Eredményesség, esélyegyenlőség és termelékenység a közoktatásban nemzetközi összehasonlításban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68764
típus F
Vezető kutató Hermann Zoltán
magyar cím Eredményesség, esélyegyenlőség és termelékenység a közoktatásban nemzetközi összehasonlításban
Angol cím Effectiveness, equality of opportunity and productivity of public education in international comparison
magyar kulcsszavak az oktatás termelése, esélyegyenlőség, termelékenység, családi háttér, tanulói teljesítmény, oktatási expanzió
angol kulcsszavak educational production, equality of opportunity, productivity, family background, student performance, educational expansion
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-06-30
aktuális összeg (MFt) 2.701
FTE (kutatóév egyenérték) 0.80
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Bár az elmúlt másfél évtizedben lezajlott nemzetközi tanulói teljesítménymérések világszerte új lendületet adtak a közoktatást elemző kutatásoknak, Magyarországon – annak ellenére, hogy a nemzetközi összehasonlítás a közoktatás eredményességét, és különösen az esélyegyenlőséget tekintve meglehetősen kedvezőtlen képet mutat – mindeddig lényegében nem került sor az adatok tudományos igényű empirikus elemzésére. A javasolt kutatás célja kettős: egyrészt a nemzetközi teljesítménymérési adatok magyar vonatkozású elemzése, amely az oktatáspolitika számára is felhasználható eredményeket nyújthat; segítheti a pontosabb és megbízhatóbb helyzetértékelést, másrészt az, hogy új kutatási eredményekkel járuljon hozzá a nemzetközi szakirodalomhoz. A javasolt kutatás négy témára terjed ki: hogyan mérhető (1) az oktatási rendszer eredményessége és (2) az esélyegyenlőtlenség az oktatásban nemzetközi összehasonlításban, és milyen a magyar közoktatás teljesítménye ezeken a területeken, (3) milyen hatással van hosszú távon az oktatás expanziója és az átfogó oktatási reformok az eredményességre és az esélyegyenlőségre és (4) milyen szintű, illetve az utóbbi másfél évtizedben hogyan változott a magyar közoktatás termelékenysége nemzetközi összehasonlításban.
angol összefoglaló
While in the past fifteen years internationally comparable student assessment programmes have given new impetus to educational research all over the world, in Hungary – in spite of the unfavorable results regarding average student performance and equality of opportunity – virtually no original empirical analysis of these data has been published so far. The aim of the proposed research project is twofold. First, to analyse Hungarian student performance data in an international comparative perspective, provide reliable and detailed information on the current performance of public education in Hungary for policy making. Second, to contribute to the international academic literature. The research project covers four themes: internationally comparable measurement of (1) the quality and (2) equality of opportunity of educational systems and the assessment of the performance of the public education in Hungary, (3) the effect of educational expansion and educational reform on student performance and equality of opportunity, and (4) the level and trends of productivity of public education in Hungary in an international context.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás az oktatási rendszerek minőségét, hatékonyságát és esélyegyenlőségét vizsgálta nemzetközi összehasonlításban, tanulói teljesítménymérési adatok (PISA, TIMSS) statisztikai elemzésével. A kutatás vizsgálta az esélyegyenlőség és az eredményesség kapcsolatát. A kettő között nincs átváltás, nem igaz, hogy az egyik csak a másik rovására javítható. Ráadásul a két tényező közötti összefüggés nem ugyanolyan módon érvényesül a „jó” és „gyenge” tanulókat tekintve. Az eredmények azt mutatják, hogy a gyengén teljesítőket tekintve nincs egyértelmű összefüggés, míg a megoszlás tetején jobb esélyegyenlőség magasabb átlagos tesztpontszámmal jár együtt. Vagyis azok az országok teljesítenek jobban átlagosan a PISA méréseken, ahol a kisebb a legjobban teljesítő hátrányos helyzetű és kedvező családi hátterű diákok közötti különbség. A tanári jellemzők hatásának első átfogó európai elemzése azt mutatja, hogy az alacsony gyakorlati idő (pályakezdők) és a nem megfelelő képzettség negatívan hat a diákok teljesítményére, de csak az országok kisebb részében. Ez a hátrány tehát nem törvényszerűen érvényesül, megfelelő eszközökkel ellensúlyozható. A kutatás egy új módszert mutatott be arra, hogy hogyan lehet a hatékonyság elemzése során a ráfordításokat valódi összehasonlító árakon számba venni. Az eredmények azt mutatják, hogy a magyar közoktatás hatékonysága a minőség felől tekintve az átlagosnál rosszabb, a kiadások szempontjából az átlagosnál kicsit jobb.
kutatási eredmények (angolul)
The research project analysed the quality, efficiency and equality of opportunity of education systems in international comparison, with statistical analysis of student achievement data sets (PISA, TIMSS). The analysis of the association between average student performance and inequality of opportunity shows that there is no trade off between these, i.e. it is not true that each can be improved only at the cost of damaging the other. Moreover, the association is heterogeneous regarding low and high achievers. There is no clear pattern for the bottom of the score distribution, but lower inequality of opportunity among high performers goes strongly together with higher mean achievement. In other words, countries where family background has a weaker impact on achievement among the most able students tend to perform better. The analysis of teacher characteristics on student achievement, the first study for European countries, shows that the lack of experience and a proper teacher education degree might drive down student achievement, though this effect is present only in less than half of the countries considered. Thus this effect is not inescapable, proper policies can offset it. In the analysis of efficiency a new method of price adjustments for international education cost comparisons was applied. Results for Hungary indicate below average efficiency measured in the output dimension, and above average level in regarding the expenditures.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68764
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hermann Z; Horn D: HOW ARE INEQUALITY OF OPPORTUNITY AND MEAN STUDENT PERFORMANCE RELATED? A QUANTILE REGRESSION APPROACH USING PISA DATA, Regional and sectoral economic studies Vol. 11-3 (2011) (közlésre elfogadva), 2011
Hermann Zoltán: Hogyan értelmezzük az iskolarendszer minőségi mutatóit nemzetközi összehasonlításban?, Fazekas K. (szerk.): Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker, KTI Könyvek 9., MTA KTI, Budapest, 43-71., 2008
Hermann Z: A tanári jellemzők hatása a tanulói teljesítményre: Európai eredmények a TIMSS adatok alapján, MTA KTI Műhelytanulmányok, MT/DP - 2011/40, 2011
Hermann Z: A magyar tanárok oktatási gyakorlatának életkor szerinti különbségei nemzetközi összehasonlításban, Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság, IX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Veszprém, Magyar Tudományos Akadémia, Neveléstudományi Bizottság, 2009

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 08:56:14
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »