Mikszáth kései kisprózája  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68691
típus K
Vezető kutató Hajdu Péter
magyar cím Mikszáth kései kisprózája
Angol cím Mikszáth's Late Prose Writing
magyar kulcsszavak kritikai kiadás, novella, publicisztika
angol kulcsszavak critical edition, short story, journalism
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)95 %
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)5 %
zsűri Irodalom
Kutatóhely Irodalomtudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Császtvay Tünde Marianna
Tarjányi Eszter
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-02-29
aktuális összeg (MFt) 0.000
FTE (kutatóév egyenérték) 2.64
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Mikszáth Kálmán 1897 utáni kisprózája pillanatnyilag nagyrészt kiadatlan, kritikai kiadása nem készült el. A pályázat vállalkozik a publicisztika összegyűjtésére, szövegkritikai gondozására, valamint internetes közrebocsátására. A kései novellisztikát összegyűjti és kritikai kiadásban megjelenteti, ezzel eléri, hogy az életmű központi, szépirodalmi vonulata teljes egészében rendelkezésre álljon kritikai kiadásban. Kiadjuk továbbá a verseket és meséket is.
Nem kevésbé fontos feladat a mikszáthi kispróza értékelése. Erre a pályázat keretében szövegközeli novellaelemzésekkel teszünk kísérletet, nem pusztán Mikszáth novelláit, hanem a kortárs magyar és világirodalmi novellisztikát is bevonva az összehasonlító vizsgálatokba.
angol összefoglaló
Although Kálmán Mikszáth is a major author of the Hungarian prose writing, his shorter writing is still not available in critical edition in its integrity. This project collects his later essays and journalism, and publishes a critical text (without explanatory notes) on the internet. His late short stories will be collected, edited and published in volumes as continuation of the series “Mikszáth’s Complete Works.” Although his children’s stories and poems do not play any central role in his writing, they will be published in a volume as well.
The projects also tries to contribute to the critical evaluation of Mikszáth’s short writing. The means it applies is textual analysis of some pieces of his short stories as a part of a comparative approach to the short stories of the turn-of-the-centuries period in Hungary and Europe.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. A kutatás részeként folyamatosan működött egy novellaelemző műhely, amely a Mikszáth-kisprózát a korszak magyar és világirodalmi novellisztikájának kontextusában elhelyezve sikerrel igyekezett a magyarországi novellaelemzésnek lendületet adni. A műhely munkájának eredményei 3 folyóirat tematikus számaiban (Literatura, Filológiai Közlöny, ItK) és két önálló tanulmánykötetben jelentek meg. 2. Egyrészt összegyűjtöttük az 1898-1910-es periódus Mikszáth-novelláinak minden eddiginél teljesebb (és talán tényleg teljes) korpuszát. Másrészt elkészült a teljes korpusz szövegváltozatainak kollacionálása. Harmadrészt elkészült az 1898-1904-es és az 1908-1909-es termés teljes jegyzetapparátusa, ebből az 1898-1903-as éveké már lektorált állapotban van. A hiányzó évek jegyzeteinek megírása is előrehaladott állapotban van. 3. Sikerült kiadni az 1898-1899 és az 1903-1906 évek publicisztikáját. Sikerült továbbá a teljes kései publicisztikát áttekinteni, és remélhetőleg összegyűjteni. A még hiányzó évek sajtó alá rendezése is előrehaladt.
