A külföldi vállalatok kutató-fejlesztő tevékenysége Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68745
típus K
Vezető kutató Barta Györgyi
magyar cím A külföldi vállalatok kutató-fejlesztő tevékenysége Magyarországon
Angol cím Research and development activity of the foreign companies in Hungary
magyar kulcsszavak külföldi vállalatok, multinacionális vállalatok, külföldi tőkeberuházások, kutatás és fejlesztés, innováció, technology spillover, telephelyválasztás, regionális fejlődés, regionális versenyképesség
angol kulcsszavak foreign companies, multinational companies, FDI in Hungary, research and development, innovation, technology spillover, location, regional development, regional competitiveness
megadott besorolás
Regionális Tudomány (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Regionális Kutatások Intézete (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Czirfusz Márton
Deák Csaba
Dőry Tibor
Földi Zsuzsanna
Lengyel Balázs
Uzzoli Annamária
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 0.989
FTE (kutatóév egyenérték) 0.64
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A vállalatok K+F tevékenysége korábban stratégiai funkció volt, a székhely közelébe települt. A globalizációval a K+F tevékenységet is kihelyezik más országokba.

Magyarországon az elmúlt években megjelentek a K+F tevékenységet is végző külföldi vállalkozások. Ez előrelépés a külföldi befektetések minőségében.

Kutatásunk a külföldi vállalatok Magyarországon végzett K+F tevékenységével foglalkozik. A kutatás 3 fő témaköre:

- A külföldi vállalatok motivációja a magyarországi telephely kiválasztásában.
- A K+F tevékenység jellege és illeszkedése a vállalat tevékenységéhez.
- A K+F tevékenység hatása a fogadó térségre.

A kutatásunk kb. 15 vállalatra (a kb. 30 vállalat közül a legfontosabbakra) terjed ki, többségük Budapesten helyezkedik el.

A kutatásunk remélhetőleg rá fog világítani arra, hogy a Magyarországra telepedett K+F tevékenység közvetlen hatást gyakorol-e a magyar gazdaság fejlődésére vagy elszigetelt marad. Ezek fontos információk mind a magyar, mind az EU fejlesztési politikájában.
angol összefoglaló
Formerly, research and development was a strategic activity of companies, located close to the headquarters. In the process of globalization R&D is being outsourced into other countries.

In the last years foreign companies with R&D activity appeared in Hungary. This is an improvement in the nature of foreign direct investment.

Our research focuses on the R&D activity of foreign companies in Hungary. The three main topics are:

- motivation of foreign companies in choosing locations in Hungary
- the fit and style of R&D activity to the company’s activities
- influence of R&D activity on the host region

Our research covers approximately 15 companies (the most important companies out of the total 30), most of them located in Budapest.

