Mandzsu kori mongol történeti kutatások  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68673
típus F
Vezető kutató Szilágyi Zsolt
magyar cím Mandzsu kori mongol történeti kutatások
Angol cím Manchu-Mongol Diplomatic Correspondence
magyar kulcsszavak levéltári és történeti kutatás, a mongol buddhista egyház politikai szerepének vizsgálata, digitális adatrögzítés, faximile kiadások előkészítése
angol kulcsszavak archives-research, history research, faximile
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Történelem
Kutatóhely Orientalisztikai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-06-30
aktuális összeg (MFt) 3.917
FTE (kutatóév egyenérték) 0.64
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat célja, hogy eddig feltáratlan történeti dokumentumokat tegyen a nemzetközi tudományos közvélemény számára is hozzáférhetővé. A nemzetközi trendekhez is alkalmazkodva célunk, hogy a régi, és ritkaságuk miatt nehezen hozzáférhető, illetve rossz állapotban fennmaradt mandzsu kori mongol történeti dokumentumokat, buddhista iratokat digitális formában rögzítsük és faximile kiadásuk publikálásával tegyük könnyen kutathatóvá őket. A munka már a korábbi években megkezdődött, s az így megszerzett tapasztalatok még hatékonyabb és pontosabb kutatást tesznek lehetővé. A program vezetője már több alkalommal kutatott mongol levéltárakban és könyvtárakban, így pontos információkkal rendelkezik az ott őrzött és a tudományos munkákban még nem publikált anyagokkal kapcsolatban. A korábbi kutatások során kialakított nemzetközi kapcsolatok lehetővé teszik a munka hatékony folytatását nem csak Mongóliában, hanem Oroszországban és Kínában is. Mivel adott esetben többszáz éves fanyomatokról, kéziratokról van szó, s biztonságos tárolásuk nem minden esetben megoldott, a digitális rögzítés és archiválás fennmaradásuk szempontjából sem mellékes.
angol összefoglaló
The long range aim of the project is the preservation of the full stock of ancient and rare Mongolian and Tibetan manuscripts and xylographs by digitalization. Many Mongolian libraries, monasteries and private collections possess important written documents of Mongolian history, culture, religion and Tibetan Buddhism. The preservation of which is endangered by various causes, e.g. decay of the paper, fading away of the script, modern pollution, heat and moisture, improper storage, mishap, stealing, etc. The appearance of digital technology has created a media trough which these treasures of Mongolia and the whole Mankind can be saved for future generations and made available for research, by putting them on CD, the Net, or publishing them in printed books.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Jelen pályázat a mandzsu kori mongol történeti dokumentumok feldolgozását célozta. A munka a pályázati tervnek megfelelően haladt, illetve ki is bővült. A program magvalósítása során újabb anyaggyűjtésre nyílt lehetőség, ezért a kutatást egy évvel meghosszabbítottuk. A vállalt elképzeléseket maradéktalanul sikerült megvalósítani. Feldolgozásra került egy levelezés-gyűjtemény újabb kötete, számos önálló kisebb kézirat (nugalbar bichig) és nyomat, mongol és kínai archívumokban, magángyűjteményekben található anyagok is. A programvezető szerkesztésében megjelent a Treasures of Mongolian Culture and Tibeto-Mongolian Buddhism sorozat két kötete CD és egy újabb könyv formátumban. Elkészült egy kismonográfia A mongol főlámák rövid története címmel, mely a kutatás során fellelt történeti források alapján mutatja be a mongol buddhista egyházfők életét. A programvezető 2011 márciusában sikeresen védte második PhD disszertációját – A buddhista egyház és a szomszédos nagyhatalmak szerepe a modern mongol állam kialakulásában –, mely a programban feltárt dokumentumok alapján vizsgálta Belső-Ázsia mandzsu kori történetét, a mongol buddhista egyház társadalom- és politikatörténeti szerepét. A kutatás folytatásaként két elektronikus formában megjelenő oktatási segédanyag is készül. Az egyik a teokratikus mongol állam történetét, a másik a mongol buddhizmus második megtéréstől napjainkig zajló történetét, társadalomtörténeti szerepét, szertartásrendszerét, oktatási struktúráját mutatja be.