kutatási eredmények (angolul)
1. As a part of the project a workshop for short story analysis has been working continuously. Its main purpose was to promote short story analysis in Hungary through positioning Mikszáth's short fiction in the context of that time short story writing both in Hungary and abroad. The workshop's activity resulted in three special issues of major Hungarian academic journals (Literatura, Filológiai Közlöny, ItK), and two books, which are collections of scholarly papers. 2. Short stories by Mikszáth, composed in the period 1898-1910, have been collected. This collection is more comprehensive than any attempt was before, and hopefully it is something near completeness. The textual comparison of all the variants of all the collected stories has been accomplished. The explanatory notes for the short stories of the years 1898-1903 and 1908-1909 have been finished (those of 1898-1903 are already proofread by an external reviewer), and also some parts of the commentaries for the other years have been written. 3. Mikszáth's journalism from the years 1898-1899 and 1903-1906 has been published online. An overview of the whole late journalism has been achieved, which resulted in a the hopefully complete list of his late articles. The publication of the journalistic writing from the other years is also in an advanced state.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68691
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mikszáth Kálmán: Cikkek, tárcák, 1898. január−június., http://mek.oszk.hu/06400/06494/, 2008
Szilasi László: "Ha láthatná, se láthatná": Vakok Velencéje - az emléktárgy. Tömörkény István: A tengeri város, 1896, Literatura 34: 458-468., 2008
Tarjányi Eszter: A mesenovella poétikai szerepe a századforduló irodalmában: Ambrus Zoltán három mesenovellája, Literatura 34: 469-484., 2008
Kucserka Zsófia: A forma csele: Papp Dániel: Fürdői levelek., Literatura 34: 484-492., 2008
Mikszáth Kálmán: Cikkek, tárcák, 1898. július−december., http://mek.niif.hu/07100/07121/07121.htm, 2009
Mikszáth Kálmán: Cikkek, tárcák, 1899, http://mek.oszk.hu/07400/07469, 2009
Mikszáth Kálmán: Cikkek, tárcák, 1903, http://mek.oszk.hu/08100/08168, 2010
Bényei Tamás: Lalún nagyvezíre, Filológiai Közlöny 56: 5-41,, 2010
Kroó Katalin: A boldogság megtörténése (?) Csehov Jonics című elbeszélésében., Filológiai Közlöny 56: 41-60,, 2010
Szávai János: Maupassant téli (és nyári) utazása, Filológiai Közlöny 56: 61-70,, 2010
Hózsa Éva: Az alakítás (és a rózsaegybeszövés) mint modell, Filológiai Közlöny 56: 71-79,, 2010
Mikszáth Kálmán: Cikkek, tárcák 1905, http://mek.oszk.hu/09300/09388/, 2011
Hajdu Péter: Jókai Mór A három királyok csillaga című elbeszélése és a detektívtörténet mintázata, Irodalomtörténeti Közlemények 114: 195-203, 2010
Hajdu Péter, Kroó Katalin, Török Ervin, Kálmán C. György, Hites Sándor, Thomka Beáta, Györffy Miklós, Szilasi László, Menczel Gabriella, Schiller Erzsébet, Kocsis Géza, Földiák Vince: Elbeszélés a 19. és 20. század fordulóján. Narratív párbeszédek, Budapest, L'Harmattan, 246 l., 2011
Kardeván Lapis Gergely: Lezáruló mítosz, felnyíló jelentésszerkezet (Justh Zsigmond A halottszerző című novellájának értelmezése), Irodalomtörténeti Közlemények 114: 223-236, 2010
Baranyai Zsolt: "Plein air népiesség" (Gárdonyi Géza: A kék pille), Irodalomtörténeti Közlemények 114: 237-247, 2010
Z. Kovács Zoltán: "Hogy elvész itt minden" (Nézőpont és téma Thury Zoltán novellisztikájában), Irodalomtörténeti Közlemények 114: 248-255), 2010
Eisemann György: Fantasztikum és médium (Cholnoky Viktor: Olivér lovag), Irodalomtörténeti Közlemények 114: 256-269), 2010
Török Lajos: Tantalus árnyékában (Gozsdu Elek: Tantalus), Irodalomtörténeti Közlemények 114: 204-222, 2010
Eisemann György, Török Lajos, Milián Orsolya, Hajdu Péter, Z. Kovács Zoltán, Baranyai Zsolt, Kucserka Zsófia: A kis formák mestere (meg a nagyoké). Elemzések Mikszáth Kálmán novelláiról, Veszprém, Mikszáth Kálmán Társaság, 94 l., 2011
Hajdu Péter: Herczeg ferenc érdekessége, Literatura 35: 427-445, 2009
Mikszáth Kálmán: Cikkek, tárcák. 1904., http://mek.oszk.hu/10300/10329/, 2012
Mikszáth Kálmán: Cikkek, tárcák. 1906., http://mek.oszk.hu/10400/10474, 2012
vissza »