The research will hopefully answer the question whether the companies' R&D activity settled down in Hungary has a direct effect on the development of the Hungarian economy, or it stays an isolated phenomenon. This information is of great importance both for the development policies of Hungary and of the European Union.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
I. téma: Az egyetemek és a vállalatok együttműködése a K+F-ben, különös tekintettel a külföldi vállalatokra. - A KKK és RET programok lezárulta után a kapcsolati háló bővült. - A területi szerveződések közötti különbségek: kimutatható volt a győri eset egyedisége. - Az egyetemek részéről általános jellemző volt, hogy a külföldi vállalatokkal való együttműködés ritka és esetleges volt, de azok a külföldi vállalatok, amelyek a programokban részt vettek, már korábban is erős és sokszálú magyar kapcsolatokkal rendelkeztek. II. téma: A külföldi K+F kihelyezése Magyarországra - Továbbszélesedett a multinacionális vállalatok K+F kihelyezése, az elmúlt években Kína került előtérbe, míg a kelet-európai országok megtartották jól induló pozícióikat. - A kevésbé fejlett országokba kihelyezett K+F tevékenység elsősorban a magasan képzett munkaerőt használja fel, főleg a fejlesztés, kevésbé az alapkutatások területén. - Jelenleg is a fejlett világon belül zajlik a K+F kihelyezés, de emellett megjelent nem csak a fejlettből a fejlődőbe, hanem a fejlődő országokból kiáramló K+F is. - A gazdasági válság differenciáltan hatott a multinacionális vállalatok K+F kihelyezésére, volt ahol növelték ezt a tevékenységet, míg másutt visszafogták. - Magyarországon bár 2004 óta minden mutató esetében a magyar vállalatok erősödését és a külföldiek szerepgyengülését lehet tapasztalni, a külföldi tőke még mindig szinte egyedülálló súllyal rendelkezik a magyarországi kutatás-fejlesztésben.
kutatási eredmények (angolul)
I. R&D cooperation between universities and enterprises (with a particular attention on foreign enterprises) - Following the conclusion of the KKK and RET programmes the relationship networks expanded. - Differences between regional organisations: The circumstances in Győr were specific. - Cooperation with foreign enterprises was rare and sporadic. In contrast, foreign companies which took part in the programmes had already maintained strong Hungarian relationships on several levels. II. Hungary in the changing R&D strategy of MNEs - The internationalisation of R&D activities by MNEs has been enlarging, China became more and more important, while Eastern-Europe has maintained its advantageous position. - The R&D activities settled in developing and Eastern-European countries by MNEs use the talented, highly educated labour particularly, mainly on the field of development activities. - The internationalization of R&D is going on mainly between the countries of developed world, but a new tendency has been emerged: the firms of the developing countries (example of China is in our research) begin to conduct their R&D abroad. - The internationalisation of R&D activities by MNEs has been influenced by the economic crises differently: there were examples of increasing R&D activities. - In Hungary the role of the foreign capital in the business R&D remained outstanding, although its proportion of the total R&D has been weakening since 2004.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68745
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lengyel B: Tudásalapú regionális fejlődés, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2012
Barta Gy, Czirfusz M, Lengyel B, Ságvári B: Multinacionális vállalatok fejlődő országokba és Magyarországra kihelyezett K+F tevékenysége, Tér és Társadalom 26 (4) (közlésre elfogadva), 2012
Györgyi Barta, Zoltán Csizmadia, Csaba Deák, Tibor Dőry, Anett Kiss, Balázs Lengyel: R&D Cooperation between Universities and Enterprises, Discussion Papers Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2011
Dőry T, Tilinger A: A Széchenyi István Egyetem vállalati kapcsolatrendszere és a JRET együttműködések tapasztalatai, Válság közben, fellendülés előtt c. Kautz Konferencia anyagából készült konferenciakötet, 2010, június 1. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2010
Lengyel B: A tudás-alapú gazdaság területi vizsgálatai Magyarországon: regionális innovációs rendszerek és tudásbázis, Budapesti Műszaki-és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdálkodás-és Szervezéstudományi Doktori Iskola., 2010
Lengyel B, Cadil V: Innovation policy challanges in transition countries: foreign business R&D int he Czech Republic and Hungary, Transition Studies Review 16. 174-188, 2009
Barta Gy, Kukely Gy, Lengyel B, Ságvári B: Magyarország a globális K+F térképén. Fejlődő országok a multinacionális vállalatok változó K+F stratégiájában, Tér és Társadalom, 21(3). 31-51, 2007
Barta Gy: Magyar egyetemek és vállalatok együttműködése a kutatásban és fejlesztésben (különös tekintettel a külföldi vállalatokra), Hardi T (szerk): Térszerkezet és területi folyamatok. MTA KRTK RKI NYUTO, Győr (közlésre elfogadva), 2012
Czirfusz M: A tudás regionális különbségeiről, tudományos miliőről, hálózatokról és kapcsolatokról. Interjú Peter Meusburgerrel, Tér és Társadalom 26: (1) pp. 158-168, 2012
Lengyel B., Leydesdorff L: Regional Innovation Systems in Hungary: the failing synergy at the national level, Regional Studies 45, 5, pp. 677-693., 2011
Lengyel B, Iwasaki I, Szanyi M: Industrial clusters and regional economic growth: evidence from Hungary, HITOTSUBASHI JOURNAL OF ECONOMICS 51:(2) pp. 149-167., 2010
Lengyel B, Szanyi M: Agglomerációs előnyök és regionális növekedés felzárkózó régiókban, a magyar átmenet esete, Közgazdasági Szemle, LVIII, október, pp. 858-876, 2011
Lengyel B: Knowledge Creation in the Triple Helix: spaces among firms and universities, Loudin, J.- Schuch, K. (eds): Innovation Cultures - challenge and learning strategy. Institute of Philosophy Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, pp. 135-15, 2009
Lengyel B: Tudásteremtés és ko-evolúció: az egyetem-gazdaság-kormányzat kapcsolatok lokális és globális vetületei, Lengyel I., Lukovics, M. (szerk.): Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében, JATEPress, Szeged, pp. 47-61., 2008
Lengyel B, Leydesdorff L: A magyar gazdaság tudásalapú szerveződésének mérése: az innovációs rendszerek szinergiáinak térbelisége, Közgazdasági Szemle, LV, június, pp. 522-547., 2008
Barta Gy, Lengyel B: Budapest, mint fejlesztési pólus - a fővárosi elképzelések, Magyar Tudomány 6, pp. 759-769., 2007

 

Projekt eseményei

 
2011-04-04 13:51:14
Résztvevők változása
2011-02-08 12:01:16
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: KÉTI Budapesti Osztály (MTA Regionális Kutatások Központja), Új kutatóhely: Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet (MTA Regionális Kutatások Központja).
2009-06-05 12:49:24
Résztvevők változása
vissza »