Magyarország és az ENSZ, 1945-1990  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68767
típus F
Vezető kutató Kecskés D. Gusztáv
magyar cím Magyarország és az ENSZ, 1945-1990
Angol cím Hungary and the UN, 1945-1990
magyar kulcsszavak ENSZ, magyar külpolitika, nemzetközi kapcsolatok
angol kulcsszavak United Nations Organization, Hungarian foreign policy, international relations
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 3.500
FTE (kutatóév egyenérték) 3.99
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatásaim célja Magyarország ENSZ-ben kifejtett tevékenységének, szerepének és helyének történeti vizsgálata 1945-től 1990-ig. A 2003 óta Magyarországon és külföldön végzett levéltári kutatásaim folytatásaként, össze kívánom gyűjteni a Magyar Országos Levéltárban és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában a témára vonatkozó iratokat. Tervezem továbbá, hogy az Országos Széchényi Könyvtárban áttanulmányozom az 1956 utáni magyar ügy ENSZ-beli útját dokumentáló Héderváry-gyűjteményt. Munkám összegzéseként dokumentumkötetet kívánok kiadni Magyarország és az ENSZ, 1945-1990 címmel. Elengedhetetlenül szükséges a levéltári anyagok és az egykori események szemtanúival készített interjúk, vagyis az elsődleges források nagymérvű felhasználása. A tervezett munka szervesen illeszkedik a jelenleg futó magyar külpolitika-történeti projektekbe. A nemzetközi kutatásban is újdonságnak számít, hogy valamely tagállam és az ENSZ kapcsolatának vizsgálatához a világszervezet belső apparátusában és az adott ország adminisztrációjában keletkezett iratok egyaránt felhasználásra kerülnek.
angol összefoglaló
The project involves an investigation of the historical role, place and activity of Hungary in the United Nations from 1945 to 1990. As a continuation of my research accomplished both in Hungary and abroad since 2003, I wish to collect papers related to the topic in the National Archives of Hungary and in the Historical Archives of the Hungarian State Security. I’m conducting a thorough survey of the manuscripts, relevant to the development of the Hungarian case after the revolution of 1956, deposited by Klára Héderváry at the National Széchényi Library. For giving a summary of my work, I plan to publish a collection of documents, entitled Hungary and the UN from 1945 to 1990. It is essential to tap primary sources such as public archives and interview material with witnesses of earlier historical periods. The present project fits in with several other ongoing research initiatives concerning the history of Hungarian foreign policy. The utilization of the confidential documents coming from the UN Secretariat and the administration of a member state as well for making a study of the relations between this country and United Nations, is an innovation in the international historical research.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
I. Anyaggyűjtés A levéltári és könyvészeti anyag összegyűjtésével kapcsolatban vállalt feladataimat teljesítettem. 1. Magyarországon a) Levéltári források másolatainak összegyűjtése a MOL-ban: külügyi és pártiratok; listázás az ÁBTL-ben, kutatás az OSZK Kézirattárában. b) Könyvészeti kutatások és gyűjtés: nyilvános ENSZ-dokumentumok fénymásolása az Országgyűlési Könyvtár ENSZ Letéti Gyűjteményéből, bibliográfia készítése az OK anyagából. c) Interjú számos egykori magyar diplomatával és ENSZ-alkalmazottal. 2. Külföldön: források másolatainak összegyűjtése a) az ENSZ-család Bécsben, Genfben, Párizsban és Hágában lévő intézményeinek levéltáraiban; b) kormányközi szervezetek, pl. a NATO (Brüsszel) és nem kormányközi szervezetek, pl. a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (Genf) archívumaiban; c) amerikai, francia, brit, belga, uruguayi kormányzati és diplomáciai iratok. II. Publikációs tevékenység A 2010. szeptembertől az OTKA Bizottság engedélyével módosított munkatervnek megfelelően. 1. Megjelent tanulmányok Lásd a „Nyilvános publikációk rendezése” részt. 2. Kéziratok: lásd még a „Részletes zárójelentést” Egy globális humanitárius akció hétköznapjai. Az 1956-os magyar menekültek segélyezésének szervezésére létrehozott Koordinációs Bizottság összefoglaló jegyzőkönyvei (Genf, 1956. november 13.−1957. október 29.). Szerk., a bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat fordította és közli Kecskés D. Gusztáv. Budapest, 2012. 228 p. 3. Előadások konferenciákon: lásd a „Részletes zárójelentést”.
kutatási eredmények (angolul)
I. Collection of research materials I have achieved my project concerning the collection of archival and bibliographical documentation. 1. In Hungary a) Collection of copies of archival sources in the NAH: foreign affairs and party documents; listing in the HAHSS, research in the Manuscript Library of the NSzL. b) Bibliographical research: official UN documents in the Depository Collection of the UN in Budapest (Library of the Parliament). c) Interviews with former Hungarian diplomats and UN functionaries. 2. Abroad: collection of copies of archival sources a) in the archives of the UN-family institutions in Vienna, Geneva, Paris and The Hague; b) in the archives of the intergovernmental organizations, e.g. the NATO, as well as non-governmental organizations, e.g. the ICRC; c) American, French, British, Belgian and Uruguayan foreign affairs and governmental documents. II. Publications According to the work plan modified in Sept. 2010 with the permission of the OTKA Comission. 1. Published studies: see „Nyilvános publikációk rendezése” 2. Manuscripts (to be published): see „Részletes zárójelentés” The Daily Routine of a Global Humanitarian Action. Summary Records of the Coordination Committee for Assistance to 1956 Hungarian Refugees (Geneva, November 13, 1956-October 29, 1957). Ed., intr. and published by Gusztáv Kecskés D. who translated the documents from English. Budapest, 2012. 228 p. (in Hungarian) 3. Invited presentations to international conferences: see „Részletes zárójelentés”
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68767
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kecskés D. Gusztáv: Egy humanitárius csoda anatómiája - az 1956-os magyar menekültek nyugati befogadása, Külügyi Szemle, 2010
Kecskés D. Gusztáv: Pénzgyűjtés és propaganda. Az ENSZ-intézmények információs tevékenysége az 1956-os magyar menekültválság megoldása érdekében, Századok, 2012

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 16:57:37
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
vissza »