kutatási eredmények (angolul)
The work has reached the goals according to the work plan. While realizing the program there opened a possibility to collect new materials so the research was prolonged with one more year. During the program plenty of documents were digitalized from the Manchu era. A new volume of a correspondence collection owned by the Mongolian State Central Library also has been documented. There were also many smaller manuscripts and xylographs and other documents found in Mongolian and Chinese archives. There were realized 4 CDs and a facsimile book of the Treasures of Mongolian Culture and Tibeto-Mongolian Buddhism series edited by the project leader. The releases of the publications were sponsored by other grant. There was also published a monograph on history of Mongolian Buddhist Church titled ‘The Brief History of Mongolian Head-Lamas’, used historical sources found in Archives during this project.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68673
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szilágyi Zsolt: A mongol buddhista egyház és a szomszédos nagyhatalmak szerepe a mongol állam kialakulásának folyamatában, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2010
Szilágyi Zsolt: A mongol főlámák rövid története, Magyar Vallástudományi Társaság, 2010
Szilágyi Zsolt: A buddhista egyház a modern mongol társadalomban, Keréknyomok No. 4, 2008
Szilágyi Zsolt: Legitimáció. A mongol buddhista egyház szerepe a világi hatalom konszolidációjában., Ethno-Lore XXV., 2008
Szilágyi Zsolt: A tibeti buddhizmus és politikai szerepe, História 2008/3, 2008
Szilágyi Zsolt: A IX. Halha Bogdo Gegen Dzsebcundamba Rinpocse rövid életrajza és napjainkban betöltött szerepe., Keréknyomok No. 3., 2008
Szilágyi Zsolt: The Nomadic Culture Society and the Founder of the Mongolian Buddhist Church, Acta Mongolica, 2008
Szilágyi Zsolt: A magyar buddhizmus kutatás rövid története, Tanulmányok a magyar vallástudomány történetéről., 2009
Szilágyi Zsolt: Öndör Gegen Zanabazar and his Role in the Mongolian Culture, Chronika Vol. 7-8., 2008
Szilágyi Zsolt: Kínai-mongol kapcsolatok, Kínai történelem és kultúra (Szerk. Hamar Imre - Salát Gergely), 2009
Szilágyi Zsolt: The Status and Political Role of Mongolian Buddhism after the Political Transformation, Mongolian Studies in Europe. pp. 117-127., 2010
Szilágyi Zsolt: Városlakó nomádok. A politikai változás és a globalizáció hatásai a mongol társadalomban, Ethno-Lore XXVII. pp. 325-336., 2010
Szilágyi Zsolt: Befejeződött rendszerváltás? A mongol liberalizálódási folyamat gazdasági és társadalmi hatása., Rendszerváltás és történelem. pp. 258-280., 2010
Szilágyi Zsolt: Is the Post-Communist Tarnsition Ove? Economic and Social Factors Influencing the Mongolian Democratisation Process., After Twenty Years. Reasons and Consequences of the Transformation in Central and Eastern Europe. pp. 116-141., 2010
Szilágyi Zsolt: Az arany kán városa, Hohhot., Konfuciusz Krónika 5. évf. 2011/1, 2011
Szilágyi Zsolt: Kitajok a császári trónon, Konfuciusz Krónika 4. évf. 2010/1, 2010
Szilágyi Zsolt: • Emgent Ooxnoin Batsaixan: Mongoliin süülčiin eǰen xaan VIII. Bogd Jawjandamba., Távol-keleti Tanulmányok. I. évf. 2009/1. pp. 147-151., 2009
Szilágyi Zsolt: Az Ázsiai hunok. Az első nomádok Kína északi határán, Konfuciusz Krónika. 3. évf. 2009/2., 2009
Szilágyi Zsolt: Népköztársasági nosztalgia Mongóliában, Múlt-Kor Történelmi portál. http://www.mult-kor.hu/20091126_nepkoztarsasagi_nosztalgia_mongoliaban 2009. november 26., 2009
Szilágyi Zsolt: Az utolsó dinasztia alapítói, In: Konfuciusz Krónika 2. évf. 2008/1. Szerk.: Salát Gergely. ELTE Konfuciusz Intézet, Budapest 2008. pp. 20-21., 2008
vissza »