 9th Alps-Adria Psychology Conference, Klagenfurt, Ausztria, 2010
Paál T. and Bereczkei T.: Adult theory of mind, Machiavellianism, and cooperation: the effect of mindreading on social relations., Personality and Individual Differences 43: 541-551., 2007
Bereczkei T., Birkas, B., and Kerekes, Zs.: Public charity offer as a proximate factor of evolved reputation-building strategy: An experimental analysis of a real life situation., Evolution and Human Behavior 28: 277-284., 2007
Bereczkei T., Birkás B. és Kerekes Zs.: Önzetlenség idegenek iránt. Egy evolúciós model kísérleti ellenőrzése., Magyar Pszichológiai Szemle 62: 449-474., 2007
Babity M., Bíró V., Nagy L.: The inventory of parent and peer attachment – Revised (IPPA-R)., 8th Alps_Adria Conference, Ljubljana, 2008
Birkás B. and Bereczkei T.: The effect of facial attractiveness ont he judgment about altruism and „free riding”., 8th Alps_Adria Conference, Ljubljana, 2008
Czibor A. and Bereczkei T.: Who will win the competition? The relationship between personality, strategy and success in a competitive situation., 8th Alps_Adria Conference, Ljubljana, 2008
Deak A., Kaplar M., Toth L., Bogner P., Revesz G., Bernath L.:: Repressors show more prefrontal brain activity to irrelevant negative stimuli during a visual search task: An fMRI preliminary study., 8th Alps_Adria Conference, Ljubljana, 2008
Kiss Sz.: The cognitive developmental investigation of the attribution of privileged access to mental states., 8th Alps_Adria Conference, Ljubljana, 2008
Kaplar M., Deak A., Toth L., Bogner P., Bernath L.:: Neural correlates of visual search and change blindness: An fMRI study., 8th Alps_Adria Conference, Ljubljana, 2008
Kocsor F., Juhász Sz., Rezneki R., and Bereczkei T.: Preference for self-resembling faces in human mate choice and interpersonal relationship, 8th Alps_Adria Conference, Ljubljana, 2008
Paal T. and Bereczkei T.: Adult theory of mind, cooperation, Machiavellianism, sensitivity to punishment and reward: the effect of mindreading on social relations., 8th Alps_Adria Conference, Ljubljana, 2008
Tisljár R. and Bereczkei T. .: The role of humor in human relationships: An evolutionary modell, 8th Alps_Adria Conference, Ljubljana, 2008
Bereczkei T. .: Evolúciós üzenetek az emberi kapcsolatokról I. Hasonlóság – barátság, Természet Világa 139, 546-548., 2008
Bereczkei T. .: Az erény természete – Evolúciós stratégiák az idegenek iránti önzetlenség hátterében (Grastyán Endre emlékelőadás), Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Nagygyűlése, Nyíregyháza, 2008
Bereczkei T. .: Az erény természete – evolúciós stratégiák a proszociális viselkedés hátterében., Magyar Pszichológiai Szemle 63, 613-631., 2008
Hargitai R.: Sors és történet. Szondi Lipót sorsanalízise a narratív pszichológia tükrében, Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2008
Hargitai R.: From drive to representation., 18th Congress of the International Szondi Association. Lisszabon, 2008
Jakab Zoltán és Kiss Sz.: A kiváltságos hozzáférés megértésének vizsgálata óvodásoknál és kisiskolásoknál., XVI. Magyar Megismeréstudományi, Budapest, 2008
Kiss Sz.: Az elmeolvasás kutatása találkozik a szociálpszichológiával., Vincze Orsolya és Bigazzi Sára, szerk. Élmény, történet. A történetek élménye. Budapest: Új Mandátum. 236-249., 2008
Kiss Sz.: The cognitive developmental investigation of the attribution of privileged access to mental states., Workshop on Pragmatics and Social Cognition. UCL, London, 2008
Pléh Cs. és Bereczkei, T. (Szerk.): Darwin öröksége és időszerűsége a pszichológiában., Akadémia Kiadó, Budapest., 2010
Bereczkei T.: Az erény természete. Önzetlenség, együttműködés nagylelkűség., Typotex Kiadó, Budapest, 2009
Paal, T. and Bereczkei T.: Interconnections between adult theory of mind and Machiavellism and their effect on the public Goods Game, European Human Behavior and Evolution Association Conference, St. Andrews, 2009
Czibor, A., and Bereczkei T.: Who will win the competition? Personality, strategy, and success in a competitive game., European Human Behavior and Evolution Association Conference, St. Andrews, 2009
Tóth Lilla, Káplár Mátyás, Deák Anita, Bogner Péter, Bereczkei Tamás:: A méltányosság agyi korrelátumai: fMRI vizsgálat., XVII. MAKOG, A nyelvi és a mentális reprezentáció természete. Budapest, 2009. május 7-9., 45. old., 2009
Deák A., Tóth L., Káplár M., Bogner P., Bernáth L., Révész Gy.: Brain activation of perceiving stressful stimuli during a visual search task., 2nd DGPA Spring School, The ABC of Stress, Dresden, Germany, 18-21. March. p.33., 2009
Kiss Sz.: Kognitív szociológia és neuroszociológia., XVII. Magyar Kognitív Tudományi Konferencián. Budapest, május 7-9., 2009
Kiss Sz.: Understanding privileged access to mental states by children., 11th European Congress of Psychology, Oslo, Norway, 7-10 July., 2009
Bereczkei T. and Gyuris, P.: Oedipus complex, mate choice, imprinting: An evolutionary reconsideration of a Freudian concept based on an empirical study., Mankind Quaterly, 1, 71-94, 2009
Bereczkei T., Birkas, B., and Kerekes, Zs.: Altruism towards strangers in need: costly signaling in an industrial society., Evolution and Human Behavior, 31, 95-103., 2010
Bereczkei T.: Darwin a lélek biológusa: a darwinizmus pszichológiai öröksége., Magzar Tudománz, 171, 549-557, 2010
Bereczkei T.: Darwin öröksége a pszichológiában: ami „átjön” és ami „nem jön át”., Magzar Pszichológiai Szemle, 65-724, 2010
Bereczkei T. és Paál T. (Szerk.): A lélek eredete. Bevezetés az evolúciós pszichológiába., Gondolat Kiadó, Budapest, 2010
Pléh Cs. és Bereczkei T. (Szerk.): Darwin öröksége és időszerűsége a pszichológiában., Akadémia Kiadó, Budapest, 2010
Gyuris P., Bereczkei T., és Járai R.: Személyiségvonások a párválaszzásban: homogámia és/vagy szexuális imprinting. In: Darwin öröksége és időszerűsége a pszichológiában, Darwin öröksége és időszerűsége a pszichológiában (Szerk. Pléh Cs. és Berecykei T.), Akadémia Kiadó, Budapest, pp. 117-132., 2010
Czibor A. és Bereczkei T.: Ki nyeri meg a versenyt? Egy kompetitív játék tanulságai., Darwin öröksége és időszerűsége a pszichológiában (Szerk. Pléh Cs. és Berecykei T.), Akadémia Kiadó, Budapest, pp. 117-132., 2010
vissza »